Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Stručno usavršavanje > Arhiva obuka 2011

Arhiva obuka 2011

TEMATSKA OBLAST 15 (2011) – STRANI JEZIK

KURS NEMAČKOG JEZIKA, NIVO A 2/2
Kurs počinje 26. septembra i traje do 29. decembra 2011. godine.
Kurs ima za cilj da omogući polaznicima da govore, razumeju i pišu na nemačkom jeziku iz domena evropskih integracija.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija.
Termini održavanja: ponedeljak i četvrtak, od 15:30 do 17 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 271
Koordinator: Nataša Živojinović i Jelena Đorđević
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i Gete institut u Beogradu
TEMATSKA OBLAST 15 (2011) – STRANI JEZIK

KURS NEMAČKOG JEZIKA, NIVO A 1/2
Kurs počinje 26. septembra i traje do 29. decembra 2011. godine.
Kurs ima za cilj da omogući polaznicima da govore, razumeju i pišu na nemačkom jeziku iz domena evropskih integracija.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija.
Termini održavanja: ponedeljak i četvrtak, od 15:30 do 17 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 271
Koordinator: Nataša Živojinović i Jelena Đorđević
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i Gete institut u Beogradu
TEMATSKA OBLAST 15 (2011) – STRANI JEZIK

KURS NEMAČKOG JEZIKA, NIVO A 2/1
Kurs počinje 27. septembra i traje do 29. decembra 2011. godine.
Kurs ima za cilj da omogući polaznicima da govore, razumeju i pišu na nemačkom jeziku iz domena evropskih integracija.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija.
Termini održavanja: ponedeljak i četvrtak, od 15:30 do 17 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 271
Koordinator: Nataša Živojinović i Jelena Đorđević
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i Gete institut u Beogradu
TEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

Tendering and Contracting for Supply Contracts - Javne nabavke i upravljanje ugovorima - Sredstva
TEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

16. decembar 2011. godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevera kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Aleksandar Hinov, konsultant na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Mesto održavanja: Palata
„Srbija“, II sprat, sala 270
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2011) – PROGRAMIRANjE MEĐUNARODNE POMOĆI I PROJEKTI

15 – 16. decembar 2011. godine, OSNOVE PRIPREME I UPRAVLjANjA PROJEKTIMA
Seminar se održava u cilju unapređenja nivoa znanja državnih službenika u vezi sa svim fazama projektnog ciklusa.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces pisanja predloga projekata i njihovo sprovođenje.
Predavači: IPA treneri
Vreme održavanja: 09.00 -16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

15. decembar 2011. godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevera kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Aleksandar Hinov, konsultant na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Mesto održavanja: Palata
„Srbija“, II sprat, sala 270
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2011) – BORBA PROTIV KORUPCIJE

14. decembar 2011. godine, OTVORENO O KORUPCIJI
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja državnih službenika sa sadržajem strateških dokumenata na polju borbe protiv korupcije, uzrocima i posledicama korupcije.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavači: Nemanja Nenadić i Miroslav Prokopijević
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima/ Fondacija Konrad Adenauer


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

14-15. decembar 2011. godine, UPRAVLjANjE KVALITETOM (modul I)
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave putem osnaživanja rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima kao i zaposleni koji se bave poslovima strateškog planiranja
Predavači: Elke Lofler, Salvador Parado i Džon Tatam, konsultanti u firmi „Governance International”
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, tel 311/3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije - SIGMA (Support for Improvement in Governence and Management)


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

Grant Procedures - Javne nabavke i upravljanje ugovorima - Grantovi
TEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

13 14. decembar 2011. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI AKATA
Seminar se održava u cilju podizanja nivoa kvaliteta izrade akata i upotrebe jezika u administraciji.
Ciljna grupa: Državni službenici koji pripremaju pisane materijale za razmatranje na sednici Vlade

Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
sprat II, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

13. decembar 2011. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD POSTAVLjANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Unapređenje znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Državni službenici iz Direkcije za mere i dragocene metale, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 12:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Direkcija za mere i dragocene metale, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

12 – 13. decembar 2011. godine, STRATEŠKO UPRAVLjANjE U DRŽAVNOJ UPRAVI
Seminar se održava s ciljem jačanja kapaciteta donosilaca odluka za strateško planiranje, praćenje i izveštavanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci, državni službenici uključeni u razvoj strategija i formulisanje politika
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

09. decembar 2011. godine, HARMONIZACIJA NACIONALNIH PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE - TABELA USKLAĐENOSTI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština učesnika o tabeli usklađenosti kao dodatnim instrumentom za harmonizaciju nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji su uključeni u izradu propisa i koji je će raditi na pripremi tabela usklađenosti propisa.
Predavač: Dragana Radojičić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

8-9. decembar 2011. godine, VEŠTINE PREGOVARANjA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja o procesu pregovaranja o pristupanju EU, kao i radi unapređenja dinamike, kompetencija i veština pregovaranja sa predstavnicima institucija EU
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa procesom evropskih integracija i koji govore francuski jezik
Predavač: Alejandro RiboLabastida i Wolfgang Koeth
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije, Francuskim institutom u Srbiji i Francuskom ambasadom u Srbiji
Napomena: Seminar se održava na francuskom jeziku  


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

8-9. decembar 2011. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE-ISPLATA UGOVARAČIMA:VERIFIKACIJA TROŠKOVA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja sa pravilima i procedurama koja se odnose na finansijske tokove, isplatu ugovaračima i verifikaciju troškova
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Jan Valent, Danijela Bogdan, Aleksandar Hinov i Borče Ralevski, eksperti na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata
„Srbija“, II sprat, sala 233
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel:3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2011) – OBUKA PREDAVAČA

6. i 7. decembar 2011, OBUKA PREDAVAČA – RAZVOJ VEŠTINA PREZENTACIJE
Obuka se održava u cilju unapređenja znanja i veština potrebnih za uspešnu pripremu i realizaciju obuka kao i razvoja veština prezentacija.
Ciljna grupa: državni službenici, predavači Službe za upravljanje kadrovima
Predavač: Nebojša Andrić, trener u oblasti javnog nastupa i odnosa sa javnostima
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Hans Zajdel Fondacijom


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

5. decembar 2011. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta za efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijlne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima evidentiranja primanja i izdataka, u skladu sa zakonskom regulativom
Predavač: mr Olga Kostić, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9:15-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

5. decembar 2011. godine, KONTROLNO OKRUŽENjE I UPRAVLjANjE RIZIKOM
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom kontrolne sredine, upravljanja rizikom, ako i sa funkcijama interne i eksterne revizije
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Andra Larin van-der Pijl, tim lider na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata
„Srbija“, II sprat, sala 274
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel:3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2011) – JAVNE POLITIKE

1. decembar 2011. godine, INSTRUMENT ANALIZE UTICAJA POLITIKA – EUROMOD/SRMOD
Seminar se održava u cilju upoznavanja učesnika sa osnovnim konceptom modela, kao i upoznavanje sa načinom testiranja različitih politika i analize rezultata modela.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave, kao i kreatori javnih politika
Predavač: mr Jelena Žarković-Rakić i mr Saša Ranđelović, Ekonomski fakultet u Beogradu
Vreme održavanja: 09:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 311 39 43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kabinet Potpredsednika Vlade za evropske integracije, u okviru projekta "Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Srbiji" Vlade Republike Srbije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

01. decembar 2011. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA I DIS
Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o zahtevima EK u pogledu upravljanja ljudskim resursima i njihovog razvoja s naglaskom na kriterijume za akreditaciju za DIS
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Andra Larin-van der Pijl, Danijela Bogdan, Jan Valent i Maja Rastović

Vreme održavanja: 08:45-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, Beograd
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo fiansija, projekat
„Dalja podrška implementaciji DIS-a“, telefon 064/857-4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta
„Dalja podrška implementaciji DIS-a“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

1-2. decembar 2011.godine, INTERNA REVIZIJA 3 DEO
Seminar se održava s ciljem obučavanja internih revizora da mogu da razumeju elemente sistema interne kontrole koji se procenjuje tokom akreditacije
Ciljna grupa: Interni revizori
Predavači: Tihomir Grbić, ekspert na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata
„Srbija“, II sprat, sala 273
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel:3642-781
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

30. novembar-01. decembar 2011.godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – RADOVI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku tenderske procedure za ugovor o radovima prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Igor Burazin i Tom Dvajer, eksperti na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Hotel "Park", I sprat, Njegoševa 2, Beograd
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

29. novembar–9. decembar 2011. godine, TABELARNE KALKULACIJE- NAPREDNI NIVO
Napomena: Seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

29. novembar 2011.godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevera kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Aleksandar Hinov, konsultant na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Mesto održavanja: Hotel "Park", I sprat, Njegoševa 2, Beograd
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

29 – 30. novembar 2011. godine, STRATEŠKO UPRAVLjANjE U DRŽAVNOJ UPRAVI
Seminar se održava s ciljem jačanja kapaciteta donosilaca odluka za strateško upravljanje, praćenje i izveštavanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci, državni službenici uključeni u razvoj strategija i formulisanje politika
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

28–29. novembar 2011.godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – RADOVI-Fidic (1. deo)
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku tenderske procedure za ugovor o radovima prema zahtevima EU.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Igor Burazin, konsultant na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a, tel: 064/857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2011) – BORBA PROTIV KORUPCIJE

25. novembar 2011. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa svrhom i smernicama za izradu plana integriteta
Ciljna grupa: Državni službenici koji će biti uključeni u proces izrade i sprovođenja plan integriteta
Predavač: Rada Vasić, Pravni fakultet i Dragana Krunić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima / Fondacija Konrad Adenauer


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

24-25. novembar 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – USLUGE
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Igor Burazin i Tom Dvajer, eksperti na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata "Srbija", istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU, tel: 3642-780
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

