ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2015
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Помоћник министра - руководилац Сектора за правне послове у Министарству просвете, науке и технолошког развоја


Датум оглашавања: 23.12.2015

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Помоћник министра – руководилац Сектора за предшколско и основно образовање и васпитање


Датум оглашавања: 16.12.2015

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за фискални систем у Министарству финансија
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније у Министарству финансија


Датум оглашавања: 09.12.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Директор Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија


Датум оглашавања: 09.12.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Секретар Министарства
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за културно наслеђе у Министарству културе и информисања


Датум оглашавања: 09.12.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за мултилатералну сарадњу у Министарству спољних послова
2. Помоћник министра - руководилац Сектора за безбедносну политику


Датум оглашавања: 09.12.2015

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Заменик директора - координатор за фондове Европске уније у Канцеларији за Европске интеграције


Датум оглашавања: 18.11.2015

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за грађевинске послове и грађевинско земљиште у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре


Датум оглашавања: 18.11.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за информационе и комуникационе технологије у Пореској управи у Министарству финансија
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за материјалне ресурсе у Пореској управи у Министарству финансија


Датум оглашавања: 10.11.2015

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Помоћник директора – руководилац Сектора за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским земљиштем у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије


Датум оглашавања: 10.11.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за финансијски систем
2. Директор Управе за дуван
3. Помоћник директора Управе за дуван


Датум оглашавања: 04.11.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Помоћник министра
2. Помоћник министра
3. Помоћник министра
4. Помоћник министра
5. Помоћник министра
6. Помоћник министра
7. Помоћник министра


Датум оглашавања: 21.10.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за билатералну сарадњу у Министарству спољних послова
2. Помоћник министра - руководилац Сектора за Европску унију у Министарству спољних послова
3. Помоћник министра - руководилац Сектора за конзуларне послове у Министарству спољних послова


Датум оглашавања: 21.10.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Секретар Министарства одбране
2. Помоћник министра за људске ресурсе
3. Генерални инспектор у Министарству одбране


Датум оглашавања: 21.10.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за пољопривредну политику у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине


Датум оглашавања: 07.10.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије у Министарству рударства и енергетике


Датум оглашавања: 07.10.2015

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Директор Канцеларијe за европске интеграције


Датум оглашавања: 07.10.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Помоћник министра– руководилац Сектора за здравствено осигурање у Министарству здравља
2. Директор Управе за биомедицину у Министарству здравља
3. Помоћник директора за послове из области трансфузије крви Управе за биомедицину у Министарству здравља


Датум оглашавања: 30.09.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за ваздушни саобраћај
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за инспекцијски надзор

Опширније о конкурсу


Датум оглашавања: 23.09.2015

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Помоћник директора


Датум оглашавања: 23.09.2015

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама
1. Директор Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама
2. Помоћник директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама


Датум оглашавања: 23.09.2015

Место рада: Нови Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Помоћник директора


Датум оглашавања: 23.09.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
Помоћник директора Пореске управе


Датум оглашавања: 16.09.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
Помоћник директора Управе царина


Датум оглашавања: 16.09.2015

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра


Датум оглашавања: 16.09.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Директор Управе
2. Помоћник директора Управе


Датум оглашавања: 16.09.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
Директор


Датум оглашавања: 16.09.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за јавно здравље и програмску здравствену заштиту


Датум оглашавања: 02.09.2015

Место рада:
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Генерални секретар


Датум оглашавања: 02.09.2015

Место рада: Београд
Државно правобранилаштво
1. Државни правобранилац
2. Заменик државног правобраниоца - заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права у Државном правобранилаштву
3. Заменик државног правобраниоца у седишту Државног правобранилаштва у Београду
4. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Крагујевцу
5. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Лесковцу
6. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Пожаревцу
7. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Суботици
8. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Новом Саду
9. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Зрењанину
10. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Нишу
11. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Краљеву
12. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Ужицу
13. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Ваљеву
14. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Зајечару


Датум оглашавања: 03.06.2015

Место рада: Београд, Нови Београд, Београд, Крагујевац, Лесковац, Пожаревац, Суботица, Нови Сад, Зрењанин, Ниш, Краљево, Ужице, Ваљево, Зајечар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
Помоћник директора Пореске управе


Датум оглашавања: 27.05.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за приватизацију и стечај

Датум оглашавања: 08.04.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник директора – координатор Управе за трезор у Министарству финансија
2. Помоћник директора Пореске управе – Сектор за наплату у Министарству финансија
3. Помоћник директора Пореске управе – Сектор за контролу у Министарству финансија


Датум оглашавања: 01.04.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за рад
2. Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за економско-финансијске послове


Датум оглашавања: 01.04.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Датум оглашавања: 18.03.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
2. Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
3. Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
4. Директор Инспектората за рад
5. Помоћник директора


Датум оглашавања: 11.03.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник министра финансија


Датум оглашавања: 04.02.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Помоћник министра државне управе и локалне самоуправе


Датум оглашавања: 04.02.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Секретар министарства

Датум оглашавања: 24.12.2014

Место рада: Београд
претрага