Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Stručno usavršavanje > Arhiva obuka 2015

Arhiva obuka 2015

Upravljanje ljudskim resursima (2016)

21. decembar 2015. godine, METODE ODABIRA KADROVA
Cilj obuke
je unapređenje znanja i veština državnih službenika za primenu savremenih metoda odabira kadrova.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Aleksandra Stanković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

18. decembar 2015. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Upoznavanje državnih službenika sa preduzimanjem konkretnih koraka za sprovođenje mera iz plana integriteta, kao i razmena iskustva izrade plana integriteta iz prvog ciklusa
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces sprovođenja plana integriteta
Predavači: Miloš Mojsilović i Zlatko Stojanović,  Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

17. decembar 2015. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA-OD UTVRĐIVANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Cilj obuke
je unapređenje znanja i veština državnih službenika u vezi sa planiranjem i sprovođenjem postupka ocenjivanja. 
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici.
Predavač:
Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

16. decembar 2015. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA-OD UTVRĐIVANjA RADNIH CILjEVA DO OCENE
Cilj obuke
je unapređenje znanja i veština državnih službenika u vezi sa planiranjem i sprovođenjem postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici.
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

15. decembar 2015. godine, UPRAVLjANjE TIMOM
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za efikasno upravljanje timom.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 8.30-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

15. decembar 2015. godine, SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA I KONTROLA IMOVINE FUNKCIONERA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa pojmom i vrstama sukoba interesa, sa nadležnostima Agencije i konkretnim obavezama funkcionera u oblasti prijavljaivanja imovine, kao i upoznavanje sa obavezama organa javne vlasti u pogledu obaveštavanja i vođenja evidencija o poklonima o stupanju na funkciju i prestanku funkcije
Ciljna grupa: Rukovodioci na položaju i lica zadužena za dostavljanje obaveštenja o poklonima i stupanju i prestanku funkcije
Predavač: Almira Medunjanin i Milica Lazić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

14. decembar 2015. godine, UPRAVLjANjE VREMENOM I VOĐENjE SASTANAKA
Cilj: Unapređenje veština rukovodilaca za efikasnije planiranje vremena i organizaciju rada.           

Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Slavica Mitrović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Vreme održavanja: 8.30-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramStrani jezik (2016)

FRANCUSKI JEZIK U 2016. GODINI - NIVO A2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja polaznika za razmenu direktnih, svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo.

 
Strani jezik (2016)

FRANCUSKI JEZIK U 2016. GODINI- NIVO B1
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za jednostavno sporazumevanje u vezi sa poznatim stvarima, kao i iskustvima, stavovima, očekivanjima i ciljevima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo.

 

Prijavi se

 
Strani jezik (2016)

FRANCUSKI JEZIK U 2016. GODINI - NIVO B2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za samostalno, jasno i potpuno izražavanje o velikom broju tema iz profesionalnog i društvenog života na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo.

 

Prijavi se
Strani jezik (2016)

FRANCUSKI JEZIK U 2016. GODINI - NIVO C1
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo.

 

Prijavi se
Borba protiv korupcije (2016)

10. decembar 2015. godine - ZAŠTITA UZBUNjIVAČA
Obuka se organizuje u cilju upoznavanja državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Mirjana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja:
09:00-15:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

9. decembar 2015. godine, DONOŠENjE ODLUKA
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za uspešno donošenje odluka.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Slavica Mitrović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 
Vreme održavanja: 8.30-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

8. decembar 2015. godine - ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I UNAPREĐENjE RAVNOPRAVNOSTI
Obuka se organizuje u cilju upoznavanje polaznika sa antidiskriminacionim zakonodavstvom, odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i pravilnog reagovanja u slučajevima diskriminatornog postupanja.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Tijana Milošević, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja:
08:00-15:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramLični razvoj zaposlenih (2016)

08. decembar 2015. godine, KOMPETENCIJE I RAZVOJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA- OTKAZANA OBUKA
Cilj obuke je unapređenje znanja polaznika o značaju i ulozi kompetencija u procesu razvoja državnih službenika.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa.
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

08-09. decembar 2015. godine, UVOD U HORIZONTALNA PITANjA: AKREDITACIJA, INTERNA KONTROLA, UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA I UPRAVLjANjE RIZIKOM
Cilj obuke
je upoznavanje državnih službenika sa horizontalnim procedurama i vezi sa poslovima upravljanja i kontrole u sistemu za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru IPA komponenti I i IIb kao i njihovim odgovornostima.
Ciljna grupa: novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Ivana Urošević, Spomenka Vircburger, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, sala 220, II sprat
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

7. decembar 2015. godine - JAVNI NASTUP I VEŠTINE PREZENTACIJE
Obuka se realizuje sa ciljem unapređenja prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
Ciljna grupa: rukovodioci i ostali državni službenici
Predavač: Snežana Pavlović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja:
08:00-15:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

 

07. decembar 2015. godine, MOBING - SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Seminar se održava u cilju upoznavanja polaznika sa osnovnim elementima Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu 
Ciljna grupa: Svi državni službenici 
Predavači: Snežana Milajić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Olga Vučković Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 273 
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236 
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramLični razvoj zaposlenih (2016)

4. decembar 2015. godine, KOUČING KAO INSTRUMENT RAZVOJA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva i načinu menjanja ograničavajućih uverenja i ponašanja, kao i pronalaženja novih rešenja.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač: Slavka Drašković Jovanović
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

03. decembar 2015. godine, ELEKTRONSKA POSLOVNA KOMUNIKACIJA
Seminar se održava u cilju upoznavanja polaznika sa značajem, specifičnostima i načinima upotrebe različitih oblika elektronske komunikacije u poslovne svrhe i unapređenja znanja o načinima korišćenja različitih oblika elektronske komunikacije u poslovnom okruženju
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: mr Zvonko Šošević
Vreme održavanja: 08:15-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

