Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Stručno usavršavanje > Arhiva obuka 2012

Arhiva obuka 2012

TEMATSKA OBLAST 5 (2013) – Evropske integracije

5. decembar 2013. godine, PREGOVARANjE U PROCESU PRISTUPANjA EU
Upoznavanje učesnika o trenutnoj fazi naše države u procesu pristupanja EU, spremnosti naših nadležnih institucija za početak pregovora sa EU i ispunjenosti merila u određenim oblastima sadržanim u pregovaračkim poglavljima
Ciljna grupa: Rukovodioci u državnoj upravi
Predavač: Vladimir Ateljević, specijalni savetnik za EU
Vreme održavanja: 10:00-12:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

17. decembar 2012. godine, STRUČNO USAVRŠAVANjE – OD PROCENE POTREBA DO EVALUACIJE Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja i veština zaposlenih o procesu stručnog usavršavanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima razvoja ljudskih resursa
Predavač: Nataša Živojinović, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, tel: 011/ 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

13. decembar 2012. godine, PRAVILA PISANE KOMUNIKACIJE U ADMINISTRACIJI
Istorija poslovne pismene komunikacije na srpskom jeziku; Tradicionalna pravila i savremeni standardi u izradi poslovnog pisma; Struktura dopisa; Obavezni elementi dopisa; Najčešće nedoumice u pismenoj komunikaciji (pisanje adrese, brojeva i brojeva telefona); Apelativni deo dopisa; Pozdrav i potpis (pisanje kurtoaznih, akademskih i profesionalnih titula, rod i padež titula, mesto i redosled potpisa, domaća i strana imena, pisanje datuma, navodnika, velikog slova iz poštovanja, upotreba zamenica Vaš, Tvoj, Njegov, upotreba predlog s/sa itd).
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4 236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2012) – Evropske integracije

12. decembar 2012.godine, INTERKULTURNA KOMUNIKACIJA U EU
Cilj obuke je promovisanje interkulturnog dijaloga u kontekstu postizanja konstruktivne komunikacije u odnosima sa institucijama Evropske unije.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavači: Prof. dr Ana S. Trbović i mr Branka Drašković, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
Vreme održavanja: 09:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

11. decembar 2012. godine, RUKOVODILAC U DRŽAVNOJ UPRAVI I NjEGOVE ULOGE
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta rukovodilaca za unapređenje svoje uloge u državnoj upravi.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finasija, Uprava carina
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

10. decembar 2012. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja sposobnosti polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji obavljaju poslove pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljiljana Marić, Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za trezor
Vreme održavanja: 11:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

7. decembar 2012. godine, ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I ZAŠTITNIK GRAĐANA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja polaznika o zakonom propisanima modalitetima saradnje između Zaštitnika građana i organa uprave radi ostvarivanja prava građana.
Ciljna grupa: državni službenici koji odlučuju po zahtevima građana u prvostepenom i drugostepenom postupku, službenici zaduženi za internu kontrolu, kao i službenici koji obavljaju inspekcijske poslove
Predavači: Gordana Stevanović, pomoćnik generalnog sekretara Zaštitnika građana, rukovodilac Sektora za postupanje po pritužbama
Vreme održavanja: 09:45-15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

6–7. decembar 2012. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTIMA POMOĆU MICROSOFT PROJECT SOFTVERA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština korišćenja Microsoft Project softvera pri upravljanju projektima kroz sve faze projektnog ciklusa
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima pripreme projektnih predloga i implementacije projekata
Predavač: Zoran Jovanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Vreme održavanja: 9:00 - 16:15 časova
Mesto održavanja: Republički zavod za statistiku, Milana Rakića 5, računarska učionica
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2012) – Javne politike

6. decembar 2012. godine, OSNOVE ODRŽIVOG RAZVOJA
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta državnih službenika za primenu strateških dokumentata u oblasti održivog razvoja
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima koordinacije Akcionog plana Nacionalne strategije održivog razvoja
Predavači: Darinka Radojević, institut „Kirilo Savić“
Vreme održavanja: 09:30 – 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

5. decembar 2012. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD POSTAVLjANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Obuka se održava s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, telefon: 011/301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

5. decembar 2012. godine, UPRAVLjANjE PROMENAMA
Seminar se održava u cilju osposobljavanja donosilaca odluka za primenu različitih pristupa upravljanja promenama u praksi.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i svi državni službenici
Predavač: Jasna Stojanović, trener za upravljanje promenama
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2012. GODINI
Za nove polaznike
Uvodni početni nivo A11
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem osposobljavanja polaznika za razumevanje i korišćenje svakodnevnih reči i izraza na francuskom jeziku
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Radi pohađanja kursa francuskog, biće neophodno izvršiti uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka održavanja kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i dostaviti popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2012. GODINI - OSTALI NIVOI
Za nove polaznike
(koji imaju znanje francuskog jezika)

Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem osposobljavanja polaznika za razgovor o poznatim stvarima, obrbazlaganje određenog problema, događaja, kao i za pisanje sažetog teksta
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Neophodno je prilikom prijave u polju „Očekivanja od seminara“ samoprocenom odrediti i upisati nivo kursa koji želite pohađati. Nakon testiranja, o kojem ćete naknadno biti obavešteni, bićete finalno razvrstani u odgovarajući nivo učenja
Napomena: Radi pohađanja kursa francuskog, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka održavanja kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2012. GODINI
Za polaznike iz 2011. godine koji su započeli učenje na nivou A11
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2011. godini, bićete finalno razvrstani u odgovarajući viši nivo učenja u 2012. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2012. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2012. GODINI
Za polaznike iz 2011. godine koji su započeli učenje na nivou A12
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2011. godini, bićete finalno razvrstani u odgovarajući viši nivo učenja u 2012. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2012. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2012. GODINI
Za polaznike iz 2011. godine koji su započeli učenje na nivou A21
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2011. godini, bićete finalno razvrstani u odgovarajući viši nivo učenja u 2012. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2012. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2012. GODINI
Za polaznike iz 2011. godine koji su započeli učenje na nivou A22
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2011. godini, bićete finalno razvrstani u odgovarajući viši nivo učenja u 2012. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2012. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2012. GODINI
Za polaznike iz 2011. godine koji su započeli učenje na nivou B11

Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2011. godini, bićete finalno razvrstani u odgovarajući viši nivo učenja u 2012. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2012. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu U Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2012. GODINI
Za polaznike iz 2011. godine koji su započeli učenje na nivou B12
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2011. godini, bićete finalno razvrstani u odgovarajući viši nivo učenja u 2012. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2012. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2012. GODINI
Za polaznike iz 2011. godine koji su započeli učenje na nivou B2
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2011. godini, bićete finalno razvrstani u odgovarajući nivo učenja u 2012. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2012. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)  
TEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

4. decembar 2012. godine, RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE – KLjUČNI POKAZATELjI
Seminar se održava sa ciljem upoznavanje polaznika sa principima i elementima moderne elektronske uprave i ključnim funkcionalnostima Portala eUprava.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, kao i državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa informacionim sistemima, održavanjem i pripremanjem sadržaja za veb sajtove
Predavač: Dušica Ćuk, Ivan Branisavljević, Marija Kujačić i Marijana Tasić, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija - Uprava za Digitalnu agendu
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, 3. sprat, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

03. i 04. decembar 2012. godine, SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Seminar se održava u cilju razvijanja kapaciteta za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki i ostali državni službenici koji su uključeni u taj proces.
Predavač: Daliborka Srećkov i Svetlana Ražić, Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2012) – Javne politike

30. novembar 2012. godine, SARADNjA DRŽAVNE UPRAVE I CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU IZRADE I PRIMENE JAVNIH POLITIKA: ZAKONODAVNI, INSTITUCIONALNI I FINANSIJSKI OKVIR
Cilj: Upoznavanje sa zakonodavnim, institucionalnim i finansijskim okvirom i međunarodno-pravnim standardima učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesu izrade i primene javnih politika.
Ciljna grupa: Rukovodioci, državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analiza u organima državne uprave, kao i kreiranja javnih politika.
Predavač: Dragan Golubović, Međunarodni centar za neprofitno pravo Budimpešta
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

29-30. novembar 2012. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja sa jezičkim oblikovanjem norme i upoznavanja sa jezičkim nomotehničkim pravilima
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa

Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:30-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

29-30. novembar 2012. godine, MONITORING, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANjE U SREDNjOROČNOM I STRATEŠKOM PLANIRANjU
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika za praćenje i evaluaciju programa i projekata sadržanih u godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima planiranja i praćenja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Nataša Miletić i Veljko Petrović, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

29. novembar 2012. godine, OTVORENO O KORUPCIJI
Seminar se održava s ciljem podizanja svesti državnih službenika o ličnoj odgovornosti u sprovođenju zakonom predviđenih mera i mehanizama
Ciljna grupa: Rukovodioci i drugi državni službenici
Predavač: Nebojša Tasić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 09:00 - 16:30
Mesto održavanja: Palata "Srbija", istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

26-27. novembar 2012. godine, USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE
Seminar se održava u cilju sticanja znanja o osnovnim principima ustavnog uređenja, uređenja vlasti u Republici Srbiji, ljudskim pravima i slobodama.
Ciljna grupa: Pripravnici i novozaposleni državni službenici, kao i drugi državni službenici
Predavači: Mirjana Rašić i Ljubomir Popović, sudije Ustavnog suda Republike Srbije, u penziji
Vreme održavanja: 10:00 – 15:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

26. novembar – 6. decembar 2012. godine, OBRADA TEKSTA
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana
Cilj: Seminar se održava s ciljem osposobljavanja učesnika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Aleksandar Babović, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00h
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, III sprat, sala 333
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

23. novembar 2012.godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i diskriminatorskog postupanja u praksi.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavač: Emila Spasojević, kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 10:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

