Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > О Službi > Interno tržište rada

Interno tržište rada

INTERNO TRŽIŠTE RADA

 

Služba za upravljanje kadrovima vodi i evidenciju internog tržišta rada za organe državne uprave i službe Vlade (član 163, stav 1, Zakon o državnim službenicima). Evidencija internog tržišta rada sadrži podatke o slobodnim radnim mestima, drugim kadrovskim potrebama, državnim službenicima koji žele trajni ili privremeni premeštaj na drugo radno mesto i podatke o neraspoređenim državnim službenicima (član 163, stav 2). Interno tržište rada treba da posluži i organima državne uprave i državnim službenicima. Svaki državni službenik ima pravo da dobije sve podatke koji su sadržani u evidenciji internog tržišta rada (član 163, stav 4).

 

 

Na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima pored slobodnih radnih mesta u vidu javnih i internih konkursa, u okviru evidencije internog tržišta rada objavljivaćemo podatke o stručnim kvalifikacijama državnih službenika koji žele trajni ili privremeni premeštaj na drugo radno mesto ili su neraspoređeni. Podaci će biti objavljivani bez navođenja imena i prezimena državnih službenika.

 

Namena ovakvog objavljivanja podataka internog tržišta rada je da ih učinimo dostupnim kadrovskim jedinicama organa u kojima postoje nepopunjena radna mesta.

 

Lista službenika u internom tržištu rada

pretraga
kalendar