ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2018
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за извештавање и евалуацију процеса одабира кадрова
2. Радно место за развој и безбедност информационих система


Датум оглашавања: 19.12.2018

Место рада: Нови Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1.Радно место за послове односа са иностранством
2.Радно место за послове стручне подршке у пословима координације и анализе политика и пословима у вези са Европским интеграцијама
3.Радно место за техничку подршку протоколарним пословима


Датум оглашавања: 19.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за унапређење стратешког планирања и послове европских интеграција


Датум оглашавања: 19.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1.Радно место за финансијске послове у међународној сарадњи и европским интеграцијама
2.Радно место за правне послове у високом образовању, почетну акредитацију и дозволе за рад
3.Радно место за инвестиционо-финансијско планирање, надзор, извештавање и реализацију инвестиционих пројеката
4.Радно место за спровођење јавне набавке
5.Радно место за администрацију сервиса е-Просвете
6.Радно место за администрацију сервиса е-Науке
7.Радно место за евидентирање и праћење реализације програма и пројеката из области иновационе делатности, промоцију и пружање подршке иновационим организацијама у међународним програмима и пројектима
8.Радно место за контролу наменског коришћења средстава субвенција са раздела Министарства и праћење рада и пословања организација-корисника тих средстава
9.Радно место просветног саветника


Датум оглашавања: 12.12.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1.Радно место за координацију рада мреже за рурални развој


Датум оглашавања: 12.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - Дирекција за водне путеве
1.Радно место за израду пројектних услова, мишљења и сагласности


Датум оглашавања: 12.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место туристички инспектор за Рашки, Пећки и Призренски управни округ
2.Радно место за односе са јавношћу у области електронских комуникација и информационог друштва
3.Радно место руководилац Групе
4.Радно место за праћење реализације пројеката у области електронских комуникација и информационог друштва


Датум оглашавања: 12.12.2018

Место рада: Нови Пазар, Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за израду прописа


Датум оглашавања: 05.12.2018

Место рада: Београд
СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место за канцеларијске послове


Датум оглашавања: 05.12.2018

Место рада: Суботица
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место  за  послове јавних набавки


Датум оглашавања: 05.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
-за координацију обуке и праћење пројеката


Датум оглашавања: 28.11.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за међународну сарадњу и планирање пројеката у области развоја речне транспортне инфраструктуре


Датум оглашавања: 21.11.2018

Место рада: Београд

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за подршку пословима стратешког планирања и европских интеграција
2. Радно место за припрему пројеката
3. Радно место за подршку пословима спровођења пројеката
4. Радно место за међународну правну помоћ


Датум оглашавања: 21.11.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
1. Радно место за правне послове
2. Радно место за подршку стручним пословима


Датум оглашавања: 14.11.2018

Место рада: Београд

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1.Радно место за стручно оперативне послове у области социјалног дијалога и колективног преговарања
2.Радно место за управне и стручно-оперативне послове у области рада
3.Радно место за политике запошљавања и праћење европске стратегије запошљавања
4.Радно место за прикупљање замолница и докумената за пружање међународне правне помоћи у области породични-правне заштите
5.Радно место за стручно-аналитичке послове
6.Радно место за спровођење и праћење спровођења пројеката
7.Радно место за подршку спровођења и праћења спровођења пројеката
8.Радно место за подршку пословима за односе са јавношћу
9.Радно место за подршку пословима протокола
10.Радно место инспектор рада
11.Радно место инспектор рада
12.Радно место инспектор рада
13.Радно место инспектор рада
14.Радно место инспектор рада
15.Радно место за аналитичке послове


Датум оглашавања: 14.11.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место републички електроенергетски инспектор за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Златиборски, Моравички и Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву
Радно место републички електроенергетски инспектор за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Подунавски, Браничевски, Поморавски, Зајечарски и Борски управни округ, са седиштем у Смедереву
Радно место за послове израде Енергетског биланса
Радно место за правне послове у области обновљивих извора енергије
Радно место републички геолошки инспектор
Радно место републички рударски инспектор за вршење надзора над електроенергетским постројењима са седиштем у Зрењанину
Радно место за програмирање


