Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Stručno usavršavanje > Arhiva obuka 2014

Arhiva obuka 2014

Strani jezik (2016)

FRANCUSKI JEZIK U 2015. GODINI


Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Termini održavanja: dva puta nedeljno po sat i po tokom dva semestra
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Predavači: iz Francuskog instituta u Srbiji
Koordinator: Ivana Slović, 011/301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji
Nivoi učenja odgovaraju skali Zajedničkog evropskog referentnog okvira za učenje, podučavanje i ocenjivanje u nastavi stranih jezika

Način prijave: Zainteresovani kandidati elektronski se prijavljuju, popunjavanjem aplikacije, klikom na «prijavi se». Nakon uspešne prijave, kandidat je OBAVEZAN da klikne na link ODŠTAMPAJTE VAŠE ODGOVORE kako bi odštampao popunjen formular. Nakon potpisa rukovodioca, kandidat ga dostavlja kontakt-osobi u svom organu.

 

 

Koraci nakon elektronske prijave:

 

 1. Služba prosleđuje uredne elektronske prijave kandidata OIF, radi selekcije, a o rezultatima selekcije Služba izveštava kandidate.
 2. Kandidati čije prijave budu prihvaćene od strane Službe za upravljanje kadrovima i OIF, bivaju testirani od strane Francuskog instituta u Srbiji. Prema procenjenom znanju kandidati će biti razvrstani na odgovarajući nivo učenja, a o terminu pohađanja kursa biće naknadno obavešteni.
 3. Kandidati koji budu primljeni na kurs francuskog biće u obavezi da radi upisa izvrše uplatu participacije Francuskom institutu u Srbiji pre početka kursa (o visini participacije i roku za uplatu biće naknadno obavešteni), kao i da dostave popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika“ na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu će takođe naknadno biti obavešteni)

 
Strani jezik (2016)

Francuski jezik - Nivo A2
Kurs se organizuje za nove polaznike koji se samoprocenom prijavljuju na ovaj nivo, s ciljem osposobljavanje polaznika za razmenu direktnih, svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima na francuskom jeziku
Strani jezik (2016)

Francuski jezik - Nivo B1
Kurs se organizuje za stare polaznike prethodnog nivoa, kao i nove polaznike koji se samoprocenom prijavljuju na ovaj nivo, s ciljem osposobljavanja polaznika za jednostavno sporazumevanje u vezi sa poznatim stvarima, kao i iskustvima, stavovima, očekivanjima i ciljevima, na francuskom jeziku.
Strani jezik (2016)

Francuski jezik - Nivo B2
Kurs se organizuje za stare polaznike prethodnog nivoa, kao i nove polaznike koji se samoprocenom prijavljuju na ovaj nivo, s ciljem osposobljavanja polaznika za samostalno, jasno i potpuno izražavanje o velikom broju tema iz profesionalnog i društvenog života na francuskom jeziku..

 
Strani jezik (2016)

Francuski jezik - Nivo C1
Kurs se organizuje za stare polaznike prethodnog nivoa, kao i nove polaznike koji se samoprocenom prijavljuju na ovaj nivo, s ciljem unapređenja sposobnosti polaznika da razumeju sadržaje na francuskom jeziku i jasno se izražavaju u oblasti evropskih integracija, obrazlažu stavove i planove.

 
TEMATSKA OBLAST 4 (2014) - SLUŽBENIČKI SISTEM

05. decembar 2014. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD UTVRĐIVANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Cilj: Unapređenje znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici
Predavač:
Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja:
10:00 -15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala
273
Koordinator: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

3. decembar 2014. godine, ETIKA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Cilj: Jačanje svesti o značaju odgovornosti, profesionalizma, nepristrasnosti i etičkog ponašanja zaposlenih
Ciljna grupa: svi  držani službenici
Predavač: Ana Arsenijević i Ksenija Mitrović, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Kontakt: Nataša Živojinović, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2014) - POSLOVNA KOMUNIKACIJA

28. novembar 2014. godine, JAVNI NASTUP
Unapređenje prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije,uverljivije i profesionalnije javno nastupali
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji javno nastupaju u okviru i izvan državne uprave
Predavač: Slavica Stevanović
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

27-28. novembar 2014. godine, JAVNE NABAVKE PREMA EU PRAVILIMA: PRAKTIČNI VODIČ ZA UGOVORNE POSTUPKE ZA EKSTERNE AKTIVNOSTI EK (PRAG)-UGOVORI O PRUŽANjU USLUGA
Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki usluga prema pravilima PRAG-a.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima
sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima
pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima
pretpristupne pomoći EU.
Predavači: Biljana Jezdić, Biljana Debeljaković
Vreme održavanja: 8:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2014) - LIČNI RAZVOJ

27. novembar 2014. godine, KOUČING KAO INSTRUMENT RAZVOJA
Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoju zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva, procesu promena i pronalaženju novih rešenja
Ciljna grupa: Rukovodioci u državnoj upravi
Predavač: Tatjana Dragosavac i Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2014) - INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

26-28. novembar 2014. godine TABELARNE KALKULACIJE - NAPREDNI NIVO
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima, korišćenjem programa MS Excell.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen svim državnim službenicima
Predavač: Snežana Abramović, sertifikovani ECDL ispitivač
Vreme i mesto održavanja: 9:00-14:00 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Snežana Antonijević, tel: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2014) - POSLOVNA KOMUNIKACIJA