2. decembar 2015. godine, ODNOSI SA MEDIJIMA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti odnosa sa medijima.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom.
Predavač: Nebojša Andrić
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Hans Zajdel fondacije


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja novozaposlenih (2016)

01-02. decembar 2015. godine, Osnovi zakonodavnog procesa
Upoznavanje državnih službenika sa značajem, fazama i osnovnim konceptima zakonodavnog procesa
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici
Predavač: Milica Basta, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 09:15-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 
 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

01. decembar 2015. godine, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa zakonskom regulativom i procedurama kojima je uređen rad sa nacionalnim i stranim tajnim podacima u Republici Srbiji, sa obavezama organa javne vlasti, kao i sa odgovornošću za neizvršavanje obaveza iz ovog Zakona  
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave koji treba da organizuju praktičnu primenu Zakona o tajnosti podataka.
Predavači: Sanja Dašić i Nenad Kovačević, Kancelarija nacionalnog saveta za zaštitu tajnih podataka
Vreme održavanja: 09:30 – 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 271
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

30. novembar 2015. godine, ODNOSI SA JAVNOŠĆU
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti odnosa sa javnošću
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima odnosa sa javnošću
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

27. novembar 2015. godine, MEHANIZMI ZA PRAĆENjE PRIMENE OSNOVNIH MEĐUNARODNIH UGOVORA O LjUDSKIM PRAVIMA 
Seminar se održava sa ciljem upoznavanja polaznika sa mehanizmima nadzora nad primenom osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, kao i o obavezama Republike Srbije u sprovođenju preporuka i zaključnih komentara ugovornih tela UN.   
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave i drugi državni službenici 
Predavač: Gordana Mohorović, Kancelarija za ljudska i manjinska prava 
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

26-27. novembar 2015. godine, OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA KOD PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA KOMPONENTI I I IIB
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje

Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU
Predavač:
Bojana Čađen, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator:
Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

26. novembar 2015. godine, KLjUČNI ELEMENTI INFRASTRUKTURE ELEKTRONSKE UPRAVE
Cilj
: Upoznavanje polaznika sa principima i osnovnim infrastrukturnim elementima moderne elektronske uprave.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, kao i državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa informacionim sistemima, održavanjem i pripremanjem sadržaja za veb sajtove.
Predavač: Dušan Stojanović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Direkcija za elektronsku upravu
Vreme održavanja:
Mesto održavanja
: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

25. novembar 2015. godine, IPA Programi teritorijalne saradnje u okviru nove finansijske perspektive Evropske unije za period od 2014 – 2020. godine
Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa pojmom i namenom  programa teritorijalne saradnje i osnovnim pravilima za sprovođenje.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU.
Predavači: Kristina Ašković i Natalija Matunović Milošević, Kancelarija za evopske integracije

Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 

 


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

25-27. novembar 2015. godine, OBRADA TEKSTA–NAPREDNI NIVO
Cilj obuke
je osposobljavanje polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00 - 13:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramStrateško i finansijsko upravljanje i koordinacija javnih politika u državnoj upravi (2016)

23-25. novembar 2015. godine, IZRADA DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA 
Seminar se održava s ciljem sticanja znanja i razvoja veština za izradu dokumenata javnih politika

Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju studijsko-analitičke poslove i poslove planiranja u organima državne uprave
Predavač: Suzana Stojadinović, Republički sekretarijat za javne politike

Vreme održavanja:
08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator:
Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

23. novembar 2015. godine, PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA – PRIMENA U PRAKSI
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa praktičnom primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i konkretnim iskustvima iz prakse
Ciljna grupa: Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Predavači: Gorana Milić i Gordana Tošović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

23-24. novembar 2015. godine, VEŠTINE KOMUNIKACIJE I REŠAVANjA KONFLIKATA
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije i za sticanje osnovnih sposobnosti da se u konfliktnim situacijama reaguje na adekvatan način i kvalitetno upravlja konfliktima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Aleksandra Stanković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

19-20. novembar 2015. godine, JAVNE NABAVKE PREMA EU PRAVILIMA: TVINING PRIPUČNIK EVROPSKE KOMISIJE - TVINING UGOVORI OBUKA OTKAZANA
Cilj:  Sticanje osnovnih znanja iz oblasti tvining instrumenta EU u skladu sa pravilima Tvining priručnika Evropske komisije
Ciljna grupa:
Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema programima pretpristupne pomoći EU
Predavač: Binjana Debeljaković i Svetlana Dobrosavljević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

18-20. novembar 2015. godine, TABELARNE KALKULACIJE – NAPREDNI NIVO
Cilj obuke
je osposobljavanje polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima korišćenjem MS Excell.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00 - 12:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

17. novembar 2015. godine, METODOLOGIJA ZA SELEKCIJU I PRIORITIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA - OTKAZAN SEMINAR!

Seminar se održava u cilju Sticanje znanja u vezi sa metodologijom za selekciju i prioritizaciju infrastrukturnih projekata radi efikasnog sprovođenja procesa odabira infrastrukturnih projekata za finansiranje iz IPA II i ostale međunarodne razvojne pomoći.

Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći u državnim organima nadležnim za infrastrukturu.

