ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2012
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управa за јавни дуг
1. Радно место за сервисирање јавног дуга
2. Радно место за подршку финансијским пословима


Датум оглашавања: 17.12.2012

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената из области технологије и металургије и израду решершних извештаја
2. Радно место програмера
3. Радно место руководиоца Групе за европске интеграције и међународну сарадњу


Датум оглашавања: 12.12.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ - Управни инспекторат
1. Управни инспектор
2. Управни инспектор
3. Управни инспектор
4. Управни инспектор
5. Управни инспектор
6. Управни инспектор
7. Управни инспектор
8. Управни инспектор


Датум оглашавања: 07.12.2012

Место рада: Београд, Лесковац, Врање, Зрењанин, Прокупље, Шабац, Лозница
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове у области секундарног законодавства Европске уније

Датум оглашавања: 07.12.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Начелник Одељења водне инспекције

Датум оглашавања: 30.11.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место здравствени инспектор

Датум оглашавања: 30.11.2012

Место рада: Крагујевац
МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Шеф Одсека за опште послове

Датум оглашавања: 27.11.2012

Место рада: Шабац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управа за спречавање прања новца
1. Инспектор у контроли

Датум оглашавања: 16.11.2012

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за одржавање сеизмолошких система

Датум оглашавања: 20.11.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА
1. Радно место за студијско-аналитичке послове
2. Радно место за студијско-аналитичке послове


Датум оглашавања: 31.10.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Радно место за ревизију у оквиру ИПА компоненте I
2. Радно место за ревизију у оквиру ИПА компоненте II


Датум оглашавања: 11.09.2012

Место рада: Београд
КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Руководилац групе

Датум оглашавања: 07.09.2012

Место рада: Косовска Митровица
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
1. Радно место за израду пројектних услова, мишљења, и сагласности

Датум оглашавања: 31.08.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција у области енергетике, транспорта, трансевропских мрежа и електронских комуникација
2. Радно место за планирање и припрему пројеката у области инфраструктуре и животне средине
3. Радно место за координацију праћења и извештавања о реализацији програма финансираних из фондова ЕУ
4. Радно место за евалуације и извештавање о реализацији развојне помоћи
5. Радно место за правнотехничку редактуру
6. Радно место руководиоца Групе за финансијске послове


Датум оглашавања: 22.08.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролог за величине оптичког зрачења-координатор

Датум оглашавања: 15.08.2012

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Млађи прогностичар
2. Метеоролошки осматрач
3. Аналитичар за продукте радарских осматрања
4. Млађи аналитичар за продукте сателитских осматрања


Датум оглашавања: 15.08.2012

Место рада: Београд, Врање
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња

Датум оглашавања: 31.07.2012

Место рада: Власотинце
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Девизни инспекторат
1. Девизни инспектор у контроли
2. Радно место за праћење исправности и верификацију извештаја
3. Радно место за канцеларијско евиденционе послове


Датум оглашавања: 27.07.2012

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе хидролошких елементарних непогода
2. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе хидролошких елементарних непогода
3. Техничар за унос, контролу и обраду метеоролошких података
4. Техничар за унос, контролу и обраду хидролошких података
5 Радно место за систем квалитета и електронску мерно-калибрациону опрему
6. Техничар за обраду података
7. Руководилац Групе за истраживање режима и биланса подземних вода
8. Аналитичар за методе испитивања климатских екстрема и оцену ризика
9. Радно место за техничку метеорологију
10. Радно место за телекомуникациону подршку
11. Оператер надзора
12. Радно место за системску подршку за базе података
13. Млађи нумеричар
14. Аналитичар за продукте радарских осматрања
15. Техничар за базе података радарских и сателитских метеоролошких података
16. Ревизор


Датум оглашавања: 31.07.2012

Место рада: Ниш, Краљево, Београд, Сремска Каменица
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Инспектор у контроли

Датум оглашавања: 20.07.2012

Место рада: Београд
БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Шеф одсека

Датум оглашавања: 13.07.2012

Место рада: Пожаревац
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за стручно-оперативне послове
2. Радно место санитарни инспектор
3. Радно место санитарни инспектор
4. Радно место санитарни инспектор


Датум оглашавања: 04.07.2012

Место рада: Београд, Бор, Лесковац
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе метеоролошких елементарних непогода
2. Метеоролошки осматрач
3. Аналитичар за заштиту биља
4. Нумеричар за асимилацију података радарских, сателитских и приземних осматрања у метеоролошке и климатске моделе
5. Шеф Одсека за књиговодство


