Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Stručno usavršavanje > Arhiva obuka 2013

Arhiva obuka 2013

TEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

25-26. decembar 2013. godine, MONITORING I EVALUACIJA (NADZOR I PROCENA)
Seminar se održava s ciljem upoznavanja sa zahtevima EK u pogledu nadzora i procene za Instrument za pretpristupnu pomoć – strukture, uloge, zadaci, dinamika sastanaka nadzornih odbora i razviti praktično znanje o izradi i/ili razmatranju izveštaja o nadzoru.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA.
Predavač: Katarina Ginić, Natalija Matunović i Ivana Davidović, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, 233
Koordinator:Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

25. decembar 2013. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD POSTAVLjANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2013) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

11-12. decembar 2013. godine STRATEŠKO UPRAVLjANjE U DRŽAVNOJ UPAVI
Cilj: Jačanje kapaciteta državnih službenika za izradu strateških planova koji će doprineti ostvarenju strateških ciljeva Vlade Republike Srbije
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima izrade, implementacije i praćenja strateških planova
Predavač: dr Dejan Stojković, Ministrstvo odbrane
Vreme održavanja: 9:00-16:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2013) – Obuka predavača

11-13. decembar 2013. godine, OBUKA PREDAVAČA ZA ZAKONODAVNI PROCES
Cilj: Dodatno unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti zakonodavnog procesa kao i njihovoh trenerskih veština
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju normativne i analitičke poslove u organima državne uprave
Predavači: Anke Frajbert i Štefan Fridriks, konsultati na GIZ-ovom projektu za pravnu reformu
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 129
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

10-11. decembra 2013. godine, JAVNE NABAVKE - GRANTOVI
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o procedurama primenljivim na javne nabavke finansirane iz sredstava EU- grantovi.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori.
Predavač: Tijana Didanović i Bojana Slijepčević, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 30142 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima  


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

10-11. decembar 2013. godine, JAVNE NABAVKE - GRANTOVI
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o procedurama primenljivim na javne nabavke finansirane iz sredstava EU- grantovi.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori.
Predavač: Tijana Didanović i Bojana Slijepčević, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 30142 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

09. decembar 2013. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE
Seminar se održava s ciljem upoznavanja sa pravilima i procedurama koji se odnose na finasijske tokove kao i unapređenja teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje
Ciljna grupa: državni službenici koj rade na posleovima programiranja ili sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori, zaposleni u jedinicama za finansijsko-materijalno poslovanje
Predavač: Ljiljana Ilić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 09:30-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

06. decembar 2013. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE
Seminar se održava s ciljem upoznavanja sa pravilima i procedurama koji se odnose na finasijske tokove kao i unapređenja teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje
Ciljna grupa: državni službenici koj rade na posleovima programiranja ili sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori, zaposleni u jedinicama za finansijsko-materijalno poslovanje
Predavač: Ljiljana Ilić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 09:30-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

5-6. decembar 2013. godine, JAVNE NABAVKE - ROBA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o procedurama primenjivim na javne nabavke finansirane iz sredstava EU - roba.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori.
Predavač: Tijana Didanović i Bojana Slijepčević, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 533
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 30142 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

5-6. decemar 2013. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA
Seminar se održava u cilju unapređenja kapaciteta rukovodilaca za efikasnijim i efektivnijim upravljanjem ljudskim resursima putem upoznavanja svih funkcija upravljanja ljudskim resursima.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: mr Ivica Lazović, Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata "Srbija", istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2013) – Evropske integracije
TEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

4. decembar 2013. godine, PRAVILA PISANE KOMUNIKACIJE U ADMINISTRACIJI
Seminar se održava s ciljem unapređenja jezičke kulture državnih službenika i većeg razumevanja standarnojezičke norme i administrativnih standarda u pismenoj komunikaciji
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4 236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2013) – Borba protiv korupcije

2. decembar 2013. godine PLANOVI INTEGRITETA KAO MEHANIZAM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
Cilj:
Upoznavanje učesnika sa planom integriteta i svrhom njegove izrade, elementima sadržaja plana integriteta i primeni plana integriteta, kao i osposobljavanje polaznika za praktičnu izradu i sprovođenje plana integriteta
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces izrade i sprovođenja plana integriteta, kao i svi drugi državni službenici
Predavači: mr Ivica Lazović, Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 10:15-14:30 časova
Mesto održavanja:Palata Srbije,istočni ulaz 
Koordinator:Nataša Živojinović, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2013) – Lični razvoj

2. decembar 2013. godine, UVOD U KOUČING – BUĐENjE POTENCIJALA U SEBI I DRUGIMA
Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoju zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva, procesu promena i pronalaženju novih rešenja
Ciljna grupa: Rukovodioci u državnoj upravi
Predavač: Tatjana Dragosavac i Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 12 (2013) – Lični razvoj

29. novembar 2013. godine, Program obuke za rukovodioce-modul 7: UVOD U KOUČING – „BUĐENjE POTENCIJALA U SEBI I DRUGIMA“
Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva i načinu menjanja ograničavajućih uverenja i ponašanja, kao i pronalaženja novih rešenja
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač: Nataša Živojivnović i Natalija Radivojević, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

29. novembar 2013. godine, STRATEŠKI/PROGRAMSKI BUDžET
Upoznavanje polaznika sa planiranjem, upravljanjem i nadzorom nad procesom strateškog/programskog budžetiranja
Ciljna grupa: Državni službenici iz stručnih službi upravnih okruga, koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove
Predavači: Majda Sedej, Ivan Dragošan i Nataša Tapušković, USAID-a, Finka Tadić i Miroslav Bunčić. Ministarstvo finansija,
Vreme održavanja: 12:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, Ministarstvo finansija, USAID
TEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

28. novembar 2013. godine, Program obuke za rukovodioce-modul 6: KOMPETENCIJE I RAZVOJ KARIJERE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Unapređenje znanja polaznika o značaju i ulozi kompetencija u procesu razvoja karijere državnih službenika
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave.
Predavači:  Snežana Antonijević, Služba za upravljanje kadrovima i Selena Aleksić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2013) – Obuka predavača

26-38. novembar 2013. godine, OBUKA PREDAVAČA ZA ZAKONODAVNI PROCES
Cilj: Dodatno unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti zakonodavnog procesa kao i njihovoh trenerskih veština
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju normativne i analitičke poslove u organima državne uprave
Predavači: Anke Frajbert i Štefan Fridriks, konsultati na GIZ-ovom projektu za pravnu reformu
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 129
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

25-26. novembar 2013. godine TABELARNE KALKULACIJE - NAPREDNI NIVO
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima, korišćenjem programa MS Excell.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen svim državnim službenicima
Predavač: NS PRO GRUP
Vreme i mesto održavanja: 9:00-16:00 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-4237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

25. novembar 2013. godine, NEPRAVILNOSTI – OSNOVNA OBUKA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja sa pojmovima nepravilnosti i prevara (definicije, odgovornosti, otkrivanje, istraga, izveštavanje i praćenje), sa načinima prijavljivanja, ispitivanja, potvrđivanja i izveštavanja u slučaju nepravilnosti, kao i sa procedurama koje se odnose na povraćaj finansijskih sredstava.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja ili sprovođenja pomoći iz IPA i interni revizori, službenici za nepravilnosti.
Predavač: Bojana Slijepčević i Tijana Didanović, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:30-16:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

25. novembar 2014. godine, SPROVOĐENjE MERA IZ PLANA INTEGRITETA
Upoznavanje državnih službenika sa preduzimanjem konkretnih koraka za sprovođenje mera iz plana integriteta.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces sprovođenja plana integriteta
Predavači: Dragana Krunić i Nataša Božić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2013) – Evropske integracije

22. novembar 2013. godine, PRAVNI POREDAK EVROPSKE UNIJE
Cilj obuke je unapređenje znanja polaznika u vezi sa pravnim i sudskim poretkom Evropske unije.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa evropskim integracijama i drugi zainteresovani državni službenici.
Predavači: prof. dr Aleksandra Čavoški, Pravni fakultet Univerziteta Union
Vreme održavanja: 09:00 - 14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

