Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Lista kandidata po zvanju
Sektor za analitičke poslove
R.Br. Stručni naziv
(npr. diplomirani pravnik)
Stručna sprema
(VSS, VŠS,SSS)
Godine radnog iskustva u državnoj upravi Naziv i zvanje poslednjeg radnog mesta Posebna znanja i drugi podaci o stručnosti Zainteresovan
pretraga
kalendar