21. novembar 2012. godine, HARMONIZACIJA NACIONALNIH PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE - TABELA USKLAĐENOSTI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština učesnika o tabeli usklađenosti kao dodatnim instrumentom za harmonizaciju nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na normativnim poslovima i učestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač:
Zoran Sretić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:45-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator:
Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

19. i 20. novembar 2012. godine, POSLOVNI PROTOKOL
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, kao i razumevanja međunarodnog protokola.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave međunarodnom saradnjom, rukovodioci kao i svi državni službenici
Predavač: Ljudmila Milatović i Robert Popović, Generalni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 9:30 - 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

19 – 20. novembar 2012. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Seminar se održava s ciljem sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo pravde i državne uprave
Vreme održavanja: 10:00 - 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

15. novembar 2012. godine, PRAVILA PISANE KOMUNIKACIJE U ADMINISTRACIJI
Istorija poslovne pismene komunikacije na srpskom jeziku; Tradicionalna pravila i savremeni standardi u izradi poslovnog pisma; Struktura dopisa; Obavezni elementi dopisa; Najčešće nedoumice u pismenoj komunikaciji (pisanje adrese, brojeva i brojeva telefona); Apelativni deo dopisa; Pozdrav i potpis (pisanje kurtoaznih, akademskih i profesionalnih titula, rod i padež titula, mesto i redosled potpisa, domaća i strana imena, pisanje datuma, navodnika, velikog slova iz poštovanja, upotreba zamenica Vaš, Tvoj, Njegov, upotreba predlog s/sa itd).
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2012) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

15-16. novembar 2012. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTNIM CIKLUSOM
Seminar se održava u cilju usvajanja znanja i veština polaznika potrebnih za upravljanje projektnim ciklusom, pristupom logičke matrice i metodologijom planiranja celovitih i kvalitetnih projekata.
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u pisanju predloga projekata i njihovom sprovođenju.
Predavači: Olivera Antić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Biljana Jezdić, Ministarstvo energetike razvoja i zaštite životne sredine
Vreme održavanja: 09:30 – 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

14. i 15. novembar 2012. godine, UPRAVLjANjE PRIMENOM PROPISA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština državnih službenika koji rade na poslovima primene propisa u vezi sa planiranjem, upravljanjem i nadgledanjem procesa primene propisa
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima i državnim službenicima koji su uključeni u proces pripreme, primene i nadgledanja primene propisa
Predavači: Džo Lauter, direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i Dragana Stanojević, zamenik direktora
Vreme održavanja: 10:00-17:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID-om, u okviru Projekta za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

13. novembar 2012. godine, UVOĐENjE U POSAO
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za vršenje funkcije uvođenja pripravnika i novozaposlenih u posao.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave
Predavač: Ivica Lazović, Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 9:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

13. novembar 2012. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta za efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: mr Olga Kostić, Ministarstvo finansija  i privrede– Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

8 - 9. novembar 2012. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTIMA POMOĆU MICROSOFT PROJECT SOFTVERA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja i veština korišćenja Microsoft Project softvera pri upravljanju projektima kroz sve faze projektnog ciklusa.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima pripreme projektnih predloga i implementacije projekata
Predavač: Zoran Jovanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Vreme održavanja: 9:00-16:15 časova
Mesto održavanja: Republički zavod za statistiku, Milana Rakića 5, računarska učionica
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

7. novembar 2012. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Seminar se održava sa ciljem jačanja kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II , sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

7. novembar 2012. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa sadržinom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti
Predavači: Aleksandar Resanović, zamenik poverenika i Marinko Radić, generalni sekretar Službe Poverenika
Vreme održavanja: 09:30 – 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

6. novembar 2012. godine, VEŠTINA POSLOVNE KOMUNIKACIJE
Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja i veština učesnika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: prof. dr Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/301-42-37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

5-15. novembra 2012. godine, BAZE PODATAKA – NAPREDNI NIVO
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana (5, 7, 9, 13. i 15. novembra)
Seminar se održava s ciljem produktivnijeg korišćenja postojećih aplikacija razvijenih u MS Access okruženju.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u MS Access sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka, kao i državni službenici koji imaju potrebu za samostalnom izradom i održavanjem jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove Republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

2. novembar 2011. godine, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa sadržinom Zakona o tajnosti podataka kojim se uređuje jedinstven sistem određivanja i zaštite tajnih podataka koji su od interesa za nacionalnu i javnu bezbednost, odbranu, unutrašnje i spoljne poslove Republike Srbije
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave koji treba da organizuju praktičnu primenu Zakona o tajnosti podataka.
Predavači: Goran Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
Vreme održavanja: 09:30 – 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

1 - 2. novembar 2012. godine, IZRADA PROPISA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština državnih službenika za aktivno učešće u procesu izrade propisa.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na normativnim poslovima.
Predavači: Ranka Vujović, Republički sekretarijat za zakonodavstvo i Radoje Cerović, Narodna Skupština
Vreme održavanja: 10:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 271
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

1-2. novembar 2012. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Ljiljana Zdravković, Ministarstvo pravde, i Dejan Stojković, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

1. novembar 2012. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja polaznika sa standardima i procedurama revizije i ulogom Državne revizorske institucije, kao i u cilju jačanja kapaciteta državne administracije za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljubica Janković-Andrijević, vrhovni državni revizor, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 10:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

31. oktobar 2012. godine, MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
Obuka se organizuje u cilju unapređenja veština rukovodilaca za uspostavljanje i održavanje motivacije zaposlenih.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 271
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 011/301-42-36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

31. oktobar 2012. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja polaznika sa standardima i procedurama revizije i ulogom Državne revizorske institucije, kao i u cilju jačanja kapaciteta državne administracije za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljubica Janković-Andrijević, vrhovni državni revizor, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 10:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2012) – Evropske integracije

31. oktobar-2. novembar 2012. godine, TEHNIKE PREGOVARANjA U PROCESU PRISTUPANjA EU
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa tehnikama pregovaranja sa EU i razvijanja veština uspešnog nastupa
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa procesom evropskih integracija, sa poznavanjem francuskog jezika najmanje na nivou B11
Predavači: Alehandro Ribo Labastida i Dejvid Denti
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije, Francuskim institutom u Srbiji i Francuskom ambasadom u Srbiji
Napomena: Seminar je na francuskom jeziku i namenjen polaznicima kursa francuskog jezika na nivou B2,  B13, B12, ili eventualno B11, koji ga prvi put pohađaju.


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

30-31. oktobar 2012. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja sa jezičkim oblikovanjem norme i upoznavanja sa jezičkim nomotehničkim pravilima
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa

Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:30-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
sprat II, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2012) – Evropske integracije

29. oktobar 2012. godine, OSNOVI EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Jelena Stevanov, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović; 011/311-3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

29. oktobar 2012. godine, JAVNI NASTUP
Seminar se održava u cilju sticanja uvida u značaj ubedljivog javnog nastupa, razumevanja značaja povratne informacije, kao i razvijanja prezentacijskih tehnika.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni zaduženi za odnose s javnošću u okviru organa
Predavači: Tomo Zorić, Republičko javno tužilaštvo
Vreme održavanja: 09:00 – 16:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, telefon: 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

23. oktobar 2012., UPRAVLjANjE VREMENOM I VOĐENjE SASTANAKA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja veština rukovodilaca za efikasnije planiranje vremena i organizaciju rada
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: prof. dr Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

23. oktobar–2. novembar 2012. godine, TABELARNE KALKULACIJE- NAPREDNI NIVO
Napomena: Seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2012) – Javne politike

23. oktobar 2012. godine, SARADNjA DRŽAVNE UPRAVE I CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU IZRADE I PRIMENE JAVNIH POLITIKA: ZAKONODAVNI, INSTITUCIONALNI I FINANSIJSKI OKVIR
Cilj: Upoznavanje sa zakonodavnim, institucionalnim i finansijskim okvirom i međunarodno-pravnim standardima učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesu izrade i primene javnih politika.
Ciljna grupa: Rukovodioci, državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analiza u organima državne uprave, kao i kreiranja javnih politika.
Predavač: Dragan Golubović, Međunarodni centar za neprofitno pravo Budimpešta
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

22. oktobar 2012. godine, ANALIZA POSLA I PLANIRANjE POTREBE ZA KADROVIMA
Unapređenje znanja i razvoj veština za sprovođenje analize posla, izrade opisa radnih mesta i razvrstavanje radnih mesta kao i za planiranje potreba za kadrovima.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, državni službenici koji rade na poslovima analitičara radnih mesta, kao i državni službenici koji učestvuju u kadrovskom planiranju.
Predavači: Milica Bukvić i Ivana Pivalica Drobnjak, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00 - 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

18-19. oktobar 2012. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA
Seminar se održava u cilju unapređenja kapaciteta rukovodilaca za efikasnijim i efektivnijim upravljanjem ljudskim resursima putem upoznavanja svih funkcija upravljanja ljudskim resursima.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Ivica Lazović, Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

17 – 18. oktobar 2012. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Obuka se održava s ciljem sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo pravde i državne uprave
Vreme održavanja: 10:00 - 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

15. oktobar 2012. godine, MEHANIZMI PREVENCIJE KORUPCIJE
Obuka se organizuje u cilju upoznavanja sa strateškim dokumentima na polju borbe protiv korupcije i načinom prevencije
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavač: Marijana Obradović, Ana Jerosimić i Damir Milutinović, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 9:30-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 011/301-42-36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

15-17. oktobar 2012. godine, ANALIZA EFEKATA PROPISA (AEP)
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za samostalno vršenje analize efekata propisa i za adekvatno prikazivanje rezultata sprovedene analize u pisanoj formi (izveštaj).
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u pripremi propisa
Predavači: Mira Prokopijević, Dragana Aleksić i Marko Pešić, Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, Branko Radulović, konsultant pri Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa
Vreme održavanja: 08:45-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, u okviru USAID projekta za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