21-22. novembar 2013. godine, JAVNE NABAVKE - RADOVI
Cilj: Unapređenje znanja učesnika o procedurama primenljivim na javne nabavke finansirane iz sredstava EU - radovi
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori
Predavači: Bojana Slijepčević i Tijana Didanović, Kancelarija za EU
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2013) – Evropske integracije

21. novembar 2013. godine, OSNOVI EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavač: prof. dr Aleksandra Čavoški, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
Vreme održavanja: 09:00-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 301-42-38 
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

19-20. novembar 2013. godine, JAVNE NABAVKE - RADOVI
Cilj: Unapređenje znanja učesnika o procedurama primenljivim na javne nabavke finansirane iz sredstava EU - radovi
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori
Predavači: Bojana Slijepčević i Tijana Didanović, Kancelarija za EU
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2013) – Lični razvoj

14. novembar 2013. godine, SAMOPROCENA INDIVIDUALNIH POTENCIJALA ZA RAZVOJ
Seminar se održava u cilju sticanja znanja i veštine o načinu samoprocene i određivanja prirodnih sklonosti u kontekstu identifikovanja sopstvenih snaga i slabosti i najboljih opcija za razvoj karijere, a potom i o ulogama koje pojedinci zauzimaju u timu i organizaciji
Ciljna grupa: Rukovodioci u državnoj upravi
Predavač: Jelena Đorđević i Sanja Leverda, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

13. novembar 2013. godine, JAVNI NASTUP
Cilj: Unapređenje prezetacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji javno nastupaju u okviru i izvan državne uprave
Predavač: Snežana Pavlović, Ministarstvo prosvete i nauke
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović , 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

12. novembar 2013. godine, MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
Obuka se organizuje u cilju unapređenja veština rukovodilaca za uspostavljanje i održavanje motivacije zaposlenih.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-42-36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

7-8. novembar 2013. godine OBRADA TEKSTA - NAPREDNI NIVO
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima, korišćenjem programa MS Word.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen svim državnim službenicima
Predavač: NS PRO GRUP
Vreme i mesto održavanja: 9:00-16:00 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-4237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

7-8. novembar 2013. godine, JAVNE NABAVKE - USLUGE
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o procedurama primenljivim na javne nabavke finansirane iz sredstava EU- usluge.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori.
Predavač: Tijana Didanović i Bojana Slijepčević, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 30142 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

7. novembar 2013. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština o najefikasnijim tehnikama prevladavanja stresom i uvid u potencijalne razloge stresa, kao i značaj efikasnog upravljanja stresom
Ciljna grupa: Rukovodioci u državnoj upravi
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

6. novembra 2013. godine, OSNOVE PORESKOG POSLOVANjA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština polaznika za efikasnije finansijko poslovanje sa aspekta poreskog sistema
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju finansijsko – materijalne poslove u organima državne uprave i učestvuju u pripremi poreskih prijava koje se podnose Poreskoj upravi.
Predavači: Branislava Jakšić, Ministarstvo finansija – Poreska uprava
Vreme održavanja: 10:00 – 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

5. novembar 2012. godine, PRAVILA PISANE KOMUNIKACIJE U ADMINISTRACIJI
Seminar se održava s ciljem unapređenja jezičke kulture državnih službenika i većeg razumevanja standarnojezičke norme i administrativnih standarda u pismenoj komunikaciji
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4 236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

5-6. novembar 2013. godine, JAVNE NABAVKE - USLUGE
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o procedurama primenljivim na javne nabavke finansirane iz sredstava EU - usluge.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori.
Predavač: Tijana Didanović i Bojana Slijepčević, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 30142 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2013) – Lični razvoj

1. novemar 2013. godine, SAMOPROCENA INDIVIDUALNIH POTENCIJALA ZA RAZVOJ
Seminar se održava u cilju boljeg razumevanja sopstvene ličnosti na temelju samoprocene i shvatanje uloga i ponašanja koje pojedinci zauzimaju u timu i organizaciji.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Mirjana Veljković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 011/ 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

 31. oktobar 2013. godine, USPOSTAVLjANjE DECENTRALIZOVANOG SISTEMA I ODRŽAVANjE AKREDITACIJE
Cilj: Unapređenje znanja učesnika u vezi sa procesom i zahtevima akreditacije, pojmom kontrolnog okruženja i pripremom DM-a (zakonodavni, institucionalni i proceduralni okvir);
Ciljna grupa: Državni službenici iz institucija iz kojih dolaze članovi nadzornog odbora programa prekogranične i transnacionalne saradnje, zaposleni u Zajedničkim tehničkim sekretarijatima i „antene“ programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa teritorije RS
Predavači: Katarina Ginić i Ivana Davidović, Kancelarija za EU
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

30. oktobar 2013. godine, USPOSTAVLjANjE DECENTRALIZOVANOG SISTEMA I ODRŽAVANjE AKREDITACIJE
Cilj: Unapređenje znanja učesnika u vezi sa procesom i zahtevima akreditacije, pojmom kontrolnog okruženja i pripremom DM-a (zakonodavni, institucionalni i proceduralni okvir);
Ciljna grupa: Državni službenici iz institucija iz kojih dolaze članovi nadzornog odbora programa prekogranične i transnacionalne saradnje, zaposleni u Zajedničkim tehničkim sekretarijatima i „antene“ programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa teritorije RS
Predavači: Katarina Ginić i Ivana Davidović, Kancelarija za EU
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima  


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2013) – Obuka predavača

29-31. oktobar 2013. godine, OBUKA PREDAVAČA ZA ZAKONODAVNI PROCES
Cilj: Dodatno unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti zakonodavnog procesa kao i njihovoh trenerskih veština
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju normativne i analitičke poslove u organima državne uprave
Predavači: Anke Frajbert i Štefan Fridriks, konsultati na GIZ-ovom projektu za pravnu reformu
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 129
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

25. oktobar 2013.godine, JAVNE NABAVKE I UPRAVLjANjE UGOVORIMA O SUBVENCIJI - GRANT ŠEME IPA KOMPONENTA II
Cilj obuke je unapređenje znanja polaznika o grant šemama i Praktičnom vodiču (PRAG), kao i specifičnostima i fazama nabavke u okviru IPA komponenete II, i poređenje sa programima prekogranične saradnje sa državama članicama EU.
Ciljna grupa: državni službenici koji su članovi Nadzornog odbora programa prekogranične saradnje i transnacionalne saradnje, zaposleni u zajedničkim tehničkim sekretarijatima i „antene“ programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa teritorije RS, zaposleni u Kancelariji za evropske integracije, Nacionalnom fondu i Revizorskom telu.
Predavači: Bojana Slijepčević i Tijana Didanović, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

24. oktobar 2013. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se organizuje u cilju unapređenja sposobnosti polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji obavljaju poslove pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljiljana Marić, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor
Vreme održavanja: 11:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

23-25. oktobar 2013. godine OBRADA TEKSTA
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen svim državnim službenicima
Predavač: Jovan Aleksić
Vreme i mesto održavanja: 10:00-14:30 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-4237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

23, 24. i 25. oktobar 2013. godine, SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Seminar se održava u cilju razvijanja kapaciteta za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki i ostali državni službenici koji su uključeni u taj proces
Predavač: predavači iz Uprave za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima  


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2013) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

23, 24. i 25. oktobar 2013. godine, UPRAVLjANjE KVALITETOM
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veštine o ključnim konceptima kvaliteta i upravljanja kvalitetom u državnoj upravi, o modelima upravljanja kvalitetom i prednostima i nedostacima u primeni različitih modela u praksi.
Ciljna grupa: Rukovodioci u državnoj upravi
Predavač: Dejan Stojković, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2013) – Javne politike

