ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2019
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за рад и запошљавање у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

2. Помоћник министра - руководилац Сектора за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

3. Помоћник министра - руководилац Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

4. Помоћник министра - руководилац Сектора за заштиту особа са инвалидитетом у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

5. Помоћник министра - руководилац Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

6. Директор Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у другој групи

7. Помоћник директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у петој групиДатум оглашавања: 22.05.2019

Место рада: Београд, Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
Директор Управе за јавни дуг у Министарству финансија –- положај у другој групиДатум оглашавања: 22.05.2019

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Директор Управе за јавне набавке –- положај у првој групи


Датум оглашавања: 15.05.2019

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Директор Републичке дирекција за робне резерве - положај у првој групиДатум оглашавања: 15.05.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Секретар Министарства финансија – положај у трећој групи
2. Помоћник министра - руководилац Сектора буџета у Министарству финансија – положај у трећој групи

3. Помоћник министра - руководилац Сектора за макроекономске и фискалне анализе и пројекције у Министарству финансија – положај у трећој групи
4. Помоћник министра - руководилац Сектора за финансијски систем у Министарству финансија – положај у трећој групи
5. Помоћник министра - руководилац Сектора за буџетску инспекцију у Министарству финансија – положај у трећој групи

6. Помоћник министра - руководилац Сектора за имовинско-правне послове у Министарству финансија – положај у трећој групи

7. Помоћник министра - руководилац Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније у Министарству финансија – положај у трећој групи

8. Помоћник министра - руководилац Сектора за управљање средствима Европске уније у Министарству финансија – положај у трећој групи

9. Помоћник министра - руководилац Сектора за фискални систем у Министарству финансија – положај у трећој групиДатум оглашавања: 15.05.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Директор Управе за слободне зоне у Министарству финансија - положај у другој групи

2. Помоћник директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија - положај у петој групи

3. Директор Управе за трезор у Министарству финансија - положај у другој групи
4. Помоћник директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија - положај у петој групи

5. Директор Управе за дуван у Министарству финансија - положај у другој групиДатум оглашавања: 15.05.2019

Место рада: Нови Београд, Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Директор Републичког сеизмолошког завода –- положај у првој групи


Датум оглашавања: 15.05.2019

Место рада: Београд
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Помоћник директора – руководилац Сектора за правне, кадровске, финансијске и административне послове у Канцеларији за информационе технологије и електронску управу –- положај у четвртој групиДатум оглашавања: 24.04.2019

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Заменик директора Управе за јавне набавке –- положај у другој групиДатум оглашавања: 17.04.2019

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Помоћник генералног секретара Владе – руководилац Сектора за међународну и развојну сарадњу у Генералном секретаријату Владе –- положај у трећој групи

2. Помоћник генералног секретара Владе - руководилац Сектора за информационо-комуникациону инфраструктуру у Генералном секретаријату Владе – положај у трећој групиДатум оглашавања: 17.04.2019

Место рада: Београд
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
Директор Центра за разминирање –- положај у првој групиДатум оглашавања: 17.04.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
Директор Управе за игре на срећу у Министарству финансија –- положај у другој групи


Датум оглашавања: 10.04.2019

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања –- положај у трећој групи

2. Помоћник министра - руководилац Сектора за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – положај у трећој групиДатум оглашавања: 10.04.2019

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Заменик директора Управе за заједничке послове републичких органа –- положај у четвртој групиДатум оглашавања: 03.04.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Помоћник министра - руководилац Сектора за инспекцијске послове у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – положај у трећој групиДатум оглашавања: 02.01.2019

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Помоћник директора – руководилац Сектора за правне и административне послове у Управи за заједничке послове републичких органа - положај у петој групиДатум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
претрага