Датум оглашавања: 31.10.2018

Место рада:
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Радно место за примену међународних уговора у области пензијског и  инвалидског  осигурања


Датум оглашавања: 24.10.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
инспектор у контроли
за подршку пословима спречавања финансирања тероризма


Датум оглашавања: 24.10.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
Аналитичар за финансијско извештавање у складу са рачуноводственом методологијом примене међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору
Оператер за обраду зарада
Радно место за послове платних услуга
Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
Радно место за јавна плаћања
Радно место за послове платних услуга
Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Радно место за послове платних услуга
Радно место за јавна плаћања
Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Радно место за послове платних услуга
Радно место за послове платних услуга
Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Радно место за послове платних услуга


Датум оглашавања: 24.10.2018

Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9
, Београд, Обилићев венац 9-11, Београд, Тошин бунар бр. 159, Београд, Устаничка бр. 130
, Босилеград, Георги Димитров бр. 75, Санџачких бригада бр. 47, Ужице, Трг партизана бр. 8
, Чачак, Градско шеталиште бр. 22
, Нови Сад, Модене бр. 7
, Врбас, Палих бораца бр. 81ц
, Вршац, Феликса Милекера бр. 17
, Масарикова бр. 2
, Бачка Топола, Маршала Тита бр. 48б
, Београд, Поп-Лукина 7-9

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Радно место шеф Одсека
Радно место шеф Одсека
Радно место за стручно-оперативне послове
Радно место за стручно-оперaтивне послове управљања путном инфраструктуром
Радно место за послове техничког регулисања саобраћаја


Датум оглашавања: 24.10.2018

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Радно место за канцеларијске и административне послове


Датум оглашавања: 24.10.2018

Место рада: Нови Београд
Канцеларија за борбу против дрога
Радно место за  за праћење активности и анализу мера у борби против дрога
Радно место за  подршку пословима координације и организације борбе против дрога


Датум оглашавања: 17.10.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за праћење ефеката јавних политика на привредну структуру и регионални развој


Датум оглашавања: 17.10.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Радно место за нормативне и правне послове и запошљавање младих
Радно место за студијско – аналитичке послове, питања безбедности, здравља и социјалне инклузије младих
Радно место за  развој и унапређење рекреативног, универзитетског и школског спорта
Радно место за анализу и проверу извештаја у области спорта
Радно место за реализацију новчаних награда, стипендија и националних признања и аналитичке послове у спорту
Радно место руководилац Групе за ИПА пројекте и међународне фондове
Радно место за планирање и програмирање ИПА пројеката и сарадњу са међународним фондовима
Радно место за хармонизацију прописа са ЕУ
Радно место за јавне набавке у Министарству
Радно место књиговође
Радно место руководиоца Групе за стратешко планирање, евалуацију и организацију
Радно место за инспекцијске послове у спорту
Радно место интерног ревизора


Датум оглашавања: 10.10.2018

Место рада: Нови Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Статистичар аналитичар
статистичар аналитичар
Статистичар аналитичар
Пројектант ИС
Радно место за праћење усклађености са ЕУ стандардима
статистичар аналитичар
статистичар
статистичар аналитичар


Датум оглашавања: 10.10.2018

Место рада: Београд,
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
Радно место за аналитичке послове и рад на информационом систему


Датум оглашавања: 10.10.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за израду прописа


Датум оглашавања: 03.10.2018

Место рада: Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
Радно место за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају
Радно место за међународну сарадњу


Датум оглашавања: 26.09.2018

Место рада: Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1.Радно место за финансијско-материјалне послове


Датум оглашавања: 26.09.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Радно место за послове припреме каталога и вредновање радних места у јавном сектору
Радно место за координацију промена у систему локалне самоуправе
Радно место за послове личног статуса грађана са иностраним елементом, бирачког списка и давања овлашћења за обављање послова матичара
Радно место за послове извештавања