11-12. oktobar 2012. godine, MONITORING, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANjE U SREDNjOROČNOM I STRATEŠKOM PLANIRANjU
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika za praćenje i evaluaciju programa i projekata sadržanih u godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima planiranja i praćenja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Jana Kačarević, Republički zavod za statistiku, i Marija Krneta, Ministarstvo prosvete i nauke
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

10. oktobar 2012.godine, SARADNjA NEZAVISNIH DRŽAVNIH TELA I ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U ZAŠTITI LjUDSKIH PRAVA
Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa institucijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana, zakonskim okvirima, pravima i obavezama koje iz njih proističu, kao i razvijanje sposobnosti prepoznavanja slučajeva koji su u nadležnosti ovih institucija.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave i drugi zainteresovani državni službenici.
Predavači: Robert Sepi, pomoćnik generalne sekretarke Zaštitnika građana i Kosana Beker, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 10:00 - 13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

09-19. oktobar 2012. godine, BAZE PODATAKA
Napomena:
seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači:
Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja:
15:00-18:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator:
Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

9-11. oktobar 2012. godine, SAMOPROCENA U PROCESU RAZVOJA LjUDSKIH RESURSA
Seminar se održava u cilju boljeg razumevanja sopstvene ličnosti na temelju samoprocene i shvatanje uloga i ponašanja koje pojedinci zauzimaju u timu i organizaciji.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavači: Sanja Leverda, Jelena Đorđević, Ivana Pivalica-Drobnjak, Dragana Gnjatović, Darko Alempijević
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Valentina Korać, tel: 011/ 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

8 – 18. oktobra 2012. godine, PREZENTACIJE
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za samostalno kreiranje MS PowerPoint prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 - 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 333
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

8. oktobar 2012. godine, RUKOVODILAC U DRŽAVNOJ UPRAVI I NjEGOVE ULOGE
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta rukovodilaca za unapređenje svoje uloge u državnoj upravi.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finasija, Uprava carina
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 011/ 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

2-3. oktobar 2012. godine, SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Seminar se održava u cilju razvijanja kapaciteta za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki i ostali državni službenici koji su uključeni u taj proces.
Predavač: Daliborka Srećkov i Svetlana Ražić, Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301-42-38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

1. oktobar 2012. godine, BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU
Seminar se održava radi sticanja znanja za efikasno obavljanje poslova u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu
Ciljna grupa: Državni službenici koji su u okviru organa određeni za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Predavači: Mira Božić, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/301-4238
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

28. septembar 2012. godine, Etika u državnoj upravi
Cilj: Seminar se održava s ciljem upoznavanja sa kodeksom ponašanja državnih službenika uzimajući u obzir potrebe borbe protiv korupcije, utvrđivanja javnih standarda integriteta i pravila ponašanja državnih službenika.
Ciljna grupa: Novozaposleni i drugi državni službenici.
Predavač: Ana Arsenijević, Agencija za borbu protiv korupcije.
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata "Srbija", istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

27. septembar 2012. godine, JAVNI NASTUP
Seminar se održava u cilju sticanja uvida u značaj ubedljivog javnog nastupa, razumevanja značaja povratne informacije, kao i razvijanja prezentacijskih tehnika.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni zaduženi za odnose s javnošću u okviru organa
Predavači: Tomo Zorić, Republičko javno tužilaštvo
Vreme održavanja: 09:00 – 16:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, telefon: 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

27 –28. septembar 2012. godine, UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR U PRAKSI – Uporedni prikaz predstojećih izmena zakona
Seminar se održava u cilju podizanja efikasnosti vođenja upravnog postupka, kao i efikasnijeg ostvarivanja prava i pravnih interesa stranaka.
Ciljna grupa: Državnim službenicima koji vode, učestvuju u vođenju upravnog postupka i rešavaju u upravnim stvarima.
Predavači: Mirjana Rašić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije u penziji i Milena Savatić, sudija Vrhovnog suda Republike Srbije u penziji
Vreme održavanja: 09:30-17:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

25 - 26. septembar 2012. godine, STRATEŠKO UPRAVLjANjE U DRŽAVNOJ UPRAVI
Cilj: Jačanje kapaciteta državnih službenika za izradu strateških planova koji će doprineti ostvarenju strateških ciljeva Vlade Republike Srbije.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima izrade, implementacije i praćenja strateških planova.
Predavači: naknadno će biti objavljeno
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tel: 011/301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

24. septembar 2012. godine, METODOLOGIJA IZRADE PROPISA
Seminar se održava s ciljem sticanja znanja o značaju, sadržaju i procedurama izrade različitih vrsta propisa
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju ili će učestvovati u izradi propisa
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 270
Koordinator: Jelena Đorđević, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

24. septembar - 04. oktobar 2012. godine, TABELARNE KALKULACIJE
Napomena: Seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavač: Zoran Jovanović, Ministarstvo finansija i privrede
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 5 (2012) – Evropske integracije

24. septembar 2012. godine, PRIMENA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa sadržajem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i ukazivanja na značaj uspešnog sprovođenja ovog Sporazuma za približavanje Srbije Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavači: prof. dr Aleksandra Čavoški, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Vreme održavanja: 10:00 -13:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 011/301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

24. septembar 2012. godine, DONOŠENjE ODLUKA I UPRAVLjANjE TIMOM
Seminar se organizuje u cilju jačanja kapaciteta rukovodilaca za efikasno upravljanje timom i uspešno donošenje odluka.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Mirjana Veljković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

21. septembar 2012. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta za efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: mr Olga Kostić, Ministarstvo finansija  i privrede– Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

19-20. septembar 2012. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima planiranja i praćenja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Nada Sremčević, Ministarstvo zdravlja, i Milan Prebiračević, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

18. septembar 2012. godine, METODE ODABIRA KADROVA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika za primenu savremenih metoda odabira kadrova.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali državni službenici
Predavač: Aleksandra Stanković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

17 - 18. septembar 2012. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTIMA POMOĆU MICROSOFT PROJECT SOFTVERA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja i veština korišćenja Microsoft Project softvera pri upravljanju projektima kroz sve faze projektnog ciklusa
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima pripreme projektnih predloga i implementacije projekata
Predavač: Zoran Jovanović
Vreme održavanja: 9:00-16:15 časova
Mesto održavanja: Republički zavod za statistiku, Milana Rakića 5
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

14. septembar 2012. godine, OSNOVE DECENTRALIZOVANOG SISTEMA UPRAVLjANjA FONDOVIMA EU
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta državne administracije za decentralizovano upravljanje fondovima EU.
Ciljna grupa: rukovodioci jedinica za upravljanje projektima i državnim službenicima koji rade na poslovima sprovođenja IPA pomoći u okviru jedinica za upravljanje IPA projektima, kao i službenicima za programe pomoći u resornim ministarstvima i nosiocima relevantnih odgovornosti za sprovođenje programa i projekata iz IPA komponenti.
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 2 (2012) – Javne politike

13. septembar 2012. godine, PRIKUPLjANjE, ANALIZA I KORIŠĆENjE PODATAKA
Cilj: Razvoj analitičkih kapaciteta državnih službenika za unapređenje procesa prikupljanja i korišćenja podataka zvanične statistike.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave, kao i kreiranja javnih politika.
Predavač:  Vladica Janković, statističar, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 10:00 - 15:00
Mesto održavanja: Palata Srbija, istični ulaz, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, tel: 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

12. septembar 2012. godine, DRŽAVNA UPRAVA – UREĐENjE I POSLOVI
Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o poslovima državne uprave, načelima delovanja, organima državne uprave, odnosom organa državne uprave sa drugim organima i strukturom rukovođenja u organima državne uprave.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici, pripravnici, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Slavica Petrović Maksić, Ministarstvo pravde i državne uprave
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2012) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

12. i 13. septembar 2012. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTNIM CIKLUSOM
Seminar se održava u cilju usvajanja znanja i veština polaznika potrebnih za upravljanje projektnim ciklusom, pristupom logičke matrice i metodologijom planiranja celovitih i kvalitetnih projekata.
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u pisanju predloga projekata i njihovom sprovođenju
Predavači: Olivera Antić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Biljana Jezdić, Ministarstvo energetike razvoja i zaštite životne sredine
Vreme održavanja: 9:00 – 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

11 – 13. septembra 2012. godine, STATISTIČKA OBRADA PODATAKA POMOĆU SOFTVERA SPSS
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za korišćenje softvera za statističku obradu podataka SPSS
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima prikupljanja i obrade podataka, izrade analiza, izveštaja i drugih materijala iz delokruga organa
Predavač: Vladimir Šutić, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 9:15 – 15:00 časova
Mesto održavanja: Republički zavod za statistiku, Milana Rakića 5, računarska učionica
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

7. septembar 2012. godine, MOBING – SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Cilj obuke je unapređenje znanja državnih službenika za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Jesenka Čvoro, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Vreme održavanja: 9:45 - 13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

5-6. septembar 2012. godine, POSLOVNI PROTOKOL
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, kao i razumevanja međunarodnog protokola.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave međunarodnom saradnjom, rukovodioci kao i svi državni službenici
Predavač: Ljudmila Milatović i Robert Popović, Generalni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 9:30 - 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Vladimir Lazović, telefon: 011/301-42-37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

3 – 4. septembar 2012. godine, USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE
Seminar se održava u cilju sticanja znanja o osnovnim principima ustavnog uređenja Republike Srbije.
Ciljna grupa: Pripravnici i novozaposlenidržavni službenici, kao i drugi državni službenici
Predavači: Sudije Ustavnog suda Republike Srbije
Vreme održavanja: 10:00 – 15:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2012) – Evropske integracije