22. oktobar 2013. godine, SOCIJALNO UKLjUČIVANjE U KONTEKSTU PRISTUPANjA EU
Seminar se održava sa ciljem izgradnja kapaciteta neophodnih za prilagođavanje institucionalnog okvira za praćenje siromaštva i socijalne uključenosti u Srbiji sa principima EU.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave, izrade propisa i poslovima koji su u vezi sa unapređenjem položaja socijalno isključenih grupa u organima državne uprave.
Predavači: Mr Mirjana Maksimović, Aleksandra Tomanić i Ivan Sekulović Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije
Vreme održavanja: 09:00-14:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2013) – Priprema i primena propisa

21-22. oktobar 2013. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja sa jezičkim oblikovanjem norme i upoznavanja sa jezičkim nomotehničkim pravilima
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa

Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:30-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

21-22. oktobar 2013. godine, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA
Program obuke za rukovodioce-modul 2:
Seminar se održava u cilju unapređenja kapaciteta rukovodilaca za efikasnijim i efektivnijim upravljanjem ljudskim resursima putem upoznavanja svih funkcija upravljanja ljudskim resursima.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Ivica Lazović, Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata "Srbija", istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2013) – Javne politike

18. oktobar 2013. godine, PRIKUPLjANjE, ANALIZA I KORIŠĆENjE PODATAKA
Seminar se organizuje s ciljem razvoja analitičkih kapaciteta državnih službenika za unapređenje procesa prikupljanja i korišćenja podataka zvanične statistike.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave kao i kreiranja javnih politika.
Predavač: Vladica Janković, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2013) - Ustavno uređenje i državna uprava

17 – 18. oktobar 2013. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Seminar se održava s ciljem sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač:
Stojadin Marić, Ministarstvo pravde i državne uprave
Vreme održavanja: 10:00 - 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

 17. oktobar 2013. godine, OPŠTI OKVIR IPA I OSNOVE DECENTRALIZOVANOG UPRAVLjANjA FONDOVIMA EU
Cilj: Unapređenje znanja učesnika o institucionalnom okviru potrebnom za upravljanje IPA u okviru decentralizovanog upravljanja fondovima EU, kao i o osnovama DM
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja ili sprovođenja pomoći iz IPA komponenti, kao i drugi državni službenici koji indirektno učestvuju u poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Katarina Ginić i Natalija Matunović Milošević, Kancelarija za EU
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

15. oktobar 2013. godine, PRAVILA PISANE KOMUNIKACIJE U ADMINISTRACIJI
Seminar se održava s ciljem unapređenja jezičke kulture državnih službenika i većeg razumevanja standarnojezičke norme i administrativnih standarda u pismenoj komunikaciji
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

11. oktobar 2013. godine, UVOĐENjE U POSAO
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za vršenje funkcije uvođenja pripravnika i novozaposlenih u posao.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave.
Predavač: mr Ivica Lazović, Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 9:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

10-11. oktobar 2013. godine TABELARNE KALKULACIJE - NAPREDNI NIVO
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima, korišćenjem programa MS Excell.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen svim državnim službenicima
Predavač: Vladimir Marčić, NS PRO GRUP
Vreme i mesto održavanja: 9:00-16:00 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-4237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

PROGRAM ZA RUKOVODIOCE

 • MODUL 1: STRATEŠKO UPRAVLjANjE – 10-11. OKTOBAR
 • MODUL 2: UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA – 21-22. OKTOBAR
 • MODUL 3: SAMOPROCENA INDIVIDUALNIH POTENCIJALA ZA RAZVOJ – 1. NOVEMBAR
 • MODUL 4: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH – 12. NOVEMBAR
 • MODUL 5: JAVNI NASTUP – 13. NOVEMBAR
 • MODUL 6: KOMPETENCIJE I RAZVOJ KARIJERE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – 28. NOVEMBAR
 • MODUL 7: UVOD U KOUČING – BUĐENjE POTENCIJALA U SEBI I DRUGIMA – 29. NOVEMBAR
 • MODUL 8: PREGOVARANjE U EU – SREDINA DECEMBRA

Program za rukovodioce je kreiran u cilju povećanja efikasnosti rada rukovodilaca u oblasti upravljanja razvojem organizacije, upravljanja kvalitetom rada i ličnog razvoja

Vreme održavanja: oktobar– decembar 2013, (10 radnih dana treninga)
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 14 (2013) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

9. oktobar 2013. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Seminar se održava c ciljem podizanje kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti
Predavači: Aleksandar Resanović, zamenik poverenika i Marinko Radić, generalni sekretar Službe Poverenika
Vreme održavanja: 09:30 – 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima  


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2013) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

8-9. oktobar 2013. godine, MONITORING, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANjE U SREDNjOROČNOM I STRATEŠKOM PLANIRANjU
Cilj: Povećanje kapaciteta državnih službenika za praćenje i evaluaciju programa i projekata sadržanih u godišnjim planovima kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: Rukovodioci i držani službenici koji rade na poslovima planiranja i praćenja i učestvuju u planiranju u organima
Predavač: Jana Kačarević, Zavod za statistiku i Marija Krneta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, drugi sprat
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

5-6. decembar 2013. godine, JAVNE NABAVKE - ROBA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o procedurama primenjivim na javne nabavke finansirane iz sredstava EU - roba.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori.
Predavač: Tijana Didanović i Bojana Slijepčević, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 30142 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

3. oktobar 2013. godine, IZGRADNjA INTERPERSONALNIH ODNOSA
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta rukovodilaca u državnoj upravi za konstruktivan način komunikacije i primenu različitih tehnika uspešne komunikacije
Ciljna grupa: Rukovodioci u državnoj upravi
Predavač: prof. dr Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Fondacijom Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2013) – Obuka predavača

1-3. oktobar 2013. godine, OBUKA PREDAVAČA ZA ZAKONODAVNI PROCES
Cilj: Dodatno unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti zakonodavnog procesa kao i njihovoh trenerskih veština
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju normativne i analitičke poslove u organima državne uprave
Predavači: Anke Frajbert i Štefan Fridriks, konsultati na GIZ-ovom projektu za pravnu reformu
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 129
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 2 (2013) – Javne politike

16. oktobar 2013. godine SARADNjA DRŽAVNE UPRAVE I CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU IZRADE I PRIMENE JAVNIH POLITIKA
Obuka se održava u cilju upoznavanja sa zakonodavnim, institutionalnim i finansijskim okvirom i međunarodno-pravnim i domaćim standardima učešća organizacija civilnog društva u procesu izrade i primene javnih politika
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima u organima državne uprave i drugim zainteresovanim državnim službenicima
Predavač: Dragan Golubović, Međunarodni centar za neprofitno pravo u Budimpešti
Vreme i mesto održavanja: 10:00-16:00 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, drugi sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-4237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2013) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

30. septembar 2013. godine, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA
Seminar se održava s ciljem razvijanja kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o tajnosti podataka.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave koji treba da organizuju praktičnu primenu Zakona o tajnosti podataka.
Predavač: Bojan Stamenković, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
Vreme održavanja: 10:00 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, drugi sprat, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

26. septembar 2013. godine, OSNOVE PORESKOG POSLOVANjA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština polaznika za efikasnije finansijko poslovanje sa aspekta poreskog sistema
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju finansijsko – materijalne poslove u organima državne uprave i učestvuju u pripremi poreskih prijava koje se podnose Poreskoj upravi.
Predavači: Branislava Jakšić, Ministarstvo finansija – Poreska uprava
Vreme održavanja: 10:00 – 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

26. septembar 2013. godine, PRAVILA PISANE KOMUNIKACIJE U ADMINISTRACIJI - POPUNjENO
Seminar se održava u cilju unapređenja jezičke kulture državnih službenika i većeg razumevanja standarnojezičke norme i administrativnih standarda u pismenoj komunikaciji
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

