ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2017
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Управни инспекторат
Радно место за статистичко – евиденционе послове


Датум оглашавања: 20.12.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Дирекција за националне референтне лабораторије
1. Радно место за подршку пословима микробиолошких испитивања хране и хране за животиње


Датум оглашавања: 20.12.2017

Место рада: Београд – Земун
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Аналитичар буџетских расхода и издатака
2) Радно место за рачуноводствену методологију
3) Оператер за обраду зарада
4) Руководилац Групе
5) Организатор за систем девизних плаћања и платне картице
6) Радно место за послове платних услуга
7) Радно место за јавна плаћања
8) Радно место за послове платних услуга
9) Радно место за јавна плаћања
10) Шеф експозитуре
11) Шеф експозитуре
12) Радно место за јавна плаћања


Датум оглашавања: 20.12.2017

Место рада: Београд, Рача, Краљево, Нови Пазар, Прокупље, Бела Црква, Нова Црња, Београд
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим иснституцијама самоуправе у Приштини
1. Радно место за послове подршке преговорима и праћење спровођења постигнутих договора и аката Владе
2. Радно место за припремање и организовање састанака и административно – техничку подршку тиму за преговоре


Датум оглашавања: 20.12.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца

Радно место за координацију обуке и праћење пројеката


Датум оглашавања: 20.12.2017

Место рада: Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1.Радно место за послове јавних набавки


Датум оглашавања: 13.12.2017

Место рада: : Београд, ул. Ровињска бр.12
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за припрему поступка интерне ревизије
2. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
3. Радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла


Датум оглашавања: 06.12.2017

Место рада: Београд, Булевар Краља Александра бр. 84, Стара Пазора, Светосавска бр. 11, Врање, Матије Гупца бр. 1
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Радно место за стручне послове подршке Високом службеничком савету и оглашавање положаја


Датум оглашавања: 29.11.2017

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за административне послове
2. Радно место руководилац Групе за предузетничко и дуално образовање у области средњег образовања и васпитања и високог образовања
3. Радно место за развој и унапређивање предузетничког образовања у области средњег образовања и васпитања и високог образовања
4. Радно место за развој и унапређивање дуалног образовања у области средњег образовања и васпитања и високог образовања
5. Радно место руководилац Групе за предузетничко и финансијско образовање у области основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања
6. Радно место за развој и унапређивање предузетничког и финансијског образовања у области основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања
7. Радно место за праћење ефеката и промоцију предузетничког и финансијског образовања у области основног образовања и васпитања
8. Радно место за контролу наменског коришћења средстава субвенција са раздела Министарства и праћење рада и пословања организација-корисника тих средстава


Датум оглашавања: 29.11.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за послове међународног превоза путника
2. Радно место за послове међународног превоза терета
3. Радно место инспектора за друмски саобраћај
4. Радно место инспектора за државне путеве
5. Радно место републички грађевински инспектор
6. Радно место инспектора за транспорт опасне робе


Датум оглашавања: 29.11.2017

Место рада: Београд, Ваљево, Краљево, Београд
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
1. Радно место шеф Одсека за планирање и анализу
2. Радно место дизајнер интернет портала
3. Радно место програмер
4. Радно место шеф Одсека за планирање и анализу
5. Радно место шеф Одсека за пројектовање и имплементацију
6. Радно место руководилац Групе за обезбеђивање квалитета
7. Радно место пројектант информатичке инфраструктуре
8. Радно место пројектант информатичке инфраструктуре на Linux и VMware платформа
9. Радно место пројектант информатичке инфраструктуре на Microsoft платформи
10. Радно место руководилац Групе за стручну подршку примене стандардизације развоја информационо комуникационих технологија
11. Радно место инжењер за ИТ безбедност у звању виши виши саветник
12. Радно место за финансијске послове
13. Радно место за односе са јавношћу
14. Радно место за административне послове


Датум оглашавања: 22.11.2017

Место рада: Београд, ул. Катићева14
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за слободне зоне
1. Радно место за послове промоције слободних зона
2. Радно место за стручно-оперативне послове развоја слободних зона


