ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2015
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за подршку планирању и трансферу средстава
2. Радно место за подршку финансијској контроли
3. Радно место за подршку рачуноводственим пословима
4. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
5. Радно место за координацију и програмирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи


Датум оглашавања: 23.12.2015

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Радно место просветног саветника


Датум оглашавања: 23.12.2015

Место рада: Лесковац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за анализирање пријављене и додељене државне помоћи
2. Радно место за евидентирање и праћење пријављене и додељене државне помоћи
3. Радно место за послове информисања
4. Радно место за подршку АФКОС мреже
5. Радно место за вођење евиденције о државној помоћи


Датум оглашавања: 16.12.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за планирање и припрему буџета
2. Радно место за финансијске послове
3. Радно место шеф Одсека за буџетско рачуноводство


Датум оглашавања: 16.12.2015

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за координацију послова обезбеђења квалитета стратешких докумената и анализе ефеката прописа
2. Радно место за послове сарадње и покретање иницијатива
3. Радно место за правне и кадровске послове
4. Радно место за праћење резултата спровођења јавних политика
5. Радно место за анализе из области друштвеног развоја


Датум оглашавања: 09.12.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место инспектор за социјалну заштиту
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 02.12.2015

Место рада: Београд, Шабац, Ужице, Лесковац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Координатор за методологију исплате директних подстицаја


Датум оглашавања: 02.12.2015

Место рада: Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Руководилац Групе


Датум оглашавања: 25.11.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура


Датум оглашавања: 25.11.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Радно место за подршку у пословима јавних набавки у Групи за јавне набавке


Датум оглашавања: 18.11.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
Директор филијале

Датум оглашавања: 11.11.2015

Место рада: Панчево
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Радно место интерни ревизор


Датум оглашавања: 04.11.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за подршку пословима извршавања буџета
2. Радно место за припрему књиговодствене документације


Датум оглашавања: 28.10.2015

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место шефа Одсека за животну средину, пољопривреду и рурални развоj
2. Радно место за координацију праћења и извештавања о реализацији програма финансираних из фондова ЕУ у области реформе јавне управе
3. Радно место за израду и ажурирање веб презентације органа
Опширније о конкурсуДатум оглашавања: 28.10.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Радно место за акредитације страних дописника и дописништава


Датум оглашавања: 28.10.2015

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за нормативне послове рачуноводства и ревизије
2. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области хатрија од вредности и тржишта капитала
3. Радно место за нормативне и стручно-оперативне послове из области банкарског система и система осигурања


Датум оглашавања: 21.10.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место инспектор за социјалну заштиту
2. Радно место за управно-надзорне послове
3. Радно место за праћење и реализацију јавних набавки


Датум оглашавања: 28.10.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Радно место за обраду књиговодствене документације


Датум оглашавања: 21.10.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1. радно место за аналитичке послове ревизије
2. радно место за непокретну имовину ДКП
3. радно место за реализацију безбедносних припрема
Опширније о конкурсуДатум оглашавања: 21.10.2015

Место рада: Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Руководилац Групе
2. Радно место за финансијске послове


Датум оглашавања: 07.10.2015

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Руководилац групе за спровођење и праћење спровођења пројекaта финасираних из ЕУ


Датум оглашавања: 07.10.2015

Место рада: Нови Београд.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за нормативне послове
2. Радно место за стручно-оперативне послове
3. Радно место за стручно-оперативне послове
4. Радно место за стручно-оперативне послове
5. Радно место за стручно-оперативне послове


Датум оглашавања: 30.09.2015

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Радно место за финансијско-материјалне послове


Датум оглашавања: 30.09.2015

Место рада: Београд
Министарство здравља
Радно место за праћење рада здравствене службе у примарној здравственој заштити


Датум оглашавања: 23.09.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Шеф Одсека


Датум оглашавања: 16.09.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
1. Радно место за послове надзора за труп и опрему


Датум оглашавања: 16.09.2015

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области јавног дуга по основу обвезница девизне штедње грађана, чека и менице


Датум оглашавања: 09.09.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место руководилац Групе за образовање мањина и људска и мањинска права у образовању
2. Радно место руководилац Групе за развој информационог система
3. Радно место за англосаксонске регије


Датум оглашавања: 02.09.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место за подршку правним пословима у области електроенергетике
2. Радно место за правне послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса


Датум оглашавања: 26.08.2015

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА
1. Радно место за помоћ и обнову поплављених подручја
2. Радно место за планирање, анализу и извршавање буџета
3. Радно место за подршку мерама обнове поплављених подручја
4. Радно место за подршку у праћењу процедура и процене штете
5. Радно место за извештавање о штети и плановима обнове
6. Радно место за подршку финансијским пословима


Датум оглашавања: 26.08.2015

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Радно место у Групи за ревизију у оквиру ИПА компоненте I - помоћ у транзицији и изградња институција
2. Радно место у Групи за ревизију у оквиру ИПА компоненте I - помоћ у транзицији и изградња институција

Опширније о конкурсу

Датум оглашавања: 19.08.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место инспектор за социјалну заштиту
2. Радно место за припрему и програмирање пројеката
3. Радно место пројектанта информационог система
4. Радно место начелник Одељења инспекције рада Ниш-инспектор рада
5. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 12.08.2015

Место рада: Београд, Ниш, Чачак, Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
1. Радно место за послове баждарења пловних објеката