PROGRAM ZA RUKOVODIOCE - POPUNjENO

 •  MODUL 1: UPRAVLjANjE RAZVOJEM ORGANIZACIJE - 24. SEPTEMBAR
 •  MODUL 2: IZGRADNjA INTERPERSONALNIH ODNOSA - 2. OKTOBAR
 •  MODUL 3: UPRAVLjANjE KVALITETOM - 23, 24. I 25. OKTOBAR
 •  MODUL 4: UPRAVLjANjE STRESOM - 7. NOVEMBAR
 •  MODUL 5: SAMOPROCENA INDIVIDUALNIH POTENCIJALA ZA RAZVOJ - 14. NOVEMBAR
 •  MODUL 6: JAVNI NASTUP - 26. NOVEMBAR
 •  MODUL 7: UVOD U KOUČING – BUĐENjE POTENCIJALA U SEBI I DRUGIMA - 2. DECEMBAR
 •  MODUL 8: PREGOVORI O PRISTUPANjU EU - 3. DECEMBAR

Program za rukovodioce je kreiran u cilju povećanja efikasnosti rada rukovodilaca u oblasti upravljanja razvojem organizacije, upravljanja kvalitetom rada i ličnog razvoja

Vreme održavanja: septembar – decembar 2013, (10 radnih dana treninga)
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 6 (2013) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

24. septembar 2013. godine, UPRAVLjANjE RAZVOJEM ORGANIZACIJE
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja o pojmu organizacionog razvoja, o obastima od značaja za organizaciju, načinu prepoznavanja izazova i stvaranje održive i uspešne organizacije, kao i upoznavanje sa tehnikama za povećanje efikasnosti u radu
Ciljna grupa: Rukovodioci u državnoj urpavi
Predavač: Dejan Stojković, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

23. septembar 2013. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta za efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: mr Olga Kostić i Mirjana Pokrajac,  Ministarstvo finansija  i privrede– Uprava za trezor,
Vreme održavanja: 9:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2013) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

23. septembar 2013.godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i diskriminatorskog postupanja u praksi.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavač: Emila Spasojević, kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 9:45 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima  


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

23. oktobar 2013. godine, METODE ODABIRA KADROVA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika za primenu savremenih metoda odabira kadrova.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

20. septembar 2013. godine, ANALIZA POSLA I PLANIRANjE POTREBE ZA KADROVIMA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenje znanja i razvoj veština za sprovođenje analize posla, izrade opisa radnih mesta i razvrstavanje radnih mesta kao i za planiranje potreba za kadrovima.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, državni službenici koji rade na poslovima analitičara radnih mesta, kao i državni službenici koji učestvuju u kadrovskom planiranju.
Predavači: Milica Bukvić i Ksenija Berić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00 - 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

18 - 19. septembar 2013. godine, PREZENTACIJE - POPUNjENO
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika da kreiraju MS Power Point prezentaciju, formatiraju, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Jovan Aleksić
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2013) – Borba protiv korupcije

18. septembar 2013. godine, ETIKA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Seminar se održava u cilju jačanja svesti o značaju odgovornosti, profesionalizma, nepristrasnosti i etičkog ponašanja zaposlenih i utvrđivanja jasnih standarda integriteta i pravila ponašanja državnih službenika
Ciljna grupa: Novozaposleni i drugi državni službenici.
Predavač: Ana Arsenijević i Ksenija Mitrović, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator:  Nataša Živojinović, 011/301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

16 - 17. septembar 2013. godine, TABELARNE KALKULACIJE
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika da kreiraju tabele i obrade podatke u tabelama, kao i kreiraju i oblikuju dijagrame i grafikone
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Jovan Aleksić
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Mileva Novković, 301 42 37, mileva.novkovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

13. septembar 2013. godine, MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
Seminar se održava u cilju unapređenja veština rukovodilaca za uspostavljanje i održavanje motivacije zaposlenih.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/3014236
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

12. septembar, 2013. UPRAVLjANjE VREMENOM I VOĐENjE SASTANAKA
Seminar se održava u cilju unapređenja veština rukovodilaca za efikasnije planiranje vremena i organizaciju rada.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: prof. dr Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 011/ 301-4238
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Fondacijom Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

12 - 13. septembar 2013. godine, OBRADA TEKSTA – NAPREDNI NIVO - POPUNjENO
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika da koriste napredne tehnike u obradi teksta
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dragoljub Cvetković, NS Pro Group
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2013) – Obuka predavača

11-13. septembar 2013. godine, OBUKA PREDAVAČA ZA ZAKONODAVNI PROCES
Cilj: Dodatno unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti zakonodavnog procesa kao i njihovoh trenerskih veština
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju normativne i analitičke poslove u organima državne uprave
Predavači: Anke Frajbert i Štefan Fridriks, konsultati na GIZ-ovom projektu za pravnu reformu
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 129
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

09. septembar 2013. godine, DONOŠENjE ODLUKA I UPRAVLjANjE TIMOM
Seminar se održava u cilju unapređenja veština rukovodilaca za efikasno upravljanje timom i uspešno donošenje odluka
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Mirjana Veljković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
Koordinator: Snežana Antonijević, telefon: 011/ 301-4238
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

09-10. septembar 2013. godine, POSLOVNI PROTOKOL
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave međunarodnom saradnjom, rukovodioci kao i svi državni službenici
Predavač: Ljudmila Milatović i Robert Popović, Generalni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 10:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Mileva Novković, telefon: 011/301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

16. septembar 2013. godine, JAVNI NASTUP
Cilj: Unapređenje prezetacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji javno nastupaju u okviru i izvan državne uprave
Predavač: Snežana Pavlović, Ministarstvo prosvete i nauke
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2013) - Ustavno uređenje i državna uprava

19 – 20. septembar 2013. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Seminar se održava s ciljem sticanja znanja u vezi sa pravilima i procedurama kancelarijskog poslovanja u državnim organima.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač:
Stojadin Marić, Ministarstvo pravde i državne uprave
Vreme održavanja: 10:00 - 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 1 (2013) - Ustavno uređenje i državna uprava

11 – 12. jul 2013. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Seminar se održava c ciljem sticanja znanja u vezi sa pravilima kancelarijskog poslovanja.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici, pripravnici, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo pravde i državne uprave
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Snežana Abramović, 011/301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

11 - 12. jul 2013. godine, POSLOVNI PROTOKOL
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, kao i razumevanja međunarodnog protokola.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave međunarodnom saradnjom, rukovodioci kao i svi državni službenici
Predavač: Ljudmila Milatović i Robert Popović, Generalni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 10:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 011/301-42-38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

10 – 11. jul 2013. godine, STATISTIČKA OBRADA PODATAKA POMOĆU SOFTVERA SPSS
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za korišćenje softvera za statističku obradu podataka SPSS.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima prikupljanja i obrade podataka, izrade analiza, izveštaja i drugih materijala iz delokruga organa.
Predavač: Tijana Čomić i Vladimir Šutić, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 9:30 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Republički zavod za statistiku, Milana Rakića 5, računarska učionica
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

08. jul 2013. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Seminar se održava s ciljem jačanja kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave.
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2013) – Obuka predavača
TEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

28. jun 2013. godine, RUKOVODILAC U DRŽAVNOJ UPRAVI I NjEGOVE ULOGE
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta rukovodilaca za unapređenje svoje uloge u državnoj upravi.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finansija i privrede, Uprava carina
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2013) - Ustavno uređenje i državna uprava

27. jun 2013. godine, KLjUČNI POKAZATELjI RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE
Seminar se održava s ciljem upoznavanja polaznika sa principima i elementima moderne elektronske uprave.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, kao i državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa informacionim sistemima, održavanjem i pripremanjem sadržaja za veb sajtove.
Predavači: Dušica Ćuk, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija - Uprava za Digitalnu agendu
Vreme održavanja: 11:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, treći sprat, sala 333
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2013) – Borba protiv korupcije

