Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Stručno usavršavanje > Arhiva obuka 2016

Arhiva obuka 2016

Lični razvoj zaposlenih (2016)

23. decembar 2016. godine, OCENjIVANjE U FUNKCIJI RAZVOJA ZAPOSLENIH
Seminar se organizuje u cilju unapređenja znanja ocenjivanih državnih službenika o postupku ocenjivanja i koristima koje mogu imati od ocenjivanja.
Ciljna grupa: Ocenjivani državni službenici u organima državne uprave koji ne rade na rukovodećim radnim mestima
Predavači: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 23. decembar 2016. godine
Koordinator: Snežana Abramović, 011/301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Upravljanje ljudskim resursima (2016)

21. decembar 2016. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Unapređenje znanja i veština državnih službenika u vezi sa planiranjem i sprovođenjem postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici.
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-14:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTrening trenera (2016)
Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

13. decembar 2016. godine, PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA
Cilj: upoznavanje polaznika sa pravima nacionalnih manjina koja su garantovana pozitivno pravnim propisima, informisanje o načinu i zaštiti manjinskih prava, sticanje znanja o organima koji se time bave, sticanje znanja o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, upoznavanje sa obavezama koje RS treba da preduzme na putu ka EU, kao i podizanje svesti o pravima nacionalnih manjina kod državnih službenika 
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavači: Ljiljana Bekčić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 09:00 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)
Trening trenera (2016)
Lični razvoj zaposlenih (2016)

9. decembar 2016. godine,  KOUČING KAO INSTRUMENT RAZVOJA                                                                                                         Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva i načinu menjanja ograničavajućih uverenja i ponašanja, kao i pronalaženja novih rešenja
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač: Nataša Živojinović, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

08-09. decembar 2016. godine, IZRADA SEKTORSKIH PLANSKIH I AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Cilj obuke je upoznavanje državnih službenika sa osnovnim elementima višegodišnjih sketorskih planskih i jednogodišnjih akcionih dokumenata u okviru programiranja IPA II.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja programa pretpristupne pomoći EU i članovi sektorskih radnih grupa za programiranje IPA kao i državni službenici koji u delokrugu svog rada učestvuju u ili doprinose procesu planiranja i programiranja podrške u okviru IPA II.
Predavač: Stefana Lilić i Nevena Marčeta, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

8. decembar 2016. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Unapređenje znanja i veština državnih službenika u vezi sa planiranjem i sprovođenjem postupka ocenjivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici.
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 10:00-14:30
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTrening trenera (2016)
Borba protiv korupcije (2016)

7. decembar 2016. godine, PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA – PRIMENA U PRAKSI
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa praktičnom primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i konkretnim iskustvima iz prakse
Ciljna grupa: Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Predavači:Gordana Tošović i Gorana Milić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

02. decembar 2016. godine, METODOLOGIJA I UPRAVLjANjE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA
Cilj obuke je sticanje znanja u vezi sa fazama upravljanja infrastrukturnim projekatima u cilju unapređenja efikasnosti u procesima planiranja i sprovođenja infrastrukturnih projekata.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći u državnim organima nadležnim za infrastrukturu.
Predavač: Petar Spasić, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

1-2. decembar 2016. godine, TVINING UGOVORI
Borba protiv korupcije (2016)

30. novembar 2016. godine - ZAŠTITA UZBUNjIVAČA - OBUKA ZA OVLAŠĆENA LICA
Obuka se organizuje u cilju upoznavanja državnih službenika sa međunarodnim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava povodom zaštite uzbunjivača u smislu prava na slobodu izražavanja, kao i sa ključnim pojmovima propisanim Zakonom o zaštiti uzbunjivača u cilju boljeg razumevanja pojma uzbunjivanja, smisla uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.
Ciljna grupa: Ovlašćena lica za postupanje po prijavama u vezi sa uzbunjivanjem.
Predavač: Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 9,00-15,30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

29. novembar 2016. godine - ZAŠTITA UZBUNjIVAČA - OBUKA ZA OVLAŠĆENA LICA
Obuka se organizuje u cilju upoznavanja državnih službenika sa međunarodnim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava povodom zaštite uzbunjivača u smislu prava na slobodu izražavanja, kao i sa ključnim pojmovima propisanim Zakonom o zaštiti uzbunjivača u cilju boljeg razumevanja pojma uzbunjivanja, smisla uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.
Ciljna grupa: Ovlašćena lica za postupanje po prijavama u vezi sa uzbunjivanjem.
Predavač: Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 9,00-15,30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