24-25. novembar 2011. godine, VEŠTINE RUKOVOĐENjA
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta za rukovođenje u državnoj upravi
Ciljna grupa:
rukovodioci, kao i drugi državni službenici koji govore francuski jezik
Predavač: Philippe Clergeot, Ministarstvo ekologije, energije, i održivog razvoja, Francuska
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije, Francuskim institutom u Srbiji i Francuskom ambasadom u Srbiji
Napomena:
Obezbeđen je simultani prevod tokom seminara


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

23. novembar 2011. godine, PRIMENA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU
Seminar se održava s ciljem pripreme državne administracije za bolju primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i predstojeće pregovore o članstvu u EU
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Vesna Kahrimanović, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator:
Sanja Stanojević, telefon: 311 39 43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

22 23. novembar 2011. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI AKATA
Seminar se održava u cilju podizanja nivoa kvaliteta izrade akata i upotrebe jezika u administraciji.
Ciljna grupa: Državni službenici koji pripremaju pisane materijale za razmatranje na sednici Vlade

Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
sprat II, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

22. novembar – 2. decembar 2011. godine, PREZENTACIJE
Osposobljavanje državnih službenika za samostalno kreiranje
MS Power Point prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja:
15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 311 39 43

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2011) – BORBA PROTIV KORUPCIJE

22. novembar 2011. godine, KODEKS PONAŠANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa kodeksom ponašanja i utvrđivanja jasnih standarda integriteta državnih službenika.
Ciljna grupa: Novozaposleni i svi ostali državni službenici
Predavač: Dejan Milenković, Fakultet Političkih nauka
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

22. novembar 2011. godine, SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Seminar se održava u cilju razvijanja kapaciteta za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki, kao i radi upoznavanja sa strategijom razvoja sistema javnih nabavki.
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u sprovođenju javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
Predavač: Daliborka Srećkov i Saša Varinac, Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

21–22. novembar 2011.godine, MONITORING I EVALUACIJA (NADZOR I PROCENA) U IPA III i IV OPERATIVNIM STRUKTURAMA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa zahtevima EK u pogledu nadzora i procene za Instrument za predpristupnu pomoć, kao i izradom i/ili pregledanjem izveštaja o nadzoru.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Jan Valent, konsultant na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a, tel: 064/857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

17 18. novembar 2011, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Obuka se održava u cilju sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima. 
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo za
ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

17. novembar 2011. godine, UPRAVLjANjE PROMENAMA
Seminar se održava u cilju osposobljavanja donosilaca odluka za primenu različitih pristupa upravljanja promenama u praksi.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i svi državni službenici
Predavač: Jasna Stojanović, trener za oblast upravljanja
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator:
Sanja Stanojević, 301 4238
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

17. novembar 2011.godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevera kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Aleksandar Hinov, konsultant na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Mesto održavanja: Palata "Srbija", istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
TEMATSKA OBLAST 13 (2011) – OBUKA PREDAVAČA

17. novembar 2011. godine, OBUKA PREDAVAČA ZA STRATEŠKO UPRAVLjANjE
Seminar se organizuje u cilju jačanja kapaciteta državne uprave kroz formiranje grupe predavača iz organa državne uprave i službi Vlade za realizaciju obuka iz oblasti strateškog planiranja. Polaznici će se upoznati sa metodologijom neophodnom za rad predavača i steći stručno znanje iz oblasti strateškog planiranja i upravljanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima povezanim sa strateškom planiranjem i/ili imaju iskustva u obučavanji ili upravljanju procesom obuka državnih službenika, i koji su prošli proces selekcije
Predavač: Vladimir Obradović, Fakultet organizacionih nauka
Vreme održavanja: 09:00-14:30 časova
Mesto održavanja: Generalni sekretarijat Vlade, Nemanjina 11, V sprat, sala 183
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srbije u okviru projekta Generalnog sekretarijata Vlade „Reforma koordinacije javnih politika Republike Srbije“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2011) – POSLOVNA KOMUNIKACIJA

15. novembar 2011. godine, VEŠTINA KOMUNIKACIJE U POSLOVNOM OKRUŽENjU
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština učesnika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Prof. dr Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 4238
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2011) – JAVNE POLITIKE

15, 16. i 17. novembar 2011. godine, KREIRANjE I ANALIZA UTICAJA JAVNIH POLITIKA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja nivoa znanja polaznika o ciklusu izrade javnih politika na primerima dobre prakse EU zemalja
Ciljna grupa: rukovodioci i drugi državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, praćenja i nadzora, na normativnim poslovima, kao i na poslovima u vezi sa evropskim integracijama
Predavači: Audrey O`Byrne-Jessiman, Charles-Henri Montin, Florin Bondar, Lorenzo Allio
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije – SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management)


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

15–16. novembar 2011.godine, INTERNA REVIZIJA
Seminar se održava s ciljem obučavanja internih revizora da mogu da razumeju elemente sistema interne kontrole koji se procenjuje tokom akreditacije.
Ciljna grupa: Interni revizori
Predavač: Tihomir Grbić, konsultant na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a, tel: 064/857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

15. novembar 2011.godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevera kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Aleksandar Hinov, konsultant na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore, Vase Čarapića 20, velika sala
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
TEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

14-15. novembar 2011. godine, METODOLOGIJA IZRADE PROPISA
Seminar se održava s ciljem sticanja znanja o značaju, sadržaju i procedurama izrade različitih vrsta propisa
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta zakona i predloga podzakonskih propisa
Vreme održavanja: 09:00 do 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 270
Koordinator: Jelena Đorđević
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

14. novembar 2011.godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevera kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Aleksandar Hinov, konsultant na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a, tel: 064/857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

09–10. novembar 2011.godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – SREDSTVA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Jan Valent, konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a, tel: 064/857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

8–18. novembar 2011. godine, OBRADA TEKSTA
Napomena: Seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

7 17. novembar 2011. godine, BAZE PODATAKA – NAPREDNI NIVO
Seminar se održava s ciljem produktivnijeg korišćenja postojećih aplikacija razvijenih u MS Access okruženju.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u MS Access sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka, kao i državni službenici koji imaju potrebu za samostalnom izradom i održavanjem jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove Republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 311 39 43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

07. novembar 2011. godine, HARMONIZACIJA NACIONALNIH PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE - TABELA USKLAĐENOSTI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština učesnika o tabeli usklađenosti kao dodatnim instrumentom za harmonizaciju nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji su uključeni u izradu propisa i koji je će raditi na pripremi tabela usklađenosti propisa.
Predavač: Zoran Sretić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije 

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

03-04. novembar 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA-GRANTOVI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke grantova prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Aleš Župan, konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a, tel: 064/857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2011) – POSLOVNA KOMUNIKACIJA

01. novembar 2011. godine, JAVNI NASTUP
Seminar se održava u cilju sticanja uvida u značaj ubedljivog javnog nastupa, razumevanja značaja povratne informacije, kao i razvijanja prezentacijskih tehnika.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni zaduženi za odnose s javnošću u okviru organa Predavači: Tomo Zorić, Republičko javno tužilaštvo
Vreme održavanja: 09:00 – 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

1. novembar 2011. godine, ABC EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava s ciljem sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: mr Jelena Stevanov, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:45-14:40 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 311 39 43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

16. novembar 2011.godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevera kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Aleksandar Hinov, konsultant na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore, Vase Čarapića 20, velika sala
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
TEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

31. oktobar 2011. godine, UVOĐENjE U POSAO
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za vršenje funkcije uvođenja pripravnika i novozaposlenih u posao
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima zaposlenim u kadrovskim jedinicama organa državne uprave, rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica kao i drugim državnim službenicima
Predavač: Ivica Lazović, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

31. oktobar 2011.godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE – OPŠTI PRINCIPI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima i procedurama koja se odnose na finansijske tokove (planiranje, upućivanje zahteva za sredstvima, usmeravanje, prenos, potvrđivanje ispravnosti troškova, obustava i preraspodela)
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i internim revizorima
Predavači: Aleksandar Hinov, konsultant na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a, tel: 064/857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

28. oktobar 2011. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja funkcionalnosti finansijskog planiranja i upravljanja budžetskim sredstvima, kao i osposobljavanja polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji obavljaju poslove pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Maja Pavlović, Narodna skupština Republike Srbije
Vreme održavanja: 10:00-13:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2011) – OBUKA PREDAVAČA

27. oktobar 2011. godine, OBUKA PREDAVAČA ZA STRATEŠKO PLANIRANjE; Modul 6
Seminar se organizuje u cilju jačanja kapaciteta državne uprave kroz formiranje grupe predavača iz organa državne uprave i službi Vlade za realizaciju obuka iz oblasti strateškog planiranja. Polaznici će se upoznati sa metodologijom neophodnom za rad predavača i steći stručno znanje iz oblasti strateškog planiranja i upravljanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima povezanim sa strateškom planiranjem i/ili imaju iskustva u obučavanji ili upravljanju procesom obuka državnih službenika, i koji su prošli proces selekcije
Predavač: Vladimir Obradović, Fakultet organizacionih nauka
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srbije i Francuskomnacionalnom školom za javnu upravu (ENA) a u okviru projekta Generalnog sekretarijata Vlade „Reforma koordinacije javnih politika Republike Srbije“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

26 – 28. oktobar 2011. godine, STRATEŠKO UPRAVLjANjE – Efikasni procesi institucionalne koordinacije i saradnje
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa značajem efikasne saradnje i koordinacije unutar državnih institucija i načinom usvajanja praktičnih znanja i veština u cilju poboljšanja procesa saradnje na različitim nivoima upravljanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Andreas Huber i Dragiša Mijačić
Vreme održavanja: 09:00 – 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima / Baköv, Nemačka


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

26. oktobar 2011. godine, MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
Seminar se održava sa ciljem unapređenja veština rukovodilaca za uspostavljanje i održavanje motivacije zaposlenih
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