Predavač: Petar Spasić, Kancelarija za evropske integracije

Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273

Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 
Borba protiv korupcije (2016)

13. novembar 2015. godine, ZAŠTITA UZBUNjIVAČA
Cilj: upoznavanje državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 4238
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

12-16. novembar 2015. godine, BAZE PODATAKA–NAPREDNI NIVO
Cilj obuke je produktivnije korišćenje postojećih aplikacija razvijenih u MS Access okruženju.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u MS Access sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka, kao i državni službenici koji imaju potrebu za samostalnom izradom i održavanjem jednostavnijih baza podataka i pratećeg plikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00 - 12:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

12. novembar 2015. godine, ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I ZAŠTITNIK GRAĐANA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja polaznika o zakonom propisanim modalitetima saradnje između Zaštitnika građana i organa uprave, radi ostvarivanja prava građana.
Ciljna grupa: Državni službenici koji odlučuju po zahtevima građana u prvostepenom i drugostepenom postupku, službenici zaduženi za internu kontrolu, kao i službenici koji obavljaju inspekcijske poslove.
Predavač: Nataša Jović, Zaštitnik građana
Vreme održavanja: 8.30-14.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

12. novembar 2015. godine, UPRAVLjANjE PROMENAMA I RUKOVOĐENjE
Cilj:
Jačanje kapaciteta rukovodilaca za primenu različitih pristupa upravljanja promenama u praksi i unapređenje svoje uloge u državnoj upravi.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom
Predavač: Dragana Gnjatović
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

09-10. novembar 2015. godine, PRAĆENjE I VREDNOVANjE IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNjE
Cilj: Upoznavanje članova zajedničkih tela programa koji rade na poslovima praćenja sprovođenja programa teritorijlane saradnje sa pravilnicima o postupku i načinu rada, kao i pravilima za sprovođenje postupka praćenja programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA programa teritorijalne saradnje, ulogama, zadacima, dinamikom sastanaka Odbora za praćenje i izradom različitih vrsta i izveštaja o sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU kao i uloge tehničkih sekretarijata u ovom procesu.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i članovi zajedničkih tela programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji rade na poslovima praćenja sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA programa teritorijalne saradnjeu sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU
Predavač: Katarina Ginić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja novozaposlenih (2016)

09-10. novembar 2015. godine, OSNOVI UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA
Cilj obuke je sticanje osnovnih znanja o upravnom postupku.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Danijela Knežević, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

06. novembar 2015. godine, PROCENA RIZIKA KORUPCIJE U PROPISMA KAO MEHANIZAM ZA PREVENCIJU KORUPCIJE 
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja polaznika za procenu rizika korupcije prilikom pripreme nacrta i predloga propisa 
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa 
Predavač: Jovan Nicić, Agencija za borbu protiv korupcije 
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 271
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

06. novembar 2015. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Seminar se održava u cilju podizanja kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti
Predavač: Zlatko Petrović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

5-6. novembar 2015. godine, ULOGA TELA NADLEŽNIH ZA UPRAVLjANjE IPA PROGRAMIMA TERITORIJALNE SARADNjE U JAVNIM POZIVIMA ZA PRIKUPLjANjE PROJEKATA
Cilj:
Sticanje neophodnih znanja za razumevanje sprovođenja postupaka javnih nabavki za dodeljivanjebespovratnih sredstava (grantova) na programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA programa teritorijalne saradnjeprema pravilima PRAG–a.
Ciljna grupa: Članovi Upravnih odbora, nadzornih odbora programa teritorijalne saradnjeu sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Bojana Slijepčević, Natalija Matunović-Milošević, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 8.30-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

3. novembar 2015. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Upoznavanje državnih službenika sa preduzimanjem konkretnih koraka za sprovođenje mera iz plana integriteta, kao i razmena iskustva izrade plana integriteta iz prvog ciklusa
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces sprovođenja plana integriteta
Predavači: Miloš Mojsilović i Zlatko Stojanović,  Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

03. novembar 2015. godine, JAVNOST I VIDLjIVOST U PROCESU SPROVOĐENjA PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
Cilj: Upoznavanje državnih službenika  nadležnih za poslove obezbeđivanja javnosti/vidljivosti sa pravilnicima o postupku i načinu radai pravilima u vezi sa obezbeđivanjem javnosti i vidljivosti mera i aktivnosti koje se sprovode kroz IPA programe kao i samih IPA programa u Republici Srbiji
Ciljna grupa: 
Državni službenici koji rade na poslovima obezbeđivanja javnosti/vidljivosti u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU. 
Predavač: Milica Marković Tomić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 09:00-13:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramStrateško i finansijsko upravljanje i koordinacija javnih politika u državnoj upravi (2016)

2-4. novembar 2015. godine, KREIRANjE, ANALIZA I SPROVOĐENjE JAVNIH POLITIKA
Seminar se održava s ciljem razvijanja kapaciteta polaznika za kreiranje javnih politika, njihovo sprovođenje, praćenje, koordinaciju i analizu efekata javnih politika

Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene javnih politika
Predavač: Dragana Aleksić, Republički sekretarijat za javne politike

Vreme održavanja:
08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator:
Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima
Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

30. oktobar i 2. novembar 2015. godine, OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA KOD PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA KOMPONENTI I I IIB
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU 
Predavač: Ljiljana Ilić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

29-30. oktobar 2015. godine - USKLAĐIVANjE NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE
Cilj: unapređenja znanja u pogledu specifičnih zahteva procesa usklađivanja zakonodavstva i upoznavanje sa specifičnim karakteristikama regulatornih instrumenata u EU i načinima i sredstvima za sprovođenje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zahtevima pravnih tekovina, uključujući i neobavezujuće pravne tekovine.
Ciljna grupa: državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa
Predavač:
Maja Matija Ristić, sertifikovani trener u oblasti zakonodavnog procesa, Ministarstvo pravde
Vreme održavanja:
09:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

29-30. oktobar 2015. godine, BAZE PODATAKA

Cilj obuke je ospobljavanje polaznika za samostalnu izradu i održavanje jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.

Ciljna grupa: državni službenici koji rade na programima razvijenim u sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka i oni koji žele da unaprede svoje znanje.