27.jun 2013. godine, SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA I KONTROLA IMOVINE FUNKCIONERA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa pojmom i vrstama sukoba interesa, sa obavezama organa javne vlasti u pogledu obaveštavanja i vođenja evidencija o poklonima i konkretnim obavezama funkcionera u oblasti prijavljivanja imovine funkcionera
Ciljna grupa:  Rukovodioci na položaju i lica koja su ispred organa zaduženi za dostavljanje obaveštenja o poklonima i stupanju i prestanku funkcije
Predavači: Jovan Božović i Zorana Kepnik Hinić, 
Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:
00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236,
tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

24, 25. i 26. jun 2013. godine, SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Seminar se održava u cilju razvijanja kapaciteta za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki i ostali državni službenici koji su uključeni u taj proces
Predavač: predavači iz Uprave za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Upravom za javne nabavke


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 6 (2013) – Upravljanje i planiranje u državnoj upravi

20-21. jun 2013. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavači: Ljiljana Zdravković, Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Nada Marković, Ministarstvo zdralja
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

14. jun 2013. godine, UVOĐENjE U POSAO
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za vršenje funkcije uvođenja pripravnika i novozaposlenih u posao.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave.
Predavač: Ivica Lazović, Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 9:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2013) – Evropske integracije

14. jun 2013. godine, OSNOVI EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Jelena Stevanov, Kancelarija za Evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

6. jun 2013. godine, VEŠTINA POSLOVNE KOMUNIKACIJE - POPUNjENO!
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština učesnika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: prof. dr Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2013) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

4. jun 2013. godine, MEHANIZMI ZA PRAĆENjE PRIMENE OSNOVNIH MEĐUNARODNIH UGOVORA O LjUDSKIM PRAVIMA
Seminar se organizuje s ciljem upoznavanja polaznika sa mehanizmima nadzora nad primenom osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, kao i o obavezama Republike Srbije u sprovođenju preporuka i zaključnih komentara ugovornih tela UN.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave.
Predavači: Vesna Petrović, Beogradski centar za ljudska prava
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u okviru IPA projekta „Implementacija antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“ Kancelarije za ljudska i manjinska prava, finansiranom od strane EU
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2013) – Evropske integracije

27. maj 2013. godine, PRIMENA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa sadržajem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rokovima primene njegovih odredbi.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavači: prof. dr Aleksandra Čavoški, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Vreme održavanja: 10:00 -13:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 011/301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2013) – Javne politike

23. maj 2013. godine, OSNOVE ODRŽIVOG RAZVOJA
Cilj: Povećanje kapaciteta državnih službenika za primenu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i uvođenje principa održivog razvoja u javne politike i proces planiranja
Ciljna grupa: Držani službenici koji rade na poslovima izade planova i pripreme projekata kao i sprovođenja mera utvrđenih strateškim dokumentima nadležnih institucija
Predavač: Darinka Radojević
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2013) – Lični razvoj

8. maj 2013. godine, MENTORSTVO (MENTORING) KAO INSTRUMENT RAZVOJA
Cilj uvodnog seminara je upoznavanje polaznika sa modelom mentorstva kao veštinom osposobljavanja i razvoja zaposlenih i unapređenje njihovih znanja i veština za sprovođenje mentorstva u praksi.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavači: Slađana Milošević, stručnjak za mentorstvo i koučing
Vreme održavanja: 09:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

26. april 2013. godine, STRUČNO USAVRŠAVANjE – OD PROCENE POTREBA DO EVALUACIJE
Seminar se održava s ciljem unapređenja znanja i veština zaposlenih za sprovođenje procesa stručnog usavršavanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima razvoja ljudskih resursa.
Predavači: Jelena Đorđević i Mileva Novković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

16-17. april 2013. godine, JAVNE NABAVKE - USLUGE
Cilj: Unapređenje znanja učesnika o procedurama primenljivim na javne nabavke finansirane iz sredstava EU - usluge
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori
Predavači: Biljana Debeljaković i Dragana Radovanović, Ministarstvo finansija i privrede
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2013) – Priprema i primena propisa

17-18. april 2013. godine, IZRADA PROPISA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja sa postupkom izrade propisa i unapređenja znanja i veština polaznika za aktivno učešće u procesu izrade propisa
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na normativnim poslovima
Predavači: Ranka Vujović, Republički sekretarijat za zakonodavstvo i Radoje Cerović, Narodna Skupština
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2013) – Evropske integracije

02. april 2013.godine, PRAVNI POREDAK EVROPSKE UNIJE
Cilj obuke je unapređenje znanja polaznika u vezi sa pravnim i sudskim poretkom Evropske unije.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa evropskim integracijama i drugi zainteresovani državni službenici.
Predavači: dr Aleksandra Čavoški, Pravni fakultet Univerziteta Union
Vreme održavanja: 09:00 - 14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

11-12. april 2013. godine, JAVNE NABAVKE - RADOVI
Cilj: Unapređenje znanja učesnika o procedurama primenljivim na javne nabavke finansirane iz sredstava EU - radovi
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavači: Gordana Šešlija, Ministarstvo finansija i privrede
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

29. mart 2013. godine, ANALIZA POSLA I PLANIRANjE POTREBE ZA KADROVIMA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenje znanja i razvoj veština za sprovođenje analize posla, izrade opisa radnih mesta i razvrstavanje radnih mesta kao i za planiranje potreba za kadrovima.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, državni službenici koji rade na poslovima analitičara radnih mesta, kao i državni službenici koji učestvuju u kadrovskom planiranju.
Predavači: Milica Bukvić i Ksenija Berić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00 - 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 9 (2013) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

28. mart 2013. godine, JAVNOST I VIDLjIVOST U OKVIRU SPROVOĐENjA PROGRAMA EU PREMA PRAVILIMA ZA DECENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE
Cilj: Upoznavanje učesnika sa procedurom i pravilima u oblasti obezbeđivanja javnosti i vidljivosti IPA programa u okviru decentralizovanog upravljanja EU sredstvima
Ciljna grupa: Državni službenici koji su imenovani za javnost/vidljivost u operativnim strukturama za sprovođenje IPA, prema pravilima za decentralizovano upravljanje
Predavač: Milica Marković Tomić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

27. mart 2013. godine, OPŠTI OKVIR IPA I OSNOVE DECENTRALIZOVANOG UPRAVLjANjA FONDOVIMA EU
Cilj: Unapređenje znanja učesnika o institucionalnom okviru potrebnom za upravljanje IPA u okviru decentralizovanog upravljanja fondovima EU, kao i o osnovama DM
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja ili sprovođenja pomoći iz IPA komponenti, kao i drugi državni službenici koji indirektno učestvuju u poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA komponenti i interni revizori
Predavač: Bojana Blažon, Ministarstvo finansija i privrede
Vreme održavanja: 09:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2013) – Priprema i primena propisa

26-27. mart 2013. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja sa jezičkim oblikovanjem norme i upoznavanja sa jezičkim nomotehničkim pravilima
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa

Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:30-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2013) – Evropske integracije

22. mart 2013. godine, OSNOVI EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Jelena Stevanov, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović; 011/311-3943
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2013) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

22. april 2013. godine, ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I ZAŠTITNIK GRAĐANA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja polaznika o zakonom propisanima modalitetima saradnje između Zaštitnika građana i organa uprave radi ostvarivanja prava građana.
Ciljna grupa: Državni službenici koji odlučuju po zahtevima građana u prvostepenom i drugostepenom postupku, službenici zaduženi za internu kontrolu, kao i službenici koji obavljaju inspekcijske poslove.
Predavači: Gordana Stevanović, pomoćnik generalnog sekretara Zaštitnika građana, rukovodilac Sektora za postupanje po pritužbama
Vreme održavanja: biće naknadno objavljeno
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovvima
TEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

21. mart 2013. godine, JAVNE NABAVKE - TVINING
Obuka se organizuje u cilju unapređenja znanja učesnika o procedurama primenljivim na tvining ugovore – priručnik o tvining ugovorima
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori
Predavači: Dijana Zdravković, Ministarstvo finansija i privrede
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