26 – 28. oktobar 2011.godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – RADOVI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku tenderske procedure za ugovor o radovima prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizorima
Predavači: Igor Burazin, konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a, tel: 064/857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2011) – ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I TAJNOSTI PODATAKA

24. oktobar 2011. godine, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa sadržinom Zakona o tajnosti podataka kojim se uređuje jedinstven sistem određivanja i zaštite tajnih podataka koji su od interesa za nacionalnu i javnu bezbednost, odbranu, unutrašnje i spoljne poslove Republike Srbije
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave koji treba da organizuju praktičnu primenu Zakona o tajnosti podataka.
Predavači: Goran Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
Vreme održavanja: 09:30 – 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

24. oktobar3. novembar 2011. godine, PREZENTACIJE
Napomena: Seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

21. oktobar 2011. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta za efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijlne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima evidentiranja primanja i izdataka, u skladu sa zakonskom regulativom
Predavač: mr Olga Kostić, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

19. oktobar 2011. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Seminar se održava sa ciljem jačanja kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete i nauke
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II , sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, 011 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

17. oktobar 2011. godine, EVROPSKI ADMINISTRATIVNI PROSTOR
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa administrativnim praksama država članica EU.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Vladimir Ateljević, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:30-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

17-18. oktobar 2011. godine, UPRAVLjANjE KVALITETOM (modul IV)
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave putem osnaživanja rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima kao i zaposleni koji se bave poslovima strateškog planiranja
Predavači: Elke Lofler, Salvador Parado i Džon Tatam, konsultanti u firmi „Governance International”
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, tel 311/3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije - SIGMA (Support for Improvement in Governence and Management)
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

14. oktobar 2011. godine, DONOŠENjE ODLUKA I UPRAVLjANjE TIMOM
Seminar se održava u cilju unapređenja veština rukovodilaca za efikasno upravljanje timom i uspešno donošenje odluka
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete i nauke
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/ 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

13-14. oktobar 2011. godine, OSNOVE PORESKOG POSLOVANjA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja polaznika seminara o zakonskim rešenjima za sistem javnih prihoda i o poreskom zakonodavstvu Republike Srbije, kao i radi podizanja efikasnosti administriranja javnih prihoda i primene poreskih zakona.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju finansijsko – materijalne poslove u organima državne uprave i učestvuju u pripremi poreskih prijava koje se podnose Poreskoj upravi.
Predavači: Mr Zoran Vasić i Davorka Bošković, Ministarstvo finansija – Poreska uprava
Vreme održavanja: 9:30 – 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2011) – POSLOVNA KOMUNIKACIJA

13-14. oktobar 2011. godine, POSLOVNI PROTOKOL
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa osnovnim pravilima poslovnig ponašanja, kao i razumevanja međunarodnog protokola.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave međunarodnom saradnjom, rukovodioci kao i svi državni službenici.
Predavač: Ljudmila Milatović i Robert Popović, Generalni sekretarijat Vlade
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 011/311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

12. oktobar 2011. godine, STRATEŠKO PLANIRANjE
Semina se održava u cilju jačanja kapaciteta donosilaca odluka za strateško planiranje, praćenje i izveštavanje o realizaciji planova.
Ciljna grupa: Rukovodioci, državni službenici uključeni u razvoj strategija i formulisanje politika.
Predavač: Dejan Stojković, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

12-13. oktobar 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA-USLUGE
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizorima
Predavač: Ines Grujica, konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Hotel „Moskva“
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a, tel: 064/857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2011) – PROGRAMIRANjE MEĐUNARODNE POMOĆI I PROJEKTI

10-11. i 20-21. oktobar 2011. godine, PROGRAMIRANjE ZA IPA III (REGIONALNI RAZVOJ) I IPA IV (RAZVOJ LjUDSKIH RESURSA)
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja državnih službenika sa procesom programiranja IPA III i IPA IV i sa sadržajem i ulogom operativnih programa.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade u operativnim strukturama na poslovima programiranja ili sprovođenja pomoći iz IPA komponenti III i IV
Napomena: Radni jezik seminara je engleski jezik
Predavači: Paul Georis, Aleksandra Lakićević, Katarina Jurlina, Ian Mackie, Željko Kukoleca, Jan Valent
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima/ GIZ International Services


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2011) – OBUKA PREDAVAČA

10-11. oktobar 2011. godine, OBUKA PREDAVAČA ZA STRATEŠKO PLANIRANjE; Modul 4: Izrada standardnog programa obuke iz strateškog planiranja
Seminar se organizuje u cilju jačanja kapaciteta državne uprave kroz formiranje grupe predavača iz organa državne uprave i službi Vlade za realizaciju obuka iz oblasti strateškog planiranja. Polaznici će se upoznati sa metodologijom neophodnom za rad predavača i steći stručno znanje iz oblasti strateškog planiranja i upravljanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima povezanim sa strateškom planiranjem i/ili imaju iskustva u obučavanji ili upravljanju procesom obuka državnih službenika, i koji su prošli proces selekcije
Predavači: Helen Gadri Renar i Nikola Tenze, Francuska nacionalna škola za javnu upravu (ENA)
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srbije i Francuskomnacionalnom školom za javnu upravu (ENA) a u okviru projekta Generalnog sekretarijata Vlade „Reforma koordinacije javnih politika Republike Srbije“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

10-12. oktobar 2011. godine, ANALIZA EFEKATA PROPISA (AEP)
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za samostalno vršenje analize efekata propisa i za adekvatno prikazivanje rezultata sprovedene analize u pisanoj formi (izveštaj).
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u pripremi propisa
Predavači: Andreja Marušić, konsultant pri Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, Branko Radulović, konsultant pri Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa
Vreme održavanja: 09:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Snežana Antonijević, telefon: 301 4238
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, u okviru projekta „Stvaranje stalnog institucionalnog okvira za analizu efekata propisa (AEP) Svetske banke


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

10-20. oktobar 2011. godine, OBRADA TEKSTA
Napomena: Seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavač: Aleksandar Babović, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

7. oktobar 2011. godine, DRŽAVNA UPRAVA – UREĐENjE I POSLOVI
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja državnih službenika o poslovima državne uprave, načelima delovanja, organima državne uprave, odnosom organa državne uprave sa drugim organima i strukturom rukovođenja u organima državne uprave. 
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici, pripravnici, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Slavica Petrović Maksić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273 
Koordinator: Vladimir Lazović, 011 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

7. oktobar 2011. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA
Seminar se održava u cilju unapređenja kapaciteta rukovodilaca za efikasnijim i efektivnijim upravljanjem ljudskim resursima putem upoznavanja svih funkcija upravljanja ljudskim resursima
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač:
Dragana Gnjatović, Ministarstvo finasija, Uprava carina
Vreme održavanja:
09:00-16:30 časova
Mesto održavanja
: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator:
Jelena Đorđević, tel: 301-4236
Organizatori:
Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2011) – JAVNE POLITIKE

5. oktobar 2011. MEHANIZMI UČEŠĆA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU IZRADE I PRIMENE JAVNIH POLITIKA
Obuka se održava u cilju upoznavanja sa dobrom praksom, međunarodno-pravnim standardima, i prednostima različitih mehanizama učešća organizacija civilnog društva (OCD) u izradi i primeni javnih politika.
Ciljna grupa
: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave, kao i kreatori javnih politika.
Predavač
: Dragan Golubović, Međunarodni centar za neprofitno pravo u Budimpešti
Vreme održavanja
: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja
: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sala 273
Koordinator
: Jelena Đorđević, tel: 311-39-43
Organizatori
: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim sektorom

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

04. oktobar 2011. godine, PRIMENA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU
Seminar se održava s ciljem pripreme državne administracije za bolju primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i predstojeće pregovore o članstvu u EU
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: dr Ana Knežević Bojović, Institut za uporedno pravo

Vreme održavanja: 10:00-13:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator:
Sanja Stanojević, telefon: 311 39 43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima 

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

3 – 4. oktobar 2011. godine, USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE
Seminar se održava u cilju sticanja znanja o osnovnim principima ustavnog uređenja, uređenja vlasti u Republici Srbiji, ljudskim pravima i slobodama.
Ciljna grupa: Pripravnici i novozaposlenidržavni službenici, kao i drugi državni službenici
Predavači: Sudije Ustavnog suda Republike Srbije
Vreme održavanja: 10:00 – 15:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima / Fondacija Konrad Adenauer


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2011) – ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I TAJNOSTI PODATAKA

30. septembar  2011. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST
Seminar se održava u cilju sticanja znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja
Ciljna grupa: Članovi radnih grupa za pisanje izveštaja o rodnoj ravnopravnosti u skladu sa međunarodnim obavezama, kao i državni službenici koji učestvuju u pisanju i razvoju starteških dokumenata, predlaganju projekata kao i izradi propisa.
Predavači:
dr Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja  i Jasmina Nikolić, Viktimološko društvo Srbije.
Vreme održavanja: 09:30-16:00 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Ksenija Mitrović, telefon 311-3943

Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Upravom za rodnu ravnopravnost uz podršku projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja “ kao deo programa Ujedinjenih nacija za razvoj, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške.


