ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2019
Канцеларија за борбу против дрога
Директор Канцеларије за борбу против дрога - положај у другој групи


Датум оглашавања: 10.07.2019

Место рада: Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1. Заменик директора Геолошког завода Србије - положај у другој групи
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за истраживање лежишта минералних сировина у Геолошком заводу Србије – положај у четвртој групи
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за регионалну геологију у Геолошком заводу Србије – положај у четвртој групи


Датум оглашавања: 10.07.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама
1. Директор Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама у Министарству правде -  положај у другој групи

2. Помоћник директора - руководилац Сектора за односе са црквама и верским заједницама у Управи за сарадњу са црквама и верским заједницама у Министарству правде - положај у петој групи

3. Помоћник директора - руководилац Сектора за међуверски дијалог у Управи за сарадњу са црквама и верским заједницама у Министарству правде - положај у петој групиДатум оглашавања: 26.06.2019

Место рада: Нови Београд
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ
Директор Националне академије за јавну управу - положај у првој групиДатум оглашавања: 26.06.2019

Место рада: Нови Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
Комесар Комесаријата за избеглице и миграције - положај у првој групи
Датум оглашавања: 26.06.2019

Место рада: Нови Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
Главни истражитељ – директор Центра за истраживање несрећа у саобраћају – положај у првој групиДатум оглашавања: 26.06.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Директор Управе царина у Министарству финансија - положај у другој групи
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за информациoне и комуникациoне технологије у Управи царина у Министарству финансија - положај у петој групи
3.  Помоћник директора - руководилац Сектора за контролу примене царинских прописа у Управи царина у Министарству финансија - положај у петој групи
4. Помоћник директора – руководилац Сектора за људске ресурсе и опште послове у Управи царина у Министарству финансија - положај у петој групи


Датум оглашавања: 19.06.2019

Место рада: Нови Београд
Државно правобранилаштво
1. Заменик државног правобраниоца у седишту  Државног правобранилаштва у Београду – 9 државних службеника на положају - положај у трећој групи

2. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Ваљеву - положај у трећој групи

3. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Зрењанину - положај у трећој групи

4. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Крагујевцу - положај у трећој групи

5. Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Ужицу - положај у трећој групиДатум оглашавања: 12.06.2019

Место рада: Београд, Ваљево, Зрењанин, Крагујевац, Ужице
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за међународне односе и европске интеграције у Министарству културе и информисања - положај у трећој групи

2. Помоћник министра - руководилац Сектора за економско-финансијске послове у Министарству културе и информисања - положај у трећој групи

3. Помоћник министра - руководилац  Сектора за информисање и медије у Министарству културе и информисања - положај у трећој групиДатум оглашавања: 29.05.2019

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Директор Републичког секретаријата за јавне политике –- положај у првој групиДатум оглашавања: 29.05.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за рад и запошљавање у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

2. Помоћник министра - руководилац Сектора за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

3. Помоћник министра - руководилац Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

4. Помоћник министра - руководилац Сектора за заштиту особа са инвалидитетом у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

5. Помоћник министра - руководилац Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

6. Директор Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у другој групи

7. Помоћник директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у петој групиДатум оглашавања: 22.05.2019

Место рада: Београд, Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
Директор Управе за јавни дуг у Министарству финансија –- положај у другој групиДатум оглашавања: 22.05.2019

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Директор Управе за јавне набавке –- положај у првој групи


Датум оглашавања: 15.05.2019

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Директор Републичке дирекција за робне резерве - положај у првој групиДатум оглашавања: 15.05.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Секретар Министарства финансија – положај у трећој групи
2. Помоћник министра - руководилац Сектора буџета у Министарству финансија – положај у трећој групи

3. Помоћник министра - руководилац Сектора за макроекономске и фискалне анализе и пројекције у Министарству финансија – положај у трећој групи
4. Помоћник министра - руководилац Сектора за финансијски систем у Министарству финансија – положај у трећој групи
5. Помоћник министра - руководилац Сектора за буџетску инспекцију у Министарству финансија – положај у трећој групи

6. Помоћник министра - руководилац Сектора за имовинско-правне послове у Министарству финансија – положај у трећој групи

7. Помоћник министра - руководилац Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније у Министарству финансија – положај у трећој групи

8. Помоћник министра - руководилац Сектора за управљање средствима Европске уније у Министарству финансија – положај у трећој групи

9. Помоћник министра - руководилац Сектора за фискални систем у Министарству финансија – положај у трећој групиДатум оглашавања: 15.05.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Директор Управе за слободне зоне у Министарству финансија - положај у другој групи

2. Помоћник директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија - положај у петој групи

3. Директор Управе за трезор у Министарству финансија - положај у другој групи
4. Помоћник директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија - положај у петој групи

5. Директор Управе за дуван у Министарству финансија - положај у другој групиДатум оглашавања: 15.05.2019

Место рада: Нови Београд, Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Директор Републичког сеизмолошког завода –- положај у првој групи


Датум оглашавања: 15.05.2019

Место рада: Београд
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Помоћник директора – руководилац Сектора за правне, кадровске, финансијске и административне послове у Канцеларији за информационе технологије и електронску управу –- положај у четвртој групиДатум оглашавања: 24.04.2019

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Заменик директора Управе за јавне набавке –- положај у другој групиДатум оглашавања: 17.04.2019

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Помоћник генералног секретара Владе – руководилац Сектора за међународну и развојну сарадњу у Генералном секретаријату Владе –- положај у трећој групи

2. Помоћник генералног секретара Владе - руководилац Сектора за информационо-комуникациону инфраструктуру у Генералном секретаријату Владе – положај у трећој групиДатум оглашавања: 17.04.2019

Место рада: Београд
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
Директор Центра за разминирање –- положај у првој групиДатум оглашавања: 17.04.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
Директор Управе за игре на срећу у Министарству финансија –- положај у другој групи


Датум оглашавања: 10.04.2019

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања –- положај у трећој групи

2. Помоћник министра - руководилац Сектора за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – положај у трећој групиДатум оглашавања: 10.04.2019

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Заменик директора Управе за заједничке послове републичких органа –- положај у четвртој групиДатум оглашавања: 03.04.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Помоћник министра - руководилац Сектора за инспекцијске послове у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – положај у трећој групиДатум оглашавања: 02.01.2019

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Помоћник директора – руководилац Сектора за правне и административне послове у Управи за заједничке послове републичких органа - положај у петој групиДатум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
претрага