Датум оглашавања: 22.11.2017

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за координацију рада мреже за рурални развој и Одбора за праћење над спровођењем програма руралног развоја
2. Радно место за програмирање мера за унапређење конкурентности одрживе пољопривредне производње
3. Радно место за програмирање мера за диверзификацију руралне економије
4. Радно место за припрему и спровођење техничке помоћи


Датум оглашавања: 22.11.2017

Место рада: Београд, Булевар Краља Александра бр. 84
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената и израду решершних извештаја
2. Радно место за материјално испитивање пријава жигова
3. Радно место за финансијски надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права
4. Радно место за подршку у надзору над радом организација за колективно остваривање ауторског права


Датум оглашавања: 22.11.2017

Место рада: Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Радно место за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају
2. Радно место за међународну сарадњу
3. Радно место за аналитичке послове и рад на информационом систему


Датум оглашавања: 15.11.2017

Место рада: Београд, Чакорска 6
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за признавање иностраних исправа усаглашености
2. Радно место за финансијско-оперативне  послове


Датум оглашавања: 15.11.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Приправник за рад на дипломатско-конзуларним пословима


Датум оглашавања: 08.11.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за подршку праћењу примене прописа
2. Радно место за подршку праћењу колективних уговора и прописа из области радних односа
3. Радно место руководилац Групе за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору
4. Радно место за подршку систему локалне самоуправе и надзор над законитошћу аката јединица локалне самоуправе
5. Радно место за послове праћења стања у области остваривања слободе удруживања грађана, односно политичког организовања
6. Радно место за праћење стања у области људских и мањинских права
7. Радно место за информатичке-аналитичке послове
8. Радно место за финансијско-документационе послове
9. Радно место шеф Одсека за опште и информатичке послове
10. Радно место за подршку интерној ревизији


Датум оглашавања: 08.11.2017

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1.Статистичар аналитичар
2. Статистичар аналитичар
3. Статистичар истраживач
4. Статистичар истраживач
5. Статистичар аналитичар
6. Програмер WEB дизајнер
7. Радно место за подршку, припрему и спровођење пројеката
8. Статистичар истраживач
9. Статистичар истраживач


Датум оглашавања: 08.11.2017

Место рада: Београд, ул. Милана Ракића  бр. 5

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
радно место администратор мрежних сервиса и база података


Датум оглашавања: 01.11.2017

Место рада: Београд, Београдска 70/1.
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место шумарски и ловни инспектор
2. Радно место за послове набавки и за обраду финансијске документације за исплату текућих издатака


Датум оглашавања: 25.10.2017

Место рада: Прокупље, ул. Таткова бр. 2., Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1. Радно место за истраживањe природних грађевинских материјала
2. Радно место за послове припреме и израде пројеката и извештаја


Датум оглашавања: 25.10.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
Радно место за евиденционе послове


Датум оглашавања: 25.10.2017

Место рада: Београд, Масарикова бр. 2

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Радно место за биланс, план и анализу
2. Радно место руководилац Групе за нормативне послове


Датум оглашавања: 25.10.2017

Место рада: Београд
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место за опште правне послове


Датум оглашавања: 25.10.2017

Место рада: Ваљево
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за подршку пословима планирања и припреме буџета
2. Радно место за финансијске послове
3. Радно место аналитичара за програме и пројекте у области хемије
4. Радно место просветног саветника
5. Руководилац школске управе Лесковац
6. Руководилац школске управе Зрењанин
7. Руководилац школске управе Београд


Датум оглашавања: 25.10.2017

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26., Београд, Његошева бр. 12., Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1., Лесковац, Благоја Николића бр. 1., Зрењанин, Трг слободе бр. 10.
, Београд, Захумска бр. 14.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативне послове из области имовине Министарства
2. Радно место за стручно-финансијске послове
3. Радно место за административно – оперативне послове из области финансијског управљања и контроле
4. Радно место за систем администратора информационог система
5. Радно место за оперативне послове администрирања интернет презентације и техничке подршке ИС
6. Радно место за студијско-аналитичке послове у пореско-управном поступку
7. Радно место за стручно-аналитичке послове у пореско-управном поступку
8. Радно место за стручно-оперативне послове у пореско-управном поступку
9. Радно место за административно-оперативне послове
10. Радно место за студијско-аналитичке послове у пореско-управном поступку
11. Радно место за оперативне послове у пореско-управном поступку
12. Радно место за оперативне послове у пореско-управном поступку
13. Радно место за административно-оперативне послове
14. Радно место за стручно-аналитичке послове у пореско-управном поступку
15. Радно место за оперативне послове у пореско-управном поступку