4 – 6. jul 2011. godine, TEHNIKE PREGOVARANjA U PROCESU PRISTUPANjA EU
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta za uspešno pregovaranje.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se rade na poslovima u vezi sa procesom evropskih integracija Predavači:SigridSelz, Former Director General of European Affairs in the German Ministry of Finance, responsible for the EURO­Group and the Ecofin Council, Maria von Harpe, managing director of Management­ Kolleg­ Vierwaldstättersee GmbH and Karoline Hecker, trainer on European and International Negotiations and cross cultural communication
Vreme održavanja: 10:00 – 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima / Baköv, Nemačka
Napomena: Seminar će se održati na engleskom jeziku


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

02-03. jul 2012. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja sa jezičkim oblikovanjem norme i upoznavanja sa jezičkim nomotehničkim pravilima
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa

Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:30-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2012) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

28 - 29. jun 2012. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTNIM CIKLUSOM
Seminar se održava u cilju usvajanja znanja i veština polaznika potrebnih za upravljanje projektnim ciklusom
Ciljna grupa: Državni službenici koji indirektno učestvuju u pisanju predloga projekata i njihovom sprovođenju
Predavači: Biserka Terzić, Ministarstvo rada i socijalne politike i Sanja Stanojević, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

27. jun 2012. godine, HARMONIZACIJA NACIONALNIH PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE - TABELA USKLAĐENOSTI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština učesnika o tabeli usklađenosti kao dodatnim instrumentom za harmonizaciju nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na normativnim poslovima i učestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač:
Zoran Sretić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:45-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator:
Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

22. jun 2012. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja polaznika sa standardima i procedurama revizije i ulogom Državne revizorske institucije, kao i u cilju jačanja kapaciteta državne administracije za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljubica Janković-Andrijević, vrhovni državni revizor, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 10:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

21-22. jun 2012. godine, UPRAVLjANjE PRIMENOM PROPISA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština državnih službenika koji rade na poslovima primene propisa u vezi sa planiranjem, upravljanjem i nadgledanjem procesa primene propisa
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima i državnim službenicima koji su uključeni u proces pripreme, primene i nadgledanja primene propisa
Predavači: Džo Lauter, direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i Dragana Stanojević, zamenik direktora
Vreme održavanja: 10:00-17:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID-om, u okviru Projekta za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

21. jun 2012. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja polaznika sa standardima i procedurama revizije i ulogom Državne revizorske institucije, kao i u cilju jačanja kapaciteta državne administracije za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljubica Janković-Andrijević, vrhovni državni revizor, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 10:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

19 – 29. jun 2012. godine, PREZENTACIJE
Napomena: seminar je otkazan
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika za samostalno kreiranje MS PowerPoint prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 - 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

18-19. jun 2012. godine, POSLOVNI PROTOKOL
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, kao i razumevanja međunarodnog protokola.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave međunarodnom saradnjom, rukovodioci kao i svi državni službenici
Predavač: Ljudmila Milatović i Robert Popović, Generalni sekretarijat Vlade
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2012) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

18. jun 2012. godine, MEĐUNARODNA SARADNjA I UGOVORI
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta državnih službenika za efikasnije obavljanje poslova koji se odnose na ostvarivanje međunarodne saradnje, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje, zaključivanja i primene međunarodnih ugovora.
Predavač: Božidar Jovanović, Ministarstvo spoljnih poslova
Vreme održavanja: 09:30 – 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

18 – 28. juna 2012. godine, OBRADA TEKSTA – NAPREDNI NIVO
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana (18, 20, 22, 26 i 28. juna)
Seminar se održava u cilju osposobljavanja učesnika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, III sprat, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

14-15. jun 2012. godine, OSNOVE PORESKOG POSLOVANjA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština polaznika za efikasnije finansijko poslovanje sa aspekta poreskog sistema
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju finansijsko – materijalne poslove u organima državne uprave i učestvuju u pripremi poreskih prijava koje se podnose Poreskoj upravi.
Predavači: Dr Zoran Vasić, Ministarstvo finansija – Poreska uprava
Vreme održavanja: 10:00 – 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

13-14. jun 2012. godine, IZRADA PROPISA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština državnih službenika za aktivno učešće u procesu izrade propisa.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na normativnim poslovima
Predavači: Ranka Vujović, Republički sekretarijat za zakonodavstvo i Radoje Cerović, Narodna Skupština
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

12. jun 2012. godine, PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa sadržinom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i sticanja uvida u značaj javnosti rada svih organa kao vida borbe protiv korupcije.
Ciljna grupa: Ovlašćena lica za pružanje informacija od javnog značaja u organima državne uprave i svi ostali državni službenici
Predavači: Rodoljub Šabić, poverenik i Stanojla Mandić, zamenica poverenika
Vreme održavanja: 09:30 – 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2012) – Javne politike

11. jun 2012. godine, SOCIJALNO UKLjUČIVANjE I SMANjENjE SIROMAŠTVA – PRIBLIŽAVANjE SOCIJALNOM PROCESU EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava sa ciljem izgradnja kapaciteta neophodnih za prilagođavanje institucionalnog okvira za praćenje siromaštva i socijalne uključenosti u Srbiji sa principima EU.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave, izrade propisa i poslovima koji su u vezi sa unapređenjem položaja socijalno isključenih grupa u organima državne uprave.
Predavači:Žarko Šunderić, Ivan Sekulović i Biljana Mladenović, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije
Vreme održavanja: 09:00-14:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 271
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2012) – Evropske integracije

11. jun 2012. godine, PRIMENA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa sadržajem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rokovima primene njegovih odredbi
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Vesna Kahrimanović, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Vreme održavanja: 10:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 311 42 36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

11 –12. jun 2012. godine, UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR U PRAKSI - Prikaz najavljenog Predloga zakona o opštem upravnom postupku
Seminar se održava u cilju podizanja efikasnosti vođenja upravnog postupka, kao i efikasnijeg ostvarivanja prava i pravnih interesa stranaka.
Ciljna grupa: Državnim službenicima koji vode, učestvuju u vođenju upravnog postupka i rešavaju u upravnim stvarima.
Predavači: Mirjana Rašić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije u penziji i Milena Savatić, sudija Vrhovnog suda Republike Srbije u penziji
Vreme održavanja: 09:30-17:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2012) – Javne politike

SOCIJALNO UKLjUČIVANjE I SMANjENjE SIROMAŠTVA – PRIBLIŽAVANjE SOCIJALNOM PROCESU EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava sa ciljem izgradnja kapaciteta neophodnih za prilagođavanje institucionalnog okvira za praćenje siromaštva i socijalne uključenosti u Srbiji sa principima EU.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave, izrade propisa i poslovima koji su u vezi sa unapređenjem položaja socijalno isključenih grupa u organima državne uprave.
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.
Napomena: Stručno usavršavanje se realizuje putem on-line kursa. Kursu možete pristupiti putem linka: www.inkluzijakurs.info/onlinekurs.php
TEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

08. jun 2012.godine, SARADNjA NEZAVISNIH DRŽAVNIH TELA I ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U ZAŠTITI LjUDSKIH PRAVA
Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa institucijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana, zakonskim okvirima, pravima i obavezama koje iz njih proističu, kao i razvijanje sposobnosti prepoznavanja slučajeva koji su u nadležnosti ovih institucija.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave i drugi zainteresovani državni službenici.
Predavači: Robert Sepi, pomoćnik generalne sekretarke Zaštitnika građana i Kosana Beker, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 10:00 - 13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

5 - 6. jun 2012. godine, STRATEŠKO UPRAVLjANjE U DRŽAVNOJ UPRAVI
Cilj: Jačanje kapaciteta državnih službenika za izradu strateških planova koji će doprineti ostvarenju strateških ciljeva Vlade Republike Srbije.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima izrade, implementacije i praćenja strateških planova.
Predavači: Vesna Nikolić, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Jelena Mujčinović, Ministarstvo rada i socijalne politike
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tel: 011/301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

05. jun 2012.godine, IZGRADNjA INTERPERSONALNIH ODNOSA
Cilj obuke je jačanje kapaciteta rukovodilaca za konstruktivan način komunikacije u odnosu sa kolegama i drugim poslovnim partnerima.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave .
Predavač: prof. dr Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Fondacijom Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

4 – 14. jun 2012. godine, OBRADA TEKSTA
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana
Seminar se održava u cilju osposobljavanja učesnika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Aleksandar Babović, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00h
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, III sprat, sala 333
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

4 – 6. juna 2012. godine, STATISTIČKA OBRADA PODATAKA POMOĆU SOFTVERA SPSS
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika za korišćenje softvera za statističku obradu podataka SPSS
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima prikupljanja i obrade podataka, izrade analiza, izveštaja i drugih materijala iz delokruga organa
Predavač: Tijana Milojević, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 9:15 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Republički zavod za statistiku, Milana Rakića 5, računarska učionica
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 30142 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

1. jun 2012. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja sposobnosti polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji obavljaju poslove pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljiljana Marić, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor
Vreme održavanja: 11:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

1. jun 2012. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za praktičnu izradu i sprovođenje plana integriteta.
Ciljna grupa: Državni službenici, članovi radnih grupa, koji će učestvovati u procesu izrade i praćenja sprovođenja plana integriteta u organima državne uprave.
Predavači: Dragana Krunić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00 - 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

31. maj 2012.godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i diskriminatorskog postupanja u praksi.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavač: Emila Spasojević, kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 10:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

29-30. maj 2012. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja sa jezičkim oblikovanjem norme i upoznavanja sa jezičkim nomotehničkim pravilima
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa

Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:30-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

28-29. maj 2012. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA
Seminar se održava u cilju unapređenja kapaciteta rukovodilaca za efikasnijim i efektivnijim upravljanjem ljudskim resursima putem upoznavanja svih funkcija upravljanja ljudskim resursima.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Ivica Lazović, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