26. novembar 2014, JAVNI NASTUP
Cilj seminara je unapređenje prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji javno nastupaju u okviru i izvan državne uprave.
Predavač: Slavica Stevanović
Vreme održavanja: 08.00-15.00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: 011/301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2014) - POSLOVNA KOMUNIKACIJA

25-26. novemar 2014, POSLOVNI PROTOKOL
Cilj seminara je unapređenje znanja i veština polaznika u vezi sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje, kao i rukovodioci u
organima državne uprave.
Trener: Ljudmila Milatović, Generalni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 25-26. novembar 2014. godine
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2014) - LIČNI RAZVOJ

24-25. novemar 2013. godine, SAMOPROCENA INDIVIDUALNIH POTENCIJALA ZA RAZVOJ
Seminar se održava u cilju boljeg razumevanja sopstvene ličnosti na temelju samoprocene i shvatanje uloga i ponašanja koje pojedinci zauzimaju u timu i organizaciji.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Tatjana Dragosavac i Jelena Đorđević, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 011/ 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

20-21. novembar 2014. godine JAVNE NABAVKE PREMA EU PRAVILIMA: PRAKTIČNI VODIČ ZA UGOVORNE POSTUPKE ZA EKSTERNE AKTIVNOSTI (PRAG) – UGOVORI O DODELjIVANjU BESPOVRATNIH SREDSTAVA (GRANTOVA) U OKVIRU IPA KOMPONENTE II SA STANOVIŠTA ULOGE TELA NADLEŽNIH ZA PROGRAMIRANjE I NADZOR NAD SPROVOĐENjEM PROGRAMA
Obuka se održava u cilju sticanja neophodnih znanja za razumevanje sprovođenja postupaka javnih nabavki za dodeljivanje bespovratnih sredstava (grantova) na programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente II prema pravilima PRAG–a.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen
članovima upravnih odbora, nadzornih odbora, tehničkih sekretarijata programa prekogranične saradnje u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač:
Valentina Vidović
Vreme i mesto održavanja: 8:00-15:30 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, drugi sprat, sala 274
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

19-20. novembar 2014. godine,ULOGA I ZADACI KOORDINATORA ZA HORIZONTALNA
PITANjA U SISTEMU UPRAVLjANjA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika odgovornih za koordinaciju horizontalnih pitanja u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU za vršenje poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa propisanim procedurama.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima koordinacije horizontalnih pitanja u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavači: Ivana Urošević i Spomenka Vircburger, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2014) - INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

19- 21. novembar 2014. godine, OBRADA TEKSTA - NAPREDNI NIVO
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: NS PRO GROUP
Vreme održavanja: 08:30-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2014) - SLUŽBENIČKI SISTEM

18. novembar 2014. godine,  KOMPETENCIJE I RAZVOJ KARIJERE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Unapređenje znanja polaznika o značaju i ulozi kompetencija u procesu razvoja karijere državnih službenika
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave.
Predavači:  Milica Bukvić i Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

17-18. novembar 2014. godine JAVNE NABAVKE PREMA EU PRAVILIMA: PRAKTIČNI VODIČ ZA UGOVORNE POSTUPKE ZA EKSTERNE AKTIVNOSTI (PRAG) – UGOVORI O DODELjIVANjU BESPOVRATNIH SREDSTAVA (GRANTOVA) U OKVIRU IPA KOMPONENTE II SA STANOVIŠTA ULOGE TELA NADLEŽNIH ZA PROGRAMIRANjE I NADZOR NAD SPROVOĐENjEM PROGRAMA
Obuka se održava u cilju sticanja neophodnih znanja za razumevanje sprovođenja postupaka javnih nabavki za dodeljivanje bespovratnih sredstava (grantova) na programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente II prema pravilima PRAG–a.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen
članovima upravnih odbora, nadzornih odbora, tehničkih sekretarijata programa prekogranične saradnje u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač:
Valentina Vidović
Vreme i mesto održavanja: 8:00-15:30 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, drugi sprat, sala 274
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

14. novembar 2014. godine PRIPREMA PROGRAMA PREKOGRANIČNE I TRANSNACIONALNE SARADNjE U OKVIRU IPA II
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika sa osnovnim koracima u izradi operativnih programa u procesu programiranja programa prekogranične i transnacionalne saradnje za IPA II.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen
članovima radnih grupa koji rade na poslovima programiranja programa prekogranične i transnacionalne saradnje EU i članovima Zajedničkih nadzornih odbora programa.
Predavač: Katarina Ginić i Natalija Matunović
Vreme i mesto održavanja:
8:00-15:30 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, drugi sprat, sala 274
Koordinator: Snežana
Abramović, tel: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2014) - POSLOVNA KOMUNIKACIJA

13. novembar 2014. godine, PRAVILA PISANE KOMUNIKACIJE U ADMINISTRACIJI
Cilj: Unapređenje jezičke kulture državnih sužbenika
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Slavica Stevanović, novinar
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 270
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2014) - INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

13-14. novembar 2014. godine, PREZENTACIJE
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika da kreiraju MS Power Point prezentaciju, formatiraju, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: NS PRO GROUP
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2014) - ZAKONODAVNI PROCES