Датум оглашавања: 18.10.2017

Место рада: Београд, Крагујевац, Ниш
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место за економске послове у области енергетске ефикасности
2. Радно место за послове у области хидрогеолошких истраживања
3. Радно место за геолошка истраживања у области одрживог коришћења минералних сировина и геоекологије
4. Радно место за спровођење пројеката који се финансирају из фондова ЕУ
5. Радно место за поступање по информацијама од јавног значаја и послове безбедности и здравља на раду


Датум оглашавања: 18.10.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за подршку стручном усавршавању матичара и комуналних полицајаца
2. Радно место за послове личног статуса грађана и послове јединственог бирачког списка
3. Радно место интерни ревизор


Датум оглашавања: 18.10.2017

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место за подршку пословима привреде и финансија
2. Радно место за послове припреме обрачуна зарада, других накнада и ликвидатуре


Датум оглашавања: 11.10.2017

Место рада: Београд, Немањина број 11.
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за испитивања присуства регулисаних штених организама, карантинских штетних и економских штетних организама у узорцима биљака и регулисаним биљним производима
2. Радно место за испитивања састава и квалитета млека


Датум оглашавања: 11.10.2017

Место рада: Београд Земун, Батајнички друм 7 део број: 10.
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место инспектор рада
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада
5. Радно место за припрему пројеката
6. Радно место за подршку пословима интерне ревизије


Датум оглашавања: 27.09.2017

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, Сомбор, Трг Цара Уроша 1., Јагодина, Кнегиње Милице 80а., Прокупље, Таткова 2., Београд, Немањина 22-26.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Радно место за послове извештавања
2) Oрганизатор за систем девизних плаћања и платне картице
3) Радно место за евиденције и контролу девизних плаћања
4) Радно место за пријем поште и архивирање
5) Радно место за нормативне и стручно-аналитичке послове из области јавних набавки
6) Радно место за финансирање
7) Радно место за јавна плаћања
8) Радно место за контролу извршења јавних плаћања
9) Радно место за јавна плаћања
10) Радно место за послове платних услуга
11) ) Радно место за јавна плаћања
12) Радно место за организацију послова буџетских евиденција
13) Радно место за јавна плаћања
14) Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
15) Радно место за послове платних услуга
16) Радно место за контролу извршења јавних плаћања


Датум оглашавања: 27.09.2017

Место рада: Београд, Врање, Нови Пазар, Пожаревац, Смедерево, Ужице, Чачак
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1) Радно место за подршку пословима из области сарадње са међународним финансијским институцијама и другим зајмодавцима
2) Радно место за подршку пословима из области стратешког планирања и управљања финансијским ризицима
3) Радно место за подршку пословима одржавања базе података
4) Радно место за послове људксих ресурса
5) Радно место место за правне и послове јавних набавки


Датум оглашавања: 27.09.2017

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за праћење међународне сарадње


Датум оглашавања: 20.09.2017

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
1. Радно место: за  стручне аналитичке послове у области јавних набавки


Датум оглашавања: 20.09.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1. Радно место за администрирање прелета ваздухоплова и издавање дипломатских и службених пасоша
2. Радно место за информатичко-техничку подршку
3. Радно место интерног ревизора
4. Радно место за подршку пословима јавних набавки у министарству и ДКП,
5. Радно место за обраду и публиковање докумената
6. Радно место за аутоматизацију пословања
7. Радно место за административне послове
8. Радно место за административне послове
9. Радно место ликвидатора


Датум оглашавања: 06.09.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Радно место туристички инспектор-координатор за Јужнобачки, Сремски, Средњобанатски и Јужнобанатски управни округ