Датум оглашавања: 04.07.2012

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за финансијско - материјалне послове

Датум оглашавања: 22.06.2012

Место рада: Нови Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар истраживач
2. Пројектант информационог система
3. Радно место за међународну размену статистичких података


Датум оглашавања: 20.06.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ - Инспекторат за рад
1. Инспектор рада

Датум оглашавања: 08.06.2012

Место рада: Шабац
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе хидролошких елементарних непогода
2. Метеоролошки осматрач
3. Метеоролошки осматрач
4. Метеоролошки осматрач
5. Метеоролошки осматрач
6. Информатичар за базе података
7. Техничар за контролу, обраду и унос података
8. Радно место за систем квалитета и електронску мерно-калибрациону опрему
9. Техничар за испитивање и баждарење инструмената
10. Аналитичар за израду хидролошких анализа и основа
11. Техничар за хидрометријска мерења и обраду података
12. Прогностичар за климатске прогнозе
13. Радно место за програме обуке за климатске промене, заштиту животне средине и одрживи развој
14. Главни нумеричар за развој метеоролошких и климатских модела и климатске симулације
15. Нумеричар за асимилацију података радарских, сателитских и приземних осматрања у метеоролошке и климатске моделе
16. Техничар за базе података радарских и сателитских метеоролошких података
17. Радно место за међусекторску координацију
18. Руководилац групе за писарницу


Датум оглашавања: 05.06.2012

Место рада: Београд, Нови Сад, Смедеревска Паланка, Врање
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Руководилац Групе за рачуноводство

Датум оглашавања: 01.06.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ - Управа за људска и мањинска права
1. Радно место за праћење примене међународних уговора и прописа у области заштите свих лица од присилних нестанака
2. Радно место за прикупљање података за припрему државних извештаја о спровођењу међународних уговора у области мањинских права


Датум оглашавања: 29.05.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за игре на срећу
1. Радно место – администратора мрежних сервиса

Датум оглашавања: 22.05.2012

Место рада: Београд
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за канцеларијске послове

Датум оглашавања: 18.05.2012

Место рада: Ваљево
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за регистровање пријава права индустријске својине

Датум оглашавања: 15.05.2012

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Руководилац Групе за координацију планирања и реализације информационо-комуникационих пројеката
2. Радно месту за координацију планирања ИКТ пројеката
3. Радно место за послове праћења и надзора
4. Радно место за подршку одбору за привреду и финансије
5. Радно место за подршку пословима координације и анализе политика и пословима у вези са европским интеграцијама
6. Радно место за остваривање права из радног односа
7. Радно место администратор
8. Радно место за подршку раду рачунарске мреже
9. Радно место Оператер аудио визуелних система
10. Радно место за подршку пословима координације и анализе политика и пословима у вези са европским интеграцијама


Датум оглашавања: 15.05.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Руководилац Групе за стручно - оперативне послове

Датум оглашавања: 10.05.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Радно место за стручне послове ревизије у оквиру ИПА компоненте II
2. Радно место за стручну подршку ревизији у оквиру ИПА компоненте II
3. Радно место за стручну подршку ревизији у оквиру ИПА компоненте III, IV и V
4. Радно место за подршку правним пословима


Датум оглашавања: 08.05.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Радно место за стручне послове ревизије у оквиру ИПА компоненте II
2. Радно место за стручну подршку ревизији у оквиру ИПА компоненте II
3. Радно место за стручну подршку ревизији у оквиру ИПА компоненте III, IV и V
4. Радно место за подршку правним пословима


Датум оглашавања: 30.04.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за подршку послова у области здравственог осигурања

Датум оглашавања: 08.05.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
1. Радно место координатора за међународне послове и праћење међународних споразума и конвенција
2. Радно место за послове надзора за пловна својства


Датум оглашавања: 27.04.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за подршку правним пословима и за праћење међународних стандарда

Датум оглашавања: 27.04.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Инспектор рада

Датум оглашавања: 20.04.2012

Место рада: Шабац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Аналитичар за банкарско пословање и трансфер готовинских средстава
2. Координатор за систем јавних плаћања
3. Радно место за развој људских ресурса
4. Радно место за анализу прихода и расхода Управе
5. Радно место за подршку у припреми ЕУ пројеката и других међународних пројеката
6. Радно место за претходну контролу
7. Евидентичар у контроли
8. Благајник
9. Радно место за организацију послова буџетских евиденција