20. mart 2013.godine, UPRAVLjANjE KONFLIKTIMA
Cilj obuke je sticanje osnovnih sposobnosti da se u konfliktnim situacijama reaguje na adekvatan način i kvalitetno upravljanje konfliktima.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavači: Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00 - 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2013) - Ustavno uređenje i državna uprava

20 – 21. mart 2013. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Seminar se održava c ciljem sticanja znanja u vezi sa pravilima kancelarijskog poslovanja.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici, pripravnici, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Stojadin Marić, Ministarstvo pravde i državne uprave
Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Mileva Novković, 011/301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

19. mart 2013. godine, RUKOVODILAC U DRŽAVNOJ UPRAVI I NjEGOVE ULOGE
Seminar se održava u cilju jačanja kapaciteta rukovodilaca za unapređenje svoje uloge u državnoj upravi.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finansija i privrede, Uprava carina
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

19-29. mart 2013. godine, OBRADA TEKSTA
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana (19, 21, 25, 27. i 29. marta)
Cilj: Seminar se održava s ciljem osposobljavanja učesnika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove reubličkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata „Srbija“, istočni ulaz, III sprat, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2013) - Ustavno uređenje i državna uprava

15. mart 2013. godine, DRŽAVNA UPRAVA – UREĐENjE I POSLOVI
Seminar se održava s ciljem sticanja znanja o uređenju i poslovima državne uprave.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici, pripravnici, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Slavica Petrović Maksić, Ministarstvo pravde i državne uprave
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Mileva Novković, 011/301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

22. april 2013. godine, USPOSTAVLjANjE DECENTRALIZOVANOG SISTEMA I ODRŽAVANjE AKREDITACIJE
Cilj: Upoznavanje državnih službenika sa procesom i zahtevima akreditacije, načinom kontrole i nadzora sistema
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja pomoći iz IPA fondova i interni revizori, državni službenici koji rade na poslovima praćenja ispunjenosti uslova za uspostavljanje i održavanje decentralizovanog upravljanja EU fondovima
Predavači: Spomenka Vircburger i Dijana Zdravković, Ministarstvo finansija i privrede
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

14. mart 2013. godine, METODE ODABIRA KADROVA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika za primenu savremenih metoda odabira kadrova.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Mileva Novković, 011/301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2013) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

14-15. mart 2013. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTNIM CIKLUSOM
Cilj obuke je usvajanje znanja i veština polaznika potrebnih za upravljanje projektnim ciklusom i metodologijom planiranja celovitih projekata.
Ciljna grupa: državni službenici koji učestvuju u pisanju predloga projekata i njihovom sprovođenju
Predavači: Sanja Stanojević, Služba za upravljanje kadrovima i Biserka Terzić, Ministartvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Vreme održavanja: 09:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 2 (2013) – Javne politike

13. mart 2013. godine SARADNjA DRŽAVNE UPRAVE I CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU IZRADE I PRIMENE JAVNIH POLITIKA
Obuka se održava u cilju upoznavanja sa zakonodavnim, institutionalnim i finansijskim okvirom i međunarodno-pravnim i domaćim standardima učešća organizacija civilnog društva u procesu izrade i primene javnih politika
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima u organima državne uprave i drugim zainteresovanim državnim službenicima
Predavač: Dragan Golubović, Međunarodni centar za neprofitno pravo u Budimpešti
Vreme i mesto održavanja: 10:00-16:00 časova, Palata Srbija, drugi sprat, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, tel: 311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

11. mart 2013. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Seminar se održava s ciljem jačanja kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave.
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Vladimir Lazović, telefon: 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2013) – Decentralizovano upravljanje fondovima EU

8. mart 2013. godine, OPŠTI OKVIR IPA, IPA II (IIa i IIb) I OSNOVE DECENTRALIZOVANOG UPRAVLjANjA FONDOVIMA EU U IPA II KOMPONENTI (DM IPA II)
Cilj: Unapređenje znanja učesnika o institucionalnom okviru potrebnom za upravljanje IPA komponentom II sa zemljama članicama EU i u okviru decentralizovanog upravljanja fondovima EU, kao i osnovama DM
Ciljna grupa: Državni službenici iz institucija iz kojih dolaze članovi nadzornog odbora programa prekogranične i transnacionalne saradnje, zaposleni u Zajedničkim tehničkim sekretarijatima i „antene“ programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa teritorije RS, zaposleni u Kancelariji za EU, Nacionalnom fondu i Revizorskom telu
Predavač: Katarina Ginić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

7. mart 2013. godine, BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za efikasno obavljanje poslova u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su u okviru organa određeni za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Predavač: Mira Božić, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, telefon: 011/301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2013) – Priprema i primena propisa

5-7. mart 2013. godine, ANALIZA EFEKATA PROPISA
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za vršenje analize efekata propisa i za adekvatno izveštavanje o rezultatima sporvedene analize
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u pripremi propisa
Predavači: Mira Prokopijević, Dragana Aleksić, Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa
Vreme održavanja: 08:45-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, u okviru USAID projekta za bolje uslove poslovanja


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2013) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

5. mart 2013. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Seminar se održava c ciljem podizanje kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti
Predavači: Aleksandar Resanović, zamenik poverenika i Marinko Radić, generalni sekretar Službe Poverenika
Vreme održavanja: 09:30 – 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

5-15. mart 2013. godine, BAZE PODATAKA – NAPREDNI NIVO
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana (5, 7, 11, 13. i 15. mart)
Seminar se održava s ciljem produktivnijeg korišćenja postojećih aplikacija razvijenih u MS Access okruženju.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u MS Access sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka, kao i državni službenici koji imaju potrebu za samostalnom izradom i održavanjem jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove Republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/ 301 4 237
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2013) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

4. mart 2013. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST
Seminar se organizuje s ciljem sticanja znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.
Ciljna grupa: Članovi radnih grupa za pisanje izveštaja o rodnoj ravnopravnosti u skladu sa međunarodnim obavezama, kao i državni službenici koji rade na poslovima pisanja i razvoja strateških dokumenata, predlaganja projekata kao i izradi propisa.
Predavač: Mira Marjanović, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

4. mart 2013. godine, PLANIRANjE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANjA - 10h
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa unapređenom metodologijom za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja, kao i sa pripremom finansijskog plana za budžetsku i naredne dve fiskalne godine.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na poslovima pripreme budžeta, kao  državnim službenicima koji rade  na poslovima srednjoročnog planiranja (podnošenju priloga za izradu Plana rada Vlade).
Predavač: Branislav Stipanović, Ministarstvo finansija i privrede
Vreme održavanja: 10:00-11:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

4. mart 2013. godine, PLANIRANjE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANjA - 12h
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa unapređenom metodologijom za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja, kao i sa pripremom finansijskog plana za budžetsku i naredne dve fiskalne godine.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na poslovima pripreme budžeta, kao  državnim službenicima koji rade  na poslovima srednjoročnog planiranja (podnošenju priloga za izradu Plana rada Vlade).
Predavač: Branislav Stipanović, Ministarstvo finansija i privrede
Vreme održavanja: 12:00-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

4. mart 2013. godine, PLANIRANjE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANjA -  početak u 14h
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa unapređenom metodologijom za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja, kao i sa pripremom finansijskog plana za budžetsku i naredne dve fiskalne godine.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na poslovima pripreme budžeta, kao  državnim službenicima koji rade  na poslovima srednjoročnog planiranja (podnošenju priloga za izradu Plana rada Vlade).
Predavač: Branislav Stipanović, Ministarstvo finansija i privrede
Vreme održavanja: 14:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2013) – Javne politike

8. april 2013. godine, OSNOVE ODRŽIVOG RAZVOJA
Cilj: Povećanje kapaciteta državnih službenika za primenu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i uvođenje principa održivog razvoja u javne politike i proces planiranja
Ciljna grupa: Držani službenici koji rade na poslovima izade planova i pripreme projekata kao i sprovođenja mera utvrđenih strateškim dokumentima nadležnih institucija
Predavač: Jelena Simović, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
Vreme održavanja:
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