Датум оглашавања: 06.09.2017

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место руководилац Школске управе Краљево


Датум оглашавања: 30.08.2017

Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића бр. 3.
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Радно место за послове анализе узрока несрећа
2. Радно место за аналитичке послове и рад на информационом систему
З. Радно место руководилац групе
4. Радно место за подршку финансијским пословима


Датум оглашавања: 23.08.2017

Место рада: Београд, Чакорска 6,

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за послове међународног превоза путника

2. Радно место за управне послове из области друмског саобраћаја


Датум оглашавања: 23.08.2017

Место рада: Беорад, Нови Београд, Омладинских бригада 1, Београд, Нови Београд, Омладинских бригада 1
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
Радно место метролога за запремину и проток гаса


Датум оглашавања: 23.08.2017

Место рада: Београд, Мике Аласа 14.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место инспектор рада
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада
5. Радно место шеф Одсека за усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима и организацијама
6. Радно место инспектор социјалне заштите


Датум оглашавања: 16.08.2017

Место рада: Крагујевац, Саве Ковачевић бр. 7
Зајечар, Генарала Гамбете бр. 44
Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1
Београд, Немањина 22-26

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место за оживљавање привредних активности, пројекте, рад и запошљавање
2. Радно место за канцеларијске послове
3. Радно место за послове јавних набавки


Датум оглашавања: 16.08.2017

Место рада: Београд, Булевар Михаила Пупина 2

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за анализу и проверу извештаја у области спорта
2. Радно место за планирање и програмирање ИПА пројеката и сарадњу са међународним фондовима
3. Радно место за реализацију ИПА пројеката
4. Радно место руководиоца Групе за међународну сарадњу и европске интеграције
5. Радно место за хармонизацију прописа са ЕУ
6. Радно место за билатералну и мултилатералну сарадњу
7. Радно место за кадровске послове
8. Радно место за подршку кадровским пословима
9. Радно место за јавне набавке у Министарству
10. Радно место књиговође
11. Радно место руководиоца Групе за стратешко планирање, евалуацију и организацију
12. Радно место за организацију и евалуацију
13. Радно место за инспекцијске послове у спорту
14. Радно место за подршку инспекцијским пословима у спорту
15. Радно место интерног ревизора


Датум оглашавања: 02.08.2017

Место рада: Нови Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за праћење реализације уговора
2. Радно место за припрему аката и праћење реализације уговора


Датум оглашавања: 02.08.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место тржишни инспектор за контролу услуга
2. Радно место тржишни инспектор


Датум оглашавања: 02.08.2017

Место рада: Нови Београд, Неготин
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Аналитичар буџетских расхода и издатака
2) Методолог главне књиге
3) Софтверски инжењер
4) Самостални систем инжењер
5) Радно место за финансијску контролу, анализу и извештавање
6) Благајник
7) Радно место за претходну контролу
8)  Директор филијале


Датум оглашавања: 26.07.2017

Место рада: Београд, Сурдулица, Бор, Шабац, Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Радно место за истраживање и анализу несрећа у ваздушном саобраћају
2. Радно место за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају
3. Радно место за координацију истраживања и анализу несрећа у железничком саобраћају
4. Радно место за међународну сарадњу
5. Радно место за подршку финансијским, правним и кадровским пословима


Датум оглашавања: 19.07.2017

Место рада: Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1.Радно место Шеф одсека
2.Радно место за имовинско-правне послове


Датум оглашавања: 19.07.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за извршење буџета
2. Радно место за стручне и оперативне послове у области јавних набавки


Датум оглашавања: 19.07.2017

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место за нормативне послове
2. Радно место за подршку унапређењу области јавних набавки
3. Радно место за припрему и спровођење полагања стручног испита за службеника за јавне набавке


Датум оглашавања: 05.07.2017

Место рада: Београд, Грачаничка 8
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за опште послове


Датум оглашавања: 05.07.2017

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место инспектор рада
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 21.06.2017

Место рада: Зајечар, Нови Београд, Зајечар
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за унапређивање општег и уметничког образовања


Датум оглашавања: 21.06.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Радно место – инспектор
Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове рачуноводства