29-30. novembar 2016. godine, ULOGA I ZADACI KOORDINATORA ZA HORIZONTALNA PITANjA
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika odgovornih za koordinaciju horizontalnih pitanja u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU za vršenje poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa propisanim procedurama.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima koordinacije horizontalnih pitanja u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Spomenka Vircburger i Ivana Urošević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

28-29. novembar 2016. godine, PRAĆENjE I VREDNOVANjE PROGRAMA U OKVIRU IPA KOMPONENTE I (TAIB) I NACIONALNIH AKCIONIH PROGRAMA  (NAPS) U OKVIRU IPA II (2014-2020)
Cilj: upoznavanje državnih službenika koji rade na poslovima praćenja sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU sa odgovarajućim procedurama, kao i pravilima za sprovođenje postupaka praćenja i vrednovanja postupaka pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I i Nacionalnih akcionih programa, ulogama, zadacima i dinamikom sastanaka odbora za praćenje i izradom različitih vrsta izveštaja o sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I i Nacionalnih akcionih programa.
Ciljna grupa: novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Dejan Gojković i Luka Pivljanin
Vreme održavanja: 08-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbija, drugi sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, 011/301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInspekcijski nadzor (2016)

24-25. novembar 2016. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
Cilj: unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora kao i upoznavanje sa odredbama novog Zakona o inspekcijskom nadzoru
Ciljna grupa: inspektori i državni službenici nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
Predavač: Olivera Topalov, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

23. novembar 2016. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK - UPOZNAVANjE SA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA - POPUNjENO!
Cilj
: upoznavanje polaznika sa odredbama novog Zakona o opštem upravnom postupku.
Ciljna grupa:
svi državni službenici
Predavač
: dr Dobrosav Milovanović i doc. dr Vuk Cucić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vreme održavanja
: 09:00 - 15:00 časova
Mesto održavanja:
Klub narodnih poslanika, Tolstojeva 2, Beograd
Koordinator:
Snežana Abramović, 011/301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima uz podršku GIZ programa za pravne i pravosudne reforme u RS


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

23. novembar 2016. godine, SPECIFIČNOSTI IPARD-a U OKVIRU IPA
Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), osnovnim pojmovima i pravilima koja regulišu oblast upravljanja i sprovođenja IPARD-a, institucijama i telima uključenim u sistem upravljanja i sprovođenja kao i njihovim nadležnostima u ciklusu upravljanja i sprovođenja IPARD II Programa.
Ciljna grupa: Novozaposleni i državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja IPARD II Programa, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Bojana Gladović i Aleksandra Džipković, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 368
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

17. novembar 2016. godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
Cilj: Obuka se organizuje u cilju upoznavanje polaznika sa antidiskriminacionim zakonodavstvom, odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i pravilnog reagovanja u slučajevima diskriminatornog postupanja.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Tijana Milošević , Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja:
08:00-15:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

15. novembar 2016. godine, SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA I KONTROLA IMOVINE FUNKCIONERA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa pojmom i vrstama sukoba interesa, sa nadležnostima Agencije i konkretnim obavezama funkcionera u oblasti prijavljaivanja imovine, kao i upoznavanje sa obavezama organa javne vlasti u pogledu obaveštavanja i vođenja evidencija o poklonima o stupanju na funkciju i prestanku funkcije
Ciljna grupa: Rukovodioci na položaju i lica zadužena za dostavljanje obaveštenja o poklonima i stupanju i prestanku funkcije
Predavač: Milica Lazić i Almira Medunjanin, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Upravljanje ljudskim resursima (2016)

14-15. novembar 2016. godine, ZNAČAJ UPRAVLjANjA I RAZVOJA LjUDSKIH RESURSA U KONTEKSTU REFORME DRAVNE UPRAVE
Konferencija se organizuje u cilju razmene iskustava između Francuske i Srbije o temama: transparentnost rada javne uprave, karakteristike različitih modela službeničkih sistema, planiranje zapošljavanja i razvoja zaposlenih, kao i prikaz rada različitih škola za administraciju
Ciljna grupa: Sekretari ministarstava, načelnici odeljenja za ljudske resurse i drugi rukovodiocima u državnoj upravi
Predavači: Žak Rudier (Jacques ROUDIERE) i Miguel Rodrigez (Miguel RODRIGUES), Francuska Nacionalna škola za administraciju (ENA)
Vreme održavanja: 14. novembra od 11,30 do 15,30 časova; 15. novembra od 8,30 do 11,30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, sala Beograd
Koordinator: Snežana Abramović, 011/301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ambasadom Republike Francuske u Srbiji i francuskom Nacionalnom školom za administraciju (ENA.