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

29-30. septembar 2011, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Obuka se održava u cilju sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sprat II, sala 274.
Koordinator: Jelena Đorđević, 301-4236
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

28. septembar, 5, 12, 28. oktobar, 2. i 16. novembar 2011. godine, OSNOVI PRAVA I POLITIČKOG SISTEMA EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju usvajanja naprednijih znanja o funkcionisanju institucija, pravu i političkom sistemu Evropske unije, načinu i procesu donošenja odluka unutar Evropske unije, te pravnim mehanizmima na kojima se temelji funkcionisanje Unije. Polaznici će biti upoznati sa odnosom nacionalnog i komunitarnog zakonodavstva, nadležnostima evropskih institucija, supranacionalnim karakterom EU, sa načinima kreiranja i upravljanja različitim politikama EU, kao i sa pozicijom naših legislativnih aktera u čitavom ovom procesu. Poseban naglasak je stavljen na proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: državni službenici
Predavači: imena predavača biće naknadno objavljena
Vreme održavanja: 09:30-17:00 časova
Mesto održavanja: Beogradska otvorena škola, Beograđanka, 16. sprat
Koordinator: Sanja Stanojević
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima i Beogradska otvorena škola u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i uz podršku Fondacije Konrad Adenauer


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2011) – POSLOVNA KOMUNIKACIJA

27. septembar 2011. godine, JAVNI NASTUP
Seminar se održava u cilju sticanja uvida u značaj ubedljivog javnog nastupa, razumevanja značaja povratne informacije, kao i razvijanja prezentacijskih tehnika.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni zaduženi za odnose s javnošću u okviru organa
Predavači: Tomo Zorić, Republičko javno tužilaštvo
Vreme održavanja: 09:00 – 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

27. septembar – 7. oktobar 2011. godine, OBRADA TEKSTA – NAPREDNI NIVO
Napomena: Seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

26. septembar - 6. oktobar 2011. godine, BAZE PODATAKA – NAPREDNI NIVO
Napomena: Seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

23. septembar 2011. godine, BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU
Seminar se održava radi sticanja znanja za efikasno obavljanje poslova u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu
Ciljna grupa: Državni službenici koji su u okviru organa određeni za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Predavači: Mira Božić i Nenad Vladić, Ministarstvo rada i socijalne politike
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

23. septembar 2011. godine, MOBING- SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja učesnika sa pitanjima koja su predmet uređivanja Zakona i Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu, pre svega radi prepoznavanja ponašanja koja mogu ukazivati na zlostavljanje, kao i radi unapređenja znanja učesnika o procedurama kojima se na efikasan način rešavaju problemi zlostavljanja, ali i u cilju promovisanja ponašanja kojima se obezbeđuje optimalna radna atmosfera.
Ciljna grupa: upravni inspektori, sekretari ministarstava, rukovodioci jedinica za kadrovske poslove, kao i drugi državni službenici
Predavač: Snežana Bogdanović, Ministarstvo rada i socijalne politike
Vreme održavanja: 10:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Ksenija Mitrović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

21-22. septembar 2011. godine, MONITORING, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANjE U SREDNjOROČNOM PLANIRANjU
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika za praćenje i evaluaciju programa i projekata sadržanih u godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima  
Predavači:  Marija Krneta, Ministarstvo prosvete i nauke,
Nataša Mandić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: : Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

19. septembar 2011. godine, EVROPSKI ADMINISTRATIVNI PROSTOR
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa administrativnim praksama država članica EU.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Vladimir Ateljević, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:30-13:30časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2011) – POSLOVNA KOMUNIKACIJA

19-20. septembar 2011. godine, POSLOVNI PROTOKOL
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa osnovnim pravilima poslovnig ponašanja, kao i razumevanja međunarodnog protokola.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave međunarodnom saradnjom, rukovodioci kao i svi državni službenici.
Predavač: Ljudmila Milatović i Robert Popović, Generalni sekretarijat Vlade
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Ksenija Mitrović, telefon: 011/311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI


15-16. septembar 2011
. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima (Ministarstvo vera i dijaspore)
Predavači: Miodrag Poledica, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku, Dejan Stojković, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

15. septembar 2010. godine, DONOŠENjE ODLUKA I UPRAVLjANjE TIMOM
Seminar se održava u cilju unapređenja veština rukovodilaca za efikasno upravljanje timom i uspešno donošenje odluka
Ciljna grupa:
Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač:
Mirjana Veljković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja:
09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator:
Ksenija Mitrović, telefon: 011/ 311-3943
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

14. septembar 2011. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
– OD POSTAVLjANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa:
Rukovodioci u organima državne uprave
Predavači
: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00 – 13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

13–14. septembar 2011. godine, UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR U PRAKSI
Seminar se održava u cilju podizanja efikasnosti vođenja upravnog postupka, kao i efikasnijeg ostvarivanja prava i pravnih interesa stranaka.
Ciljna grupa: Državnim službenicima koji vode, učestvuju u vođenju upravnog postupka i rešavaju u upravnim stvarima.
Predavači: Mirjana Rašić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije u penziji i Milena Savatić, sudija Vrhovnog suda Republike Srbije u penziji
Vreme održavanja: 09:30-17:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima / Fondacija Konrad Adenauer


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

12. septembar 2010. godine, ABC EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa osnovama Evropske unije, budući da će proces evropskih integracija u svojim narednim fazama angažovati sve veći broj zaposlenih u državnoj upravi.
Ciljna grupa: Novozaposleni, pripravnici, kao i ostali državni službenici koji do sada nisu pohađali obuke o Evropskoj uniji.
Predavač: dr Ana Knežević Bojović, Institut za uporedno pravo
Vreme održavanja: 09:00-14:40 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Ksenija Mitrović, telefon: 011/ 311-3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

12-22. septembar 2011. godine, TABELARNE KALKULACIJE
Napomena: Seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači: Ivica Blagdanić, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

1-9. septembar 2011. godine, BAZE PODATAKA
Napomena: Seminar se održava 1, 2, 5, 7. i 9. septembra
.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači:
Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja:
15:00-18:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator:
Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

6 – 8. jul 2011. godine, TEHNIKE PREGOVARANjA U PROCESU PRISTUPANjA EU
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta za uspešno pregovaranje.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se rade na poslovima u vezi sa procesom evropskih integracija Napomena: Seminar će se održati na engleskom jeziku
Predavači: Sigrid Selz, Karoline Hecker, Maria von Harpe
Vreme održavanja: 10:00 – 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima / Baköv, Nemačka


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

06-07. jul 2011. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE-ISPLATA UGOVARAČIMA:VERIFIKACIJA TROŠKOVA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja sa pravilima i procedurama koja se odnose na finansijske tokove, isplatu ugovaračima i verifikaciju troškova
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Jan Valent, Danijela Miković, Aleksandar Hinov i Borče Ralevski, eksperti na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: PWC Trening akademija, Airport City
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel:3642-781
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

4-5. jul 2011. godine, OSNOVE PORESKOG POSLOVANjA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja polaznika seminara o zakonskim rešenjima za sistem javnih prihoda i o poreskom zakonodavstvu Republike Srbije, kao i radi podizanja efikasnosti administriranja javnih prihoda i primene poreskih zakona.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju finansijsko – materijalne poslove u organima državne uprave i učestvuju u pripremi poreskih prijava koje se podnose Poreskoj upravi.
Predavači: Mr Zoran Vasić i Davorka Bošković, Ministarstvo finansija – Poreska uprava
Vreme održavanja: 9:30 – 15:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

4. jul 2011. godine, UVOĐENjE U POSAO
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za vršenje funkcije uvođenja pripravnika i novozaposlenih u posao
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima zaposlenim u kadrovskim jedinicama organa državne uprave, rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica kao i drugim državnim službenicima
Predavač: mr Ivica Lazović, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Ksenija Mitrović
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

04-05. jul 2011. godine, MONITORING I EVALUACIJA U IPA III i IV OPERATIVNIM STRUKTURAMA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja sa zahtevima EU u pogledu nadzora i procene za Instrument za predpristupnu pomoć, kao i raѕvijanja praktičnog znanja o izradi i pregledu izveštaja o nadzoru
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Jan Valent,ekspet na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Life Design hotel, Balkanska 18
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel:3642-781
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

01. jul 2011. godine, METODE ODABIRA KADROVA-SELEKCIONI INTERVJU
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja učesnika o karakteristikama različitih metoda odabira kadrova i mogućnostima njihove primene, kao i u cilju unapređenja veština učesnika za primenu selekcionog intervjua.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade u kadrovskim jedinicama i onima koji učestvuju u radu konkursnih komisija.
Predavač: Sanja Leverda, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/301-42-38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima  


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

01-04. jul 2011. godine, KONTROLNO OKRUŽENjE I UPRAVLjANjE RIZIKOM
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom kontrolne sredine, upravljanja rizikom, ako i sa funkcijama interne i eksterne revizije
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavač: Farida Aliui, ekspert na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Vreme održavanja: 09:00-16:00
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Milana Štrbac, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“, tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

30. jun 2011. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA
Seminar se održava u cilju unapređenja kapaciteta rukovodilaca za efikasnijim i efektivnijim upravljanjem ljudskim resursima putem upoznavanja svih funkcija upravljanja ljudskim resursima.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finasija, Uprava carina
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

30. jun 2011. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA I DIS
Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o zahtevima EK u pogledu upravljanja ljudskim resursima i njihovog razvoja s naglaskom na kriterijume za akreditaciju za DIS
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavač: Farida Aliui, ekspert na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore (Velika sala), Vase Čarapića 20
Koordinator: Milana Štrbac, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“, tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

29. jun 2011. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete i nauke
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2011) – BORBA PROTIV KORUPCIJE

27. jun 2011. godine, OTVORENO O KORUPCIJI
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja državnih službenika sa sadržajem strateških dokumenata na polju borbe protiv korupcije, uzrocima i posledicama korupcije.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavači: Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija i
Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište
Vreme održavanja: 09:45-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima/ Fondacija Konrad Adenauer


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2011) – ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I TAJNOSTI PODATAKA

24. jun 2011. godine, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa sadržinom Zakona o tajnosti podataka kojim se uređuje jedinstven sistem određivanja i zaštite tajnih podataka koji su od interesa za nacionalnu i javnu bezbednost, odbranu, unutrašnje i spoljne poslove Republike Srbije
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave koji treba da organizuju praktičnu primenu Zakona o tajnosti podataka.
Predavači: Goran Matić, direktor Kancelarije nacionalnog saveta za zaštitu tajnih podataka
Vreme održavanja: 09:30 – 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