Датум оглашавања: 07.06.2017

Место рада: Београд.
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за време, фреквенцију и дистрибуцију времена
2. Радно место метролога за притисак
3. Радно место контролора за механичка мерила
4. Радно место метролога за оцењивање усаглашености  и сертификацију


Датум оглашавања: 07.06.2017

Место рада: Београд, Мике Аласа 14.
КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
Радно место за послове са физичким и правним лицима у области заштите тајних података


Датум оглашавања: 07.06.2017

Место рада: Београд, Немањина број 22-26.
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за праћење примене прописа
2. Радно место за послове уређивања система финансирања плата


Датум оглашавања: 31.05.2017

Место рада: Београд, Бирчанинова број 6
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. радно место за издавање дозвола и сертификата и надзор


Датум оглашавања: 31.05.2017

Место рада: Београд, Немањина 6.
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за подршку пословима извршењу буџета
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада
5. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 24.05.2017

Место рада: Београд, Немањина 22-26, Бор, Моше Пијаде 19, Ужице, Димитрија Туцовића 52, Суботица, Трг Лазара Нешића 1, Кикинда, Трг српских добровољаца 11
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
Радно место за подршку аналитици


Датум оглашавања: 17.05.2017

Место рада: Београд, Масарикова бр. 2
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Радно место за саветодавне послове
Радно место за подршку пословима привреде и финансија
Радно место за послове припреме обрачуна зарада, других накнада и ликвидатуре


Датум оглашавања: 17.05.2017

Место рада: Београд, Немањина број 11.
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Управни инспекторат
1. радно место за руковање опремом и техничку подршку
2. радно место управни инспектор


Датум оглашавања: 17.05.2017

Место рада: Београд, Дечанска 8
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Радно место за стручно-административне послове
2) Оператер за обраду зарада
3) Координатор за извештавање
4) Координатор електронских јавних плаћања
5) Aналитичар електронских јавних плаћања
6) Координатор пословних процеса
7) Радно место за управно-правне послове
8) Радно место за анализу и контролу пријема административне опреме
9) Директор филијале
10) Евидентичар у контроли
11) Благајник
12) Радно место за организацију послова буџетских евиденција
13) Благајник
14) Шеф експозитуре
15) Благајник
16) Радно место за подршку корисницима
17) Шеф експозитуре
18) Шеф експозитуре


Датум оглашавања: 17.05.2017

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- Управа за ветерину
1. Радно место ветеринарски инспектор за послове инспекцијског надзора и контроле безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету
2. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, Група за послове инспекцијског надзора и контроле за здравствену заштиту и заштиту добробити животиња
3. Радно место ветеринарски инспектор за послове инспекцијског надзора и контроле у извозним објектима


Датум оглашавања: 17.05.2017

Место рада: 24000 Суботица, Сегедински пут бр. 88
, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 6/3, 22240 Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1.Радно место шеф Одсека за послове планирања и извештавања
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 03.05.2017

Место рада: Место рада: Београд, Немањина 22-26
, Ваљево, Карађорђева 31, Место рада: Београд, Немањина 22-26

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за подршку економским и правним пословима у области нафте, деривата нафте и природног гаса
Радно место руководилац Групе


Датум оглашавања: 03.05.2017

Место рада:
Државно правобранилаштво
1.Радно место: Правобранилачки помоћник
2.Радно место: Правобранилачки помоћник
3. Радно место: Руководилац групе за финансијско материјалне послове


Датум оглашавања: 03.05.2017

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за материјално-финансијске послове и послове планирања


Датум оглашавања: 26.04.2017

Место рада: Београд, Бирчанинова број 6.
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за управне послове у области регистрације привредних друштава
2. Радно место за стручну подршку праћења пројеката
3. Радно место за евиденционе послове
4. Радно место за подршку пословима праћења и контроле инвестиционих пројеката


Датум оглашавања: 26.04.2017

Место рада:
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статисичар аналитичар
2. Статисичар аналитичар
3. Статисичар аналитичар
4. Радно место за послове плана и анализе пројеката


Датум оглашавања: 19.04.2017

Место рада: Београд, ул. Милана Ракића  бр. 5

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
За другостепене управне поступке и управне спорове у области заштите животне средине


