ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2016
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Благајник
2) Евидентичар у контроли
3) Администратор јавних плаћања


Датум оглашавања: 21.12.2016

Место рада: Београд, Сопот, Кнеза Милоша 52 Е, Ниш, Генeрала Милојка Лешјанина бр. 19, Нови Сад, Модене бр. 7
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место шеф Одсека за буџетско рачуноводство


Датум оглашавања: 21.12.2016

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за другостепени поступак у области удруживања и јединственог бирачког списка
2. Радно место за послове личног статуса грађана
3. Радно место за планирање и припрему пројеката
4. Радно место за подршку планирању и припреми пројеката
5. Радно место за подршку спровођењу и праћењу спровођења пројеката
6. Радно место за подршку пословима јавних набавки и за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја
7. Радно место за финансијско-евиденционе послове


Датум оглашавања: 14.12.2016

Место рада: Београд, Бирчанинова број 6.
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Управа за шуме
1. Радно место шумарски и ловни инспектор
2. Радно место шумарски и ловни инспектор
3. Радно место шумарски и ловни инспектор
4. Радно место шумарски и ловни инспектор
5. Радно место за планирање и извршење буџета и финансијских планова у области шумарства и ловства


Датум оглашавања: 14.12.2016

Место рада: Пожега, ул. Вука Караџића бр. 9., Лесковац, ул. Пана Ђукића бр. 9-11., Прокупље, ул. Таткова бр. 2., Пирот, ул. Српских владара бр. 83., Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за управне послове
2. Радно место инспектор социјалне заштите
3. Радно место место за подршку пословима интерне ревизије
4. Радно место администратора  мреже и мрежних сервиса
5. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 14.12.2016

Место рада: Београд, Македонска 4а., Београд, Немањина 22-26., Београд, Немањина бр. 22-26., Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 10.
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за пружање стручне подршке у процесу европских интеграција у области индустријске политике и предузетништва и економских односа са иностранством
2. Руководилац  групе за програме прекограничне сарадње са земљама чланицама
3. Радно место за пружање стручне финансијске помоћи за пројекте техничке помоћи програма прекограничне и транснационалне сарадње
4. Радно место за координацију превођења
5. Радно место за стручну помоћ у финансијским пословима за потребе преговарачког тима
6. Радно место за стручну подршку у финансијским пословима


Датум оглашавања: 07.12.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Дирекција за електронску управу
Радно место за стручну подршку функционисања електронске управе


Датум оглашавања: 07.12.2016

Место рада: Београд
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим иснституцијама самоуправе у Приштини
1. Радно место за стручне послове


Датум оглашавања: 30.11.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за спровођење јавне набавке
2. Радно место начелник Одељења за координацију рада школских управа


Датум оглашавања: 23.11.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Радно место ветеринаски инспектор за послове инспекцијског надзора и контроле у извозним објектима


Датум оглашавања: 16.11.2016

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
Радно место за комуникационе и опште послове


Датум оглашавања: 16.11.2016

Место рада: Београд, Ресавска 24.
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место републички електроенергетски инспектор
2. Радно место републички инспектор опреме под притиском
3. Радно место републички рударски инспектор


Датум оглашавања: 09.11.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
Радно место за подршку пословима одржавања базе података


Датум оглашавања: 02.11.2016

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за подршку правним пословима
2. Радно место инспектор социјалне заштите
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада
5. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 02.11.2016

Место рада: Београд, Немањина 22-26, Сомбор, Трг Цара Уроша бр. 1, Ужице, Димитрија Туцовића 52.
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за спровођење пројеката
2. Радно место руководилац Групе


Датум оглашавања: 19.10.2016

Место рада: Влајковићева 10, Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за aкустику


Датум оглашавања: 19.10.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за послове продаје акција или удела
2. Радно место за праћење правног оквира и контролу уговорних обавеза
3. Радно место за пријем и проверу техничке документације
4. Радно место шеф Одсека
5. Радно место за послове контроле
6. Радно место за оперативне и евиденционе послове
7. Радно место за припрему података и подршку планирању и извештавању