Датум оглашавања: 20.04.2012

Место рада: Београд, Врбас
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за анализу, организацију и унапређење система локалне самоуправе

Датум оглашавања: 20.04.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за заштиту од буке
2. Републички грађевински инспектор и координатор сарадње са другим инспекцијским органима
3. Радно место за праћење стања и управне послове у области подземне експлоатације минералних сировина


Датум оглашавања: 12.04.2012

Место рада: Београд, Краљево
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА
1. Радно место за студијско-аналитичке послове

Датум оглашавања: 12.04.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА - Управа за Дигиталну агенду
1. Радно место за подршку функционисања електронске управе

Датум оглашавања: 10.04.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место пољопривредни инспектор за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу органске производње и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa

Датум оглашавања: 10.04.2012

Место рада: Ниш
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за праћење прописа Европске уније
2. Радно место за подршку спровођењу пројеката
3. Радно место за подршку припреми економско-социјалне анализе хуманог развоја


Датум оглашавања: 06.04.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за унапређење пројектних активности из области безбедности хране
2. Радно место за правне послове
3. Радно место за јавне набавке
4. Радно место Начелник Одељења за финансијско – материјалне послове
5. Радно место за биометрику и статистику
6. Радно место за развој информационих система
7. Радно место за техничку подршку
8. Радно место Начелник референтне фитосанитарне лабораторије
9. Радно место за микологију
10. Радно место за бактериологију
11. Радно место за вирусологију
12. Радно место за ентомологију
13. Радно место за примену међународних стандарда и трансфер знања
14. Радно место Шеф Званичне станице за тестирање семена и садног материјала
15. Радно место за лабораторијска испитивања квалитета семена
16. Радно место за званичну контролу семена и садног материјала и постконтролна испитивања
17. Радно место Шеф референтне лабораторија за безбедност хране и хране за животиње и млеко
18. Радно место за микробиолошка испитивања хране биљног и анималног порекла и паразитологију
19. Радно место за молекуларне методе и вирусологију
20. Радно место за микробиолошка испитивања хране за животиње
21. Радно место Шеф референтне лабораторије за резидуе
22. Радно место за испитивања остатака пестицида
23. Радно место за испитивање остатака ветеринарских лекова
24. Радно место за испитивање квалитета хране
25. Радно место за испитивање остатака тешких метала
26. Радно место за испитивање остатака микотоксина
27. Радно место за испитивање ендокриних дисруптора
28. Радно место за сакупљање биљних генетичких ресурса
29. Радно место за документацију о биљним генетичким ресурсима


Датум оглашавања: 06.04.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
1. Радно место за интерну ревизију
2. Радно место инспектора железничког саобраћаја за железничку инфраструктуру
3. Радно место инспектора за железнички превоз и возна средства
4. Радно место за економику железничког саобраћаја
5. Радно место инспектора за друмски саобраћај
6. Радно место инспектора за друмски саобраћај
7. Радно место инспектора за друмски саобраћај
8. Радно место за правне послове у међународном саобраћају
9. Радно место за стручну подршку пословима превоза путника
10. Радно место за подршку финансијско-рачуноводственим пословима
11. Радно место за надзор над законитошћу рада привредних друштава из области ваздушног саобраћаја
12. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
13. Радно место за статистичко-евиденционе послове
14. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
15. Радно место за административне послове
16. Радно место за стручну подршку нормативни пословима за област саобраћаја


Датум оглашавања: 04.04.2012

Место рада: Београд, Ужице, Ваљево
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА - Агенција за заштиту животне средине
1. Радно место за узорковање и анализу биолошких елемената квалитета вода
2. Радно место за финансијско-материјалне и рачуноводствене послове


Датум оглашавања: 04.04.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА - Агенција за заштиту животне средине
1. Радно место за праћење и анализу стања управљања амбалажом и амбалажним и медицинским отпадом

Датум оглашавања: 30.03.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Радно место за стручно-оперативне послове из области јавног дуга