Predavač: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač

Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333

Koordinator: Ivana Slović, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

    


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

28-29. oktobar 2015. godine, PRAĆENjE I VREDNOVANjE PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA KOMPONENTE I I UVOD U POSTUPKE PRAĆENjA I VREDNOVANjA U KONTEKSTU NOVOG FINANSIJSKOG INSTRUMENTA ZA PERIOD 2014–2020 (IPA II)
Cilj: Upoznavanje državnih službenika koji rade na poslovima praćenja sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU sa pravilnicima o postupku i načinu rada, kao i pravilima za sprovođenje postupaka praćenja i vrednovanja programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I, ulogama, zadacima, dinamikom sastanaka Odbora za praćenje i izradom različitih vrsta izveštaja o sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I kao i osnovnim postavkama praćenja i vrednovanje u okviru IPA II
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima praćenja sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Dejan Gojković, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

27. oktobar -15. decembar 2015. godine, PROGRAM OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANjA RUKOVODILACA
Svi neophodni koraci prijave, kao i Program u celosti, detaljno su opisani u brošuri Programa na veb-sajtu Službe.

Program uključuje obavezne module, izborne module i aktivnosti dodatne podrške ličnom razvoju.
Obavezni moduli su:
Samoprocena individualnih potencijala za razvoj 27.10; Uloga rukovodilaca u strateškom i finansijskom upravljanju i koordinaciji javnih politika u državnoj upravi 2.11; Upravljanje zakonodavnim procesom 10.11; Moderan koncept razvoja ljudskih resursa i instrumenti razvoja 18.11; Na putu ka EU: Evropske integracije RS i upravljanje fondovima EU 26.11; Etika i integritet 4.12; Uvod u upravljanje kvalitetom 11.12.
Izborni moduli (od kojih se biraju 3) su :
Upravljanje promenama 12.11; Upravljanje stresom 16.11; Veštine komunikacije i rešavanje problema 23-24.11; Odnosi sa medijima 2.12; Javni nastup i veštine prezentacije 7.12; Donošenje odluka 9.12; Upravljanje vremenom i vođenje sastanaka 14.12; Upravljanje timom 15.12.
Aktivnosti dodatne podrške ličnom razvoju (opciono) su:
Samoprocena individualnih potencijala (onlajn testiranje) 27.11. i individualni koučing razgovori (posebno se dogovaraju).
Ciljna grupa: zaposleni na neodređeno vreme koji rade na rukovodećim radnim mestima u ministarstvima, upravama u sastavu ministarstava, službama Vlade, posebnim organizacijama i stručnim službama upravnih okruga.
Vreme održavanja: oktobar - decembar 2015. godine
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 
Informaciono komunikacione tehnologije (2016)

26-28. oktobar 2015. godine, TABELARNE KALKULACIJE – NAPREDNI NIVO

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima korišćenjem MS Excell.

Ciljna grupa: svi državni službenici.

Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333

Koordinator: Ivana Slović, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 

    


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

22-23. oktobar 2015. godine - ANALIZA EFEKATA PROPISA - PUT DO KVALITETNIH PROPISA
Cilj: unapređenje kapaciteta državnih službenika za sprovođenje adekvatne i sveobuhvatne analize mogućih i stvarnih efekata novih propisa na privredu, građane i budžet Republike Srbije; sticanje uvida u značaj analize efekata u različitim fazama zakonodavnog procesa i povećanje odgovornosti državnih službenika za sprovođenje analiza efekata.
Ciljna grupa: državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa
Predavači:
Dragana Aleksić, sertifikovani trener u oblasti zakonodavnog procesa, Republički sekretarijat za javne politike
Vreme održavanja:
08:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima
Informaciono komunikacione tehnologije (2016)

21-23. oktobar 2015. godine, OBRADA TEKSTA - NAPREDNI NIVO
Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Ivana Slović, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

    


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

15-16. oktobar 2015. godine, TABELARNE KALKULACIJE

Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za samostalno izradu tabela i obradu podataka u tabelama kao i kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona.

Ciljna grupa: svi državni službenici.

Predavač: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač

Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333

Koordinator: Ivana Slović, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 
 


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

15-16. oktobar 2015. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Cilj: upoznavanje sa jezičkim nomotehničkim pravilima
Ciljna grupa: državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja novozaposlenih (2016)

13-14. oktobar 2015. godine, OSNOVI UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA
Cilj: sticanje osnovnih znanja o upravnom postupku
Ciljna grupa: Seminar je namenjen novozaposlenim državnim službenicima.
Predavači: Danijela Knežević, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

12 – 13. oktobar 2015. godine, KOORDINACIJA I SARADNjA U POSTUPKU IZRADE PROPISA
Cilj: Upoznavanje polaznika sa veštinama i tehnikama sprovođenja efikasnih i delotvornih unutar-ministarskih i među-ministarskih konsultativnih sastanaka i javnih rasprava, kao i modelima za učešće zainteresovane javnosti i organizacija civilnog društva
Ciljna grupa:
državni službenici koji učestvuju u izradi propisa
Predavač:
Jesenka Čvoro, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator:
Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima
Informaciono komunikacione tehnologije (2016)

12. oktobar 2015. godine, INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za korišćenje aplikacije za pregled Interneta i korišćenje elektronske pošte.

Ciljna grupa: svi državni službenici.

Predavač: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač

Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333

Koordinator: Ivana Slović, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

08. oktobar 2015. godine, IPA Programi teritorijalne saradnje u okviru nove finansijske perspektive Evropske unije za period od 2014 – 2020.godine

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa pojmom i namenom  programa teritorijalne saradnje i osnovnim pravilima za sprovođenje.

Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU.

Predavač: Kristina Ašković i Natalija Matunović Milošević, Kancelarija za evopske integracije

Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273

Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 

 


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

8. oktobar 2015. godine - OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE
Obuka se organizuje u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: Pripravnici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita.
Predavač:
prof. dr Bojan Milisavljević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vreme održavanja:
09:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 271
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Konrad Adenauer


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

 
08-09. oktobar 2015. godine, PLANIRANjE, IZRADA I PRIMENA PROPISA
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština polaznika za aktivno učešće u procesu izrade nacrta propisa.
Ciljna grupa: Državni službenici kojiučestvuju u izradi nacrta propisa
Predavač: Maja Ilić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 

.