24. jun 2011. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA I DIS
Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja rukovodilaca o zahtevima EK u pogledu upravljanja ljudskim resursima i njihovog razvoja s naglaskom na kriterijume za akreditaciju za DIS
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavač: Farida Aliui, ekspert na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Vreme održavanja: 09:00-16:00
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore (Velika sala), Vase Čarapića 20
Koordinator: Milana Štrbac, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“, tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

23. jun 2011. godine, EVROPSKI ADMINISTRATIVNI PROSTOR-otkazano
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa administrativnim praksama država članica EU.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Vladimir Ateljević, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

20. jun 2011. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA I DIS-otkazano
Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o zahtevima EK u pogledu upravljanja ljudskim resursima i njihovog razvoja s naglaskom na kriterijume za akreditaciju za DIS
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavač: Farida Aliui, ekspert na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore (Velika sala), Vase Čarapića 20
Koordinator: Milana Štrbac, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“, tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2011) – OBUKA PREDAVAČA

20-21. jun 2011. godine, Obuka predavača za strateško planiranje, Modul 3: Primena stečenog znanja iz modula 1 i 2
Obuka se održava u cilju jačanja kapaciteta državne uprave kroz formiranje grupe predavača iz organa državne uprave i službi Vlade za realizaciju obuka iz oblasti strateškog planiranja. Polaznici će se upoznati sa metodologijom neophodnom za rad predavača i steći stručno znanje iz oblasti strateškog upravljanja i planiranja.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na poslovima povezanim sa strateškim planiranjem i/ili imaju iskustva u obučavanju ili upravljanju procesom obuka državnih službenika, i koji su prošli proces selekcije.
Predavači: Helen Gadri – Renar i Nikola Tenze, francuska Nacionalna škola za javnu upravu–ENA
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 4238
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srbije i francuskom Nacionalnom školom za javnu upravu – ENA, au okviru projekta Generalnog sekretarijata Vlade „Reforma koordinacije javnih politika Vlade Republike Srbije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

16-17. jun 2011.godine, INTERNA REVIZIJA
Seminar se održava s ciljem obučavanja internih revizora da mogu da razumeju elemente sistema interne kontrole koji se procenjuje tokom akreditacije
Ciljna grupa: Interni revizori
Predavači: Tihomir Grbić, ekspet na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“ i Andra Larin van der Pijl, vođa projekta „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Trening akademija PriceWaterCooper, Aeroport City
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel:3642-781
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2011) – BORBA PROTIV KORUPCIJE

15. jun 2011. godine, MEHANIZMI ZA USPOSTAVLjANjE ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH ORGANA I ISKUSTVA DRUGIH ZEMALjA
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa sadržajem strateških dokumenata na polju borbe protiv korupcije, kao i sa iskustvima drugih zemalja u primeni različitih mera na tom polju.
Ciljna grupa: Rukovodioci i drugi državni službenici
Predavač: Dragana Krunić i Nebojša Tasić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

15-16. jun 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – TVINING
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u tvining postupku prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Ines Gruica Devčić, ekspert na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ i Ivana Vukašinović, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00-16:00
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Milana Štrbac, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“, tel: 3642-780
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

14-24. jun 2011. godine, TABELARNE KALKULACIJE – NAPREDNI NIVO
Napomena: Seminar se održava svakog drugog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači: imena predavača biće naknadno objavljena
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Ksenija Mitrović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

13-23. jun 2011. godine, TABELARNE KALKULACIJE
Napomena: Seminar se održava svakog drugog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači: imena predavača biće naknadno objavljena 
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Ksenija Mitrović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

13-14. jun 2011. godine, MONITORING, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANjE U SREDNjOROČNOM PLANIRANjU
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika za praćenje i evaluaciju programa i projekata sadržanih u godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Veljko Petrović, Ministarstvo odbrane, Nataša Mandić, Ministartsvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: : Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

13-14. jun 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – TVINING
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u tvining postupku prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Ines Gruica Devčić, ekspert na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ i Ivana Vukašinović, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00-16:00
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Milana Štrbac, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“, tel: 3642-780
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

9-10. jun 2011. godine, KONTROLNO OKRUŽENjE I UPRAVLjANjE RIZIKOM
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom kontrolne sredine, upravljanja rizikom, ako i sa funkcijama interne i eksterne revizije
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Farida Aliui, ekspert na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore (Velika sala), Vase Čarapića 20
Koordinator: Milana Štrbac, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“, tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

8-10. jun 2011. godine, UPRAVLjANjE KVALITETOM (modul III)
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave putem osnaživanja rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima kao i zaposleni koji se bave poslovima strateškog planiranja
Predavači: Elke Lofler, Salvador Parado i Džon Tatam, konsultanti u firmi „Governance International”
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 533
Koordinator: Ksenija Mitrović
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije - SIGMA (Support for Improvement in Governence and Management)
TEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

8. jun 2011.godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA I DIS
Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o zahtevima EK u pogledu upravljanja ljudskim resursima i njihovog razvoja s naglaskom na kriterijume za akreditaciju za DIS
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavač: Farida Aliui, ekspert na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore (Velika sala), Vase Čarapića 20
Koordinator: Milana Štrbac, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“, tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

7. jun 2011.godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA I DIS
Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o zahtevima EK u pogledu upravljanja ljudskim resursima i njihovog razvoja s naglaskom na kriterijume za akreditaciju za DIS
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavač: Farida Aliui, ekspert na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore (Velika sala), Vase Čarapića 20
Koordinator: Milana Štrbac, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“, tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

6 – 7. jun 2011. godine, USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE
Seminar se održava u cilju sticanja znanja o osnovnim principima ustavnog uređenja, uređenja vlasti u Republici Srbiji, ljudskim pravima i slobodama.
Ciljna grupa: Pripravnici i novozaposleni državni službenici, kao i drugi državni službenici
Predavači: Sudije Ustavnog suda Republike Srbije: Bosa Nenadić, Katarina Manojlović-Andrić i Mirjana Rašić
Vreme održavanja: 10:00 – 15:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima / Fondacija Konrad Adenauer


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2011) – JAVNE POLITIKE

6-8. jun 2011. godine, KREIRANjE I ANALIZA UTICAJA JAVNIH POLIITKA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja nivoa znanja polaznika o ciklusu izrade javnih politika na primerima dobre prakse EU zemalja.
Ciljna grupa: rukovodioci i drugi državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, praćenja i nadzora, na normativnim poslovima, kao i na poslovima u vezi sa evropskim integracijama.
Predavači: Audrey O'Byrne-Jessiman, Florin Bondar, Lorenzo Allo
Vreme održavanja: 9:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije – SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management)


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

6-8. jun 2011.godine, JAVNNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – RADOVI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke radova prema zahtevima EU Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavač: Igor Burazin, ekspet na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:00
Mesto održavanja: IN hotel, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

02-03. jun 2011. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Ljiljana Zdravković, Ministarstvo pravde, Miodrag Marjanović, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

31. maj-10. jun 2011. godine, OBRADA TEKSTA – NAPREDNI NIVO
Napomena: Seminar se održava svakog drugog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači: imena predavača biće naknadno objavljena  
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Tijana Bojić, 011/301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2011) – BORBA PROTIV KORUPCIJE

31. maj 2011. godine, KODEKS PONAŠANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa kodeksom ponašanja i utvrđivanja jasnih standarda integriteta državnih službenika.
Ciljna grupa: Novozaposleni i svi ostali državni službenici
Predavač: Dejan Milenković, Političke nauke, Univerzitet u Beogradu
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima / Fondacija Konrad Adenauer


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

31. maj 2011. godine, MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
Seminar se održava u cilju unapređenja veština rukovodilaca za uspostavljanje i održavanje motivacije zaposlenih.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

30. maj-9. jun 2011. godine, BAZE PODATAKA
Napomena: Seminar se održava svakog drugog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači:
imena predavača biće naknadno objavljena
Vreme održavanja:
15:00-18:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator:
Tijana Bojić, 011/301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

30. maj 2011. godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevara kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: imena predavača biće naknadno objavljena
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore (Velika sala), Vase Čarapića 20, Beograd
Koordinator: Sanja Nikolić, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

26– 27. maj 2011. godine, METODOLOGIJA IZRADE PROPISA
Seminar se održava u cilju unapređenja nivoa znanja državnih službenika o značaju, sadržaju i procedurama izrade različitih vrsta propisa
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta zakona i predloga podzakonskih propisa.
Predavači: Radoje Cerović, Narodna skupština i Ranka Vujović, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09.00 -15.00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2011) – BORBA PROTIV KORUPCIJE

26. maj 2011. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa svrhom i smernicama za izradu plana integriteta
Ciljna grupa: Državni službenici koji će biti uključeni u proces izrade i sprovođenja plana integriteta
Predavač: Rada Vasić, Pravni fakultet i Dragana Krunić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima / Fondacija Konrad Adenauer


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

26-27. maj 2011, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Obuka se održava u cilju sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Nataša Živojinović
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

26-27. maj 2011. godine, KONTROLNO OKRUŽENjE I UPRAVLjANjE RIZIKOM
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom kontrolne sredine, upravljanja rizikom, ako i sa funkcijama interne i eksterne revizije
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Farida Aliui, ekspert na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore (Velika sala), Vase Čarapića 20, Beograd
Koordinator: Sanja Nikolić, “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