Датум оглашавања: 12.10.2016

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за пружање стручне помоћи у процесу европских интеграција у области слободе кретања радника, слободе кретања капитала и финансијских услуга
2. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција у области енергетике, транспорта, трансевропских мрежа и електронских комуникација
3. Радно место за планирање и програмирање развојне помоћи у области здравства и социјалне политике
4. Радно место за планирање и програмирање развојне помоћи у области транспорта
5. Радно место за припрему пројеката који се финансирају из фондова ЕУ


Датум оглашавања: 05.10.2016

Место рада: Београд, Немањина 34.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Благајник
2. Евидентичар у контроли
3. Благајник
4. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција


Датум оглашавања: 21.09.2016

Место рада: Београд, 27. марта бр. 28-32, Мали Зворник, Краља Петра I 28, Ковин, ЈНА бр.1, Сомбор, Стапарски пут бр. 2
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место за стручне послове
2. Радно место за техничку подршку протоколарним пословима


Датум оглашавања: 21.09.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Управа за аграрна плаћања
Радно место за припрему процедура и процеса акредитације
Радно место за подршку у припреми  пројеката и међународну сарадњу
Радно место за припрему увођења Интегрисаног система управљања и контроле
Радно место за подршку у припреми увођења Система идентификације земљишних парцела
Радно место за спровођење програма међународних подстицаја          
пољопривредне политике

Радно место за спровођење програма мера руралног развоја,
Радно место за послове праћења кредитирања у области пољопривреде
Радно место за исплату подстицаја за квалитетна приплодна грла
Радно место за одобравање плаћања
Радно место за подршку спровођењу поступка исплате
Радно место координатор за послове контроле коришћења подстицаја
Радно место за стручну подршку спровођења контроле коришћења
подстицаја
Радно место за финансијско аналитичке послове у оквиру реализације
националих и  ЕУ фондова
Радно место за финансијско аналитичке  послове
Радно место руководилац Групе за извештавање
Радно место за припрему извештаја
Радно место за пружање подршке у извештавању
Радно место за администрацију база података
Радно место за пројектовање софтверских система
Радно место за подршку у развоју софтверских система
Радно место руководилац Групе за техничку и системску подршку
Радно место систем администратор
Радно место за администрацију системско-техничке подршке
Радно место за подршку администрацији регистра пољопривредних
газдинстава
Радно место за подршку правним пословима
Радно место за развој и обуку кадрова
Радно место за подршку пословима јавних набавки
Радно место за опште  послове
Радно место за припрему поступка интерне ревизије
Радно место за сарадњу са корисницима аграрних подстицаја и одржавања интернет портала
Радно место за подршку у сарадњи са корисницима предприступних
фондова


Датум оглашавања: 17.08.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за подршку нормативним пословима у области предуниверзитетског и високог образовања
2. Радно место за унапређивање јавности рада и односа са јавношћу
3. Радно место администратора информационог система за људске ресурсе


Датум оглашавања: 27.07.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за метрологију у хемији
2. Радно место за развој и организовање информационог система


Датум оглашавања: 27.07.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Руководилац групе
2. Радно место за стручно-аналитичке послове везане за операције са  државним хартијама од вредности и финансијским дериватима и односе са инвеститорима у државне хартије од вредности


Датум оглашавања: 20.07.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Аналитичар финансијских тржишта
2) Архивар
3) Радно место за претходну контролу
4) Директор филијале
5) Радно место за организацију послова буџетских евиденција
6) Директор филијале
7) Радно место за претходну контролу
8) Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција


Датум оглашавања: 29.06.2016

Место рада: Београд, Београд, Краљево, Нови Сад, Кикинда, Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Радно место шеф Одсека за буџетско рачуноводство