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

06. oktobar 2015. godine, SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA I KONTROLA IMOVINE FUNKCIONERA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa pojmom i vrstama sukoba interesa, sa nadležnostima Agencije i konkretnim obavezama funkcionera u oblasti prijavljaivanja imovine, kao i upoznavanje sa obavezama organa javne vlasti u pogledu obaveštavanja i vođenja evidencija o poklonima o stupanju na funkciju i prestanku funkcije
Ciljna grupa: Rukovodioci na položaju i lica zadužena za dostavljanje obaveštenja o poklonima i stupanju i prestanku funkcije Predavač: Zorana Kepnik Hinić i Almira Medunjanin, Agencija za borbu protiv korupcije Vreme održavanja: 10:00-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274

Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Informaciono komunikacione tehnologije (2016)

06. oktobar 2015. godine, PRIMENA SMERNICA ZA IZRADU INTERNET PREZENTACIJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština polaznika za samostalnu izradu i ažuriranje internet prezentacija organa.

Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima održavanja veb sajtova ili pripremanja sadržaja za isti.

Predavač: Marija Kujačić, Direkcija za elektronsku upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,

Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramStrateško i finansijsko upravljanje i koordinacija javnih politika u državnoj upravi (2016)

6-7. oktobar 2015. godine, STRATEŠKO PLANIRANjE
Cilj: Jačanje kapaciteta polaznika za izradu strateških planova koji će doprineti ostvarenju strateških ciljeva Vlade Republike Srbije
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima izrade, implementacije i praćenja strateških planova.
Predavač: Dejan Stojković, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

30. septembar 2015. godine, JAVNE NABAVKE PREMA EU PRAVILIMA: PRIRUČNIK ZA OKVIRNE UGOVORE (BENEF 2009) – OKVIRNI UGOVORI ZA PRUŽANjE USLUGA - OBUKA OTKAZANA
Cilj:  Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki usluga prema pravilima BENEF 2009.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 

 


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

30. septembar 2015. godine, UVOĐENjE U POSAO

Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za vršenje funkcije uvođenja pripravnika i novozaposlenih u posao.

Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave.

Predavač: Ivica Lazović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova

Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273

Koordinator: Ivana Slović, 011/ 313 09 07, ivana.novovic@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 
 


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

29. septembar 2015. godine TABELARNE KALKULACIJE - PIVOT TABELE
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika za pravljenje i menjanje pivot tabela i grafikona korišćenjem naprednih mogućnosti koje pruže programski paket za tabelarne kalkulacije
Ciljna grupa:  Državni službenici koji rade na poslovima prikupljanja i obrade podataka, izrade analiza, izveštaja i drugih materijala iz delokruga organa, kao i oni koji pripremaju izveštaje za donosioce odluka.
Predavač: Snežana Abramović, ovlašćeni ECDL ispitivač i trener
Vreme i mesto održavanja: 8:00-15:30 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Snežana Antonijević, tel: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

29. septembar 2015. godine, INTERKULTURNA KOMUNIKACIJA
Cilj: Unapređenje poslovnog ponašanja službenika kroz upoznavanje sa specifičnostima drugih kultura
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje kao i rukovodioci u organima državne uprave.
Predavači: Gordana Bekčić Pješčić, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramLični razvoj zaposlenih (2016)

28. septembar 2015. godine, IZGRADNjA ORGANIZACIONE KULTURE U FUNKCIJI RAZVOJA ZAPOSLENIH
Seminar se organizuje s ciljem upoznavanja sa uticajem stepena razvoja organizacione kulture na razvoj zaposlenih i organizaciju kojoj pripadaju.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici
Predavač: Slavka Drašković
Vreme održavanja: 08:15 -15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat,
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramStrateško i finansijsko upravljanje i koordinacija javnih politika u državnoj upravi (2016)

25. septembar 2015. godine, PRIKUPLjANjE, ANALIZA I KORIŠĆENjE PODATAKA
Cilj: Razvijanje analitičkih kapaciteta polaznika za unapređenje procesa prikupljanja i korišćenja podataka zvanične statistike i relevantnih podataka iz drugih izvora
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju studijsko-analitičke poslove i poslove planiranja u organima državne uprave
Predavači: Dragana Đoković Papić i Vladica Janković, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

24-25. septembar 2015. godine, VEŠTINA KOMUNIKACIJE U POSLOVNOM OKRUŽENjU
Cilj obuke je unapređenje znanja i veštine polaznika za ostvarivanje svesne i izbalansirane komunikacije
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Tatjana Dragosavac, sertifikovani trener
Vreme održavanja: 08:30- 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 

 

 

 

 


 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

23. septembar 2015. godine, INTERNA REVIZIJA
Seminar se organizuje s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom i ciljevima interne revizije i postupkom provere sistema upravljanja i kontrole u institucijama i telima u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima u sistemu upravljanja pretpristupnom pomoći EU.
Predavač: Zoran Živojinović, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:15 -15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat,
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

22 – 23. septembar 2015. godine, USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE
Cilj: sticanje znanja o osnovnim principima ustavnog uređenja Republike Srbije i borbe protiv korupcije
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavači: dr Vadan Petrov, Pravni fakultet, Tatjana Babić, Vladan Joksimović i Marijana Obradvić, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, Fondacija Konrad Adenauer i Agencija za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

21-22. septembar 2015. godine, PREZENTACIJE

Osposobljavanje državnih službenika za samostalno kreiranje MS Power Point prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju.

Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavači: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničle poslove republičkh organa
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, III sprat, sala 333
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Lični razvoj zaposlenih (2016)

17-18. septembar 2015. godine, SAMOPROCENA INDIVIDUALNIH POTENCIJALA ZA RAZVOJ
Seminar se održava u cilju većeg razumevanja sopstvene ličnosti na temelju samoprocene i shvatanje uloga i ponašanja koje pojedici zauzimaju u timu i organizaciji.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač: Jelena Đorđević i Tatjana Dragosavac, sertifikovani treneri u oblasti samoprocene individualnih potencijala za razvoj
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

16-17. septembar 2015. godine, JAVNE NABAVKE PREMA EU PRAVILIMA: PRAKTIČNI VODIĆ ZA UGOVORNE POSTUPKE ZA EKSTERNE AKTIVNOSTI EK (PRAG)-UGOVORI O PRUŽANjU USLUGA-OBUKA OTKAZANA!
Cilj obuke je sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki prema pravilima PRAG-a.
Ciljna grupa: novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Biljana Jezdić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

14-15 septembar 2015. godine, OBRADA TEKSTA
Cilj: Osposobljavanje polaznika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen svim državnim službenicima
Predavači: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

10. septembar 2015. godine, ETIKA I INTEGRITET
Seminar se organizuje s ciljem osnaživanja zaposlenog u javnom sektoru da prepozna situacije u kojima pogrešnom odlukom ili postupanjem može da ugrozi svoj položaj i integritet. Kroz primere iz prakse učesnici preispituju svoje odluke, usklađujući ih sa profesionalnim vrednostima i u korist javnog dobra.

Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavači: Ksenija Mitrović, Ana Arsenijević, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

10. septembar 2015. godine, SISTEM I PRAVILA ZA UPRAVLjANjE PRETPRISTUPNOM POMOĆI EU U REPUBLICI SRBIJI-UVODNA OBUKA ZA NOVOZAPOSLENE
Cilj obuke je upoznavanje novozaposlenih državnih službenika sa osnovnim pojmovima i pravilima koja regulišu oblast upravljanja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u Republici Srbiji, institucijama i telima uključenim u sistem upravljanja programima pretpristupne pomoći EU kao i njihovim nadležnostima u ciklusu upravljanja pomenutim programima.
Ciljna grupa: novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Kalina Marković Ilić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 

 
Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

8-9. septembar 2014. godine, UPRAVNI, NADZORNI I STRUČNI POSLOVI U ZAKONODAVNOM PROCESU
Cilj: Unapređenje znanja i veština državnih službenika koji rade na upravnim, nadzornim i stručnim poslovima u vezi sa njihovom ulogom u zakonodavnom procesu
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na upravnim, nadzornim i stručnim poslovima u zakonodavnom procesu
Predavači: Mira Radivojević, Ministarstvo zdravlja i Zvezdana Milisavljević, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Vreme održavanja: 07:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 
Poslovna komunikacija (2016)

7. septembar 2015. godine, JAVNI NASTUP
Cilj obuke je unapređenje prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
Ciljna grupa: rukovodioci i drugi državni službenici koji javno nastupaju u okviru i izvan državne uprave.
Predavač: Snežana Pavlović
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

3-4. septembar 2015. godine, OSNOVE JAVNIH NABAVKI PREMA EU PRAVILIMA KOJA SE PRIMENjUJU U SPROVOĐENjU PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU
Cilj obuke je sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki prema pravilima EU koja se primenjuju u sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU.
Ciljna grupa: novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Kalina Marković Ilić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


 


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

31. avgust 2015. godine, BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU
Cilj: osposobljavanje državnih službenika za efikasno obavljanje poslova u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu
Predavač: Maja Ilić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, Inspektorat za rad
Vreme održavanja: 09:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

31. avgust 2015. godine, ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA
Cilj: podizanje opšteg nivoa poznavanja i svesti o politici, suštine i ciljevima zaštite potrošača među državnim službenicima koji rade u različitim državnim organima
Ciljna grupa: državni službenici koji se bave pitanjima koja su u vezi sa zaštitom potrošača (financijske usluge, bezbednost proizvoda, turizam, usluge od opšteg ekonomskog interesa, pravosuđe.
Predavač: Nevena Praizović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

27. avgust 2015. godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE  I UNAPREĐENjE RAVNOPRAVNOSTI
Cilj: upoznavanje polaznika sa antidiskriminacionim zakonodavstvom, odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i pravilnog reagovanja u slučajevima diskriminatornog postupanja.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Emila Spasojević, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 4238
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramJavne finansije (2016)

26-28. avgust 2015. godine, SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Cilj: razvijanje kapaciteta polaznika za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koji se odnose na sprovođenje javnih nabavki
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces
Predavač: Danijela Bojović i Miloš Jović, Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 9:30-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramStrateško i finansijsko upravljanje i koordinacija javnih politika u državnoj upravi (2016)

25-26. avgust 2015. godine, SPROVOĐENjE, MONITORING, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANjE U PROCESU STRATEŠKOG PLANIRANjA
Cilj: unapređenje kapaciteta polaznika za praćenje i evaluaciju programa i projekata sadržanih u godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima planiranja i praćenja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavač: Marija Krneta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

25. avgust 2015. godine, ZAŠTITA UZBUNjIVAČA
Cilj: upoznavanje državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 4238
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramStrateško i finansijsko upravljanje i koordinacija javnih politika u državnoj upravi (2016)

20-21. avgust 2015. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji obavljaju poslove planiranja ili učestvuju u planiranju u organima
Predavač: Ljiljana Zdravković, Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, drugi sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

17. jul 2015. godine, OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA KOD PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA KOMPONENTI I I IIB
Seminar se održava s ciljem upoznavanja državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje

Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU
Predavač:
Ljiljana Ilić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator:
Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima
Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

16. jul 2015. godine, INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ U OKVIRU NOVE FINANSIJSKE PERSPEKTIVE EVROPSKE UNIJE ZA PERIOD 2014-20120. GODINE
Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa pojmom i namenom Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), pravilima za njegovo programiranje i sprovođenje.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći.
Predavač: Stefana Lilić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