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

10. novembar 2016. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Cilj:
Jačanje kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom
Ciljna grupa: Državnim službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državnim službenicima koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8.15-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

09-10. novembar 2016. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE: PLAĆANjE UGOVARAČIMA
Cilj obuke je upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Ljiljana Ilić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

4. novembar 2016. godine - JAVNI NASTUP I VEŠTINE PREZENTACIJE
Obuka se realizuje sa ciljem unapređenja prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
Ciljna grupa: rukovodioci i ostali državni službenici
Predavač: Snežana Pavlović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

3. novembar 2016. godine, UPRAVLjANjE TIMOM
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za efikasno upravljanje timom.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

3. novembar 2016. godine: MOBING - SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Cilj obuke je unapređenje znanja državnih službenika za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavači: Olga Vučković Kićanović i Snežana Milajić
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

31. oktobar 2016. godine, ULOGA IPA TELA TOKOM EKSTERNE REVIZIJE PROGRAMA I PROJEKATA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA IPA
Cilj obuke je upoznavanje državnih službenika sa pojmom i ciljevima esterne revizije i postupkom provere sistema upravljanja i kontrole u institucijama i telima u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU i projekata finansiranih iz sredstava IPA.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima u sistemu upravljanja pretpristupnom pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.predsednici lokalnih samouprava, rukovodioci institiucija zaduženih za implementaciju projekata.
Predavač: Svetlana Novaković, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje sistemom javnih politika (2016)

Oktobar - novembar 2016., Program jačanja kapaciteta državnih službenika za upravljanje javnim politikama
Cilj i ciljna grupa: razvijanje znanja i veština državnih službenika zaposlenih na poslovima planiranja, analize, koordinacije, kreiranja, sprovođenja, praćenja sprovođenja i vredovanja efekata javnih politika u državnoj upravi
Program se sastoji od tri obuke:
26-27. oktobar Javne politike - kreiranje, sprovođenje i analiza efekata
7-8. novembar Izrada dokumenata javnih politika
17-18. novembar Prikupljanje, analiza i korišćenje podataka u procesu praćenja i vrednovanja javnih politika
Vreme održavanja: oktobar-novembar 2016. godine
Mesto održavanja: Palata Srbija, drugi sprat, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 301-4237, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Programa za pravne i pravosudne reforme (GIZ)

 
Strani jezik (2016)

25-26. oktobar 2016. godine PROGRAM NA FRANCUSKOM JEZIKU: „ULOGA RUKOVODILACA U OKVIRU PROCESA PRIDRUŽIVANjA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI“

Program se organizuje u cilju većeg razumevanja različitih aspekata uloge rukovodilaca u okviru procesa pridruživanja EU, specifične uloge rukovodilaca u okviru procesa pridruživanja i stavljanje u perpektivu uloge lidera u odnosu na ključne faze u procesu pregovaranja.

Program treninga je namenjen svima onima koji neposredno ili posredno učestvuju u pregovaranju jednog ili više poglavlja, a razumeju i govore francuski jezik.

Koordinator programa: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs

Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 129.


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

25. oktobar 2016. godine, ZAŠTITA UZBUNjIVAČA-OSNOVNA OBUKA
Cilj obuke je upoznavanje državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Inspekcijski nadzor (2016)

24-25. oktobar 2016. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
Cilj: unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora kao i upoznavanje sa odredbama novog Zakona o inspekcijskom nadzoru
Ciljna grupa: inspektori i državni službenici nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
Predavač: Nenad Vujović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

20-21. oktobar 2016. godine, VEŠTINE KOMUNIKACIJE I REŠAVANjA KONFLIKATA
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije i za sticanje osnovnih sposobnosti da se u konfliktnim situacijama reaguje na adekvatan način i kvalitetno upravlja konfliktima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Aleksandra Stanković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

18. oktobar 2016. godine, UVOĐENjE U POSAO
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za vršenje funkcije uvođenja pripravnika i novozaposlenih u posao.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave.
Predavač: Ivica Lazović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije (2016)

17-19. oktobar 2016. godine, JAVNE NABAVKE - PLANIRANjE I SPROVOĐENjE
Seminar se organizuje u cilju boljeg razumevanja postupka javnih nabavki i primene pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su zaduženi za sprovođenje javnih nabavki, kao i svima onima koji su uključeni u taj proces.
Predavači: Daliborka Srećkov, Svetlana Ražić i  Miloš Jović - Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:00-15:30časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

13. oktobar 2016. godine, UPRAVLjANjE VREMENOM I VOĐENjE SASTANAKA
Cilj: Unapređenje veština rukovodilaca za efikasnije planiranje vremena i organizaciju rada.           
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finansija-Uprava carina
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