28-29. maj 2012. godine, INTERNA REVIZIJA
Seminar se održava u cilju obučavanja internih revizora kako bi razumeli elemente sistema interne kontrole koji se procenjuje tokom akreditacija – prenošenja ovlašćenja za upravljanje.
Ciljna grupa: Državni službenici u IPA jedinicama institucija koje čine operativne strukture IPA I, II, III i IV
Predavači: Tihomor Grbić, konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

24-25. maj 2012. godine, SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Seminar se održava u cilju razvijanja kapaciteta za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki i ostali državni službenici koji su uključeni u taj proces.
Predavač: Daliborka Srećkov i Svetlana Ražić, Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

23-25. maj 2012. godine, ANALIZA EFEKATA PROPISA (AEP)
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za samostalno vršenje analize efekata propisa i za adekvatno prikazivanje rezultata sprovedene analize u pisanoj formi (izveštaj).
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u pripremi propisa
Predavači: Andreja Marušić, konsultant pri Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, Branko Radulović, konsultant pri Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa
Vreme održavanja: 08:45-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, u okviru USAID projekta za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

23. maj 2012. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa smernicama za izradu plana integriteta
Ciljna grupa: Državni službenici - članovi radnih grupa koji će učestvovati u procesu izrade i praćenja sprovođenja plana integriteta u organima državne uprave
Predavač: Dragana Krunić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

22. maj 2012. godine, ODNOSI SA JAVNOŠĆU
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština učesnika u oblasti odnosa sa javnošću.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima odnosa sa javnošću u okviru organa.
Predavač: Nebojša Andrić, trener u oblasti javnog nastupa i odnosa sa javnostima
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

22-23. maj 2012. godine, MONITORING, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANjE U SREDNjOROČNOM I STRATEŠKOM PLANIRANjU
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika za praćenje i evaluaciju programa i projekata sadržanih u godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima planiranja i praćenja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Nataša Mandić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, i Veljko Petrović, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

22. maj – 1. jun 2012. godine, TABELARNE KALKULACIJE – NAPREDNI NIVO
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana (22, 24, 28, 30. maj i 1. jun)
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove Republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

22 - 23. maj 2012. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTIMA POMOĆU MICROSOFT PROJECT SOFTVERA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština korišćenja Microsoft Project softvera pri upravljanju projektima kroz sve faze projektnog ciklusa
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima pripreme projektnih predloga i implementacije projekata
Predavač: Zoran Jovanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Vreme održavanja: 09:00 - 16:15
Mesto održavanja: Republički zavod za statistiku, Milana Rakića 5, računarska učionica
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

21 – 22. maj 2012. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Seminar se održava u cilju sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

21 – 31. maj 2012. godine, PREZENTACIJE
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika za samostalno kreiranje MS Power Point prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 - 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

21-22. maj 2012. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA – RADOVI Fidik II deo
Seminar se održava u cilju unapređivanja znanja državnih službenika o procedurama nabavke sa Praktičnim vodičem (PRAG)/Smernicama za okvirni ugovor za radove, kao i specifičnostima i fazama nabavke/tenderskih procedura za različite vrste ugovora.
Ciljna grupa: Državni službenici u IPA jedinicama institucija koje čine operativne strukture IPA I, II, III i IV
Predavači: Tihomor Grbić, , konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 08:45-16:00 časova
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

17. maj 2012. godine, RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE – KLjUČNI POKAZATELjI
Seminar se održava sa ciljem upoznavanje polaznika sa principima i elementima moderne elektronske uprave i ključnim funkcionalnostima Portala eUprava.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, kao i državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa informacionim sistemima, održavanjem i pripremanjem sadržaja za veb sajtove
Predavač: Dušica Ćuk, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva - Uprava za Digitalnu agendu
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, 3. sprat, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

17. maj 2012. godine, STRATEŠKI/PROGRAMSKI BUDžET- PRIMER SLOVENIJE (za polaznike prisutne na seminaru Strateški/programski budžet 19.4.2012. ili 9.5.2012.)
Seminar se održava s ciljem upoznavanja polaznika sa planiranjem, sprovođenjem i nadzorom procesa strateškog/programskog budžetiranja na primeru Republike Slovenije, radi obezbeđivanja preduslova za razvoj strateškog modela planiranja budžetskih sredstava u svim ministarstvima, kao i poboljšanja upravljanja javnim finansijama.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima unutrašnjih jedinica, koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostalim državnim službenicima koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta i koji su sprisustvovali seminaru Strateški/programski budžet 19.4.2012. ili 9.5.2012.godine
Predavač: Katja Lautar, zamenik direktora Direktorata za budžet, Republika Slovenija
Vreme održavanja: 13.30-16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

17. maj 2012. godine, STRATEŠKI/PROGRAMSKI BUDžET- PRIMER SLOVENIJE  (za  polaznike prisutne na seminaru Strateški /programski budžet 14.3.2012. ili 18.4.2012.)
Seminar se održava s ciljem upoznavanja polaznika sa planiranjem, sprovođenjem i nadzorom procesa strateškog/programskog budžetiranja na primeru Republike Slovenije, radi obezbeđivanja preduslova za razvoj strateškog modela planiranja budžetskih sredstava u svim ministarstvima, kao i poboljšanja upravljanja javnim finansijama.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima unutrašnjih jedinica, koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostalim državnim službenicima koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta i koji su sprisustvovali seminaru Strateški/programski budžet 14.3.2012. ili 18.4.2012.godine
Predavač: Katja Lautar, zamenik direktora Direktorata za budžet, Republika Slovenija
Vreme održavanja: 9.30-12.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

17-18. maj 2012. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE – ISPLATA UGOVARAČIMA: VERIFIKACIJA TROŠKOVA
Seminar se održava u cilju unapređivanja znanja državnih službenika o pravilima i procedurama koja se odnose na finansijske tokove kao i unapređivanja teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za kofinasiranje, kao i njihovom „udruživanju“.
Ciljna grupa: Državni službenici u IPA jedinicama institucija koje čine operativne strukture IPA I, II, III i IV
Predavači: Danijela Bogdan, Jan Valent, Borče Ralevski
Vreme održavanja: 09:00 do 16:00 časova
Mesto održavanja: Hotel Zira
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

15. maj 2012. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta za efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: mr Olga Kostić, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2012) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

14-15. maj 2012. godine, STUDIJA IZVODLjIVOSTI I ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika o osnovnim elementima i principima studije izvodljivosti i bazičnih principa izrade analize troškova i koristi u skladu sa zahtevima Evropske komisije koji se odnose na ocenjivanje projekata.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći u okviru jedinica za upravljanje IPA projektima i međusektorskih radnih grupa za programiranje IPA.
Predavači: IPA treneri i konsultanti projekta: IPA Project Preparation and Programming
Vreme održavanja: 09.00 -16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

14. maj 2012. godine, MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
Obuka se organizuje u cilju unapređenja veština rukovodilaca za uspostavljanje i održavanje motivacije zaposlenih.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2012) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

09. maj 2012. godine, IZRADA BUDžETA PROJEKTA ZA IPA
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja državnih službenika o osnovnim principima i tehnikama za izradu budžeta predloga projekata za IPA i osposobljavanje za izradu budžeta projekta.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći u okviru jedinica za upravljanje IPA projektima i međusektorskih radnih grupa za programiranje IPA.
Predavači: Goran Simunović, Aleksandar Dragojlović i konsultanti projekta: IPA Project Preparation and Programming
Vreme održavanja: 09.00 -16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

9. maj 2012. godine, STRATEŠKI/PROGRAMSKI BUDžET
Seminar se održava s ciljem upoznavanja polaznika sa planiranjem, sprovođenjem i nadzorom procesa strateškog/programskog budžetiranja, radi obezbeđivanja preduslova za razvoj strateškog modela planiranja budžetskih sredstava u svim ministarstvima, kao i poboljšanja upravljanja javnim finansijama.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima unutrašnjih jedinica, koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostalim državnim službenicima koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavači: Ružica Stojiljković, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i Ivana Jakir-Bajo, Ministarstvo finanisija Republike Hrvatske.
Vreme održavanja: 9.30-16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

09-10. maj 2012. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVANjE UGOVORIMA - RADOVI
Seminar se održava u cilju unapređivanja znanja državnih službenika o procedurama nabavke sa Praktičnim vodičem (PRAG)/Smernicama za okvirni ugovor za radove, kao i specifičnostima i fazama nabavke/tenderskih procedura za različite vrste ugovora.
Ciljna grupa: Državni službenici u IPA jedinicama institucija koje čine operativne strukture IPA I, II, III i IV
Predavači: Angelo Bjanči, konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

8-9. maj 2012. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima planiranja i praćenja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Dejan Stojković, Ministarstvo odbrane, i Tatjana Jokanović, Ministarstvo vera i dijaspore
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

7-16. maj 2012. godine, BAZE PODATAKA – NAPREDNI NIVO
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana (7, 9, 11, 14. i 16. maj)
Seminar se održava s ciljem produktivnijeg korišćenja postojećih aplikacija razvijenih u MS Access okruženju.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u MS Access sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka, kao i državni službenici koji imaju potrebu za samostalnom izradom i održavanjem jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove Republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

04. maj 2012. godine, OSNOVE DECENTRALIZOVANOG SISTEMA UPRAVLjANjA FONDOVIMA EU
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta državne administracije za decentralizovano upravljanje fondovima EU.
Ciljna grupa: rukovodioci jedinica za upravljanje projektima i državnim službenicima koji rade na poslovima sprovođenja IPA pomoći u okviru jedinica za upravljanje IPA projektima, kao i službenicima za programe pomoći u resornim ministarstvima i nosiocima relevantnih odgovornosti za sprovođenje programa i projekata iz IPA komponenti.
Predavač: Mirjana Nožić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 10:00-16:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

