ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2012
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Директор Дирекције

Датум оглашавања: 14.12.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ - Управа за извршење кривичних санкција
1. Директор Управе

Датум оглашавања: 16.11.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ - Управа за транспорт опасног терета
1. Директор

Датум оглашавања: 20.04.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за људске и материјалне ресурсе

Датум оглашавања: 06.04.2012

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Директор

Датум оглашавања: 16.03.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕГУЛАТОРНУ РЕФОРМУ И АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ПРОПИСА
1. Директор

Датум оглашавања: 16.03.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕГУЛАТОРНУ РЕФОРМУ И АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ПРОПИСА
1. Заменик директора
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за спровођење регулаторне реформе и унапређење анализе ефеката прописа


Датум оглашавања: 02.03.2012

Место рада: Београд
ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Пећ
СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Кикинда
ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Призрен
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Зајечар
БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Бор
ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Јагодина
ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Сомбор
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за ревизију у оквиру ИПА компоненте I – помоћ у транзицији и изградња институција
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за ревизију у оквиру ИПА компоненте II – прекогранична сарадња
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за ревизију у оквиру ИПА компоненте III, IV и V – регионални развој, развој људских ресурса и рурални развој


Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
1. Директор Канцеларијe

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за комуникације и обуку

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за геодетске радове

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Београд
претрага