Датум оглашавања: 19.09.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1.Радно место за стручну подршку пословима праћења спровођења програма развоја железничке инфраструктуре и реализације уовора о управљању железничком инфраструктуром
2. Радно место руководилац Групе, Група за железнички и интермодални транспорт и међународне послове
3. Радно место за стручну подршку пословима развоја железничког транспорта, терминала интермодалног транспорта и реализацију пројеката
4. Радно место за стручну подршку пословима развоја железничке инфраструктуре и реализацију пројеката
5. Радно место за међународну сарадњу и планирање пројеката у области развоја речне транспортне инфраструктуре
Радно место за нормативне послове у ваздушном саобраћају


Датум оглашавања: 19.09.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Радно место шефа Одсека за послове преузимања и складиштења одузете имовине
2. Радно место зa подршку пословима процене вредности одузете имовине


Датум оглашавања: 12.09.2018

Место рада:
ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Шеф Одсека
Радно место за канцеларијске послове


Датум оглашавања: 12.09.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1. радно место за послове надовере докумената
2.  радно место за информатичко-техничку подршку
3.  радно место интерног ревизора
4. радно место за непокретну имовину ДКП
5. радно место за покретну имовину министарства и ДКП
6. радно место за подршку пословима јавних набавки у Министарству и ДКП
7. радно место за обрачун зарада запослених у Министарству
8. радно место за аутоматску обраду докумената
9. радно место за аутоматизацију политичке архиве
10. радно место за одабир и обраду докумената
11. радно место за аутоматизацију пословања
12. радно место за пословног секретара
13. радно место за административне послове
14. радно место за административне послове
15. радно место за административне послове
16. радно место за административне послове
17. радно место за административне послове


Датум оглашавања: 12.09.2018

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за праћење ефеката управљања каријером
2. Радно место за стручне послове подршке Високом службеничком савету и оглашавање положаја
3. Радно место за послове подршке припреме аката Жалбене комисије Владе


Датум оглашавања: 29.08.2018

Место рада:
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1. Радно место хидрогеолог истраживач


Датум оглашавања: 29.08.2018

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Радно место за праћење остваривања права националних мањина у области образовања и службене употребе језика и писма
2. Радно место за праћење остваривања надлежности Националних савета националних мањина


Датум оглашавања: 29.08.2018

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за праћење квалитета туристичке понуде
2. Радно место за праћење квалитета туристичких производа
3. Радно место туристички инспектор за Јужнобачки управни округ
4. Радно место за кадровске послове
5. Радно место за стручне и оперативне послове у области јавних набавки


Датум оглашавања: 29.08.2018

Место рада: Нови Београд, Нови Сад, Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место санитарни инспектор
2. Радно место санитарни инспектор
3. Радно место здравствени инспектор
4. Радно место инспектор за производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора


Датум оглашавања: 29.08.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
1. Радно место за послове индустријског надзора


Датум оглашавања: 29.08.2018

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за спровођење пројеката претприступних фондова ЕУ у области образовања
2. Радно место за послове надзора и извештавања
3. Радно место за финансијско-документационе послове
4. Радно место просветног инспектора Министарства
5. Радно место инспектора
6. Радно место за оперативне послове


Датум оглашавања: 29.08.2018

Место рада: Београд, Београд, Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за аналитичке послове
2. Радно место за подршку нормативним, студијско-анaлитичким и управним пословима у области рада
3. Радно место за планирање и обрачун средстава за област финансијске подршке породици са децом
4. Радно место за послове анализе, планирања, извештавања и вођења евиденција
5. Радно место за финансијско-аналитичке послове и послове извештавања из области социјалне заштите
6. Радно место за стручно-оперативне послове
7. Радно место за стручно-оперативне послове
8. Радно место за правне послове
9. Радно место за односе са јавношћу
10. Радно место инспектор рада
11. Радно место инспектор рада
12. Радно место инспектор рада
13. Радно место инспектор рада
14. Радно место инспектор рада
15. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 29.08.2018

Место рада: Београд, Нови Београд., Нови Београд, Суботица, Нови Сад, Бор, Ужице
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за послове каријерног саветовања
2. Радно место за финансијско-материјалне послове