14-15. jul 2015. godine - ANALIZA EFEKATA PROPISA - PUT DO KVALITETNIH PROPISA
Cilj: unapređenje kapaciteta državnih službenika za sprovođenje adekvatne i sveobuhvatne analize mogućih i stvarnih efekata novih propisa na privredu, građane i budžet Republike Srbije; sticanje uvida u značaj analize efekata u različitim fazama zakonodavnog procesa i povećanje odgovornosti državnih službenika za sprovođenje analiza efekata.
Ciljna grupa: državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa
Predavači:
Marko Urošević i Marko Pešić, sertifikovani treneri u oblasti zakonodavnog procesa, Republički sekretarijat za javne politike
Vreme održavanja:
08:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

14. jul 2015. godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja jezičke kulture državnih službenika.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi Program


Vidi izveštaj


Borba protiv korupcije (2016)

9. juli 2015. godine, ETIKA I INTEGRITET
Seminar se organizuje s ciljem osnaživanja zaposlenog u javnom sektoru da prepozna situacije u kojima pogrešnom odlukom ili postupanjem može da ugrozi svoj položaj i integritet. Kroz primere iz prakse učesnici preispituju svoje odluke, usklađujući ih sa profesionalnim vrednostima i u korist javnog dobra.

Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavači: Ksenija Mitrović, Ana Arsenijević, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

8-9. jul 2015. godine - USKLAĐIVANjE NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE
Cilj: unapređenja znanja u pogledu specifičnih zahteva procesa usklađivanja zakonodavstva i upoznavanje sa specifičnim karakteristikama regulatornih instrumenata u EU i načinima i sredstvima za sprovođenje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zahtevima pravnih tekovina, uključujući i neobavezujuće pravne tekovine.
Ciljna grupa: državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa
Predavač:
Maja Matija Ristić, sertifikovani trener u oblasti zakonodavnog procesa, Ministarstvo pravde
Vreme održavanja:
09:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije (2016)

8. juli 2015. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavač: Vesna Bogdanović, Ministarstvo finansija-Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9.30-14.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

07. jul 2015. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Seminar se održava u cilju podizanja kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti

Predavač: Zlatko Petrović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273

Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

03. jul 2015. godine, VOĐENjE CENTRALNE KADROVSKE EVIDENCIJE
Seminar se organizuje s ciljem osposobljavanja za samostalni rad na ažuriranju podataka u programskoj aplikaciji na informatičkoj bazi podataka Centralne kadrovske evidencije.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama, posebno administratorima informacionog sistema za upravljanje kadrovima.
Predavači: Milan Radaković, Služba za upravljanje kadrovima, Tanja Vučković Nikolić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Vreme održavanja: 09.00-12.00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije (2016)

2. jul 2015. godine, OSNOVE PORESKOG POSLOVANjA U DRŽAVNOJ UPRAVI
Cilj: unapređenje znanja i veština polaznika za efikasnije finansijsko poslovanje sa aspekta poreskog sistema.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima u organima državne uprave
Predavač: Branislava Jakšić, Ministarstvo finansija, Poreska uprava
Vreme održavanja: 08:15 -14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

1-2. jul 2015. godine - PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Cilj: upoznavanje sa jezičkim nomotehničkim pravilima
Ciljna grupa: državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa
Predavači:
Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja:
08:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima
Javne finansije (2016)

30. jun 2015. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta u organima državne uprave za ekonomično, efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta i pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja.
Predavač: Olga Kostić, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor
Vreme održavanja: 08:15 -14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

29. jun 2015. godine, ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I ZAŠTITNIK GRAĐANA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja polaznika o zakonom propisanim modalitetima saradnje između Zaštitnika građana i organa uprave, radi ostvarivanja prava građana.
Ciljna grupa: Državni službenici koji odlučuju po zahtevima građana u prvostepenom i drugostepenom postupku, službenici zaduženi za internu kontrolu, kao i službenici koji obavljaju inspekcijske poslove.
Predavač: Olja Jovičić, Zaštitnik građana
Vreme održavanja: 8.30-14.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

26. jun 2015. godine, PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA – OSNOVNA OBUKA

Seminar se održava u cilju upoznavanja sa načinom postupnja organa vlasti u cilju pružanja informacija od javnog značaja i sa aktivnostima na daljem unapređenju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Ciljna grupa: Novoimenovana ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Predavač: Gordana Tošović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274

Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Poslovna komunikacija (2016)

24-25. jun 2015. godine, DRŽAVNI PROTOKOL SA ELEMENTIMA POSLOVNOG PROTOKOLA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja i veština polaznika u vezi sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje kao i rukovodioci u organima državne uprave.
Predavač: Ljudmila Milatović, Generalni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 9-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273 
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 
 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

24. jun 2015. godine, SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA I KONTROLA IMOVINE FUNKCIONERA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa pojmom i vrstama sukoba interesa, sa nadležnostima Agencije i konkretnim obavezama funkcionera u oblasti prijavljaivanja imovine, kao i upoznavanje sa obavezama organa javne vlasti u pogledu obaveštavanja i vođenja evidencija o poklonima o stupanju na funkciju i prestanku funkcije
Ciljna grupa: Rukovodioci na položaju i lica zadužena za dostavljanje obaveštenja o poklonima i stupanju i prestanku funkcije Predavač: Zorana Kepnik Hinić i Almira Medunjanin, Agencija za borbu protiv korupcije Vreme održavanja: 10:00-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274

Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Javne finansije (2016)

23. jun 2015. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Seminar se organizuje s ciljem jačanja kapaciteta u organima državne uprave za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljubica Janković-Andrijević, vrhovni državni revizor, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 08:15 -15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

22. jun 2015. godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja jezičke kulture državnih službenika.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274 
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