Датум оглашавања: 30.03.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за величине оптичког зрачења
2. Радно место метролога за метрологију у хемији
3. Радно место метролога за масу
4. Радно место метролога за запремину
5. Радно место за вршење метролошког надзора за механичка мерила за подручје Новог Сада, Суботице и Зрењанина
6. Радно место за подршку надзору над предметима од драгоцених метала за подручје Новог Сада, Суботице и Зрењанина
7. Радно место за подршку надзору над радом овлашћених тела
8. Радно место руководилац Групе за финансијске послове
9. Радно место за развој и организовање информационог система
10. Радно место за аналитичке и стручно - оперативне послове
11. Радно место за послове безбедности и здравља на раду и доступност информација од јавног значаја


Датум оглашавања: 28.03.2012

Место рада: Београд, Ниш
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за припрему обуке о Европској унији и обуке у вези са фондовима Европске уније
2. Радно место за израду и ажурирање веб презентације органа
3. Радно место за административне и канцеларијске послове


Датум оглашавања: 28.03.2012

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар истраживач
2. Статистичар аналитичар
3. Статистичар


Датум оглашавања: 23.03.2012

Место рада: Београд, Панчево
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Радно место за јавна плаћања
2. Благајник
3. Евидентичар у контроли
4. Шеф Експозитуре Кладово
5. Евидентичар у контроли
6. Радно место за јавна плаћања
7. Благајник
8. Шеф Експозитуре Гуча
9. Евидентичар у контроли
10. Благајник


Датум оглашавања: 23.03.2012

Место рада: Београд, Мионица, Трговиште, Кладово, Голубац, Прокупље, Ивањица, Гуча, Бечеј, Житиште
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за подршку у испитивању пријава патената и малих патената и израду решершних извештаја

Датум оглашавања: 21.03.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за послове анализе

Датум оглашавања: 23.03.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за студијско-аналитичке послове

Датум оглашавања: 21.03.2012

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Радно место за материјално пословање и евиденцију материјалних средстава

Датум оглашавања: 16.03.2012

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Радно место за односе са јавношћу - Прешево
2. Радно место за подршку унапређењу односа са националним заједницама – Бујановац


Датум оглашавања: 16.03.2012

Место рада: Прешево, Бујановац
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место шеф Одсека за рурални развој
2. Радно место за координацију послова на обележавању и праћењу кретања говеда и обележавање оваца и коза
3. Радно место за утврђивање ветеринарско санитарних услова у ветеринарским организацијама
4. Радно место за послове сертификације и усклађивање ветеринарско – санитарних мера у области заштите здравља животиња и безбедности хране
5. Радно место за утврђивање ветеринарско-санитарних услова у међународном промету пошиљака животиња, репродуктивног материјала и производа животињског порекла намењених за употребу у пољопривреди или индустрији
6. Радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима
7. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
8. Радно место Руководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Пријепоље
9. Радно место гранични ветеринарски инспектор


Датум оглашавања: 16.03.2012

Место рада: Београд, Нови Сад, Пожаревац, Гранични прелаз Гостун
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место руководилац групе за финансијско материјалне послове

Датум оглашавања: 09.03.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Девизни инспекторат
1. Радно место девизни инспектор у контроли

Датум оглашавања: 09.03.2012

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Радно место за административне послове

Датум оглашавања: 13.03.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за праћење показатеља стања у области здравственог осигурања и правне и нормативне послове
2. Радно место за подршку послова у области здравственог осигурања


Датум оглашавања: 07.03.2012

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Шеф одсека за подршку раду информационог система Владе
2. Руководилац групе за координацију планирања и реализације информационо-комуникационих пројеката
3. Радно место за координацију планирања ИКТ пројеката
4. Радно место за координацију мера информационе безбедности
5. Радно место за координацију реализације ИКТ пројеката
6. Радно место за координацију интероперабилности
7. Радно место за повезивање са другим информационим системима
8. Радно место за подршку раду информационог система
9. Радно место за подршку праћењу мера интероперабилности
10. Радно место за кадровске послове
11. Радно место за координацију реализације ИКТ пројеката


Датум оглашавања: 02.03.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Администратор регистра
2. Радно место за оперативне послове у поступцима јавних набавки
3. Радно место за канцеларијске и административне послове
4. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
5. Радно место за подршку корисницима
6. Радно место за подршку корисницима
7. Радно место за претходну контролу
8. Шеф Експозитуре Чајетина