Датум оглашавања: 15.08.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Радно место за заштиту архитектонског наслеђа


Датум оглашавања: 15.08.2018

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место послови архивирања
2. Радно место послови пријема и класификације поште
3. Радно место послови експедиције поште
4. Радно место руководилац  Групе за послове писарнице републичких органа у Палати Србија
5. Радно место документалиста-архивар


Датум оглашавања: 15.08.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Управни инспекторат
Радно место управни инспектор


Датум оглашавања: 01.08.2018

Место рада: Крагујевац
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место за правне послове у области електроенергетике
2. Радно место републички електроенергетски инспектор за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Златиборски, Моравички и Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву
3. Радно место за успостављање и праћење система организованог управљања енергијом
4. Радно место републички рударски инспектор за вршење надзора над електроенергетским постројењима са седиштем у Зрењанину


Датум оглашавања: 01.08.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за аналитичке послове


Датум оглашавања: 01.08.2018

Место рада: Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1.Радно место за послове графичког приказивања резултата истраживања металичних минералних сировина


Датум оглашавања: 01.08.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Радно место за девизно пословање


Датум оглашавања: 01.08.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за подршку електронског пословања
2. Радно место за информатичко-аналитичке послове


Датум оглашавања: 01.08.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ- Управа за ветерину
1. Радно место пољопривредни инспектор за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству
2. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
3. Радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла
4. Радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла
5. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
6. Радно место фитосанитарни инспектор
7. Радно место фитосанитарни инспектор
8. Радно место гранични фитосанитарни инспектор


Датум оглашавања: 01.08.2018

Место рада: Београд, Кикинда, Сента, Нови Сад, Кикинда, Гранични прелаз Прешево, Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за прописе и регистре


Датум оглашавања: 18.07.2018

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за правне послове у области безбедности и интероперабилности и припрему прописа


Датум оглашавања: 18.07.2018

Место рада:
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ
1. Радно место за стручне и аналитичке послове
2. Радно место за финансијско - материјалне послове
2. Радно место за послове извештавања и сарадње са медијима
3. Радно место за припрему аката
4. Радно место за стратешке послове сарадње са Руском Федерацијом
5. Радно место за координацију послова са Руском Федерацијом
6. Радно место за стручно оперативну сарадњу са НР Кином
7. Радно место за координацију послова са НР Кином


Датум оглашавања: 18.07.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за правне послове
2. Радно место начeлник Одељења за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања
3. Радно место за имовинско-правне послове


Датум оглашавања: 18.07.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за праћење и анализу тржишта и трговине
2. Радно место тржишни инспектор за контролу промета деривата
3. Радно место тржишни инспектор за заштиту права интелектуалне својине


Датум оглашавања: 18.07.2018

Место рада: Београд, Нови Београд, Инђија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за спровођење јавних набавки
2. Радно место за планирање и припрему пројеката


Датум оглашавања: 18.07.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место: за подршку пословима уписа права јавне својине Републике Србије
2.Радно место: за утврђивање законитости коришћења и управљања стварима у јавној својини
3. Радно место: за праћење реализације уговора
4.Радно место: за прикупљање и припрему података
5. Радно место: за спровођење поступка
6. Радно место: за припрему аката
7. Радно место: за спровођење поступка располагања непокретностима
8. Радно место: за праћење реализације уговора
9. Радно место: за планирање поступка инвестиционог и техничког одржавања


Датум оглашавања: 04.07.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за послове вршења стручног надзора


Датум оглашавања: 04.07.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
Радно место за евиденционе послове