9. april 2012. godine, PRAVILA PISANE KOMUNIKACIJE U ADMINISTRACIJI
Istorija poslovne pismene komunikacije na srpskom jeziku; Tradicionalna pravila i savremeni standardi u izradi poslovnog pisma; Struktura dopisa; Obavezni elementi dopisa; Najčešće nedoumice u pismenoj komunikaciji (pisanje adrese, brojeva i brojeva telefona); Apelativni deo dopisa; Pozdrav i potpis (pisanje kurtoaznih, akademskih i profesionalnih titula, rod i padež titula, mesto i redosled potpisa, domaća i strana imena, pisanje datuma, navodnika, velikog slova iz poštovanja, upotreba zamenica Vaš, Tvoj, Njegov, upotreba predlog s/sa itd).
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4 236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 15 (2013) – Poslovna komunikacija

27. februar 2013. godine, VEŠTINA POSLOVNE KOMUNIKACIJE
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština učesnika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: prof. dr Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 470
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/301-42-38
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2013) – Programiranje međunarodne pomoći, međunarodna saradnja i projekti

27. februar 2013. godine, PROCES PROGRAMIRANjA MEĐUNARODNE POMOĆI, IDENTIFIKACIJA I IZRADA NACRTA PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA
Obuka se organizuje u cilju upoznavanja učesnika sa Akcionim planom za programiranje međunarodne pomoći uključujući i kalendar aktivnosti, procesom programiranja (identifikovanje i formulisanje programskih i projektnih ideja), načinom prijavljivanja i sastavljanja nacrta predloga projekata.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći u užim unutrašnjim jedinicama čiji delokrug rada obuhvata pisanje predloga projekata i upravljanje projektima.
Predavači: Milena Radomirović, Kancelarije za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00 – 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, telefon: 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

26. februar 2013. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD POSTAVLjANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-16:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301 42 36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2013) – Lični razvoj

25. februar 2013.godine, MENTORSTVO (MENTORING) KAO INSTRUMENT RAZVOJA
Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa modelom mentorstva kao veštinom osposobljavanja i razvoja zaposlenih i unapređenje njihovih znanja i veština za sprovođenje mentorstva u praksi.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavači: Slađana Milošević, stručnjak za mentorstvo i koučing
Vreme održavanja: 09:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2013) – Lični razvoj

20. februar 2013. godine, UVOD U KOUČING (Coaching) – „BUĐENjE POTENCIJALA U SEBI I DRUGIMA“
Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva i načinu menjanja ograničavajućih uverenja i ponašanja, kao i pronalaženja novih rešenja
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavači: Sanja Stanojević, Zorica Lukić i Dragana Gnjatović
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Valentina Korać, vkorac@arcad-serbia.com
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

19. februar 2013. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja polaznika sa standardima i procedurama revizije i ulogom Državne revizorske institucije, kao i u cilju jačanja kapaciteta državne administracije za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljubica Janković-Andrijević, vrhovni državni revizor, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 10:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

19. februar 2013. godine, MOBING – SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavači: Snežana Milajić, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, i Dejan Kostić, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Vreme održavanja: 10:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2013) – Priprema i primena propisa

18. februar 2013. godine, HARMONIZACIJA NACIONALNIH PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE - TABELA USKLAĐENOSTI
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja i veština državnih službenika za donošenje pravnih akata sa odredbama evropskog prava.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen državnim službenicima koji rade na normativnim poslovima i učestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač: Dragana Radojičić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2013) – Javne politike

18. februar 2013. godine, PRIKUPLjANjE, ANALIZA I KORIŠĆENjE PODATAKA
Seminar se održava s ciljem razvoja analitičkih kapaciteta državnih službenika za unapređenje procesa prikupljanja i korišćenja podataka zvanične statistike.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave kao i kreiranja javnih politika.
Predavači: Dragana Đoković Papić i Vladica Janković, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 10:00 do 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

18-28. februar 2013. godine, BAZE PODATAKA
Napomena: Seminar se održava svakog drugog dana (18, 20, 22, 26. i 28. februara)
Seminar se održava u cilju sticanja i unapređenja znanja državnih službenika iz oblasti računarske pismenosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u MS Access sistemu i/ili koriste MS Access bazu kao skladište podataka
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00-18:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, 011/301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

20. februar 2013. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD POSTAVLjANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-16:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, telefon: 011/ 301 42 36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2013) – Borba protiv korupcije

14. februar 2013. godine PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Cilj: Upoznavanje učesnika seminara sa odredbama Zakona i načinom postupanja organa vlasti u cilju pružanja informacija od javnog značaja i sa aktivnostima na daljem unapređivanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Ciljna grupa: Državni službenici zaduženi za pružanje informacija od javnog značaja u organima državne uprave i svi ostali državni službenici.
Predavači: Stanojla Mandić i Gordana Šunjevarić, Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

13-14. februar 2013. godine, KOMPETENCIJE I RAZVOJ KARIJERE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Unapređenje znanja polaznika o značaju i ulozi kompetencija u procesu razvoja karijere državnih službenika
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave.
Predavači: Milica Bukvić, Služba za upravljanje kadrovima, Tanja Vujinović, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, i Slavica Timotijević, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za vodne puteve
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Valentina Korać, vkorac@arcad-serbia.com
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

13. februar 2013. godine, OCENjIVANjE IZ UGLA OCENjIVANIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Unapređenje znanja polaznika o značaju i ulozi kompetencija u procesu razvoja karijere državnih službenika
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavači: Lidija Došen, Ministarstvo finansija i privrede – Poreska uprava, Anđela Roglić, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, i Gordana Kocić, Direkcija za železnice
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Valentina Korać, vkorac@arcad-serbia.com
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2013) – Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

13. februar 2013.godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i diskriminatorskog postupanja u praksi.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavač: Emila Spasojević, kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 10:00 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 271
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

12. februar 2013. godine, OCENjIVANjE IZ UGLA OCENjIVANIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Unapređenje znanja polaznika o značaju i ulozi kompetencija u procesu razvoja karijere državnih službenika
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavači: Dragana Markićević, Ministarstvo finansija i privrede, Sandra Denković, Ministarstvo finansija i privrede – Uprava carina, i Branislava Đorić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Valentina Korać, vkorac@arcad-serbia.com
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2013) – Borba protiv korupcije

12. februar 2013. godine PLANOVI INTEGRITETA KAO MEHANIZAM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
Cilj: Upoznavanje učesnika sa planom integriteta i svrhom njegove izrade, elementima sadržaja plana integriteta i primeni plana integriteta, kao i osposobljavanje polaznika za praktičnu izradu i sprovođenje plana integriteta
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces izrade i sprovođenja plana integriteta, kao i svi drugi državni službenici
Predavači: Dragana Krunić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274 Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

11. februar 2013. godine, OCENjIVANjE IZ UGLA OCENjIVANIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Unapređenje znanja polaznika o značaju i ulozi kompetencija u procesu razvoja karijere državnih službenika
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavači: Mirjana Mališić, Republički hidrometeorološki zavod, Natalija Radivojević i Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Valentina Korać, vkorac@arcad-serbia.com
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

11. februar 2013. godine, DONOŠENjE ODLUKA I UPRAVLjANjE TIMOM
Seminar se organizuje s ciljem jačanje kapaciteta rukovodilaca za efikasno upravljanje timom i uspešno donošenje odluka.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Mirjana Veljković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Mileva Novković, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 17 (2013) – Informaciono komunikacione tehnologije