12-13. novembar 2014. godine, ZNAČAJ I ULOGA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI RADE NA UPRAVNIM, NADZORNIM I STRUČNIM POSLOVIMA U ZAKONODAVNOM PROCESU
Cilj: 
unapređenje znanja i veština državnih službenika koji rade na upravnim, nadzornim i stručnim poslovima u vezi sa njihovom ulogom z uakonodavnom procesu
Ciljna grupa:
Državni službenici koji rade na upravnim, nadzornim i stručnim poslovima u zakonodavnom procesu
Predavač:
Mira Radivojević, Ministarstvo zdravlja i Zvezdana Milosavljević, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja
Vreme održavanja:
08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: 
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator:
Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2014) - LIČNI RAZVOJ

12. novembar 2014. godine,  KOUČING KAO INSTRUMENT RAZVOJA                                                                                                                                                           Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva i načinu menjanja ograničavajućih uverenja i ponašanja, kao i pronalaženja novih rešenja
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač:  Tatjana Dragosavac i Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

5. novembar 2014. godine PROGRAMI PREKOGRANIČNE I TRANSNACIONALNE SARADNjE U OKVIRU NOVE FINANSIJSKE PERSPEKTIVE EVROPSKE UNIJE ZA PERIOD 2014–2020. GODINE
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika sa pojmom i namenom programa prekogranične i transnacionalne saradnje i osnovnim pravilima za sprovođenje.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen
državnim službenicima koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU
Predavač: Katarina Ginić i Ivana Davidović
Vreme i mesto održavanja:
8:00-15:30 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, drugi sprat, sala 274
Koordinator: Snežana
Abramović, tel: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

4. novembar 2014. godine, OTVORENO O KORUPCIJI - OTKAZANO
Seminar se organizuje s ciljem upoznavanja sa pravnim okvirom za borbu protiv korupcije i razumevanja pojmova vezanih za nastanak i posledice korupcije, kao i s ciljem podizanja svesti i jačanja integriteta državnih službenika o ličnoj odgovornosti u sprovođenju zakonom predviđenih mera i mehanizama.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 09.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: studs@suk.gov.rs, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

05. novembar 2014. godine, SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA I KONTROLA IMOVINE FUNKCIONERA - OTKAZANO 
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa pojmom i vrstama sukoba interesa, sa obavezama organa javne vlasti u pogledu obaveštavanja i vođenja evidencija o poklonima  i konkretnim obavezama funkcionera u oblasti prijavljivanja imovine funkcionera
Ciljna grupa:  Rukovodioci na položaju i lica koja su ispred organa zaduženi za dostavljanje obaveštenja o poklonima i stupanju i prestanku funkcije
Predavači: Zorana Kepnik Hinić, Almira Medjunjanin i Jasmina Ćirković,  Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

4. novembar 2014. godine, OTVORENO O KORUPCIJI - OTKAZANO
Seminar se organizuje s ciljem upoznavanja sa pravnim okvirom za borbu protiv korupcije i razumevanja pojmova vezanih za nastanak i posledice korupcije, kao i s ciljem podizanja svesti i jačanja integriteta državnih službenika o ličnoj odgovornosti u sprovođenju zakonom predviđenih mera i mehanizama.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 09.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: studs@suk.gov.rs, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2014) - RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

31. oktobar 2014-3. decembar 2014. godine, PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODIOCE
Svi neophodni koraci prijave, kao i Program, detaljno su opisani u brošuri Programa na veb-sajtu Službe.
Program je kreiran u cilju pružanje podrške rukovodiocima u efikasnijem i efektivnijem obavljanju poslova rukovođenja, sticanjem novih i nadogradnjom već usvojenih znanja i veština 

M1: Interkulturna komunikacija u Evropskoj uniji -biće naknadno poznat.

M2: Upravljanje zakonodavnim procesom 31.10.2014.

M3: Mentorstvo kao instrument razvoja 6.11.2014.

M4: Koučing kao instrument razvoja 12.11.2014.

M5: Kompetencije i razvoj karijere državnih službenika 18.11.2014.

M6: Samoprocena individualnih potencijala za razvoj 24-25.11.2014.

M7: Javni nastup 28.11.2014.

M8: Etika u državnoj upravi 3.12.2014.                               

Ciljna grupa: rukovodioci organa državne uprave.
Treneri: Radoje Cerović, Ranka Vujović, Tatjana Dragosavac, Svetlana Tomić, Milica Bukvić, Jelena Đorđević, Slavica Stevanović, Ksenija Mitrović, Ana Arsenijević
Vreme održavanja: 31. oktobar 2014-3. decembar 2014. godine (devet trening dana)
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 
TEMATSKA OBLAST 16 (2014) - INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

30-31. oktobar 2014. godine, TABELARNE KALKULACIJE
Cilj: Osposobljavanje državnih službenika za samostalno izradu tabela i obradu podataka u
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Jovan Aleksić
Vreme održavanja: 8:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

28-29. oktobar 2014. godine OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA KOD PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA KOMPONENTI I I IIB
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen
novozaposlenim državnim službenicima i državnim službenicima koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Ljiljana Ilić
Vreme i mesto održavanja:
8:00-15:30 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, drugi sprat, sala 274
Koordinator: Snežana
Abramović, tel: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2014) - INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

 

23. i 24. oktobar 2014. godine, OBRADA TEKSTA
Cilj: osposobljavanje polaznika za pravljenje, menjanje i obradu dokumenata
Ciljna grupa:
svi državni službenici
Predavač:
NS PRO Grup
Vreme održavanja:
biće naknadno objavljeno
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator:
Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