Датум оглашавања: 02.03.2012

Место рада: Београд, Лозница, Ужице
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место руководилац Групе за студијско аналитичке послове
2. Радно место за припрему и програмирање пројеката
3. Радно место за спровођење пројеката
4. Радно место за стручно-оперативне послове


Датум оглашавања: 02.03.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
1. Радно место за спровођење јавних набавки у оквиру програма и пројеката финансираних из фондова ЕУ

Датум оглашавања: 21.02.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за билатералну међународну сарадњу
2. Радно место за сарадњу са Европском унијом, међународним организацијама и институцијама
3. Радно место за припрему пројеката
4. Радно место Шеф одсека за правне, кадровске и опште послове
5. Радно место за канцеларијске и административне послове


Датум оглашавања: 14.02.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место тржишни инспектор за заштиту потрошача
2. Радно место тржишни инспектор
3. Радно место тржишни инспектор
4. Радно место тржишни инспектор
5. Радно место начелник Одељења-тржишни инспектор
6. Радно место тржишни инспектор за контролу услуга
7. Радно место тржишни инспектор
8. Радно место тржишни инспектор
9. Радно место тржишни инспектор


Датум оглашавања: 10.02.2012

Место рада: Београд, Бор, Зајечар, Зрењанин, Крагујевац, Пожаревац, Прокупље, Ужице
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за послове подршке стратешком планирању, праћења и извештавања
2. Радно место – руководилац Групе за банкарство
3. Радно место за нормативне послове из области банкарског система и осигурања депозита


Датум оглашавања: 10.02.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Радно место за стручно-аналитичке послове из области јавног дуга

Датум оглашавања: 10.02.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за студијско-аналитичке послове

Датум оглашавања: 05.02.2012

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за информатичке послове

Датум оглашавања: 03.02.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
1. Радно место за пренос и дистрибуцију електричне енергије
2. Радно место електроенергетског инспектора у седишту Министарства
3. Радно место за праћење тржишта нафте, деривата нафте и природног гаса
4. Радно место за усклађивање техничких прописа у области нафте, деривата нафте и природног гаса са прописима ЕУ
5. Радно место за техничко-технолошке послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса
6. Радно место инспектора опреме под притиском у седишту Министарства
7. Радно место за усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима и организацијама
8. Радно место за послове израде енергетског биланса
9. Радно место Шеф Одсека за обновљиве изворе енергије
10. Радно место за примену регулаторних и подстицајних мера, припрему, праћење и реализацију пројеката у области обновљивих извора енергије
11. Радно место за стратегије и планове одрживог развоја и климатских промена у области енергетике
12. Радно место за праћење одрживог развоја и климатских промена у сектору енергетике
13. Радно место за хармонизацију прописа са прописима ЕУ
14. Радно место за међународну сарадњу
15. Радно место за стручну подршку кадровским пословима
16. Радно место за јавне набавке
17. Радно место за стручне послове безбедности и здравља на раду, израду планова интегритета и послова у вези народне одбране


Датум оглашавања: 03.02.2012

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
1. Радно место за реализацију референтних геодетских мрежа
2. Радно место за подршку реализације имплементације координатних система
3. Радно место за подршку реализације референтних површи
4. Радно место администратора ГНСС ефемерида
5. Радно место оператера за подршку корисника
6. Радно место за реализацију пројекта геодетских радова
7. Радно место за прикупљање и анализу трансакција објеката
8. Радно место за катастарско класирање и бонитирање земљишта
...
Опширније о конкурсу


Датум оглашавања: 03.02.2012

Место рада: Београд, Кикинда, Сента, Ада, Зрењанин, Житиште, Панчево, Ковин, Бела Црква, Вршац, Суботица, Оџаци, Кула, Врбас, Нови Сад, Темерин, Бечеј, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Инђија, Младеновац, Лазаревац, Шабац, Богатић, Лозница, Ваљево, Мионица, Осечина, Крагујевац, Баточина, Аранђеловац, Кнић, Топола, Смедерево, Жабари, Пожаревац, Јагодина, Параћин, Ћуприја, Деспотовац, Свилајнац, Бор, Неготин, Кладово, Доњи Милановац, Зајечар, Књажевац, Алексинац, Мерошина, Лесковац, Власотинце, Црна Трава, Бајина Башта, Чајетина, Сјеница, Краљево, Врњачка Бања, Нови Пазар, Александровац, Брус, Прокупље, Блаце
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место руководилац Групе за интерну ревизију
2. Радно место за интерну ревизију