Датум оглашавања: 22.06.2016

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за макроекономске политике


Датум оглашавања: 08.06.2016

Место рада: Влајковићева
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за пружање подршке у праћењу обављања делатности јавних бележника
2. Радно место за вођење јавних регистара и евиденција
3. Радно место за припрему прописа


Датум оглашавања: 01.06.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Дирекција за електронску управу
Радно место за стручну подршку функционисања електронске управе


Датум оглашавања: 25.05.2016

Место рада: Београд
Канцеларија за борбу против дрога
Радно место за  финансијске послове и стручну подршку


Датум оглашавања: 18.05.2016

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Радно место за подршку пословима Комисије


Датум оглашавања: 18.05.2016

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за за стручне послове којима се обезбеђује нормативно-техничка и језичка ваљаност аката у поступку њиховог доношења


Датум оглашавања: 18.05.2016

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за стручну подршку у правним пословима
2. Радно место за пружање стручне помоћи у пословима јавних набавки са земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима


Датум оглашавања: 11.05.2016

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Радно место: стручно финансијски послови


Датум оглашавања: 11.05.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за координацију припреме тендера и управљање пројектима и уговорима
2. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
3. Радно место за подршку у припреми тендера и управљање пројектима и уговорима

Опширније о конкурсуДатум оглашавања: 27.04.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Начелник Одељења
2) Радно место за девизно пословање
3) Финансијски аналитичар
4) Радно место за послове извештавања
5) Радно место за развој људских ресурса
6) Шеф Експозитуре
7) Евидентичар у контроли
8) Шеф Експозитуре


Датум оглашавања: 27.04.2016

Место рада: Београд, Крупањ, Тутин, Куршумлија, Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Дирекција за електронску управу
Радно место Начелник Одељења за електронску управу и подршку


Датум оглашавања: 27.04.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Координатор за методологију исплате директних подстицаја
2) Архивар
3) Евидентичар у контроли


Датум оглашавања: 13.04.2016

Место рада: Београд, Ниш
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Руководилац групе
2. Руководилац групе


Датум оглашавања: 06.04.2016

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
1. Радно место за стручне, опште и кадровске послове


Датум оглашавања: 23.03.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Радно место за процес финансијског планирања и анализу финансијских планова буџетских корисника
2) Координатор за систем јавних плаћања
3) Евидентичар у контроли
4) Радно место за јавна плаћања
5) Евидентичар у контроли


Датум оглашавања: 02.03.2016

Место рада: Београд, Баточина, Краљево, Мали Зворник
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за стручно-аналитичке послове
2. Радно место за стручно-оперативне послове
3. Радно место за стручно-оперативне послове
4. Радно место за анализу прихода и расхода
5. Радно место за фискалне пројекције


Датум оглашавања: 02.03.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место буџетског аналитичара
2. Радно место за анализу и извештавање о инвестицијама
3. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове за систем финансирања локалних власти
4. Радно место за буџетску анализу
5. Радно место за подршку нормативним пословима уређивања система финансирања плата


Датум оглашавања: 24.02.2016

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Управа за аграрна плаћања
1. Радно место за одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике
2. Радно место за спровођење програма међународних подстицаја
пољопривредне политике
3. Радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја пољопривредне политике
4. Радно место контролор коришћења подстицаја
5. Радно место за тржишни информациони систем
6. Радно место за администрацију Регистра пољопривредних газдинстава


Датум оглашавања: 24.02.2016

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Радно место за комплексну интерпретацију сеизмолошких података и израду сеизмолошке карте


Датум оглашавања: 24.02.2016

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за планирање и програмирање развојне помоћи у области транспорта
2. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграцијa у области људских и мањинских права
3. Радно место место за обављање стручних послова у процесу европских интеграција у области заштите потрошача и заштите здравља
4. Радно место за координацију терминолошке анализе
5. Радно место за управљање и администрацију возила прекограничне сарадње


Датум оглашавања: 20.01.2016

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Радно место за праћење и унапређење правног оквира за развој цивилног друштва


Датум оглашавања: 13.01.2016

Место рада: Нови Београд
претрага