23-24. oktobar 2014. godine OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA KOD PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA KOMPONENTI I I IIB
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen
novozaposlenim državnim službenicima i državnim službenicima koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Ljiljana Ilić
Vreme i mesto održavanja:
8:00-15:30 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, drugi sprat, sala 274
Koordinator: Snežana
Abramović, tel: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2014) - POSLOVNA KOMUNIKACIJA

22. oktobar 2014. godine, PRAVILA PISANE KOMUNIKACIJE U ADMINISTRACIJI
Cilj: unapređenje jezičke kulture državnih sužbenika
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Slavica Stevanović, novinar
Vreme održavanja: 07:30-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

21-22. oktobar 2014. godine, JAVNE NABAVKE PREMA EU PRAVILIMA: PRAKTIČNI VODIČ ZA UGOVORNE POSTUPKE ZA EKSTERNE AKTIVNOSTI EK (PRAG)-UGOVORI O PRUŽANjU USLUGA
Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki usluga prema pravilima PRAG-a.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima
sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima
pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima
pretpristupne pomoći EU.
Predavači: Biljana Jezdić, Biljana Debeljaković
Vreme održavanja: 8:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević,  301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 
TEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
TEMATSKA OBLAST 5 (2014) - EVROPSKE INTEGRACIJE

13. oktobar 2014. godine, REGIONALNA POLITIKA
Upoznavanje državnih službenika sa  osnovnim normativnim okvirom, procedurama i institucijama EU u oblasti regionalnog razvoja i saradnje.
Ciljna grupa:  svi državni službenici
Predavač: Marina Marasović, HABOR
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/301-4238, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovimau saradnji sa Centrom izvrsnosti, Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2014) - EVROPSKE INTEGRACIJE

13. oktobar 2014. godine, EKONOMSKA POLITIKA
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim normativnim okvirom, procedurama i institucijama EU u oblasti ekonomske politike.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Karlo Čulo, CERP, Hrvatska
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Centrom izvrsnosti, Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
TEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
TEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

09. oktobar 2014. godine, ETIKA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Cilj: Jačanje svesti o značaju odgovornosti, profesionalizma, nepristrasnosti i etičkog ponašanja zaposlenih
Ciljna grupa: Novozaposleni i  drugi držani službenici
Predavač: Ana Arsenijević i Ksenija Mitrović, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Kontakt: 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
TEMATSKA OBLAST 16 (2014) - INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

08-10. oktobar 2014. godine TABELARNE KALKULACIJE - NAPREDNI NIVO
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima, korišćenjem programa MS Excell.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen svim državnim službenicima
Predavač: Snežana Abramović, sertifikovani ECDL ispitivač
Vreme i mesto održavanja: 9:00-14:00 časova, Palata Srbija, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Antonijević, tel: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
TEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

07. oktobar 2014. godine, SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA I KONTROLA IMOVINE FUNKCIONERA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa pojmom i vrstama sukoba interesa, sa obavezama organa javne vlasti u pogledu obaveštavanja i vođenja evidencija o poklonima  i konkretnim obavezama funkcionera u oblasti prijavljivanja imovine funkcionera
Ciljna grupa:  Rukovodioci na položaju i lica koja su ispred organa zaduženi za dostavljanje obaveštenja o poklonima i stupanju i prestanku funkcije
Predavači: Zorana Kepnik Hinić, Almira Medjunjanin i Jasmina Ćirković,  Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2014) - RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

PROGRAM ZA RUKOVODIOCE 

 •  MODUL 1: KOMPETENCIJE I RAZVOJ KARIJERE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - 1. OKTOBAR
 •  MODUL 2: UPRAVLjANjE ZAKONODAVNIM PROCESOM - 8. OKTOBAR
 •  MODUL 3: NA PUTU KA EU - 13. OKTOBAR 
 •  MODUL 4: EVROPSKI ADMINISTRATIVNI PROSTOR - 20. OKTOBAR
 •  MODUL 5: SAMOPROCENA INDIVIDUALNIH POTENCIJALA ZA RAZVOJ - 27/28. OKTOBAR
 •  MODUL 6: KOUČING KAO INSTRUMENT RAZVOJA - 3. NOVEMBAR
 •  MODUL 7: POSLOVNI PROTOKOL - 13/14. NOVEMBAR
 •  MODUL 8: ODNOSI S JAVNOŠĆU - 24. NOVEMBAR

Vreme održavanja: oktobar – novembar 2014, (10 radnih dana treninga)
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

1-2. oktobar 2014. godine, OSNOVE JAVNIH NABAVKI PREMA EU PRAVILIMA KOJA SE PRIMENjUJU U SPROVOĐENjU PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU
Cilj obuke je sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki prema pravilima EU koja se primenjuju u sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU.
Ciljna grupa: novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavači: Biljana Jezdić i Biljana Debeljaković, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2014) - EVROPSKE INTEGRACIJE

29. septembar 2014. godine, SOCIJALNA POLITIKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa osnovnim karakteristikama i specifičnostima socijalne politike Evropske unije
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: naknadno obaveštenje
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2014) - EVROPSKE INTEGRACIJE

