ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2013
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Секретар министарства

Датум оглашавања: 20.12.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Секретар

Датум оглашавања: 08.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Секретар

Датум оглашавања: 08.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за преузимање и управљање одузетом имовином

Датум оглашавања: 08.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за људска и мањинска права и остваривање слободе удруживања грађана
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за електронску управу


Датум оглашавања: 08.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Пореска управа
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за образовање, комуникацију и међународну сарадњу
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за људске ресурсе


Датум оглашавања: 26.07.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције

Датум оглашавања: 12.07.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА - Управа за транспорт опасног терета
1. Директор
2. Помоћник директорa - руководилац Сектора за развој и унапређење транспорта опасног терета


Датум оглашавања: 12.07.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за путеве и безбедност саобраћаја
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за друмски транспорт
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за жалезнице и интермодални транспорт
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за ваздушни саобраћај
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе
6. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу


Датум оглашавања: 12.07.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за правосуђе

Датум оглашавања: 05.07.2013

Место рада: Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
1. Помоћник комесара - руководилац Сектора за опште, правне и кадровске послове

Датум оглашавања: 05.07.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Секретар
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за стратешке анализе и истраживање
4. Помоћник министра– руководилац Сектора за децентрализацију Републике Србије


Датум оглашавања: 07.06.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за правосуђе

Датум оглашавања: 10.05.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ - Управни инспекторат
1. Помоћник директора
2. Помоћник директора – руководилац Сектора управне инспекције


Датум оглашавања: 29.03.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за нормативне послове и међународну сарадњу
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције и међународне пројекте
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за материјално – финансијске послове


Датум оглашавања: 29.03.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА - Управа за Дигиталну агенду
1. Директор Управе за Дигиталну агенду

Датум оглашавања: 22.03.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за билатералну економску сарадњу
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за трговину, услуге, цене и заштиту потрошача
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај
5. Секретар Министарства


Датум оглашавања: 13.02.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
1. Секретар

Датум оглашавања: 01.02.2013

Место рада: Београд
претрага