Датум оглашавања: 04.07.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за управне послове и надзор над радом Фонда солидарности
2. Радно место место за стручно оперативне послове у области социјалног дијалога и колективног преговарања
3. Радно место за управне послове
4. Радно место за послове из области заштите ратних меморијала
5. Радно место за нормативне и послове унапређења области борачко-инвалидске заштите
6. Радно место за подршку правним пословима
7. Радно место за подршку пословима унапређења заштите особа са инвалидитетом и професионалне рехабилитације у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
8. Радно место начелник Одељења
9. Радно место за стручно оперативне послове
10. Радно место за аналитичке послове и израду извештаја у области антидискриминационе политике
11. Радно место за подршку аналитичким и другим пословима у области антидискриминационе политике
12. Радно место за подршку планирања и припреме пројеката, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте
13. Радно место за оперативне послове
14. Радно место за унутрашњу контролу
15. Радно место инспектор рада
16. Радно место инспектор рада
17. Радно место инспектор рада
18. Радно место инспектор рада
19. Радно место инспектор рада
20. Радно место инспектор рада
21. Радно место инспектор рада
22. Радно место инспектор рада
23. Радно место инспектор рада
24. Радно место инспектор рада
25. Радно место за подршку управно-надзорним пословима


Датум оглашавања: 04.07.2018

Место рада: Београд, Београд, Београд, Београд, Београд, Нови Београд, Нови Сад, Шабац, Крагујевац, Неготин, Чачак, Краљево, Лесковац, Косовска Митровица, Београд
ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место за финансијско материјалне послове


Датум оглашавања: 20.06.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
Радно место руководилац Групе за финансијско-материјалне и кадровске послове


Датум оглашавања: 20.06.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за праћење европске стратегије запошљaвања и подстицање запошљавања младих
2. Радно место за нормативне и друге правне послове из области неговања традиција ослободилачких ратова
3. Радно место за управне послове
4. Радно место за инвестициона улагања у установе социјалне заштите
5. Радно место за подршку спровођења и праћења спровођења пројеката
6. Радно место руководилац Групе за интерну ревизију


Датум оглашавања: 20.06.2018

Место рада: Београд, Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за спровођење пројеката претприступних фондова ЕУ у области образовања
2. Радно место за праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког стандарда
3. Радно место просветног саветника
4. Радно место просветног саветника
5. Радно место просветног саветника
6. Радно место просветног саветника
7. Радно место просветног саветника
8. Радно место просветног саветника


Датум оглашавања: 13.06.2018

Место рада: Београд, Суботица, Ваљево, Зајечар, Панчево, Београд, Нови Пазар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Радно место: студијско-аналитички послови јавних набавки
2.  Радно место: порески инспектор канцеларијске контроле
3.  Радно место: послови обраде захтева 1


Датум оглашавања: 13.06.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Радно место за подршку финансијском извештавању у складу са рачуноводственом методологијом примене међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору
2) Аналитичар за извештавање
3) Организатор за систем девизних плаћања и платне картице
4) Администратор за систем девизних плаћања и платне картице
5) Координатор пројеката за комуникациону инфраструктуру
6) Радно место за техничку подршку
7) Радно место за јавна плаћања
8) Радно место за послове платних услуга
9) Радно место за послове платних услуга
10) Радно место за послове платних услуга
11) Радно место за послове платних услуга
12) Радно место за послове платних услуга
13) Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
14) Радно место за јавна плаћања
15) Шеф експозитуре


Датум оглашавања: 13.06.2018

Место рада: Београд, Београд, Бујановац, Прешево, Деспотовац, Рача, Краљево, Смедерево, Нови Сад, Шид, Београд
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
1. Пројектант информационих система и програма
2. Радно место програмер
3. Пројектант информационих система и програма
4. Систем аналитичар
5. Систем инжењер информационих система и технологија
6. Програмер
7. Систем администратор базе података
8. ИТ ревизор
9. Инжењер за безбедност мрежне инфраструктуре
10. Инжењер за рачунарске мреже
11. Радно место Систем администратор информационих система и технологија
12. Техничар одржавања информационих система и технологија
13. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре Linux и VMware платформа
14. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре у Data центрима
15. Радно место Аналитичар ИКТ стандарда
16. Радно место Пројектант информационог система и програма
17. Радно место ИТ ревизор
18. Радно место ИТ форензичар


