ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2017
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Помоћник директора – руководилац Сектора за аналитичке послове


Датум оглашавања: 20.12.2017

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре


Датум оглашавања: 13.12.2017

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Секретар Министарства одбране


Датум оглашавања: 22.11.2017

Место рада: Београд, ул. Бирчанинова бр. 5
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Директор Заводa за интелектуалну својину


Датум оглашавања: 20.09.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе


Датум оглашавања: 20.09.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Управни инспекторат
Помоћник директора – главног управног инспектора Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе


Датум оглашавања: 02.08.2017

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе


Датум оглашавања: 02.08.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Секретар министарства


Датум оглашавања: 26.07.2017

Место рада: Нови Београд
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Директор Републичког геодетског завода


Датум оглашавања: 24.05.2017

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за знаке разликовања
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за ауторско и сродна права, међународну сарадњу и едукацију и информисање


Датум оглашавања: 26.04.2017

Место рада: Београд, ул. Кнегиње Љубице бр. 5.
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима
2. Помоћник директора - руководилац Сектора општих послова и прикупљања података на терену


Датум оглашавања: 19.04.2017

Место рада: Београд, ул. Милана Ракића бр. 5.
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Помоћник министра – начелник Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање


Датум оглашавања: 05.04.2017

Место рада: Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина бр. 2
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за националне рачуне, цене и пољопривреду
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за информационо комуникационе технологије и публицистику
3. Помоћник директора - руководилац Сектора пословних статистика


Датум оглашавања: 08.03.2017

Место рада: Београд, ул. Милана Ракића бр. 5
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу


Датум оглашавања: 08.03.2017

Место рада: Београд, ул. Бирчанинова бр. 6.
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
Директор Републичке агенцијe за мирно решавање радних спорова


Датум оглашавања: 08.02.2017

Место рада: Београд, Македонска бр. 4.
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за репрезентативне објекте и биротехничке послове


Датум оглашавања: 08.02.2017

Место рада: Београд, Немањина 22-26, Београд, Немањина 22-26
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
Директор Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде


Датум оглашавања: 01.02.2017

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе и регистре


Датум оглашавања: 01.02.2017

Место рада: Београд, ул. Бирчанинова бр. 6
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за туризам
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за информационо друштво
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за нормативне, управне и послове европских интеграција
4. Секретар Министарства


Датум оглашавања: 25.01.2017

Место рада: Београд
претрага