Датум оглашавања: 06.08.2015

Место рада: Нови Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за пружање стручне подршке у спровођењу система управљања
2. Радно место за правне послове и развој кадрова
3. Радно место за планирање и програмирање развојне помоћи у области цивилног друштва, медија и културе
4. Радно место за координацију праћења и извештавања о реализацији програма финансираних из фондова ЕУ у области животне средине
5. Радно место за координацију и анализу квалитета стручне и језичке редактуре и терминологију


Датум оглашавања: 05.08.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за управне послове из области имовинско-правних односа
2. Радно место за подршку управним пословима и евиденцију
3. Радно место за управне послове у поступку реституције


Датум оглашавања: 22.07.2015

Место рада: Београд
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим иснституцијама самоуправе у Приштини
1. Радно место за стручне и оперативне послове у процесу преговора са ПИС у Приштини
2. Радно место за послове подршке преговорима и праћење спровођења постигунутих договора и аката Владе
3. Радно место за припремање и организовање састанака у процесу преговора и административно – техничку подршку тиму за преговоре
4. Радно место за финансијско – материјалне послове
5. Радно место за стручне послове


Датум оглашавања: 22.07.2015

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за стручно оперативне послове
2. Радно место за послове здравствене информатике
3. Радно место за праћење стања у области обавезног здравственог осигурања и за нормативне послове
4. Радно место за послове праћења и извршења буџета


Датум оглашавања: 22.07.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Радно место за подршку корисницима
2) Благајник
3) Благајник
4) Радно место за подршку корисницима
5) Евидентичар у контроли
6) Благајник
7) Шеф експозитуре


Датум оглашавања: 01.07.2015

Место рада: Зајечар, Власотинце, Медвеђа, Нови Пазар, Бабушница, Прокупље, Горњи Милановац
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА
1. Радно место модератора конференције за новинаре
2. Радно место WЕБ новинара


Датум оглашавања: 24.06.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место просветног инспектора Министарства
2. Радно место инспектора
3. Радно место инспектора за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом


Датум оглашавања: 24.06.2015

Место рада: Београд, Лесковац, Зајечар, Краљево
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Радно место за подршку стручним пословима


Датум оглашавања: 24.06.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Радно место зa подршку пословима процене вредности одузете имовине


Датум оглашавања: 10.06.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Приправник за рад на дипломатско-конзуларним пословима


Датум оглашавања: 10.06.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за поступање у вези са поднетим притужбама и представкама на рад правосудних органа
2. Радно место за подршку у управним и статистичко-евиденционим пословима
3. Радно место за нормативне послове из области организације и рада правосудних органа
4. Радно место интерног ревизора


Датум оглашавања: 10.06.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Начелник Одељења
2. Руководилац Групе
3. Републички инспектор у области комуналних делатности
4. Радно место за припрему за уклањање објеката
5. Радно место инспектора безбедности пловидбе у Лучкој капетанији Кладово


Датум оглашавања: 03.06.2015

Место рада: Београд, Кладово
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место шеф Одсека за књиговодствене послове


Датум оглашавања: 20.05.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Координатор за извештавање
2) Аналитичар за извештавање
3) Координатор за систем јавних плаћања
4) Радно место за извршење јавних плаћања


Датум оглашавања: 20.05.2015

Место рада: Београд, Краљево, Београд
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Шеф Одсека општих послова


Датум оглашавања: 13.05.2015

Место рада: Чачак
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за креирање информатичке подршке буџету Републике
2. Радно место за анализу и извештавање о инвестицијама
3. Радно место за нормативне послове уређивања система финансирања плата


Датум оглашавања: 13.05.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место инспектор рада
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада
5. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 29.04.2015

Место рада: Ваљево, Врање, Неготин, Суботица, Пожаревац
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
Радно место новинарa

Датум оглашавања: 22.04.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Референт – Техничар за информатичку подршку
2) Референт – Евидентичар у контроли
3) Референт – Евидентичар у контроли
4) Референт - Евидентичар у контроли
5) Референт - Радно место за опште послове

Опширније о конкурсу


Датум оглашавања: 22.04.2015

Место рада: Београд,Доњи Милановац, Ћићевац, Пирот, Нова Варош, Тител, Панчево, Апатин
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
2) Евидентичар у контроли
3) Благајник
4) Благајник
5) Благајник
6) Евидентичар у контроли
7) Благајник,
8) Благајник

Опширније о конкурсу


Датум оглашавања: 08.04.2015

Место рада: Београд, Бујановац, Кладово, Кнић, Медвеђа, Љубовија, Мали Зворник, Нови Пазар, Бабушница, Велико Градиште, Велика Плана, Шабац
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Радно место за финансијске послове

Датум оглашавања: 01.04.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Радно место - руководилац Групе за оцену капиталних пројеката


Датум оглашавања: 25.02.2015

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место за послове подршке у процесу имплементације споразума
2. Радно место за место за подршку стручним и оперативним пословима у процесу
3. Радно место за информатичке послове


Датум оглашавања: 18.02.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за анализу прихода и расхода
2. Радно место за фискалне пројекције


Датум оглашавања: 11.02.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Агенција за заштиту животне средине
1. Радно место за комуникације са државним органима, организацијама и јавношћу


Датум оглашавања: 11.02.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за административне и канцеларијске послове
2. Радно место – инспектор


Датум оглашавања: 04.02.2015

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Радно место за стручно-оперативне послове

Датум оглашавања: 24.12.2014

Место рада: Београд
претрага