Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Centar za razvoj bazičnih kompetencija

CENTAR ZA RAZVOJ BAZIČNIH KOMPETENCIJA

pocetna

Republika Srbija
Vlada
Služba za
upravljanje kadrovima

CENTAR ZA RAZVOJ
BAZIČNIH
KOMPETENCIJA

Svrha centra

"Nema ničeg uzvišenog u tome biti superioran u odnosu na druge. Istinska uzvišenost leži u tome biti superioran u odnosu na bivšeg sebe".

Ernest Hemingvej

Centar za razvoj bazičnih kompetencija u Službi za upravljanje kadrovima je osmišljen sa ciljem unapređenja funkcije razvoja ljudskih resursa u državnoj upravi Republike Srbije. Pored osnovnih funkcija upravljanja ljudskim resursima koje Služba za upravljanje kadrovima već sprovodi i koje su regulisane važećim propisima u oblasti službeničkog sistema, Centar za razvoj bazičnih kompetencija treba da doprinese daljoj modernizaciji ove oblasti.

Centar za razvoj bazičnih kompetencija polazi od proaktivnog stava državnih službenika i želje za ličnim i profesionalnim razvojem, što će dodatno doprineti efikasnijem, efektivnijem i transparentnijem radu državne uprave a time i povećanju zadovoljstva građana radom uprave kao servisa svih građana Republike Srbije.

pretraga
kalendar