29. septembar 2014. godine, POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE- OTKAZANO!!!
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa osnovnim normativnim okvirom, procedurama i institucijama EU u oblasti zaštite životne sredine, kao i sa osnovnim ciljevima i principima funkcionisanja ekološke politike EU
Ciljna grupa:
Svi državni službenici
Predavač: naknadno obaveštenje
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 
TEMATSKA OBLAST 16 (2014) - INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

24 - 26. septembar 2014. godine, OBRADA TEKSTA - NAPREDNI NIVO
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: NS PRO GROUP
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2014) - ZAKONODAVNI PROCES

23. septembar - 18. novembar 2014. godine PROGRAM ZA ZAKONODAVNI PROCES ZA ZAPOSLENE NA NORMATIVNIM POSLOVIMA
TEMATSKA OBLAST 5 (2014) - EVROPSKE INTEGRACIJE

22. septembar 2014. godine, ZAJEDNIČKA POLjOPRIVREDNA POLITIKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa osnovnim procedurama, normativnim zahtevima i institucionalnim okvirom u oblasti zajedničke poljoprivredne politike
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Davorka Hajduković, pomoćnica ministra Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu saradnju, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

22. septembar 2014. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTNIM CIKLUSOM
Seminar se održava u cilju usvajanja znanja i veština potrebnih za upravljanje projektnim ciklusom, pristupom logičke matrice i upoznavanje sa metodologijom planiranja projekata
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Tomislav Belovari, načelnik Sektora za programe EU, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2014) - POSLOVNA KOMUNIKACIJA

19. septembar 2014. godine, VEŠTINA POSLOVNE KOMUNIKACIJE     -     POPUNjENO
Seminar se održava u cilju upoznavanja državnih službenika sa značajem uspešne poslovne komunikacije i aktivnog pristupa u komunikaciji, kao i o načinima prevencije konflikata
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 4238, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Fondacijom Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2014) - INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

18 - 19. septembar 2014. godine, PREZENTACIJE
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika da kreiraju MS Power Point prezentaciju, formatiraju, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: NS PRO GROUP
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 16 (2014) - INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

16 – 17. septembar 2014. godine, BAZE PODATAKA
Seminar se održava u cilju osposobljavanja državnih službenika za samostalnu izradu i održavanje jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
TEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
TEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

03-04. jul 2014. godine, JAVNE NABAVKE PREMA EU PRAVILIMA: PRAKTIČNI VODIČ ZA UGOVORNE POSTUPKE  ZA EKSTERNE AKTIVNOSTI (PRAG) – UGOVORI O DODELjIVANjU BESPOVRATNIH  SREDSTAVA (GRANTOVA) KROZ PRIMENU ANEKSA IV SA NAGLASKOM NA NABAVKU USLUGA I DOBARA
Obuka se održava u cilju sticanja znanja u vezi sa sprovođenjem postupaka javnih nabavki za dodeljivanje bespovratnih sredstava na programima pretpristupne pomoći EU prema pravilima PRAG –a, kao i Ugovorima o dodeljivanju bespovratnih  sredstava (grantova) kroz primenu Aneksa IV sa naglaskom na nabavku usluga i dobara
Ciljna grupa: Državni službenici koji će se baviti grantovima i sekundarnom nabavkom u okviru svog rada na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU
Predavači: Borislav Bogunović, konsultant na Projektu
Vreme održavanja: 09.30-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta Ministarstva finansija  "Tehnička pomoć državnim organima Srbije za upravljanje pretpristupnom pomoći"


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
TEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
TEMATSKA OBLAST 13 (2014) - ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I TAJNOSTI PODATAKA

13. jun 2014. godine, MEHANIZMI ZA PRAĆENjE PRIMENE OSNOVNIH MEĐUNARODNIH UGOVORA O LjUDSKIM PRAVIMA
Seminar se održava s ciljem upoznavanja učesnika sa mehanizmima nadzora nad primenom osnovnih međunarodnih govora o ljudskim pravima, kao i obavezama RS u sprovođenju preporuka i zaključnik komentara ugovornih tela UN
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima u organima državne uprave i drugim državnim službenicima
Predavač: Gianfranco D` Eramo, IPA 2011; Snežana Trkulja, Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Vreme održavanja: 10:00 - 13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, EPTISA
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

10. jun 2014. godine, SPROVOĐENjE MERA IZ PLANA INTEGRITETA
Obuka se održava u cilju osposobljavanje polaznika za sprovođenje mera iz plana integriteta.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces sprovođenja plana integriteta
Predavači: Katarina Simić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10.00-13.15
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

05. jun 2014. godine, JAVNE NABAVKE PREMA EU PRAVILIMA (PRAG) - NAPREDNA OBUKA
Obuka se održava u cilju sticanja naprednih znanja iz oblasti javnih nabavki prema pravilima EU koja se primenjuju u sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU.
Ciljna grupa: Državni službenici zaposleni u  Nacionalnom fondu za upravljanje sredstvima EU i Sektoru za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Ministarstva finansija
Predavači: Borislav Bogunović, konsultant na Projektu
Vreme održavanja: 10.30-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta "Tehnička pomoć državnim organima Srbije za upravljanje pretpristupnom pomoći"


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2014) - EVROPSKE INTEGRACIJE

2. JUN 2014. godine, ZAJEDNIČKA POLjOPRIVREDNA POLITIKA
Upoznavanje polaznika sa osnovnim procedurama, normativnim zahtevima i institucionalnim okvirom u oblasti zajedničke poljoprivredne politike.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Davorka Hajduković, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Centrom izvrsnosti, Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2014) - JAVNE POLITIKE

