Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Lista kandidata po zvanju
Sektor za analitičke poslove
R.Br. Stručni naziv
(npr. diplomirani pravnik)
Stručna sprema
(VSS, VŠS,SSS)
Godine radnog iskustva u državnoj upravi Naziv i zvanje poslednjeg radnog mesta Posebna znanja i drugi podaci o stručnosti Zainteresovan
967 Diplomirani pravnik VSS 9 godina , samostalni savetnik

Položen pravosudni ispit

Pošalji poruku!
1061 Diplomirani ekonomista VSS 23 poslovi materijalno finsnsijskog planiranja, kontrole i izveštavanja, savetnik

Potvrde Ministarstva finansija, Sektora za internu kontrolu i internu reviziju o završenoj obuci Osnovi finansijskog upravljanja i kontrole održana od 03.-07.11.2014. godine i obuka Osnove interne revizije održane od 15.-22.12.2014. godine.

Pošalji poruku!
pretraga
kalendar