24. maj 2011. godine, MOBING- SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja učesnika sa pitanjima koja su predmet uređivanja Zakona i Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu, pre svega radi prepoznavanja ponašanja koja mogu ukazivati na zlostavljanje, kao i radi unapređenja znanja učesnika o procedurama kojima se na efikasan način rešavaju problemi zlostavljanja, ali i u cilju promovisanja ponašanja kojima se obezbeđuje optimalna radna atmosfera.
Ciljna grupa: upravni inspektori, sekretari ministarstava, rukovodioci jedinica za kadrovske poslove, kao i drugi državni službenici
Predavač: Snežana Bogdanović, Ministarstvo rada i socijalne politike
Vreme održavanja: 10:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2011) – POSLOVNA KOMUNIKACIJA

24. maj 2011. godine, INTERNI I KRIZNI ODNOSI SA JAVNOŠĆU
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja u oblasti internih i kriznih odnosa sa javnošću.
Ciljna grupa: Državni službenici zaduženi za odnose sa javnošću u okviru organa.
Predavač: Miloš Đajić, predsednik Društva Srbije za odnose sa javnoću
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tijana Bojić, 301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2011) – BORBA PROTIV KORUPCIJE

23. maj 2011. godine, OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U OBLASTI BORBE PROTIV KORUPCIJE
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta državne uprave za efikasno sprovođenje donetih antikorupcijskih propisa.
Ciljna grupa: Državni službenici na položaju, kao i državni službenici koji pišu izveštaje o sprovedenim aktivnostima organa u oblasti borbe protiv korupcije
Predavač: Marijana Obradović, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2011) – POSLOVNA KOMUNIKACIJA

23. maj 2011. godine, PLANIRANjE I UPRAVLjANjE KAMPANjAMA
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja u vezi sa osnovnim fazama kampanja, načinom izrade plana kampanje kao i unapređenja veština neophodnih za realizaciju svake kampanje.
Ciljna grupa: Državni službenici zaduženi za odnose sa javnošću u okviru organa.
Predavač: Nebojša Andrić, trener za odnose s javnošću, veštine prezentacije i komunikacijske veštine
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tijana Bojić, 301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

23-25.maj 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UGOVARANjE-GRANTOVI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke grantova prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i internim revizorima
Predavači:
Danijela Miković, ekspert na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“ i Aleš Zupan, ekspert na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30

Mesto održavanja: Hotel IN, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Beograd
Koordinator: Maja Rastović, projek
at „Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel:064/857-40-04
Organizatori:
Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a “ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

19-20. maj 2011. godine, Monitoring, evaluacija i izveštavanje u srednjoročnom planiranju
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika za praćenje i evaluaciju programa i projekata sadržanih u godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima (Ministarstvo vera i dijaspore)
Predavači: Nataša Mandić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Veljko Petrović, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

19-20. maj 2011.godine, MONITORING I EVALUACIJA (NADZOR I PROCENA) U IPA III I IV OPERATIVNIM STRUKTURAMA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa zahtevima EK u pogledu nadzora i procene za Instrument za predpristupnu pomoć, kao i izradom i/ili pregledanjem izveštaja o nadzoru
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i internim revizorima
Predavač: Jan Valent, ekspert na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 08:30-15:00

Mesto održavanja: IN Hotel, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Beograd
Koordinator: Maja Rastović, projek
at „Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a “ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

18. maj 2011. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE-MONITORING N+3 PRAVILA U IPA III i IV OPERATIVNIM STRUKTURAMA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima i procedurama koja se odnose na finansijske tokove (planiranje, upućivanje zahteva za sredstvima, usmeravanje, prenos, potvrđivanje ispravnosti troškova, obustava i preraspodela)
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i internim revizorima
Predavači: Karsten Rasmunsen i Cvjatko Velikov, ekspert na projektu „Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 08:30-15:00
Mesto održavanja: Aero klub, Uzun Mirkova 4, Beograd
Koordinator: Maja Rastović, projekat „Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a “ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

17. maj 2011. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta za efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijlne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima evidentiranja primanja i izdataka, u skladu sa zakonskom regulativom
Predavač: mr Olga Kostić, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

17-19. maj 2011. godine, UPRAVLjANjE KVALITETOM (modul II)
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave putem osnaživanja rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima kao i zaposleni koji se bave poslovima strateškog planiranja
Predavači: Elke Lofler, Salvador Parado i Džon Tatam, konsultanti u firmi „Governance International”
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Ksenija Mitrović
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije - SIGMA (Support for Improvement in Governence and Management)
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

16-17. maj 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – USLUGE
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Ines Gruica Devčić, ekspert na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore-Velika sala, Vase Čarapića 20
Koordinator: Sanja Nikolić, projekat “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU, tel: 3642-780
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

13. maj 2011. godine, METODE ODABIRA KADROVA-SELEKCIONI INTERVJU
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja učesnika o karakteristikama različitih metoda odabira kadrova i mogućnostima njihove primene, kao i u cilju unapređenja veština učesnika za primenu selekcionog intervjua.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade u kadrovskim jedinicama i onima koji učestvuju u radu konkursnih komisija.
Predavač: Sanja Leverda, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/301-42-38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima  


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

13. maj 2011. godine, SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Seminar se održava u cilju razvijanja kapaciteta za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u sprovođenju javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
Predavač: Daliborka Srećkov i Saša Varinac, Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2011) – ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I TAJNOSTI PODATAKA

12. maj  2011. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST
Seminar se održava u cilju sticanja znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja
Ciljna grupa: Članovi radnih grupa za pisanje izveštaja o rodnoj ravnopravnosti u skladu sa međunarodnim obavezama, kao i državni službenici koji učestvuju u pisanju i razvoju starteških dokumenata, predlaganju projekata kao i izradi propisa.
Predavači:
dr Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja  i Jasmina Nikolić, Viktimološko društvo Srbije.
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274 
Koordinator: Tijana Bojić, telefon 311-3943

Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Upravom za rodnu ravnopravnost uz podršku projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja “ kao deo programa Ujedinjenih nacija za razvoj, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške.


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

11-12. maj 2011. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI AKATA
Seminar se održava u cilju podizanja nivoa kvaliteta izrade akata i upotrebe jezika u administraciji.
Ciljna grupa: Državni službenici koji pripremaju pisane materijale za razmatranje na sednici Vlade
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

10-11. maj 2011. godine, Srednjoročno planiranje
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima (Ministarstvo vera i dijaspore)
Predavači: Ljiljana Zdravković, Ministarstvo pravde, Miodrag Marjanović, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2011) – OBUKA PREDAVAČA

9-10. maj 2011. OBUKA PREDAVAČA ZA STRATEŠKO PLANIRANjE, MODUL 2: SPROVOĐENjE OBUKE
Obuka se održava u cilju jačanja kapaciteta državne uprave kroz formiranje grupe predavača iz organa državne uprave i službi Vlade za realizaciju obuka iz oblasti strateškog planiranja. Polaznici će se upoznati sa metodologijom neophodnom za rad predavača i steći stručno znanje iz oblasti strateškog upravljanja i planiranja.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na poslovima povezanim sa strateškim planiranjem i/ili imaju iskustva u obučavanju ili upravljanju procesom obuka državnih službenika, i koji su prošli proces selekcije.
Predavači: Helen Gadri – Renar i Nikola Tenze, francuska Nacionalna škola za javnu upravu – ENA
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srbije i francuskom Nacionalnom školom za javnu upravu – ENA, au okviru projekta Generalnog sekretarijata Vlade „Reforma koordinacije javnih politika Vlade Republike Srbije“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2011) – JAVNE POLITIKE

6. maj 2011. MEHANIZAM UČEŠĆA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU IZRADE I PRIMENE JAVNIH POLITIKA
Obuka se održava u cilju upoznavanja sa dobrom praksom, međunarodno-pravnim standardima, i prednostima različitih mehanizama učešća organizacija civilnog društva (OCD) u izradi i primeni javnih politika.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave, kao i kreatori javnih politika.
Predavač: Dragan Golubović 
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim sektorom


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2011) – PROGRAMIRANjE MEĐUNARODNE POMOĆI I PROJEKTI

5 – 6. maj 2011. godine, STUDIJA IZVODLjIVOSTI I ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI
Seminar se održava u cilju unapređenja nivoa znanja državnih službenika u vezi sa osnovnim elementima studije izvodljivosti i bazičnih principa analize troškova i koristi u skladu sa privilima EU.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći u okviru jedinica za upravljanje IPA projektima.
Predavači: Kristina Ašković, Kancelarija za evropske integracije i Goran Simunović, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede
Vreme održavanja: 09.00 -16.00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

5-6.maj 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA –USLUGE
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Ines Gruica Devčić, ekspert na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore-Velika sala, Vase Čarapića 20
Koordinator: Sanja Nikolić, projekat “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU, tel: 3642-780
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2011) – JAVNE POLITIKE

4,5. i 6. maj 2011. godine, KREIRANjE I ANALIZA UTICAJA JAVNIH POLITIKA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja nivoa znanja polaznika o ciklusu izrade javnih politika na primerima dobre prakse EU zemalja
Ciljna grupa: rukovodioci i drugi državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, praćenja i nadzora, na normativnim poslovima, kao i na poslovima u vezi sa evropskim integracijama
Predavači: Audrey O`Byrne-Jessiman, Charles-Henri Montin, Florin Bondar, Lorenzo Allio
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije – SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management)


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

28–29. april 2011. godine, UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR U PRAKSI
Seminar se održava u cilju podizanja efikasnosti vođenja upravnog postupka, kao i efikasnijeg ostvarivanja prava i pravnih interesa stranaka.
Ciljna grupa: Državnim službenicima koji vode, učestvuju u vođenju upravnog postupka i rešavaju u upravnim stvarima.
Predavači: Mirjana Rašić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije u penziji i Milena Savatić, sudija Vrhovnog suda Republike Srbije u penziji
Vreme održavanja: 09:30-17:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima / Fondacija Konrad Adenauer


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

27. april 2011.godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD POSTAVLjANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci zaposleni u Službi za upravljanje kadrovima.
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10-13h
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, sala 273
Koordinator: Tijana Bojić, telefon 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