29. maj 2014. godine, OSNOVE ODRŽIVOG RAZVOJA
Cilj: Povećanje kapaciteta državnih službenika za primenu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i uvođenje principa održivog razvoja u javne politike i proces planiranja
Ciljna grupa: Držani službenici koji rade na poslovima izade planova i pripreme projekata kao i sprovođenja mera utvrđenih strateškim dokumentima nadležnih institucija
Predavač: Darinka Radojević
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

27. maj 2014. godine, Etika u državnoj upravi
Upoznavanje državnih službenika sa značajem poštovanja etičkih pravila ponašanja, kao preduslovom za povećanje poverenja u državnu administraciju
Ciljna grupa: Novozaposleni i drugi državni službenici
Predavači: Ana Arsenijević i Tamara Tomašević, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 9.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43 
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 2 (2014) - JAVNE POLITIKE

19. maj 2013. godine, SOCIJALNO UKLjUČIVANjE I SMANjENjE SIROMAŠTVA - PRIBLIŽAVANjE SOCIJALNOM PROCESU EVROPSKE UNIJE
Cilj: razvijanje kapaciteta neophodnih za prilagođavanje institucionalnih okvira za praćenje siromaštva i socijalne uključenosti u Srbiji sa pincipima EU.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, praćenja i ocene u organima državne uprave, izrade propisa, evropskih integracija i poslovima koji su u vezi sa unapređenjem položaja socijalno isključenih grupa u organima državne uprave
Predavač: Mirjana Maksimović, Aleksandra Tomanić, Ivan Sekulović, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS
Vreme održavanja: 9.00-15.00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenjnje siromaštva Vlade RS


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2014) - EVROPSKE INTEGRACIJE

12. maj 2014. godine, EKONOMSKA POLITIKA
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim normativnim okvirom, procedurama i institucijama EU u oblasti ekonomske politike.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Karlo Čulo, CERP, Hrvatska
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Centrom izvrsnosti, Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2014) - RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

29. april - 5. jun 2014. godine, PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODIOCE
Cilj Programa je pružanje podrške rukovodiocima u efikasnijem i efektivnijem obavljanju poslova rukovođenja, sticanjem novih i nadogradnjom već usvojenih znanja i veština, prvenstveno u oblasti organizacionog, strateškog ali i interpersonalnog upravljanja.
Svi detalji u vezi sa Programom i načinom prijave mogu se pogledati u brošuri
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 
TEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

22. april 2014. godine, OTVORENO O KORUPCIJI
Seminar se organizuje s ciljem upoznavanja sa pravnim okvirom za borbu protiv korupcije i razumevanja pojmova vezanih za nastanak i posledice korupcije, kao i s ciljem podizanja svesti i jačanja integriteta državnih službenika o ličnoj odgovornosti u sprovođenju zakonom predviđenih mera i mehanizama.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Nebojša Tasić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10.00-16.30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2014) - EVROPSKE INTEGRACIJE

22. april 2014. godine, PRAVNI POREDAK EVROPSKE UNIJE
Cilj obuke je unapređenje znanja polaznika u vezi sa pravnim i sudskim poretkom Evropske unije.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa evropskim integracijama i drugi zainteresovani državni službenici.
Predavači: prof. dr Aleksandra Čavoški, Pravni fakultet Univerziteta Union
Vreme održavanja: 09:00 - 14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 3 (2014) - ZAKONODAVNI PROCES

14. april - 5. jun 2014. godine PROGRAM ZA ZAKONODAVNI PROCES ZA ZAPOSLENE NA NORMATIVNIM POSLOVIMA
TEMATSKA OBLAST 5 (2014) - EVROPSKE INTEGRACIJE

14. APRIL 2014. godine, REGIONALNA POLITIKA
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim normativnim okvirom, procedurama i institucijama EU u oblasti regionalnog razvoja i saradnje
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Marina Marasović, HABOR
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Centrom izvrsnosti, Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske  


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2014) - USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

2. april do 15. maja 2014. Godine, PROGRAM ZA NOVOZAPOSLENE DRŽAVNE SLUŽBENIKE
Program se realizuje u cilju pružanju podrške u efikasnijem i sveobuhvatnijem usvajanju znanja u vezi osnovnih ustavnih i zakonskih odredbi kojima se uređuje sistem državne uprave
Svi detalji u vezi ciljne grupe, predavača i načina prijave na Program mogu se pogledati u brošuri
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 1 (2014) - USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

Ustavno uređenje Republike Srbije
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim principima ustavnog uređenja Republike Srbije
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici
Predavači: prof.dr Vladan Petrov, Pravni fakultet u Beogradu
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovimau saradnji sa projektom GIZ (Projekat za pravnu reformu propisa)


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2014) - USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

9. april 2014. godine, Državna uprava – uređenje i poslovi
Upoznavanje državnih službenika o uređenju i poslovima državne uprave
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici
Predavači: prof.dr Predrag Dimitrijević, Pravni fakulte u Nišu
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa projektom GIZ (Projekat za pravnu reformu propisa)
 
TEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

31. mart i 1. april 2014. godine, IZRADA AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim koracima u izradi sektorskih planskih dokumenata u procesu programiranja IPA II, kao i osposobljavanje državnih službenika za njihovu izradu
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja pretpristune pomoći EU i članovi sektorskih radnih grupa za programiranje IPA.
Predavači: Biserka Terzić i Zoran Krtinić, konsultanti na projektu
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i projektom Project Preparation Facility 5, PPF5


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2014) - SLUŽBENIČKI SISTEM

14. april 2014. godine, Radni odnosi u državnim organima
Sticanje znanja o karakteristikama radnih odnosa u državnim organima
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici
Predavači: Filip Bojić, Pravni fakultet u Beogradu
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa projektom GIZ (Projekat za pravnu reformu propisa)
TEMATSKA OBLAST 5 (2014) - EVROPSKE INTEGRACIJE

17. april 2014. godine, OSNOVI EVROPSKE UNIJE
Sticanje osnovnih znanja o Evropskoj uniji
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici
Predavači: prof.dr Aleksandra Čavoški, Pravni fakultet Univerzitet Union
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Fondacijom Hans-Zajdel
TEMATSKA OBLAST 1 (2014) - USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

25. april 2014. godine, Osnovi upravnog postupka
Sticanje znanja o osnovnim načelima i pojmu upravnog postupka
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici
Predavači: Vuk Cucić, Pravni fakultet u Beogradu
Vreme održavanja: 10:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa projektom GIZ (Projekat za pravnu reformu propisa)
TEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

6. maj 2014. godine, Etika u državnoj upravi
Upoznavanje državnih službenika sa značajem poštovanja etičkih pravila ponašanja, kao preduslovom za povećanje poverenja u državnu administraciju
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici
Predavači: Ana Arsenijević i Tamara Tomašević, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije
TEMATSKA OBLAST 1 (2014) - USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

8-9. maj 2014. godine, Osnovi zakonodavnog procesa
Upoznavanje državnih službenika sa značajem, fazama i osnovnim konceptima zakonodavnog procesa
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici
Predavači: Milica Basta, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa projektom GIZ (Projekat za pravnu reformu propisa)
 
TEMATSKA OBLAST 1 (2014) - USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

15-16. maj 2014. godine, Kancelarijsko poslovanje
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim pravilima kancelarijskog poslovanja
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici
Predavači: Stojadin Marić, Ministarstvo pravde i državne uprave
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa projektom GIZ (Projekat za pravnu reformu propisa)
TEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

28. mart 2014. godine, ETIKA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Upoznavanje državnih službenika sa značajem poštovanja etičkih pravila ponašanja, kao preduslovom za povećanje poverenja u državnu administraciju
Ciljna grupa: Novozaposleni i drugi državni službenici
Predavači: Ana Arsenijević i Tamara Tomašević, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-16:30časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

28. mart 2014. godine, IZRADA AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Upoznavanje polaznika sa osnovnim koracima u izradi sektorskih planskih dokumenata u procesu programiranja IPA II, kao i osposobljavanje polaznika za njihovu izradu
Ciljna grupa: zaposleni u Sektorskim organizacijama civilnog društva
Predavači: Biserka Terzić i Zoran Krtinić, konsultanti na projektu
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i projektom Project Preparation Facility 5, PPF5


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

26. i 27. mart 2014. godine, IZRADA AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim koracima u izradi sektorskih planskih dokumenata u procesu programiranja IPA II, kao i osposobljavanje državnih službenika za njihovu izradu
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja pretpristune pomoći EU i članovi sektorskih radnih grupa za programiranje IPA.
Predavači: Biserka Terzić i Zoran Krtinić, konsultanti na projektu
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Jelena Đorđević, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i projektom Project Preparation Facility 5, PPF5


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

20. i 21. mart 2014. godine, IZRADA AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim koracima u izradi sektorskih planskih dokumenata u procesu programiranja IPA II, kao i osposobljavanje državnih službenika za njihovu izradu
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja pretpristune pomoći EU i članovi sektorskih radnih grupa za programiranje IPA.
Predavači: Biserka Terzić i Zoran Krtinić, konsultanti na projektu
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i projektom Project Preparation Facility 5, PPF5


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 10 (2014) - RUKOVOĐENjE U DRŽAVNOJ UPRAVI

20. mart 2014. godine, UPRAVLjANjE KONFLIKTIMA
Cilj obuke je sticanje osnovnih sposobnosti da se u konfliktnim situacijama reaguje na adekvatan način i kvalitetno upravljanje konfliktima.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave
Predavači: Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00 - 16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 9 (2014) - BORBA PROTIV KORUPCIJE

19. mart 2014. godine, SPROVOĐENjE MERA IZ PLANA INTEGRITETA
Upoznavanje državnih službenika sa preduzimanjem konkretnih koraka za sprovođenje mera iz plana integriteta.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces sprovođenja plana integriteta
Predavači: Dragana Krunić i Nataša Božić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 270
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije
TEMATSKA OBLAST 7 (2014) - JAVNE FINANSIJE

19. mart 2014. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta u organima državne uprave za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljubica Janković-Andrijević, vrhovni državni revizor, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 09:45:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

17 - 18. mart 2014. godine, IZRADA AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim koracima u izradi sektorskih planskih dokumenata u procesu programiranja IPA II, kao i osposobljavanje državnih službenika za njihovu izradu
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja pretpristune pomoći EU i članovi sektorskih radnih grupa za programiranje IPA.
Predavači: Biserka Terzić i Zoran Krtinić, konsultanti na projektu
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301-4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i projektom Project Preparation Facility 5, PPF5