Датум оглашавања: 06.06.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
1.Радно место: за административне и евиденционе  послове
2. Радно место: за стручне послове у Одељењу за пољопривредне и прехрамбене производе
3. Радно место: за комерцијалне послове у области роба посебних намена
4. Радно место: за стручне послове у Одељењу за складишта


Датум оглашавања: 06.06.2018

Место рада: Београд
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ
1. Радно место за административне послове
2. Радно место за подршку поступку селекције реализатора
3. Радно место за спровођење Програма обуке руководилаца и других облика развоја запослених
4. Радно место за планирање и припрему пројеката
5. Радно место за комуникацију и односе са јавношћу


Датум оглашавања: 30.05.2018

Место рада: Нови Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Радно место за финансијско-материјалне послове
2. Радно место за  припрему пројеката


Датум оглашавања: 30.05.2018

Место рада: Нови Београд.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место млађи координатор из области финансијског управљања и контроле


Датум оглашавања: 30.05.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за праћење предшколског васпитања и образовања
2. Радно место за административне послове


Датум оглашавања: 23.05.2018

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место оператер за информатичку и техничку подршку
2. Радно место финансијско-рачуноводствени аналитичар
3. Радно место за књиговодствене послове и финансијско извештавање
4. Радно место послови радних односа
5. Радно место организатор пријема и евиденције захтева корисника
6.  Радно место за координацију архитектонских послова
7. Радно место начелник Одељења


Датум оглашавања: 23.05.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Начелник Одељења


Датум оглашавања: 23.05.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Радно место: самостални аналитичар пројекта
2.  Радно место: водећи аналитичар пројекта
3.  Радно место: виши аналитичар пројекта
4. Радно место: управно-правни послови сарадње са државним правобранилаштвом
5. Радно место: нормативно-правни послови
6. Радно место: послови интерне комуникације и сервис у области пружања услуга
7. Радно место: послови пружања помоћи запосленима у филијали Пореске управе
8. Радно место: послови подршке оперативним пословима на терену
9. Радно место: нормативно и студијско-аналитички послови
10. Радно место: инспектор пореске полиције 1
11. Радно место: виши инспектор пореске полиције 1
12. Радно место: инспектор пореске полиције 1
13. Радно место: аналитичко-порески послови
14. Радно место: инспектор пореске полиције 1
15. Радно место: млађи аналитичар
16. Радно место: водећи администратор за апликативна извештавања
17. Радно место: виши администратор за апликативна извештавања
18. Радно место: млађи администратор за апликативна извештавања
19. Радно место: виши администратор за управљање квалитетом


Датум оглашавања: 16.05.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за пројектовање, израду, имплементацију и одржавање пословних система


Датум оглашавања: 16.05.2018

Место рада: Београд, Немањина 22 - 26
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Агенција за заштиту животне средине
1. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика


Датум оглашавања: 16.05.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1. Радно место за административне послове
2. Радно место за административне послове
3. Радно место за административне послове
4. Радно место за административне послове
5. Радно место за административне послове


Датум оглашавања: 16.05.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за нормативне послове
2. Радно место за праћење развоја туризма
3. Радно место за аналитичке и статистичко-евиденционе послове


Датум оглашавања: 02.05.2018

Место рада: Београд, Немањина 22-26, Нови Београд, Омладинских бригада 1, Нови Пазар, АВНОЈ-а бб
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативне послове надзора над системом управљања средствима претприступне помоћи Европске уније
2. Радно место за административну подршку надзору над системом управљања средствима претприступне помоћи Европске уније
3. Радно место за оперативне послове праћења система управљања средствима претприступне помоћи Европске уније
4. Радно место за подршку финансијској контроли
5. Радно место за рачуноводствене послове
6. Радно место за сарадњу у области европских интеграција
7. Радно место за учешће у програмирању пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
8. Радно место за подршку у спровођењу пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
9. Радно место за оперативно-аналитичке послове
10. Радно место - виши буџетски инспектор – координатор
11. Радно место - виши буџетски инспектор
12. Радно место - буџетски инспектор
13. Радно место за поступање по пријављеним неправилностима и сумњама на превару
14. Радно место за оперативно-аналитичке послове и анализу ризика
15. Радно место за подршку оперативно-аналитичким пословима и мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС Мрежа)
16. Радно место за нормативне и стручно-аналитичке послове из области јавних набавки
17. Радно место – интерни ревизор за ИПА фондове
18. Радно место за административне и канцеларијске послове