3. maj 2012.godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za praktičnu izradu i sprovođenje plana integriteta.
Ciljna grupa: Državni službenici, članovi radnih grupa, koji će učestvovati u procesu izrade i praćenja sprovođenja plana integriteta u organima državne uprave.
Predavači: Nataša Božić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00 - 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

27. april 2012. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST
Cilj: Sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.
Ciljna grupa: Članovi radnih grupa za pisanje izveštaja o rodnoj ravnopravnosti u skladu sa međunarodnim obavezama, kao i državni službenici koji rade na poslovima pisanja i razvoja strateških dokumenata, predlaganja projekata, kao i izradi propisa.
Predavači: dr Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Viktimološko društvo Srbije, Jasmina Nikolić, Viktimološko društvo Srbije
Vreme održavanja: 09:30 – 16:00
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tijana Bojić, tel: 011/311 39 43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Upravom za rodnu ravnopravnost, uz podršku projekta « Borba protiv rodno i seksualno zasnovanog nasilja», kao deo programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
TEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

27. april 2012. godine, STRUČNO USAVRŠAVANjE – OD PROCENE POTREBA DO EVALUACIJE
Cilj obuke je unapređenje znanja i veština zaposlenih za sprovođenje procesa stručnog usavršavanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima razvoja ljudskih resursa.
Predavač: Tatjana Dragosavac, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00 - 14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

26 – 27.april 2012. godine, STRATEŠKO UPRAVLjANjE U DRŽAVNOJ UPRAVI
Cilj: Jačanje kapaciteta državnih službenika za izradu strateških planova koji će doprineti ostvarenju strateških ciljeva Vlade Republike Srbije.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima izrade, implementacije i praćenja strateških planova.
Predavači: Slobodanka Marjanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Slavoljub Marković, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tijana Bojić, tel: 011/311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

26-27. april 2012. godine, MONITORING I EVALUACIJA (NADZOR I PROCENA)
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici u IPA jedinicama institucija koje čine operativne strukture IPA I, II, III i IV
Predavači: Jan Valnet, konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU
TEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

25. april 2012.godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za praktičnu izradu i sprovođenje plana integriteta.
Ciljna grupa: Državni službenici, članovi radnih grupa, koji će učestvovati u procesu izrade i praćenja sprovođenja plana integriteta u organima državne uprave.
Predavači: Nataša Božić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00 - 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

24. april 2012. godine, HARMONIZACIJA NACIONALNIH PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE - TABELA USKLAĐENOSTI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština učesnika o tabeli usklađenosti kao dodatnim instrumentom za harmonizaciju nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na normativnim poslovima i učestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač:
Zoran Sretić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:45-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator:
Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

24. april 2012. godine, RUKOVODILAC U DRŽAVNOJ UPRAVI I NjEGOVE ULOGE
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta rukovodilaca za unapređenje svoje uloge u državnoj upravi.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finasija, Uprava carina
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Vladimir Lazović 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2012) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

23 - 24. april - 2012. godine, IZRADA PREDLOGA PROJEKTA ZA IPA
Seminar se održava u cilju unapređenja nivoa znanja državnih službenika u vezi sa svim fazama projektnog ciklusa.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći, odnosno na poslovima definisanja projektnih predloga za finansiranje iz sredstava međunarodne pomoći.
Predavači: Katarina Ginić, Kancelarija za evropske integracije i Jelena Pajović van Reenen, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Vreme održavanja: 09.00 -16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

23. april 2012. godine, ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I ZAŠTITNIK GRAĐANA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja polaznika o zakonom propisanima modalitetima saradnje između Zaštitnika građana i organa uprave radi ostvarivanja prava građana.
Ciljna grupa: državni službenici koji odlučuju po zahtevima građana u prvostepenom i drugostepenom postupku, službenici zaduženi za internu kontrolu, kao i službenici koji obavljaju inspekcijske poslove
Predavači: Gordana Stevanović, pomoćnik generalnog sekretara Zaštitnika građana, rukovodilac Sektora za postupanje po pritužbama
Vreme održavanja: biće naknadno objavljeno
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

20. april 2012. godine, Etika u državnoj upravi
Cilj: Seminar se održava s ciljem upoznavanja sa kodeksom ponašanja državnih službenika uzimajući u obzir potrebe borbe protiv korupcije, utvrđivanja javnih standarda integriteta i pravila ponašanja državnih službenika.
Ciljna grupa: Novozaposleni i drugi državni službenici.
Predavač: Ana Arsenijević, Agencija za borbu protiv korupcije.
Vreme održavanja: 09:00 - 16:30
Mesto održavanja: Palata "Srbija", istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tijana Bojić, telefon: 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2012) – Evropske integracije

19. april 2012. godine, PRIMENA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državne administracije sa sadržajem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rokovima primene njegovih odredbi
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Vesna Kahrimanović, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Vreme održavanja: 09:45-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

19. april 2012. godine, STRATEŠKI/PROGRAMSKI BUDžET
Seminar se održava s ciljem upoznavanja polaznika sa planiranjem, sprovođenjem i nadzorom procesa strateškog/programskog budžetiranja, radi obezbeđivanja preduslova za razvoj strateškog modela planiranja budžetskih sredstava u svim ministarstvima, kao i poboljšanja upravljanja javnim finansijama.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima unutrašnjih jedinica, koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostalim državnim službenicima koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavači: Ružica Stojiljković, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i Ivana Jakir-Bajo, Ministarstvo finanisija Republike Hrvatske.
Vreme održavanja: 9.30-16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

18. april 2012. godine, MOBING – SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Cilj obuke je unapređenje znanja državnih službenika za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Snežana Milajić, Ministarstvo rada i socijalne politike
Vreme održavanja: 9:45 - 13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

18. april 2012. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Cilj
: Osposobljavanje polaznika za praktičnu izradu i sprovođenje plana integriteta.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces izrade i sprovođenja plana integriteta.
Predavač: Dragana Krunić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00 – 14:00
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tijana Bojić, tel: 011/311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

18. april 2012. godine, STRATEŠKI/PROGRAMSKI BUDžET
Seminar se održava s ciljem upoznavanja polaznika sa planiranjem, sprovođenjem i nadzorom procesa strateškog/programskog budžetiranja, radi obezbeđivanja preduslova za razvoj strateškog modela planiranja budžetskih sredstava u svim ministarstvima, kao i poboljšanja upravljanja javnim finansijama.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima unutrašnjih jedinica, koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostalim državnim službenicima koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavači: Ružica Stojiljković, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i Ivana Jakir-Bajo, Ministarstvo finanisija Republike Hrvatske.
Vreme održavanja: 9.30-16.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

18-19. april 2012. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVANjE UGOVORIMA - GRANTOVI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici u IPA jedinicama institucija koje čine operativne strukture IPA I, II, III i IV
Predavači: Aleš Župan, konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 08:45-16:00 časova
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

17. april 2012. godine, DONOŠENjE ODLUKA I UPRAVLjANjE TIMOM
Seminar se organizuje u cilju jačanja kapaciteta rukovodilaca za efikasno upravljanje timom i uspešno donošenje odluka.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Mirjana Veljković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

15-25. april 2013. godine, TABELARNE KALKULACIJE – NAPREDNI NIVO
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana (15, 17, 19, 23. i 25. april)
Osposobljavanje polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima korišćenjem MS Excell.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove Republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

12. april 2012. godine, Otvoreno o korupciji
Cilj: Seminar se održava s ciljem podizanja svesti državnih službenika o ličnoj odgovornosti u sprovođenju zakonom predviđenih mera i mehanizama.
Ciljna grupa: Rukovodioci i drugi državni službenici.
Predavač: Nebojša Tasić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 09:00 - 16:30
Mesto održavanja: Palata "Srbija", istočni ulaz,sala 274
Koordinator: Tijana Bojić, telefon: 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

11-12. april 2012. godine, MONITORING, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANjE U SREDNjOROČNOM PLANIRANjU
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika za praćenje i evaluaciju programa i projekata sadržanih u godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima planiranja i praćenja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Nataša Miletić, Ministarstvo odbrane, Jana Kačarević, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

10-11. april 2012. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVANjE UGOVORIMA - USLUGE
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici u IPA jedinicama institucija koje čine operativne strukture IPA I, II, III i IV
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU
TEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

9-10. april 2012. godine, IZRADA PROPISA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština državnih službenika za aktivno učešće u procesu izrade propisa.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na normativnim poslovima.
Predavači: Ranka Vujović, Republički sekretarijat za zakonodavstvo i Radoje Cerović, Narodna Skupština
Vreme održavanja: 10:00 do 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

9-10. april 2013. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA
Seminar se održava u cilju unapređenja kapaciteta rukovodilaca za efikasnijim i efektivnijim upravljanjem ljudskim resursima putem upoznavanja svih funkcija upravljanja ljudskim resursima.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finansija i privrede, Uprava carina
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

8-18. april 2013. godine, OBRADA TEKSTA – NAPREDNI NIVO
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana (8, 10, 12, 16 i 18. april)
Seminar se održava u cilju osposobljavanja učesnika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00 časova
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, III sprat, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2012) – Javne politike

5 – 6. april 2012. godine, OSNOVE ODRŽIVOG RAZVOJA
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta državnih službenika za primenu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima koordinacije Akcionog plana Nacionalne strategije održivog razvoja u nadležnim institucijama
Predavači: Tijana Spasić, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Darinka Radojević, Institut Kirilo Savić
Vreme održavanja: 09:30-16:30
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 42 36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

5- 6. april 2012. godine, POSLOVNI PROTOKOL
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, kao i razumevanja međunarodnog protokola.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave međunarodnom saradnjom, rukovodioci kao i svi državni službenici
Predavač: Ljudmila Milatović i Robert Popović, Generalni sekretarijat Vlade
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