Датум оглашавања: 12.04.2017

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове у изради прописа везаних за извршење буџета
2. Радно место за студијско-аналитичке послове буџета и инвестиционо планирање
3. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове у области буџетског система
4. Радно место за подршку нормативним пословима у области буџетског система
5. Радно место за студијско-аналитичке послове праћења извршења финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање и праћење социјалних давања из буџета


Датум оглашавања: 12.04.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место руководилац Школске управе Крушевац
2. Радно место руководилац Школске управе Косовска Митровица


Датум оглашавања: 05.04.2017

Место рада: Крушевац, Косовска Митровица
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место шеф Одсека за програмску здравствену заштиту
2. Радно место здравствени инспектор у Одсеку за здравствену инспекцију Београд


Датум оглашавања: 05.04.2017

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за координацију послова обезбеђења квалитета стратешких докумената и анализе ефеката прописа
2. Радно место за  послове европских интеграција и међународну сарадњу


Датум оглашавања: 29.03.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Радно место  за надзор над реализацијом процеса дигитализације у области културе и уметности
2. Радно место за административне и евиденционе послове


Датум оглашавања: 29.03.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место инспектор рада
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 29.03.2017

Место рада: Нови Сад, Смедерево, Пирот
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Радно место за послове подршке припреме аката Жалбене комисије Владе


Датум оглашавања: 22.03.2017

Место рада: Нови Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
Радно место уредника Интернет презентације


Датум оглашавања: 22.03.2017

Место рада: Нови Београд, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина бр.2
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за стручно-оперативне послове у области сарадње са СТО
2. Радно место за заштиту колективног интереса потрошача
3. Радно место тржишни инспектор


Датум оглашавања: 22.03.2017

Место рада: Београд, Немањина 22-26, Зрењанин, Трг слободе 10
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Радно место за израду прописа из области пољопривреде
2. Радно место фитосанитарни инспектор
3. Радно место водни инспектор
4. Радно место водни инспектор
5. Радно место водни инспектор
6. Радно место за послове набавки и за обраду финансијске документације за исплату текућих издатака


Датум оглашавања: 15.03.2017

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-24, Шабац, Господар Јевремова бр. 6, Чачак, Жупана Страцимира бр. 2, Зајечар, Трг ослобођења бр. 1, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1, Београд, Немањина бр. 22-24
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Радно место за послове ревизије
2. Радно место за стручну подршку ревизији
3. Радно место за стручну подршку ревизији
4. Радно место за стручне послове ревизије


Датум оглашавања: 15.03.2017

Место рада: Београд
Државно правобранилаштво
1. Правобранилачки помоћник
2. Правобранилачки помоћник
3. Правобранилачки помоћник
4. Радно место за послове заступања и сарадње са Европским судом за људска права


Датум оглашавања: 01.03.2017

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за унапређивање средњег стручног образовања


Датум оглашавања: 14.02.2017

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за послове популационе политике
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада
5. Радно место инспектор рада
6. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 14.02.2017

Место рада: Београд, Нови Београд, Нови Сад, Суботица, Врање
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1) радно место за праћење реализације уговора
2) радно место за спровођење поступка утврђивања удела државне својине


Датум оглашавања: 25.01.2017

Место рада: Београд, Краља Милана 16.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
Радно место за организацију послова буџетских евиденција


Датум оглашавања: 25.01.2017

Место рада: Пирот, Српских владара бр. 87
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1) радно место за припрему аката
2) радно место за контролу података о структури и вредности евидентиране државне имовине
3) радно место за послове анализе и припреме података


Датум оглашавања: 18.01.2017

Место рада: Београд, Краља Милана 16.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1.  Радно место тржишни инспектор за контролу услуга
2. Радно место инспектор за електронски потпис
3. Радно место за послове планирања у области информационог друштва


Датум оглашавања: 04.01.2017

Место рада: Нови Сад, Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1. радно место за административне послове
2. радно место за аутоматску обраду докумената
3. радно место за рад са истраживачима


Датум оглашавања: 29.12.2016

Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26.

претрага