ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2018
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу


Датум оглашавања: 23.05.2018

Место рада: Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Помоћник Главног истражитеља – Главни истражитељ за ваздушни саобраћај – руководилац Сектора за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају
2. Помоћник Главног истражитеља - Главни истражитељ за железнички саобраћај - руководилац Сектора за истраживање несрећа у железничком саобраћају и међународну сарадњу
3. Помоћник Главног истражитеља - Главни истражитељ за водни саобраћај - руководилац Сектора за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока несрећа


Датум оглашавања: 23.05.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Заменик директора Републичког секретаријата за јавне политике
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за обезбеђење квалитета јавних политика


Датум оглашавања: 25.04.2018

Место рада: Београд, Влајковићева бр.10
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Помоћник министра – руководилац Сектора за културно наслеђе


Датум оглашавања: 07.03.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Помоћник министра – руководилац Сектора за приватизацију и стечај


Датум оглашавања: 31.01.2018

Место рада: Београд, Кнеза Милоша 20
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе


Датум оглашавања: 31.01.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Помоћник министра одбране за политику одбране


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд, ул. Бирчанинова бр. 5
претрага