19. jun 2015. godine, INTERNA REVIZIJA
Seminar se organizuje s ciljem upoznavanja državnih službenika sa pojmom i ciljevima interne revizije i postupkom provere sistema upravljanja i kontrole u institucijama i telima u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima u sistemu upravljanja pretpristupnom pomoći EU.
Predavač: Ljubinko Stanojević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:15 -15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja novozaposlenih (2016)

17-18. jun 2015. godine - OSNOVI ZAKONODAVNOG PROCESA
Obuka se organizuje u cilju razvijanja znanja i veština potrebnih za učestvovanje u zakonodavnom procesu.
Ciljna grupa: novozaposleni
Predavač:
Milica Basta, sertifikovani trener u oblasti zakonodavnog procesa
Vreme održavanja:
08:30-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

16. jun 2015. godine, SISTEM DRŽAVNE UPRAVE
Seminar se održava u cilju sticanja znanja o uređenju i poslovima državne uprave
Ciljna grupa:  Novozaposleni državni službenici
Predavač: Ranka Vujović, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

10. jun 2015. godine - OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE
Obuka se organizuje u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: Pripravnici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita.
Predavač:
prof. dr Bojan Milisavljević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vreme održavanja:
09:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Konrad Adenauer


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

25-26. maj, OSNOVE PRIRUČNIKA O PROCEDURAMA ZA INDIREKTNO UPRAVLjANjE PROGRAMIMA TERITORIJALNE SARADNjE
Cilj obuke je upoznavanje predstavnika Zajedničkog nadzornog odbora, operativnih struktura iz Bosne i Hecegovine, Crne Gore i Srbije sa horizontalnim procedurama i vezi sa poslovima upravljanja i kontrole u sistemu za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru programa teritorijalne saradnje u okviru IPA II kao i njihovim odgovornostima.
Ciljna grupa: Predstavnici Zajedničkog nadzornog odbora, operativnih struktura iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, upravanja rizicima, ljudskim resursima i interne kontrole i interni revizori tela koja su određena za upravljanje programima teritorijalne saradnje.
Predavač: Katarina Ginić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Strateško i finansijsko upravljanje i koordinacija javnih politika u državnoj upravi (2016)

23-24. maj 2016. godine, PRAĆENjE SPROVOĐENjA, VREDNOVANjE I IZVEŠTAVANjE U PROCESU UPRAVLjANjA JAVNIM POLITIKAMA
Seminar se održava s ciljem unapređenja kapaciteta polaznika za praćenje i vrednovanje programa i projekata sadržanih u srednjoročnim i godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima planiranja i praćenja ili učestvuju u planiranju u organima.
Predavač: Venjko Petrović, trener za oblast monitoringa i evaluacije
Vreme održavanja: 8,00-15,30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat,
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Program opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)
Trening trenera (2016)
Upravljanje ljudskim resursima (2016)

18. maj 2015. godine, STRUČNO USAVRŠAVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja i veština zaposlenih za planiranje i sprovođenje procesa stručnog usavršavanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima razvoja ljudskih resursa.
Predavači: Ivana Savićević, Ministarstvo državne uprave i kolalne samouprave i Dragana Janković, Snežana Antonijević, Sanja Stanojević i Tatjana Dragosavac, Služba za upravljanje kadrovima i Danijela Gvozdenović, Kancelarija za Evropske integracije
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 
Upravljanje ljudskim resursima (2016)

18. maj 2015. godine, STRUČNO USAVRŠAVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja i veština zaposlenih za planiranje i sprovođenje procesa stručnog usavršavanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima razvoja ljudskih resursa.
Predavači: Ivana Savićević, Ministarstvo državne uprave i kolalne samouprave i Dragana Janković, Snežana Antonijević, Sanja Stanojević i Tatjana Dragosavac, Služba za upravljanje kadrovima i Danijela Gvozdenović, Kancelarija za Evropske integracije
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 
TEMATSKA OBLAST 4 (2014) - SLUŽBENIČKI SISTEM

asdasdad


Vidi Program


Vidi izveštaj


Program opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

7. maj 2015. godine - OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE
Obuka se organizuje u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: Pripravnici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita.
Predavač:
prof. dr Bojan Milisavljević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vreme održavanja:
09:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 011/ 301 42 37, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Konrad Adenauer


Vidi Program


Vidi izveštaj


Poslovna komunikacija (2016)
Program opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)
TEMATSKA OBLAST 14 (2014) - POSLOVNA KOMUNIKACIJA

18. mart 2015. godine, JAVNI NASTUP
Cilj obuke je unapređenje prezentacijskih veština državnih službenika kako bi efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji javno nastupaju u okviru i izvan državne uprave.
Veličina grupe: do 15 polaznika
Predavač: Nebojša Andrić, stručnjak za javni nastup i veštine komunikacije
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301-42-38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Fondacije Hans Zajdel
 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 1 (2014) - USTAVNO UREĐENjE I DRŽAVNA UPRAVA

Proba
TEMATSKA OBLAST 16 (2014) - INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

proba


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

4. decembar 2015. godine, ETIKA I INTEGRITET
Seminar se organizuje s ciljem osnaživanja zaposlenog u javnom sektoru da prepozna situacije u kojima pogrešnom odlukom ili postupanjem može da ugrozi svoj položaj i integritet. Kroz primere iz prakse učesnici preispituju svoje odluke, usklađujući ih sa profesionalnim vrednostima i u korist javnog dobra.

Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavači: Ksenija Mitrović, Ana Arsenijević, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione veštine

22. maj 2019. godine ELEKTRONSKI DOKUMENT, ELEKTRONSKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE OD POVERENjA U ELEKTRONSKOM POSLOVANjU
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Upoznavanje polaznika sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i načinom korišćenja kvalifikovanog elektronskog potpisa.
Ciljna grupa:
Svi državni službenici.
Realizator: Mihailo Jovanović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, Istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Vidosava Veličković, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
pretraga
kalendar