ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2016
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Помоћник министра – руководилац Сектора за просторно планирање и урбанизам


Датум оглашавања: 21.12.2016

Место рада: Београд, Краља Милутина бр. 10а.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Директор Службе за управљање кадровима


Датум оглашавања: 14.12.2016

Место рада: Нови Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Директор Канцеларијe за ревизију система управљања средствима Европске уније


Датум оглашавања: 16.11.2016

Место рада: Београд, Немањина бр.11
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за инспекцијски надзор
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за ваздушни саобраћај


Датум оглашавања: 26.10.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Помоћник министра – начелник Сектора за људске ресурсе


Датум оглашавања: 26.10.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Помоћник министра – руководилац Сектора за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност

Датум оглашавања: 21.09.2016

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Генерални инспектор у Министарству одбране

Датум оглашавања: 21.09.2016

Место рада: Београд, Бирчанинова бр. 5
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Директор Републичкe дирекцијe за имовину Републике Србије


Датум оглашавања: 07.09.2016

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Директор Управе за заједничке послове републичких органа

Датум оглашавања: 31.08.2016

Место рада: Београд, Немањина 22-26
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Помоћник министра – руководилац Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре


Датум оглашавања: 23.03.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Помоћник министра за материјалне ресурсе – руководилац Сектора за материјалне ресурсе у Министарству одбране


Датум оглашавања: 24.02.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
Помоћник директора Пореске управе – директор Центра за велике пореске обвезнике


Датум оглашавања: 10.02.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за економско-финансијскe пословe
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за савремено стваралаштво и креативне индустрије
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте


Датум оглашавања: 03.02.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Помоћник директора Пореске управе – руководилац Сектора за трансформацију у Министарству финансија
2. Помоћник директора Пореске управе – руководилац Сектора за порескоправне послове и координацију


Датум оглашавања: 27.01.2016

Место рада: Београд, Београд
претрага