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2014) - SLUŽBENIČKI SISTEM

14-31. mart 2014. godine, PROGRAM ZA ZAPOSLENE U OBLASTI RAZVOJA LjUDSKIH RESURSA
Svi neophodni koraci prijave na Program detaljno su opisani u brošuri Programa na veb-sajtu Službe.
Program je kreiran u cilju podrške ličnom i profesionalnom razvoju zapslenima u ministarstvima, upravama u sastavu ministarstava, službama Vlade, posebnim organizacijama i stručnim službama upravnih okruga.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave.
Treneri: Milica Bukvić, Ksenija Berić, Zorica Lukić, Jelena Đorđević, Mileva Novković, Svetlana Tomić, Milan Radaković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 14-31. mart 2014.
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
TEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

6. i 7. mart 2014. godine, IZRADA AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim koracima u izradi sektorskih planskih dokumenata u procesu programiranja IPA II, kao i osposobljavanje državnih službenika za njihovu izradu
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja pretpristune pomoći EU i članovi sektorskih radnih grupa za programiranje IPA.
Predavači: Biserka Terzić i Zoran Krtinić, konsultanti na projektu
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i projektom Project Preparation Facility 5, PPF5


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 14 (2014) - POSLOVNA KOMUNIKACIJA

14. februar 2014. godine, VEŠTINA POSLOVNE KOMUNIKACIJE
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština učesnika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: prof. dr Lelica Todorović, NLP trener
Vreme održavanja: 09:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/301-42-36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 11 (2014) - LIČNI RAZVOJ

10. februar 2014. godine,  KOUČING KAO INSTRUMENT RAZVOJA                                                              Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva i načinu menjanja ograničavajućih uverenja i ponašanja, kao i pronalaženja novih rešenja
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač: Nataša Živojivnović i Tatjana Dragosavac, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

7. februar 2014. godine, IZRADA SEKTORSKIH PLANSKIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Upoznavanje zaposlenih sa osnovnim koracima u izradi sektorskih planskih dokumenata u procesu programiranja IPA II
Ciljna grupa: Državni službenici i zaposleni u organizaciji civilnog društva
Predavači: Ruđero Tabosi i Džordž Čabzik, Project Preparation Facility 5, PPF5
Vreme održavanja: 09:30-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovimau saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i projektom Project Preparation Facility 5, PPF5

 

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

 

 

5. februar 2014. godine, IZRADA SEKTORSKIH PLANSKIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II                          Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim koracima u izradi sektorskih planskih dokumenata u procesu programiranja IPA II, kao i osposobljavanje državnih službenika za njihovu izradu
Ciljna grupa: Državni službenici koji su članovi sektorskih radnih grupa za programiranje IPA (Sektorska radna grupa za pravdu, Sektorska radna grupa za unutrašnje poslove i Sektorska radna grupa za ljudske resurse i društveni razvoj)
Predavači: Ruđero Tabosi i Džordž Čabzik, Project Preparation Facility 5, PPF5
Vreme održavanja: 09:30-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovimau saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i projektom Project Preparation Facility 5, PPF5

 

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

 

 

4. februar 2014. godine, IZRADA SEKTORSKIH PLANSKIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim koracima u izradi sektorskih planskih dokumenata u procesu programiranja IPA II, kao i osposobljavanje državnih službenika za njihovu izradu
Ciljna grupa: Državni službenici koji su članovi sektorskih radnih grupa za programiranje IPA (Sektorska radna grupa za pravdu, Sektorska radna grupa za unutrašnje poslove i Sektorska radna grupa za ljudske resurse i društveni razvoj)
Predavači: Ruđero Tabosi i Džordž Čabzik, Project Preparation Facility 5, PPF5
Vreme održavanja: 09:30-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovimau saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i projektom Project Preparation Facility 5, PPF5

 

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 4 (2014) - SLUŽBENIČKI SISTEM

03. februar 2014. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD UTVRĐIVANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, telefon: 011/301 42 36
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 8 (2014) - UPRAVLjANjE MEĐUNARODNOM RAZVOJNOM POMOĆI, UKLjUČUJUĆI SREDSTVA FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

3. februar 2014. godine, IZRADA SEKTORSKIH PLANSKIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim koracima u izradi sektorskih planskih dokumenata u procesu programiranja IPA II, kao i osposobljavanje državnih službenika za njihovu izradu
Ciljna grupa: Državni službenici koji su članovi sektorskih radnih grupa za programiranje IPA (Sektorska radna grupa za pravdu, Sektorska radna grupa za unutrašnje poslove i Sektorska radna grupa za ljudske resurse i društveni razvoj)
Predavači: Ruđero Tabosi i Džordž Čabzik, Project Preparation Facility 5, PPF5
Vreme održavanja: 09:30-16:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovimau saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i projektom Project Preparation Facility 5, PPF5

 
TEMATSKA OBLAST 4 (2014) - SLUŽBENIČKI SISTEM

5. decembar 2014. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – OD UTVRĐIVANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Cilj: Unapređenje znanja državnih službenika o sprovođenju postupka ocenjivanja
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici
Predavač:
Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja:
10:00 -15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala
274
Koordinator: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Programpretraga
kalendar