21. april 2011. godine, NEPRAVILNOSTI (IPA I-IV operativne strukture)
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevara kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Aleksandar Hinov, konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 064/ 857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

20. april 2011.godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevara kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: imena predavača biće naknadno objavljena
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Aleksandra Marković, Ministarstvo finansija, tel: 3642 878
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

19. april 2011.godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevara kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: imena predavača biće naknadno objavljena
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Aleksandra Marković, Ministarstvo finansija, tel: 3642-878
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

18-19. april 2011. godine, OSNOVE PORESKOG POSLOVANjA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja polaznika seminara o zakonskim rešenjima za sistem javnih prihoda i o poreskom zakonodavstvu Republike Srbije, kao i radi podizanja efikasnosti administriranja javnih prihoda i primene poreskih zakona.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju finansijsko – materijalne poslove u organima državne uprave i učestvuju u pripremi poreskih prijava koje se podnose Poreskoj upravi.
Predavači: Mr Zoran Vasić i Davorka Bošković, Ministarstvo finansija – Poreska uprava
Vreme održavanja: 9:30 – 15:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

18. april 2011.godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevara kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: imena predavača biće naknadno objavljena
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore, ulica Vase Čarapića 20, Velika sala
Koordinator: Aleksandra Marković, Ministarstvo finansija, tel: 3642 878
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2011) – OBUKA PREDAVAČA

18-19. april 2011. OBUKA PREDAVAČA ZA STRATEŠKO PLANIRANjE, MODUL 1: PRIPREMA DIZAJNA OBUKE
Obuka se održava u cilju jačanja kapaciteta državne uprave kroz formiranje grupe predavača iz organa državne uprave i službi Vlade za realizaciju obuka iz oblasti strateškog planiranja. Polaznici će se upoznati sa metodologijom neophodnom za rad predavača i steći stručno znanje iz oblasti strateškog upravljanja i planiranja.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na poslovima povezanim sa strateškim planiranjem i/ili imaju iskustva u obučavanju ili upravljanju procesom obuka državnih službenika, i koji su prošli proces selekcije.
Predavači: Helen Gadri – Renar i Nikola Tenze, francuska Nacionalna škola za javnu upravu – ENA
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srbije i francuskom Nacionalnom školom za javnu upravu – ENA, au okviru projekta Generalnog sekretarijata Vlade „Reforma koordinacije javnih politika Vlade Republike Srbije“


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2011) – BORBA PROTIV KORUPCIJE

15. april 2011. godine, SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa sadržinom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i sticanja uvida u značaj javnosti rada svih organa kao vida borbe protiv korupcije.
Ciljna grupa: Ovlašćena lica za pružanje informacija od javnog značaja u organima državne uprave i svi ostali državni službenici
Predavači: Rodoljub Šabić, poverenik i Stanojla Mandić, zamenica poverenika
Vreme održavanja: 09:30 – 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

15-18. april 2011.godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – RADOVI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku tenderske procedure za ugovor o radovima prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Igor Burazin, ekspert na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 233
Koordinator: Aleksandra Marković, Ministarstvo finansija, tel: 3642 878
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2011) – PROGRAMIRANjE MEĐUNARODNE POMOĆI I PROJEKTI

14. april 2011. godine, IZRADA BUDžETA PROJEKTA
Seminar se održava u cilju unapređenja nivoa znanja državnih službenika u vezi sa svim fazama projektnog ciklusa.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći, odnosno na poslovima definisanja projektnih predloga za finansiranje iz sredstava međunarodne pomoći.
Predavači: Svetlana Velimirović, Komesarijat za izbeglice i Sanja Stanojević, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09.00 -15.00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233 
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

13. april 2011. godine, ABC EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa osnovama Evropske unije.
Ciljna grupa: Novozaposleni, pripravnici, kao i ostali državni službenici koji do sada nisu pohađali obuke o Evropskoj uniji.
Predavač: Jelena Stevanov, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00-14:40 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 301-42-38 
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

13-14. april 2011.godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – RADOVI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku tenderske procedure za ugovor o radovima prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Igor Burazin, ekspert na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 274
Koordinator: Aleksandra Marković, Ministarstvo finansija, tel: 3642-878
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 15 (2011) – STRANI JEZIK

KURS FRANCUSKOG JEZIKA
Prvi semestar kursa traje od 13. aprila do 31. jula 2011. godine.
Kurs ima za cilj da omogući polaznicima da govore, razumeju i pišu na francuskom jeziku iz domena evropskih integracija. Kurs se organizuje na nivoima A1, A2 i B1.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija.
Termini održavanja: Dva puta nedeljno u trajanju od po sat i po. 
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji.
Koordinator: Snežana Abramović
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i Francuski institut u Srbiji

Napomena: Svaki polaznik treba da posredstvom kadrovske jedinice u svom organu dostavi Službi za upravljanje kadrovima potpisane Uslove za pohađanje kursa najkasnije do 21. aprila 2011. godine. Uslove za pohađanje kursa možete preuzeti na početnoj stranici sajta Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

13-15. april 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – SREDSTVA (IPA III i IV oparativne strukture)
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Ines Gruica Devčić i Jan Valent, konsultanti na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233, 333 i 470
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat  “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 064/857 4004
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2011) – JAVNE POLITIKE

12. april 2011. MEHANIZAM UČEŠĆA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU IZRADE I PRIMENE JAVNIH POLITIKA
Obuka se održava u cilju upoznavanja sa dobrom praksom, međunarodno-pravnim standardima, i prednostima različitih mehanizama učešća organizacija civilnog društva (OCD) u izradi i primeni javnih politika.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave, kao i kreatori javnih politika.
Predavač: Dragan Golubović 
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim sektorom


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

11-12.april 2011.godine, UPRAVLjANjE KVALITETOM
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave putem osnaživanja rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima kao i zaposleni koji se bave poslovima strateškog planiranja
Predavači: Elke Lofler, Salvador Parado i Džon Tatam, konsultanti u firmi „Governance International
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja:Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Ksenija Mitrović
Organizatori:Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije - SIGMA (Support for Improvement in Governence and Management)


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2011) – PROGRAMIRANjE MEĐUNARODNE POMOĆI I PROJEKTI

7 – 8. april 2011. godine, IZRADA PREDLOGA PROJEKTA
Seminar se održava u cilju unapređenja nivoa znanja državnih službenika u vezi sa svim fazama projektnog ciklusa.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći, odnosno na poslovima definisanja projektnih predloga za finansiranje iz sredstava međunarodne pomoći.
Predavači: Svetlana Velimirović, Komesarijat za izbeglice i Aleksandar Dragojlović, Poreska uprava
Vreme održavanja: 09.00 -16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

6. april 2011. godine, MOBING- SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja učesnika sa pitanjima koja su predmet uređivanja Zakona i Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu, pre svega radi prepoznavanja ponašanja koja mogu ukazivati na zlostavljanje, kao i radi unapređenja znanja učesnika o procedurama kojima se na efikasan način rešavaju problemi zlostavljanja, ali i u cilju promovisanja ponašanja kojima se obezbeđuje optimalna radna atmosfera.
Ciljna grupa: upravni inspektori, sekretari ministarstava, rukovodioci jedinica za kadrovske poslove, kao i drugi državni službenici
Predavač: Snežana Bogdanović, Ministarstvo rada i socijalne politike
Vreme održavanja: 10:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2011) – JAVNE POLITIKE

5-7. april 2011. KREIRANjE I ANALIZA UTICAJA JAVNIH POLITIKA
Obuka se održava u cilju razvijanja kapaciteta za kreiranje javnih politika, njihovo sprovođenje i praćenje kao i razvijanje veština za analizu uticaja politika.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave.
Predavač: Jelena Marković, Danko Brčerević, Vladan Božanić, Jelena Žarković Rakić, Hana Baronijan
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima / Hanns Seidel Stiftung


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

5-6. april 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA - SREDSTVA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Aleš Zupan, ekspert na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 233
Koordinator: Aleksandra Marković, Ministarstvo finansija, tel: 3642 878
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

1. april 2011. godine, STRATEŠKO PLANIRANjE
Semina se održava u cilju jačanja kapaciteta donosilaca odluka za strateško planiranje, praćenje i izveštavanje o realizacji planova.
Ciljna grupa: Rukovodioci, državni službenici uključeni u razvoj strategija i formulisanje politika.
Predavač: Dejan Stojković, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

1-4. april 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – SREDSTVA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Aleš Zupan, ekspert na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 273
Koordinator: Aleksandra Marković, Ministarstvo finansija, tel: 3642 878
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

30-31. mart 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA-GRANTOVI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke grantova prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i internim revizorima
Predavači: Aleš Zupan, ekspert na projektu „Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30

Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 273
Koordinator: Aleksandra Marković, 
Ministarstvo finansija, tel: 3642-878
Organizatori:
Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

28-29. mart 2011. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA-GRANTOVI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke grantova prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i internim revizorima
Predavači: Aleš Zupan, ekspert na projektu „Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30

Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 273
Koordinator: Aleksandra Marković,
Ministarstvo finansija, tel:3642-878
Organizatori:
Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

25. mart 2011. godine, SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Seminar se održava u cilju razvijanja kapaciteta za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u sprovođenju javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
Predavač: Daliborka Srećkov i Saša Varinac, Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

24-25. mart 2011, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Obuka se održava u cilju sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima. 
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima. 
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Snežana Abramović, telefon 011/311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

23-25. mart 2011.godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA-USLUGE
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa procedurama nabavke i unapređenja znanja o specifičnostima i koracima tenderske procedure kod ugovora o uslugama.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i internim revizorima
Predavači:
Ines Gruica i Danijela Miković, konsultanti na projektu “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“
Vreme održavanja: 09:00-16:30