05-06. april 2012. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVANjE UGOVORIMA - SREDSTVA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pravilima, procedurama, glavnim akterima i fazama u postupku nabavke dobara prema zahtevima EU
Ciljna grupa: Državni službenici u IPA jedinicama institucija koje čine operativne strukture IPA I, II, III i IV
Predavači: Jan Valnet, konsultant na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU
TEMATSKA OBLAST 14 (2012) – Poslovna komunikacija

04. april 2012. godine, VEŠTINA POSLOVNE KOMUNIKACIJE
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština učesnika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: prof. dr Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

03. april 2012. godine, KONTROLNO OKRUŽENjE I UPRAVLjANjE RIZIKOM
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa metodologijom upravljanja rizikom.
Ciljna grupa: Državni službenici u IPA jedinicama institucija koje čine operativne strukture IPA I, II, III i IV
Predavači: Andra Larin van-der Pijl, tim lider na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“
Vreme održavanja: 08:45-16:30
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, II sprat, sala 274
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU
TEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

2 – 12. april 2012. godine, OBRADA TEKSTA
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana
Cilj: Seminar se održava s ciljem osposobljavanja učesnika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Aleksandar Babović, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00h
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, III sprat, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

2. april 2012. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Cilj: Osposobljavanje polaznika za praktičnu izradu i sprovođenje plana integriteta.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces izrade i sprovođenja plana integriteta.
Predavač: Nataša Božić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00 – 14:00
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tijana Bojić, tel: 011/311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2012) – Evropske integracije

30. mart 2012. godine, OSNOVI EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Jelena Stevanov, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević; 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

30. mart 2012. godine, ANALIZA POSLA I PLANIRANjE POTREBE ZA KADROVIMA
Cilj obuke je unapređenje znanja i razvoj veština za sprovođenje analize posla, izrade opisa radnih mesta i razvrstavanje radnih mesta kao i za planiranje potreba za kadrovima.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, državni službenici koji rade na poslovima analitičara radnih mesta, kao i državni službenici koji učestvuju u kadrovskom planiranju.
Predavači: Milica Bukvić i Ivana Pivalica Drobnjak, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00 - 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

28-29. mart 2012. godine, UPRAVLjANjE PRIMENOM PROPISA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština državnih službenika koji rade na poslovima primene propisa u vezi sa planiranjem, upravljanjem i nadgledanjem procesa primene propisa
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima i državnim službenicima koji su uključeni u proces pripreme, primene i nadgledanja primene propisa
Predavači: Džo Lauter, direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i Dragana Stanojević, zamenik direktora
Vreme održavanja: 10:00-17:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID-om, u okviru Projekta za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

28-29. mart 2012. godine, UPRAVLjANjE KVALITETOM, MODUL III
Seminar se organizuje sa ciljem unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave putem osnaživanja rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima, kao i zaposleni koji se bave poslovima strateškog planiranja.
Predavači: Elke Lofler, Salvador Parado i Džon Tatam, konsultanti u firmi „Governance International „
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon 311-3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj ( OECD ) i Evropske unije – SIGMA ( Support for Improvement in Goverence and Management )


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

26. mart 2012. godine, UVOĐENjE U POSAO
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za vršenje funkcije uvođenja pripravnika i novozaposlenih u posao.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave.
Predavač: Ivica Lazović, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 9:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

26-27. mart 2012. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja sa jezičkim oblikovanjem norme i upoznavanja sa jezičkim nomotehničkim pravilima
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa

Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:30-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 311 39 43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

23. mart 2012. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja sposobnosti polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji obavljaju poslove pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Bratislav Mijailović, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor
Vreme održavanja: 11:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2012) – Evropske integracije

21. mart 2012. godine, EVROPSKI ADMINISTRATIVNI PROSTOR
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa načelima evropskog administrativnog prostora i administrativnim praksama država članica EU.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: prof. dr Aleksandra Čavoški, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević; 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2012) – Borba protiv korupcije

21. mart 2012. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa smernicama za izradu plana integriteta
Ciljna grupa: Državni službenici - članovi radnih grupa koji će učestvovati u procesu izrade i praćenja sprovođenja plana integriteta u organima državne uprave
Predavač: Dragana Krunić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

20 – 30. mart 2012. godine, TABELARNE KALKULACIJE
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za samostalnu izradu tabela i obradu podataka u tabelama, kao i kreiranja i oblikovanja dijagrama i grafikona.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Ivica Blagdanić, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00
Mesto održavanja: Palata „ Srbija '', istočni ulaz, III sprat, sala 333
Koordinator: Tijana Bojić, telefon: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

20 – 21. mart 2012. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Obuka se održava u cilju sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 270
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

19 – 29. mart 2012. godine, OBRADA TEKSTA – NAPREDNI NIVO
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja učesnika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00
Mesto održavanja: Palata „ Srbija „, istočni ulaz, III sprat, sala 333
Koordinator: Tijana Bojić, telefon: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

19-20. mart 2012. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Ljiljana Zdravković, Ministarstvo pravde -Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, Nada Sremčević, Ministarstvo zdravlja
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata, «Srbija», istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, 301 42 38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

15. mart 2012. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Seminar se održava s ciljem jačanja kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave.
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete i nauke
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Tijana Bojić, telefon: 301-4237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

15. mart 2012. godine, HARMONIZACIJA NACIONALNIH PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE - TABELA USKLAĐENOSTI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština učesnika o tabeli usklađenosti kao dodatnim instrumentom za harmonizaciju nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na normativnim poslovima i učestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač:
 Dragana Radojičić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:45-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator:
Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

14. mart 2012. godine, METODE ODABIRA KADROVA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja državnih službenika za primenu savremenih metoda odabira kadrova.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali državni službenici
Predavač: Sanja Leverda, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

14. mart 2012. godine, STRATEŠKI/PROGRAMSKI BUDžET
Seminar se održava s ciljem upoznavanja polaznika sa planiranjem, sprovođenjem i nadzorom procesa strateškog/programskog budžetiranja, radi obezbeđivanja preduslova za razvoj strateškog modela planiranja budžetskih sredstava u svim ministarstvima, kao i poboljšanja upravljanja javnim finansijama.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima unutrašnjih jedinica, koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostalim državnim službenicima koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavači: Ružica Stojiljković, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i Ivana Jakir-Bajo, Ministarstvo finanisija Republike Hrvatske.
Vreme održavanja: 9.30-15.15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

8. mart 2012. godine, PLANIRANjE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANjA - 12h
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa unapređenom metodologijom za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja, kao i sa pripremom finansijskog plana za budžetsku i naredne dve fiskalne godine.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove i ostalim državnim službenicima koji obavljaju poslove pripreme i planiranja budžeta.
Predavač: Branislav Stipanović, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 12:00-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2012) – Javne finansije

8. mart 2012. godine, PLANIRANjE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANjA - 10h
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa unapređenom metodologijom za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja, kao i sa pripremom finansijskog plana za budžetsku i naredne dve fiskalne godine.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove i ostalim državnim službenicima koji obavljaju poslove pripreme i planiranja budžeta.
Predavač: Branislav Stipanović, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 10:00-11:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

8. mart 2012. godine, BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU
Seminar se održava radi sticanja znanja za efikasno obavljanje poslova u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu
Ciljna grupa: Državni službenici koji su u okviru organa određeni za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Predavači: Mira Božić, Ministarstvo rada i socijalne politike
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, telefon: 011/301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

06-07. mart 2012. godine, UPRAVLjANjE KVALITETOM, MODUL III
Seminar se organizuje sa ciljem unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave putem osnaživanja rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima, kao i zaposleni koji se bave poslovima strateškog planiranja.
Predavači: Elke Lofler, Salvador Parado i Džon Tatam, konsultanti u firmi „Governance International „
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon 311-3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj ( OECD ) i Evropske unije – SIGMA ( Support for Improvement in Goverence and Management )


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

5. mart 2012. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa sadržinom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti
Predavači: Aleksandar Resanović, zamenik poverenika i Marinko Radić, generalni sekretar Službe Poverenika
Vreme održavanja: 09:30 – 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

5 - 15. mart 2012. godine, BAZE PODATAKA
Napomena: Seminar se održava svakog drugog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u MS Access sistemu i/ili koriste MS Access bazu kao skladište podataka
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Tijana Bojić, 011/301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

5 - 7. mart 2012. godine, ANALIZA EFEKATA PROPISA (AEP)
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za samostalno vršenje analize efekata propisa i za adekvatno prikazivanje rezultata sprovedene analize u pisanoj formi (izveštaj).
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u pripremi propisa
Predavači: Andreja Marušić, konsultant pri Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, Branko Radulović, konsultant pri Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa
Vreme održavanja: 08:45-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 311-3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, u okviru USAID projekta za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

4. april 2013. godine, UVOĐENjE U POSAO
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za vršenje funkcije uvođenja pripravnika i novozaposlenih u posao.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave.
Predavač: Ivica Lazović, Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 9:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2012) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

02. mart 2012. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST
Cilj: Sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.
Ciljna grupa: Članovi radnih grupa za pisanje izveštaja o rodnoj ravnopravnosti u skladu sa međunarodnim obavezama, kao i državni službenici koji rade na poslovima pisanja i razvoja strateških dokumenata, predlaganja projekata, kao i izradi propisa.
Predavači: dr Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Viktimološko društvo Srbije, Jasmina Nikolić, Viktimološko društvo Srbije
Vreme održavanja: 09:30 – 16:00
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tijana Bojić, tel: 011/311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Upravom za rodnu ravnopravnost, uz podršku projekta « Borba protiv rodno i seksualno zasnovanog nasilja», kao deo programa Ujedinjenih nacija za razvoj, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške.