12. oktobar 2016. godine, UPRAVLjANjE RIZICIMA U KONTEKSTU IPA
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika nadležnih za poslove upravljanje rizicima u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU za primenu procedura i koordinaciju postupaka za upravljanje rizicima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima upravljanja rizicima u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavači: Jelena Nikolić i Maja Konstantinović, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje sistemom javnih politika (2016)

10-11. oktobar 2016. godine, IZRADA PROGRAMSKOG BUDžETA
Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa planiranjem, upravljanjem i nadzorom nad procesom izrade i izvršenja budžeta u okviru programskog budžetiranja i povezivanja sa strateškim planiranjem.
Ciljna grupa: Zaposleni u jedinicama za finansijsko-materijalno poslovanje, kao i predstavnici ostalih organizacionih jedinica koji učestvuju u strateškom, srednjoročnom i operativnom planiranju aktivnosti, programiranju IPA sredstava, kao i rukovodioci programa, programskih aktivnosti i projekata.
Predavači: Vera Radoičić Savatović, Milica Ilić i Mirjana Stanojević, Ministarstvo finansija, Sektor za budžet
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID BEP projektom


Vidi ProgramJavne finansije (2017)

BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Cilj: Jačanje kapaciteta ze ekonomično, efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta i pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja.
Vreme održavanja: 9.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

6. oktobar 2016. godine, DONOŠENjE ODLUKA
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za uspešno donošenje odluka.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Slavica Mitrović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 
Vreme održavanja: 8.15-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

5. oktobar 2016. godine, OKVIRNI UGOVORI ZA PRUŽANjE USLUGA (BENEF 2009)
Cilj obuke je sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki usluga prema pravilima BENEF 2009. Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač:
Dušica Janić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje sistemom javnih politika (2016)

04-05. oktobar 2016. godine, IZRADA PROGRAMSKOG BUDžETA
Cilj obuke je  upoznavanje polaznika sa planiranjem, upravljanjem i nadzorom nad procesom izrade i izvršenja budžeta u okviru programskog budžetiranja i povezivanja sa strateškim planiranjem.
Ciljna grupa: Zaposleni u jedinicama za finansijsko-materijalno poslovanje, kao i predstavnici ostalih organizacionih jedinica koji učestvuju u strateškom, srednjoročnom i operativnom planiranju aktivnosti, programiranju IPA sredstava, kao i rukovodioci programa, programskih aktivnosti i projekata.
Predavači: Milesa Marjanović, Ana Dragović i Miroslav Bunčić, Ministarstvo finansija, Sektor za budžet

Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa USAID BEP projektom


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

3. oktobar 2016. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST
Cilj: sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja
Ciljna grupa: Zaposleni/ne i zvaničnici/ce u organima javne vlasti
Predavač: Jasna Vujačić, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

30. septembar 2016. godine, IPA II (2014-2020)
Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa pojmom i namenom Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), pravilima za njegovo programiranje i sprovođenje.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici koji rade ili se pripremaju za rad na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU, državni službenici koji u delokrugu svog rada učestvuju u ili doprinose procesu planiranja i programiranja podrške u okviru IPA II, kao i svi državni službenici koji su zainteresovani za upoznavanje sa osnovama i principima IPA II.
Predavač: Nevena Marčeta, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

30. septembar -18. novembar 2016. godine, PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODIOCE SEPTEMBAR-NOVEMBAR 2016.

Program u celosti opisan je u brošuri  na veb-sajtu Službe.

Program uključuje obavezne module, izborne module i dodatne programske aktivnosti.
Obavezni moduli su:
Uloga rukovodilaca u strateškom i finansijsom upravljanju i koordinaciji javnih politika u državnoj upravi 30.9; Upravljanje zakonodavnim procesom 7.10; Upravljanje promenama 14.10; Etika i integritet 18.11;
Izborni moduli (od kojih se biraju 3) su :
Donošenje odluka 6.10; Upravljanje vremenom i vođenje sastanaka 13.10; Veštine komunikacije i rešavanje problema 20-21.10; Upravljanje timom 3,11; Javni nastup i veštine prezentacije 4.11.Upravljanje stresom 10.11.
Aktivnosti dodatne podrške ličnom razvoju (opciono) su:
Samoprocena individualnih potencijala (onlajn testiranje) i kočing i mentorski rad (posebno se dogovaraju).
Ciljna grupa: državni službenici zaposleni na neodređeno vreme koji rade na rukovodećim mestima u ministarstvima, službama Vlade i posebnim organizacijama.
Vreme održavanja: septembar - novembar 2016. godine
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Upravljanje ljudskim resursima (2016)