Датум оглашавања: 03.02.2012

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за припрему стручних основа за прописе из области ваздухопловне метеорологије
2. Прогностичар
3. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе метеоролошких елементарних непогода
4. Техничар за прикупљање, обраду и анализу података
5. Аналитичар за оцену утицаја климатских промена на пољопривреду
6. Прогностичар за верификацију нумеричких модела


Датум оглашавања: 10.02.2012

Место рада: Београд, Краљево
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ
1. Радно место за развојно планирање
2. Радно место просветног саветника
3. Радно место за праћење и планирање извршења буџета
4. Радно место за подршку спровођењу пројеката у оквиру III компоненте Инструмента за предприступну помоћ
5. Радно место за послове припреме пројеката у оквиру I и III Инструмента за предприступну помоћ ЕУ у области науке
6. Радно место за послове европских интеграција
7. Радно место за подршку организацији и спровођењу полагања испита за лиценцу
8. Радно место инспектора
9. Радно место за послове у вези са стицањем научних звања истраживача - секретар Комисије за стицања научних звања
10. Радно место за административну подршку и послове управљања током документације


Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Ваљево, Нови Пазар, Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за подршку у испитивању пријава патената и малих патената и израду решершних извештаја
2. Радно место за рачуноводствене послове


Датум оглашавања: 25.01.2012

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
1. Радно место за израду пројектних услова, мишљења, и сагласности

Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
1. Радно место за канцеларијске и административне послове
2. Радно место за финансијске послове
3. Радно место за подршку финансијким пословима
4. Руководилац групе за правне и финансијке послове
5. Радно место за послове планирања комуникације и промотивних активности
6. Радно место за спровођење пројеката и праћење спровођења пројеката
7. Радно место за праћење и унапређење финансијског оквира за развој цивилног друштва
8. Радно место за праћење и унапређење правног оквира за развој цивилног друштва
9. Радно место за праћење потреба организација цивилног друштва
10. Радно место за праћење потреба организација цивилног друштва и подршку пословима комуникације


Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за праћење примене колизионих норми и међународних уговора у статусним стварима
2. Радно место вођења Јединственог бирачког списка


Датум оглашавања: 27.01.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за правне и стручно - оперативне послове
2. Радно место систем администратор
3. Радно место за канцеларијске и административне послове


Датум оглашавања: 20.01.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за послове анализе

Датум оглашавања: 20.01.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за аграрна плаћања
1. Радно место за подршку у припреми процедура и процеса акредитације
2. Радно место за одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике
3. Радно место за спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике
4. Радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја пољопривредне политике
5. Радно место начелник Одељења за одобравање плаћања
6. Радно место за исплату одобрених пројеката
7. Радно место за обраду захтева за плаћање
8. Радно место за подршку спровођења поступка исплате
9. Радно место начелник Одељења за контролу на лицу места
10. Радно место за управљање контролом структурних подстицаја
11. Радно место за контролу аграрних плаћања из националних средстава и средстава ЕУ фондова
12. Радно место за администрацију аграрних плаћања
13. Радно место руководилац Групе за управљање дуговима
14. Радно место за вођење дугова
15. Радно место за подршку у развоју софтверских система
16. Радно место руководилац Групе за техничку и системску подршку
17. Радно место за кадровскe евиденцијe
18. Радно место за јавне набавке


Датум оглашавања: 18.01.2012

Место рада: Шабац
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за прилагођавање аграрне политике и других релевантних политика политикама ЕУ
2. Радно место за контролу и праћење стања у преради хране и хране за животиње органског порекла и органској сточарској производњи


Датум оглашавања: 13.01.2012

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Радно место за аналитичко - статистичке послове

Датум оглашавања: 13.01.2012

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за одабир кадрова

Датум оглашавања: 13.01.2012

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове у појединим областима из делокруга Сектора за изборе и правосуђе

Датум оглашавања: 29.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ - Управа за људска и мањинска права
1. Радно место за праћење мера антидискриминационе политике

Датум оглашавања: 29.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
1. Радно место за интерну ревизију
2. Радно место инспектора за државне путеве
3. Радно место за праћење међународних конвенција и рада међународних организација у области водног саобраћаја
4. Радно место за унапређење безбедности саобраћаја
5. Радно место за развој железничког и интермодалног транспорта и логистичких центара
6. Радно место за стручну подршку унапређењу безбедности саобраћаја
7. Радно место за стручну подршку планирању и развоју интелигентних транспортних система
8. Радно место за стручну подршку пословима превоза путника
9. Радно место за стручну подршку пословима превоза путника
10. Радно место за припрему података и сарадњу
11. Радно место за административне послове