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2012) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

1 – 2. mart 2012. godine, IZRADA LOGIČKE MATRICE PROJEKTA
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa svrhom, pristupom i elementima logičke matrice.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći i definisanja projektnih predloga za finansiranje iz sredstava međunarodne pomoći
Predavači: Jelena Pajović van Reenen, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Aleksandar Dragojlović, Ministarstvo finansija – Poreska uprava
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 42 36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

29. februar – 1. mart 2012. godine, STRATEŠKO UPRAVLjANjE U DRŽAVNOJ UPRAVI
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta državnih službenika za izradu strateških planova koji će doprineti ostvarenju strateških ciljeva Vlade.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima izrade, implementacije i praćenja strateških planova
Predavači: Stefana Lilić, Kancelarija za evropske integracije i Dejan Stojković, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 42 36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

28. februar 2012. godine, KONTROLNO OKRUŽENjE I UPRAVLjANjE RIZIKOM
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom kontrolne sredine, upravljanja rizikom, ako i sa funkcijama interne i eksterne revizije
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Andra Larin van-der Pijl, tim lider na projektu “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ i Džerard Enis
Vreme održavanja: 08:45-16:00
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, II sprat, sala 274
Koordinator: Maja Rastović, Ministarstvo finansija, projekat “Dalja podrška implementaciji DIS-a“, tel: 3642-781
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Dalja podrška implementaciji DIS-a“ finansiranog od strane EU


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2012) – Javne politike

27.februar 2012. godine, PRIKUPLjANjE, ANALIZA I KORIŠĆENjE PODATAKA
Cilj: Razvoj analitičkih kapaciteta državnih službenika za unapređenje procesa prikupljanja i korišćenja podataka zvanične statistike.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave, kao i kreiranja javnih politika.
Predavač: Dragana Đoković Papić i Vladica Janković, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 10:00 - 15:00
Mesto održavanja: Palata Srbija, istični ulaz, sala 274
Koordinator: Tijana Bojić, tel: 011/311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

24. februar 2012. godine, DRŽAVNA UPRAVA – UREĐENjE I POSLOVI
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja državnih službenika o poslovima državne uprave, načelima delovanja, organima državne uprave, odnosom organa državne uprave sa drugim organima i strukturom rukovođenja u organima državne uprave.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici, pripravnici, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Slavica Petrović Maksić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

NEMAČKI JEZIK
Testiranje za početni napredni nivo (A22)

Kurs ima za cilj da omogući polaznicima da govore, razumeju i pišu na nemačkom jeziku iz domena evropskih integracija.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Predavači: iz Gete instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji i Gete institutom u Beogradu
Napomena: Testiranje je planirano za kraj februara 2012. godine, a tačan termin testiranja biće naknadno utvrđen
TEMATSKA OBLAST 15 (2012) – Strani jezik

NEMAČKI JEZIK
Testiranje za srednji osnovni nivo (B11)

Kurs ima za cilj da omogući polaznicima da govore, razumeju i pišu na nemačkom jeziku iz domena evropskih integracija.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Predavači: iz Gete instituta u Srbiji
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji i Gete institutom u Beogradu
Napomena: Testiranje je planirano za kraj februara 2012. godine, a tačan termin testiranja biće naknadno utvrđen
TEMATSKA OBLAST 2 (2012) – Javne politike

21. februar 2012. godine, SARADNjA DRŽAVNE UPRAVE I CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU IZRADE I PRIMENE JAVNIH POLITIKA: ZAKONODAVNI, INSTITUCIONALNI I FINANSIJSKI OKVIR
Cilj: Upoznavanje sa zakonodavnim, institucionalnim i finansijskim okvirom i međunarodno-pravnim standardima učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesu izrade i primene javnih politika.
Ciljna grupa: Rukovodioci, državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analiza u organima državne uprave, kao i kreiranja javnih politika.
Predavač: Dragan Golubović, Međunarodni centar za neprofitno pravo Budimpešta
Vreme održavanja: 10:00 – 16:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tijana Bojić, 011/301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2012) – Priprema i primena propisa

21. februar 2012. godine, METODOLOGIJA IZRADE PROPISA
Seminar se održava s ciljem sticanja znanja o značaju, sadržaju i procedurama izrade različitih vrsta propisa
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju ili će učestvovati u izradi propisa
Predavač: Radoje Cerović, Narodna skupština
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 270
Koordinator: Jelena Đorđević, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2012) – Računarska pismenost

20. februar - 1. mart 2012. godine, TABELARNE KALKULACIJE
Napomena: Seminar se održava svakog drugog radnog dana.
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici
Predavači: Ivica Blagdanić, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Mileva Novković, 011/301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


TEMATSKA OBLAST 1 (2012) – Ustavno uređenje i državna uprava

20 i 21. februara 2012., KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Obuka se održava u cilju sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2012) – Rukovođenje u državnoj upravi

9. i 10. februar 2012. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA
Seminar se održava u cilju unapređenja kapaciteta rukovodilaca za efikasnijim i efektivnijim upravljanjem ljudskim resursima putem upoznavanja svih funkcija upravljanja ljudskim resursima
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač:
Dragana Gnjatović, Ministarstvo finasija, Uprava carina
Vreme održavanja:
 09:00.16:00h
Mesto održavanja
: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator:
Jelena Đorđević, tel: 301-4236
Organizatori:
Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

9. i 10. februar 2012. godine, MONITORING I EVALUACIJA (NADZOR I PROCENA)
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa zahtevima EK u pogledu nadzora i procene za Instrument za predpristupnu pomoć, kao i izradom i/ili pregledanjem izveštaja o nadzoru.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavači: Gabriel Bonafede i Galina Karamočeva
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

8. i 9. februar 2012. godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA - TVINING
Seminar se održava s ciljem unapređivanja znanja državnih služenika o procedurama nabavke sa Praktičnim vodičem (PRAG)/Pravilnikom za tvining, kao i specifičnostima i fazama nabavke/tenderskih procedura za različite vrste ugovora
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja ili sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavač: Skirmantas Pileckas
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

7. i 8. februar 2012. godine, MONITORING I EVALUACIJA (NADZOR I PROCENA)
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa zahtevima EK u pogledu nadzora i procene za Instrument za predpristupnu pomoć, kao i izradom i/ili pregledanjem izveštaja o nadzoru.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavači: Gabriel Bonafede i Galina Karamočeva
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2012) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

7-9. februar 2012. godine, UPRAVLjANjE KVALITETOM (modul II)
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave putem osnaživanja rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima kao i zaposleni koji se bave poslovima strateškog planiranja
Predavači: Elke Lofler, Salvador Parado i Džon Tatam, konsultanti u firmi „Governance International”
Vreme održavanja: 09:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, tel  011/311-3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije - SIGMA (Support for Improvement in Governence and Management)


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

07. februar 2012. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD POSTAVLjANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Cilj obuke je unapređenje znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci iz Ministarstva spoljnih poslova
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Ministarstvo spoljnih poslova, Diplomatska akademija
Koordinator: Mileva Novković, telefon: 011/301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2012) – Evropske integracije

06. februar 2012. godine, OSNOVI EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavač: prof. dr Aleksandra Čavoški, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
Vreme održavanja: 09:00-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 301-42-38 
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2012) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

03. februar 2012. godine, PROCES PROGRAMIRANjA MEĐUNARODNE POMOĆI, IDENTIFIKACIJA I IZRADA NACRTA PREDLOGA PROJEKATA
Obuka se organizuje u cilju upoznavanja učesnika sa Akcionim planom za programiranje međunarodne pomoći u 2012. uključujući programiranje IPA 2013. kao i procesom identifikovanja i izrade nacrta predloga projekata
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći u užim unutrašnjim jedinicama čiji delokrug rada obuhvata pisanje predloga projekata i upravljanje projektima.
Predavači: Predavači iz Kancelarije za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 470
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

3. i 6. februar 2012. godine, MONITORING I EVALUACIJA (NADZOR I PROCENA)
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa zahtevima EK u pogledu nadzora i procene za Instrument za predpristupnu pomoć, kao i izradom i/ili pregledanjem izveštaja o nadzoru.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavači: Gabriel Bonafede i Galina Karamočeva
Mesto održavanja: Hotel Moskva
Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU
TEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

27. januar 2012. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD POSTAVLjANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Cilj obuke je unapređenje znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, telefon: 011/301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU
TEMATSKA OBLAST 4 (2012) – Službenički sistem

26. januar 2012. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD POSTAVLjANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Cilj obuke je unapređenje znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, telefon: 011/301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU
TEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU
TEMATSKA OBLAST 12 (2012) – Obuka predavača

25. i 26. januar 2012. godine, OPŠTA OBUKA PREDAVAČA - RAZVOJ TRENERSKIH VEŠTINA
Obuka se održava u cilju unapređenja znanja i veština potrebnih za uspešnu pripremu i realizaciju obuka kao i razvoja veština prezentacija.
Ciljna grupa: državni službenici, predavači Službe za upravljanje kadrovima
Predavač: Nebojša Andrić, trener u oblasti javnog nastupa i odnosa sa javnostima
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Hans Zajdel Fondacijom 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2012) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

23. januar 2012. godine, NEPRAVILNOSTI
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom nepravilnosti i prevera kao i procedurama u okviru decentralizovanog upravljanja koje se odnose na nepravilnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici angažovani na poslovima upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova iz organa koji imaju formirane IPA jedinice kao i interni revizori
Predavač: Aleksandar Hinov, konsultant na projektu "Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"
Mesto održavanja: Ministarstvo vera i dijaspore, Vase Čarapića 20, velika sala

Koordinator: Milana Štrbac, Ministarstvo finansija, projekat “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji", tel: 3642-780
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU, uz podršku projekta “ Podrška implementaciji upravljanja sredstvima EU u okviru uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u Republici Srbiji"


Vidi Programpretraga
kalendar