Датум оглашавања: 02.05.2018

Место рада:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Радно место за праћење потреба организација цивилног друштва


Датум оглашавања: 25.04.2018

Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Агенција за заштиту животне средине
1.Радно место за праћење квалитета земљишта
2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача
3. Радно место хидробиолога за испитивање фитопланктона


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место шеф Одсека
2. Радно место шеф Одсека
3. Радно место за стручно-оперативне послове
4. Радно место за стручно-оперaтивне послове управљања путном инфраструктуром
5. Радно место за послове техничког регулисања саобраћаја
6. Радно место инспектор железничког саобраћаја за саобраћајно-машинске послове
7. Радно место за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за праћење прописа


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. инспектор у контроли
2. за послове подршке  инспекцијском надзору
3. за подршку пословима спречавања финансирања тероризма
4. за подршку финансијско-материјалним пословима


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада: Београд, Масарикова бр. 2
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Републички инспектор за заштиту животне средине


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада:
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим иснституцијама самоуправе у Приштини
1. Радно место за подршку финансијским, кадровским и општим пословима
2. Радно место мрежног и системског администратора


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада: Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
1. Радно место шеф Одсека за планирање и анализу
2. Радно место шеф Одсека за пројектовање и имплементацију
3. Радно место руководилац Групе за обезбеђивање квалитета
4. Радно место пројектант информатичке инфраструктуре
5. Радно место инжењер за ИТ безбедност
6. Радно место за односе са јавношћу


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада: Београд, ул. Катићева 14-16
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Радно место за припрему седница


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада: Београд, Немањина број 11
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место за подршку унапређењу области јавних набавки
2. Радно место за статистичко-евиденционе послове
3. Радно место за информатичке послове


Датум оглашавања: 11.04.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Управни инспекторат
1. Радно место управни инспектор
2. Радно место управни инспектор


Датум оглашавања: 04.04.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место просветног инспектора Министарства
2. Радно место инспектора
3. Радно место за радне односе и обуку запослених


Датум оглашавања: 04.04.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
1. Радно место за реализацију пројекта референтних геодетских мрежа
2. Радно место за пројектовање и подршку на реализацији референтних геодетских мрежа
3. Радно место за подршку у реализацији референтних геодетских мрежа
4. Радно место за организацију и реализацију пројекта одређивања референтних површи
5. Радно место за реализацију пројеката одржавања референтних површи
6. Радно место администратора ГНСС ефемерида
7. Радно место за реализацију пројеката имплементације координатних система
8. Радно место за пројектовање и реализацију имплементације координатних система
9. Радно место за подршку и реализацију имплементације координатних система
10. Радно место за подршку организацији и реализацији пројекaта геодетских радова

Опширније о конкурсу


Датум оглашавања: 04.04.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за спровођење реформе јавне управе
2. Радно место за развој едукативних програма
3. Радно место за подршку раду ИПЦ


Датум оглашавања: 04.04.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Координатор електронских јавних плаћања
2) Методолог пословних процеса
3) Администратор програмске подршке
4) Радно место за јавна плаћања
5) Радно место за послове платних услуга
6) Радно место за послове платних услуга
7) шеф експозитуре
8) Радно место за послове платних услуга


Датум оглашавања: 28.03.2018

Место рада:
Канцеларија за борбу против дрога
1. Радно место за  опште и кадровске послове
2. Радно место за административне послове


Датум оглашавања: 28.03.2018

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за нормативне послове


Датум оглашавања: 21.03.2018

Место рада: Београд, Немањина 22 - 26
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
приправника за рад на дипломатско-конзуларним пословима


Датум оглашавања: 21.03.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1.Статистичар аналитичар


