Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Prijava za interno tržište rada

Prijava za interno trziste rada


 Poštovana/i,

  potrebno je da u prijavnom obrascu za interno tržište rada dobrovoljno unesete svoje lične podatke.
  Pored toga potrebno je da na osnovu člana 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
  ("Službeni glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009) date pristanak za obradu podatka.I Z J A V A

Ovim putem dajem pristanak da se moji podaci uneti u obrazac "Prijava za Interno tržište rada" mogu koristiti u svrhu evidencije Internog tržišta rada.Prijava za Interno tržište rada


Napomena: Prijavu popunjavaju samo državni službenici.


Proverite da li se vaši podaci već nalaze u evidenciji internog tržišta rada:

JMBG*:
 

 

 

 

pretraga
kalendar