Mesto održavanja:
Palata Srbija, sala 233
Koordinator: Ksenija Mitrović

Organizatori:
Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

21-22. mart 2011.godine, METODOLOGIJA IZRADE PROPISA
Seminar se održava s ciljem sticanja znanja o značaju, sadržaju i procedurama izrade različitih vrsta propisa
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta zakona i predloga podzakonskih propisa
Predavači: Radoje Cerović, Narodna skupština i Ranka Vujović, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:00-16:30

Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Ksenija Mitrović
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

07. novembar 2011. godine, HARMONIZACIJA NACIONALNIH PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE - TABELA USKLAĐENOSTI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština učesnika o tabeli usklađenosti kao dodatnim instrumentom za harmonizaciju nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji su uključeni u izradu propisa i koji je će raditi na pripremi tabela usklađenosti propisa.
Predavač: Zoran Sretić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije 

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

17, 24, 31. mart, 14. i 21. april 2011. godine, PRAVO I PROCEDURE EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju usvajanja naprednijih znanja o funkcionisanju institucija i procedurama EU.
Ciljna grupa: državni službenici
Predavači: imena predavača biće naknadno objavljena
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Beogradska otvorena škola, Beograđanka, 16. sprat
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima i Beogradska otvorena škola u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i uz podršku Fondacije Fridrih Ebert


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

16-17. mart 2011. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI AKATA
Seminar se održava u cilju podizanja nivoa kvaliteta izrade akata i upotrebe jezika u administraciji.
Ciljna grupa: Državni službenici koji pripremaju pisane materijale za razmatranje na sednici Vlade
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović,  telefon: 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2011) – ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I TAJNOSTI PODATAKA

11. mart 2011. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa uslovima za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti i drugim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove obrade podataka o ličnosti
Predavači: Aleksandar Resanović, zamenik poverenika i Marinko Radić, generalni sekretar Službe
Vreme održavanja: 09:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2011) – POSLOVNA KOMUNIKACIJA

10-11. mart 2011. godine, POSLOVNI PROTOKOL
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa osnovnim pravilima poslovnig ponašanja, kao i razumevanja međunarodnog protokola.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave međunarodnom saradnjom, rukovodioci kao i svi državni službenici.
Predavač: Ljudmila Milatović i Robert Popović, Generalni sekretarijat Vlade
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2011) – DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE FONDOVIMA EU

10-11. mart 2011. godine, IPA I DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE (akreditacija i prenos ovlašćenja za upravljanje fondovima)
Seminar se održava s ciljem jačanja kapaciteta državne administracije za decentralizovano upravljanje fondovima EU, kao i s ciljem unapređenja znanja o institucionalnom okviru potrebnom za upravljanje IPA u okviru decentralizovanog upravljanja fondovima EU (DIS). Takođe, učesnici će se upoznati i sa kriterijumima za akreditaciju, paketom za akreditaciju, nacionalnom akreditacijom i prenosom ovlašćenja za upravljanje koji vrši EK
Ciljna grupa: Rukovodioci jedinica za upravljanje projektima koji rade na poslovima sprovođenja IPA pomoći, kao i nosioci relevantnih odgovornosti za sprovođenje programa i projekata iz IPA komponenti u resornim ministarstvima
Predavači: Farida Alioui, rukovodilac projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ i Jelena Gerzina, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 13:30-17:30 (10. marta) i 09:00-16:30 (11. marta)
Mesto održavanja: Hotel Vila Breg, Vršac
Koordinator: Ksenija Mitrović, telefon: 301-42-35
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

8-18. mart 2011. godine, PREZENTACIJE
Napomena: Seminar se održava svakog drugog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači: iz Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

8. mart 2011. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja funkcionalnosti finansijskog planiranja i upravljanja budžetskim sredstvima, kao i osposobljavanja polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji obavljaju poslove pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Maja Pavlović, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor
Vreme održavanja: 10:00-13:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

7-17. mart 2011. godine, TABELARNE KALKULACIJE
Napomena: Seminar se održava svakog drugog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači: iz Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2011) – PROGRAMIRANjE MEĐUNARODNE POMOĆI I PROJEKTI

7 – 8. mart 2011. godine, IZRADA LOGIČKE MATRICE PROJEKTA
Seminar se održava u cilju unapređenja nivoa znanja državnih službenika u vezi sa svim fazama projektnog ciklusa.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći, odnosno na poslovima definisanja projektnih predloga za finansiranje iz sredstava međunarodne pomoći.
Predavači: Sanja Stanojević, Služba za upravljanje kadrovima i Bisaerka Terzić, Ministarstvo rada i socijalne politike
Vreme održavanja: 10.00 -16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

03. mart 2011. godine, PRIMENA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa sadržajem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i ukazivanja na značaj uspešnog sprovođenja ovog Sporazuma za približavanje Srbije Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: državni službenici
Predavači: Aleksandra Čavoški
Vreme održavanja: 10:00 -13:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 011/301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2011) – PROGRAMIRANjE MEĐUNARODNE POMOĆI I PROJEKTI

28. februar-01 mart 2011. godine, OSNOVE PRIPREME I UPRAVLjANjA PROJEKTIMA
Seminar se održava u cilju unapređenja nivoa znanja državnih službenika u vezi sa svim fazama projektnog ciklusa.
Ciljna grupa: Državni službenici koji na posredan način učestvuju u pisanju predloga projekata i njihovom sprovođenju.
Predavači: Mirjana Arsić, Ministarstvo omladine i sporta i Milja Bardić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Vreme održavanja: 09.00 -16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

28. februar-01. mart 2011. godine, MONITORING, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANjE U SREDNjOROČNOM PLANIRANjU
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika za praćenje i evaluaciju programa i projekata sadržanih u godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Tatjana Jokanović, Ministarstvo za dijasporu, Marija Krneta, Ministarstvo prosvete
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, tel. 011/301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

25. februar 2011, DRŽAVNA UPRAVA – UREĐENjE I POSLOVI
Obuka se održava u cilju sticanja znanja u vezi sa uređenjem i poslovima državne uprave. 
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima. 
Predavač:  Slavica Petrović Maksić, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, telefon 011/311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

25. februar 2011. godine, PLANIRANjE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANjA
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa unapređenom metodologijom za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja, kao i sa pripremom finansijskog plana za budžetsku i naredne dve fiskalne godine.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove i ostalim državnim službenicima koji obavljaju poslove pripreme i planiranja budžeta.
Predavači: Ružica Stojiljković, Branislav Stipanović, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 10:00-12:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 533
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

25. februar 2011. godine, PLANIRANjE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANjA
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa unapređenom metodologijom za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja, kao i sa pripremom finansijskog plana za budžetsku i naredne dve fiskalne godine.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove i ostalim državnim službenicima koji obavljaju poslove pripreme i planiranja budžeta.
Predavači: Ružica Stojiljković, Branislav Stipanović, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 12:45-14:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 533
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

24. februar 2011. godine, HARMONIZACIJA NACIONALNIH PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE - TABELA USKLAĐENOSTI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština učesnika o tabeli usklađenosti kao dodatnim instrumentom za harmonizaciju nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji su uključeni u izradu propisa i koji je će raditi na pripremi tabela usklađenosti propisa.
Predavač: Zoran Sretić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 011/301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2011) – RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

23-24. februar 2011. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima
Napomena: Neophodno je da se državni službenici koji se prijave za pohađanje ovog seminara, prijave i za pohađanje seminara „Monitoring, evaluacija i izveštavanje u srednjoročnom planiranju“
Predavači: Nataša Miletić, Ministarstvo odbrane, Milan Prebiračević, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, tel. 011/301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2011) – RAČUNARSKA PISMENOST

22. februar–4. mart 2011. godine, OBRADA TEKSTA
Napomena: Seminar se održava svakog drugog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači: iz Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2011) – JAVNE FINANSIJE

21. februar 2011. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja funkcionalnosti finansijskog planiranja i upravljanja budžetskim sredstvima, kao i osposobljavanja polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji obavljaju poslove pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Maja Pavlović, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor
Vreme održavanja: 10:00-13:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2011) – PROGRAMIRANjE MEĐUNARODNE POMOĆI I PROJEKTI

21. februar 2011. godine, PROCES PROGRAMIRANjA MEĐUNARODNE POMOĆI I IDENTIFIKACIJA NACRTA PREDLOGA PROJEKATA
Seminar se održava u cilju upoznavanja učesnika sa Akcionim planom za programiranje međunarodne pomoći uključujući i kalendar aktivnosti, procesom programiranja, načinom prijavljivanja i sastavljanja predloga projekata
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći u užim unutrašnjim jedinicama čiji delokrug rada obuhvata pisanje predloga projekata i upravljanje projektima.
Predavač: Milena Radomirović i Petar Spasić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 470
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2011) – SLUŽBENIČKI SISTEM

18. februar 2011. godine, BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU
Seminar se održava radi sticanja znanja za efikasno obavljanje poslova u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu
Ciljna grupa: Državni službenici koji su u okviru organa određeni za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Predavači: Mira Božić i Nenad Vladić, Ministarstvo rada i socijalne politike
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2011) – USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

17-18. februar 2011, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Obuka se održava u cilju sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima. 
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima. 
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Snežana Abramović, telefon 011/311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2011) – PRIPREMA PROPISA

16-17. februar 2011. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI AKATA
Seminar se održava u cilju podizanja nivoa kvaliteta izrade akata i upotrebe jezika u administraciji.
Ciljna grupa: Državni službenici koji pripremaju pisane materijale za razmatranje na sednici Vlade
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac,  telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

11. februar 2011. godine, ABC EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa osnovama Evropske unije.
Ciljna grupa: Novozaposleni, pripravnici, kao i ostali državni službenici koji do sada nisu pohađali obuke o Evropskoj uniji.
Predavač: Aleksandra Čavoški
Vreme održavanja: 09:00-14:40 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 011/301-42-38 
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi Programpretraga
kalendar