Датум оглашавања: 21.03.2018

Место рада: Београд, ул. Милана Ракића  бр. 5
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место санитарни инспектор
2. Радно место за здравствени инспектор
3. Радно место за анализу, праћење стања у области јавног здравља и промоцију здравља становништва


Датум оглашавања: 07.03.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
Радно место за подршку пословима из области сарадње са међународним финансијским институцијама и другим зајмодавцима


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место за подршку књиговодственим пословима и финансијском извештавању
2. Радно место за подршку пословима јавних набавки добара
3.  Радно место административно-евиденциони послови
4.  Радно место начелник Одељења
5.  Радно место начелник Одељења
6.  Радно место интерни ревизор


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд, ул. Немањина 22-26
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за метрологију у хемији - координатор
2. Радно место шефа Одсека за оверавање мерила


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд, Мике Аласа 14
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Радно место за финансијски надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за реализацију програма међународне билатералне сарадње
2. Радно место инспектора за друмски саобраћај


Датум оглашавања: 14.02.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Радно место за инспекцијски надзор над применом прописа у области електронског документа, електронске идентификације и услуга од поверења у електронском пословању и информационе безбедности


Датум оглашавања: 07.02.2018

Место рада: Београд, Париска 7.
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Радно место за архивску делатност, делатност заштите филмске грађе и заштиту нематеријалног културног наслеђа


Датум оглашавања: 07.02.2018

Место рада: Београд, ул. Влајковићева број 3.
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место просветног инспектора Министарства
2. Радно место инспектора


Датум оглашавања: 07.02.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
2. Радно место за подршку у припреми тендера и управљање пројектима и уговорима
3. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
4. Радно место за подршку у припреми тендера и управљање пројектима
5. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
6. Радно место за подршку у припреми тендера и управљање пројектима и уговорима
7. Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у  области изградње институција и друштвеног развоја
8. Радно место за подршку припреме поступка оцењивања понуда и уговарање  пројеката у  области изградње институција и друштвеног развоја
9. Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области економског и инфраструктурног развоја
10. Радно место за финансијско управљање
11. Радно место за послове финансијске контроле
12. Радно место за подршку пословима финансијске контроле
13. Радно место за подршку рачуноводственим пословима
14. Радно место за подршку пословима контроле квалитета
15. Радно место за правне послове ИПА
16. Радно место за канцеларијско-административне послове
17. Радно место за пословe првостепене контроле у оквиру програма прекограничне сарадње
.18. Радно место за подршку пословима првостепене контроле у оквиру програма прекограничне сарадње
19. Радно место за послове првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње
20. Радно место за подршку пословима првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње
21. Радно место за нормативне и стручно-оперативне послове из области банкарског система


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Радно место за остваривање и унапређивање права на јавно информисање припадника националних мањина и становништва на територији АП Косово и Метохија


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада: Београд, ул. Влајковићева број 3
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове у основном образовању и васпитању
2. Радно место за планирање, припрему и извршење буџета
3. Радно место просветног инспектора Министарства


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26, Лесковац, Благоја Николића бр. 1.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
администратор мрежних сервиса и база података


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада: Београд, Београдска 70/1
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за финансијско  књиговодствене и оперативне послове


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за финансијске послове и план и анализу буџета


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Агенција за заштиту животне средине
1.Радно место за праћење квалитета земљишта
2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача
3.Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд, ул. Руже Јовановића бр. 27А
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место за послове метролошког и тржишног надзора
2. Радно место за надзор над тржиштем и метролошки надзор


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за унапређење конкурентности


Датум оглашавања: 27.12.2017

Место рада: Београд, Влајковићева 10
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за нормативне послове у области рада и запошљавања
2. Радно место за стручно-оперативне послове у области социјалног дијалога
3. Радно место инспектор социјалне заштите
4. Радно место за припрему пројеката
5. Радно место за правне послове
6. Радно место за јавне набавке
7. Радно место инспектор рада
8. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 27.12.2017

Место рада: Београд, Немањина 22-26, Београд, Немањина 22-26., Београд, Немањина 22-26, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, Врање, Матије Гупца 2
претрага