Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Projekti

Projekti

Služba za upravljanje kadrovima je od svog osnivanja (decembar 2005. godine ) ostvarila kroz projekte saradnju sa brojnim donatorima i kontakte sa međunarodnim i regionalnim institucijama u različitim aspektima upravljanja ljudskim resursima, kroz različite projekte:

 

 • „Razvoj modernog upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi Republike Srbije". Projekat finansiran od strane Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju-SIDA, implementira Švedski institut za državnu upravu -SIPU

 

 • DIAL-„Tehnička podrška pripremi i sprovođenju upravnopravnih propisa-Faza 2- Republika Srbija". Projekat finansiran od strane EU pod nadzorom EAR

 

 • DIALcb-„Dopunske usluge tehničkoj pomoći za pripremu i sprovođenje upravnopravnih propisa¬Faza 2-Republika Srbija". Projekat finansiran od strane EU

 

 • „Razvoj ljudskih resursa". Projekat finansiran od strane Svetske banke

 

 • „Unapređenje znanja i veština državnih službenika u sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku", 2008. Projekat finansiran od strane fondacije Konrad Adenauer

 

 • „Podizanje kapaciteta državnih službenika za efikasnije i efektivnije sprovođenje administrativnih procedura", 2009. Projekat finansiran od strane fondacije Konrad Adenauer

 

 • „Podizanje kapaciteta državnih službenika za efikasnije i efektivnije sprovođenje administrativnih procedura-3 faza", 2010. Projekat finansiran od strane fondacije Konrad Adenauer

 

 • „Unapređenje procesa odabira kadrova u organima državne uprave", 2007. Projekat finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške

 

 • „Automatizacija procesa popune radnog mesta u državnoj upravi", 2008. Projekat finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške

 

 • „Podrška SUK u realizaciji stručnog usavršavanja državnih službenika" (2008, 2009, 2010). Projekat finansiran od strane fondacije Hans Zajdel

 

 • „Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi“ , IPA 2010

 

 

Projekti na kojima Služba za upravljanje kadrovima učestvuje kao partner:

 

 • „Podizanje kapaciteta državne uprave iz oblasti evropskih integracija", 2009. Projekat finansiran od strane fondacije Konrad Adenauer i fondacije Fridrih Ebert

 

 • „Podrška daljem unapređenju procesa stručnog usavršavanja državnih službenika", 2009. finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške

 

 • „Srbija i EU-priprema za pristupanje EU", 2009/2010. finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške

 

pretraga
kalendar