11-21. februar 2013.godine, TABELARNE KALKULACIJE
Napomena: seminar se održava svakog drugog dana (11, 13, 14, 19. i 21. februara)
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za samostalnu izradu tabela i obradu podataka u tabelama, kao i kreiranja i oblikovanja dijagrama i grafikona.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Ivica Blagdanić,Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 15:00 – 18:00
Mesto održavanja: Palata „ Srbija '', istočni ulaz, III sprat, sala 333
Koordinator: Vladimir Lazović, telefon: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2013) – Javne politike

21. mart 2013. godine, SOCIJALNO UKLjUČIVANjE I SMANjENjE SIROMAŠTVA – PRIBLIŽAVANjE SOCIJALNOM PROCESU EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava sa ciljem izgradnja kapaciteta neophodnih za prilagođavanje institucionalnog okvira za praćenje siromaštva i socijalne uključenosti u Srbiji sa principima EU.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave, izrade propisa i poslovima koji su u vezi sa unapređenjem položaja socijalno isključenih grupa u organima državne uprave.
Predavači: Žarko Šunderić, Ivan Sekulović i Biljana Mladenović, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije
Vreme održavanja: 09:00-14:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.
TEMATSKA OBLAST 16 (2013) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2013. GODINI
Za nove polaznike
Uvodni početni nivo A11
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem osposobljavanja polaznika za razumevanje i korišćenje svakodnevnih reči i izraza na francuskom jeziku
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Mileva Novković, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Radi pohađanja kursa francuskog, biće neophodno izvršiti uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka održavanja kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i dostaviti popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 16 (2013) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2013. GODINI - OSTALI NIVOI
Za nove polaznike
(koji imaju znanje francuskog jezika)
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem osposobljavanja polaznika za razgovor o poznatim stvarima, obrazlaganje određenog problema, događaja, kao i za pisanje sažetog teksta
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Mileva Novković, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Neophodno je prilikom prijave u polju „Očekivanja od seminara“ samoprocenom odrediti i upisati nivo kursa koji mislite da možete da pohađate shodno samoprocenjenom nivou znanja i opisima pojedinih nivoa. Nakon testiranja, o kojem ćete naknadno biti obavešteni, bićete finalno razvrstani u odgovarajući nivo učenja
Napomena: Radi pohađanja kursa francuskog, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka održavanja kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 16 (2013) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2013. GODINI
Za polaznike iz 2012. godine koji su započeli učenje na nivou A11
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Mileva Novković, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika, koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2012. godini, polaznici će biti uključeni u grupu odgovarajućeg nivoa učenja u 2013. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2013. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 16 (2013) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2013. GODINI
Za polaznike iz 2012. godine koji su započeli učenje na nivou A12
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Mileva Novković, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika, koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2012. godini, polaznici će biti uključeni u grupu odgovarajućeg nivoa učenja u 2013. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2013. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 16 (2013) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2013. GODINI
Za polaznike iz 2012. godine koji su započeli učenje na nivou A21
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Mileva Novković, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2012. godini, polaznici će biti uključeni u grupu odgovarajućeg nivoa učenja u 2013. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2013. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 16 (2013) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2013. GODINI
Za polaznike iz 2012. godine koji su započeli učenje na nivou B11
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Mileva Novković, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika, koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2012. godini, polaznici će biti uključeni u grupu odgovarajućeg nivoa učenja u 2013. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2013. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 16 (2013) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2013. GODINI
Za polaznike iz 2012. godine koji su započeli učenje na nivou B13
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Mileva Novković, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika, koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2012. godini, polaznici će biti uključeni u grupu odgovarajućeg nivoa učenja u 2013. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2013. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 16 (2013) – Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2013. GODINI
Za polaznike iz 2012. godine koji su započeli učenje na nivou B2
Kurs se organizuje tokom dva semestra s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da se na francuskom jeziku jasno izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove i razumeju glavne sadržaje o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po
Mesto održavanja: prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Mileva Novković, 011/311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Napomena: Nakon testiranja znanja francuskog jezika, koje će biti sprovedeno na kraju kursa u 2012. godini, polaznici će biti uključeni u grupu odgovarajućeg nivoa učenja u 2013. godini.
Radi nastavka pohađanja kursa francuskog u 2013. godini, biće neophodno da izvršite uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka novog kursa (o visini participacije i roku za uplatu bićete naknadno obavešteni), kao i da dostavite popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu ćete takođe naknadno biti obavešteni)
TEMATSKA OBLAST 5 (2013) – Evropske integracije

31. januar 2013. godine, OSNOVI EVROPSKE UNIJE
Seminar se održava u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavač: Ana Knežević Bojović, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
Vreme održavanja: 09:00-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, telefon: 301-42-38 
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

24-25. januar 2013. godine, KOMPETENCIJE I RAZVOJ KARIJERE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Unapređenje znanja polaznika o značaju i ulozi kompetencija u procesu razvoja karijere državnih službenika
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave.
Predavači: Selena Aleksić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Snežana Antonijević, Služba za upravljanje kadrovima, Đurđa Janićijević, Ministarstvo kulture
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Valentina Korać, vkorac@arcad-serbia.com
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2013) – Službenički sistem

22-23. januar 2013. godine, KOMPETENCIJE I RAZVOJ KARIJERE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Unapređenje znanja polaznika o značaju i ulozi kompetencija u procesu razvoja karijere državnih službenika
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa.
Predavači: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima, Branislava Stojanović, Ministarstvo finansija i privrede, Sandra Bošković, Ministarstvo finansija i privrede - Uprava carina 
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Valentina Korać, vkorac@arcad-serbia.com
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 12 (2013) – Lični razvoj

16. januar 2013. godine, UVOD U KOUČING (Coaching) – „BUĐENjE POTENCIJALA U SEBI I DRUGIMA“
Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva i načinu menjanja ograničavajućih uverenja i ponašanja, kao i pronalaženja novih rešenja
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač: Tatjana Dragosavac i Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Valentina Korać, vkorac@arcad-serbia.com
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje
regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 13 (2013) – Obuka predavača

10-11. januar 2013. godine, OPŠTA OBUKA PREDAVAČA – RAZVOJ TRENERSKIH VEŠTINA, modul 2
Cilj
: Doprinos kvalitetnijoj realizaciji programa stručnog usavršavanja putem unapređenja trenerskih znanja i veština.
Ciljna grupa: Državni službenici sa manje ili više predavačkog iskustva, ali sa potrebnim specijalističkim znanjem iz neke od tematskih oblasti predviđenih ovim programom
Predavači: Radmila Radić-Dudić, Jarmila Bujak Stanko, Građanske inicijative
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Valentina Korać, vkorac@arcad-serbia.com
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u okviru projekta "Unapređenje regrutacije i razvoj karijere u državnoj upravi"- IPA 2010


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

3. april 2013. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta za efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: mr Olga Kostić, Ministarstvo finansija  i privrede– Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 7 (2013) – Javne finansije

10, 11. i 12. april 2013. godine, SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Seminar se održava u cilju razvijanja kapaciteta za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki i ostali državni službenici koji su uključeni u taj proces.
Predavači: Danijela Bokan, Daliborka Srećkov i Đorđe Belenzada, Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2013) – Rukovođenje u državnoj upravi

05. decembar 2013. godine, MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
Seminar se održava u cilju unapređenja veština rukovodilaca za uspostavljanje i održavanje motivacije zaposlenih.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, drugi sprat
Koordinator: Snežana Abramović, 011/301-42-37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2013) – Borba protiv korupcije

18. novembar 2013. godine PLANOVI INTEGRITETA KAO MEHANIZAM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
Cilj:
Upoznavanje učesnika sa planom integriteta i svrhom njegove izrade, elementima sadržaja plana integriteta i primeni plana integriteta, kao i osposobljavanje polaznika za praktičnu izradu i sprovođenje plana integriteta
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces izrade i sprovođenja plana integriteta, kao i svi drugi državni službenici
Predavači: mr Ivica Lazović, Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Vreme održavanja: 10:15-14:30 časova
Mesto održavanja:Palata Srbije,istočni ulaz 
Koordinator:Nataša Živojinović, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Programpretraga
kalendar