ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2018
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за финансијске послове и план и анализу буџета


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за финансијске послове и план и анализу буџета


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Агенција за заштиту животне средине
1.Радно место за праћење квалитета земљишта
2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача
3.Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд, ул. Руже Јовановића бр. 27А
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место за послове метролошког и тржишног надзора
2. Радно место за надзор над тржиштем и метролошки надзор


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за унапређење конкурентности


Датум оглашавања: 27.12.2017

Место рада: Београд, Влајковићева 10
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за нормативне послове у области рада и запошљавања
2. Радно место за стручно-оперативне послове у области социјалног дијалога
3. Радно место инспектор социјалне заштите
4. Радно место за припрему пројеката
5. Радно место за правне послове
6. Радно место за јавне набавке
7. Радно место инспектор рада
8. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 27.12.2017

Место рада: Београд, Немањина 22-26, Београд, Немањина 22-26., Београд, Немањина 22-26, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, Врање, Матије Гупца 2
претрага