Датум оглашавања: 29.12.2011

Место рада: Београд, Ниш, Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ДИЈАСПОРЕ
1. Радно место за сарадњу са организацијама дијаспоре

Датум оглашавања: 29.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за нормативне послове,
2. Радно место за студијско-аналитичке послове за развој и праћење грађевинско-техничких и економских аспеката становања
3. Радно место за нормативне послове
4. Радно место за стручно-оперативне послове у области легализације објеката
5. Радно место за послове државног премера и катастра
6. Радно место за послове примене алтернативних и обновљивих извора енергије
7. Радно место за квалитет вода и биомониторинг
8. Радно место Руководилац Групе за надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављање комуналних делатности
9. Радно место за праћење стања и управне послове у области подземне експлоатације минералних сировина
10. Радно место за промоцију пројеката и активности у области рударства и геологије
11. Радно место за вођење информационог система и електронске базе података у области рударства и геологије
12. Радно место за правне послове у области рударства и геологије
13. Радно место за послове обраде документације за плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника


Датум оглашавања: 29.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ
1. Радно место просветног саветника
2. Радно место просветног саветника
3. Радно место начелник школске управе
4. Радно место просветног саветника
5. Радно место за нормативне и друге правне послове
6. Радно место за правне послове у ученичком и студентском стандарду
7. Радно место за обуку запослених
8. Радно место просветног инспектора Министарства
9. Радно место координатора за послове промоције науке и технолошког развоја и сарадњу са научним и стручним друштвима
10. Радно место за нормативне и друге правне послове за потребе Националног савета за научни и технолошки развој и његових радних тела


Датум оглашавања: 29.12.2011

Место рада: Јагодина, Сомбор, Лесковац, Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Радно место за управљање одузетим предметима и имовинском користи
2. Радно место за аналитичке послове у поступку процене вредности одузете имовине
3. Радно место начелника Одељења за опште послове и информационе технологије


Датум оглашавања: 27.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Радно место за прикупљање података о одузетој имовини

Датум оглашавања: 27.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за финансијске послове
2. Радно место за аналитичке послове ревизије


Датум оглашавања: 27.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за надзор у основним и прекршајним судовима и основним јавним тужилаштвима
2. Радно место за подршку кадровским пословима правосудних органа
3. Радно место за организационе и евиденционе послове правосудне страже
4. Радно место за управне и статистичко-евиденционе послове извршитеља
5. Радно место за послове јавног бележништва
6. Радно место за подршку управним, статистичко-евиденционим пословима извршитеља и пословима јавног бележништва
7. Радно место за нормативне послове
8. Радно место за међународну правну помоћ у грађанским стварима
9. Радно место за подршку међународну правну помоћ у грађанским стварима,
10. Радно место за европске интеграције
11. Радно место за послове припреме и планирања ЕУ пројеката
12. Радно место за административне и евиденционе послове
13. Радно место начелник Одељења за финансијско-рачуноводствене послове
14. Радно место за вођење пословних књига
15. Радно место за подршку правним пословима
16. Радно место за планирање и управљање ИТ пројектима, надзора примене ИТ прописа, стандарда и лиценцираног софтвера
17. Радно место за послове заступања и сарадње са Европским судом за људска права
18. Радно место за усклађивање и организацију рада Секретаријата у Секретаријату Министарства правде
19. Радно место интерног ревизора


Датум оглашавања: 27.12.2011

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за грађевинске послове

Датум оглашавања: 27.12.2011

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за припрему података за евиденцију
2. Радно место оператер аутоматске обраде података
3. Радно место за праћење реализације уговора
4. Радно место за информатичку подршку и одржавање информационих система
5. Радно место за вођење база података
6. Радно место за канцеларијске послове


Датум оглашавања: 23.12.2011

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за саветодавне послове у вези са европским интеграцијама
2. Нумеричар за регионалне климатске сценарије
3. Начелник Одељења за развој нумеричких метеоролошких, климатских и хидролошких модела


Датум оглашавања: 23.12.2011

Место рада: Београд
претрага