29. septembar 2016. godine: MOBING - SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Cilj obuke je unapređenje znanja državnih službenika za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavači: Olga Vučković Kićanović i Snežana Milajić
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram obuke za državne službenike na položaju (2017)

27. septembar 2017. godine, JAVNI NASTUP I VEŠTINE PREZENTACIJE; DIPLOMATSKI PROTOKOL
Cilj
obuke je unapređenje veština komunikacije rukovodilaca koje im omogućavaju bolje predstavljanje sebe i organa državne uprave u javnosti, kroz unapređenje veštine prezentara, verbalne i neverbalne komunikacije i interakcije, kao i upoznavanje sa protokolranim pravilima pri državnim posetama, pravilima preseansa, dres koda i kulture darivanja.
Ciljna grupa: Rukovodioci iz organa državne uprave i službi Vlade
Predavači: Ivona Simić, ekspert u oblasti upravljanja ljudskim resursima i Ljudmila Milatović, Generalni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 8,15 -15,30 časova
Mesto održavanja: Hotel "Envoy", Čika Ljubina 13
Koordinator: Nataša Živojinović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekatVidi izveštaj


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

26-27. septembar 2016. godine, KOORDINACIJA I SARADNjA U POSTUPKU IZRADE PROPISA
Cilj: Upoznavanje polaznika sa veštinama i tehnikama sprovođenja efikasnih i delotvornih unutar-ministarskih i među-ministarskih konsultativnih sastanaka i javnih rasprava, kao i modelima za učešće zainteresovane javnosti i organizacija civilnog društva
Ciljna grupa:državni službenici koji učestvuju u izradi propisa
Predavači: Jesenka Čvoro, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i Milena Banović, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije (2016)

26. septembar 2016. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Cilj: Jačanje kapaciteta ze ekonomično, efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta i pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja.
Predavač: Olga Kostić, Ministarstvo finansija-Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat , sala 233
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

22-23. septembar 2016. godine, OSNOVE PRIRUČNIKA O PROCEDURAMA ZA INDIREKTNO UPRAVLjANjE PROGRAMIMA TERITORIJALNE SARADNjE
Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa osnovnim zahtevima horizontalnih procedura i osposobljavanje za vršenje poslova koji su propisani predmetnim pravilnicima o postupku i načinu rada
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima predpristupne pomoći EU, upravljanja rizicima, ljudskim resursima i interne kontrole.
Predavači: Katarina Ginić i Bojana Slijepčević, Kancelarija za evropske integracije Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

20-21. septembar 2016. godine, UGOVORI O NABAVCI ROBE (PRAG)
Cilj obuke je sticanje osnovnih znanja iz oblasti javne nabavke robe/opreme prema pravilima PRAG-a. Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU (uključujući i IPARD) u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Dušica Janić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

19-20. septembar 2016. godine, UGOVORI O GRANTOVIMAU OKVIRU PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNjE
Cilj: Sticanje osnovnih znanja u vezi sa programiranjem, sprovođenjem i nadzorom nad postupcima javnih nabavki za dodeljivanje bespovratnih sredstava na programima pretpristupne pomoći EU u okviru programa teritorijalne saradnje prema pravilima PRAG –a.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU (programi teritorijalne saradnje) u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Bojana Slujepčević i Tijana Didanović, Kancelarija za Evropske integracije
Vreme održavanja: 8.15-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

19. septembar 2016. godine, KLjUČNI ELEMENTI INFRASTRUKTURE ELEKTRONSKE UPRAVE
Cilj
: Upoznavanje polaznika sa principima i osnovnim infrastrukturnim elementima moderne elektronske uprave.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, kao i državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa informacionim sistemima, održavanjem i pripremanjem sadržaja za veb sajtove.
Predavač: Dušan Stojanović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Direkcija za elektronsku upravu
Vreme održavanja: 9:00-15:00
Mesto održavanja
: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

14. septembar 2016. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK-UPOZNAVANjE SA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA-POPUNjENO!

Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa odredbama novog Zakona o opštem upravnom postupku.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavač: dr Dobrosav Milovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vreme održavanja: 09:00 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Klub narodnih poslanika, Tolstojeva 2, Beograd
Koordinator: Sanja Stanojević
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku GIZ programa za pravne i pravosudne reforme u RS
Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

13. septembar 2016. godine, IPA Programi teritorijalne saradnje u okviru nove finansijske perspektive Evropske unije za period od 2014 – 2020.godine
Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa pojmom i namenom  programa teritorijalne saradnje i osnovnim pravilima za sprovođenje.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Kristina Ašković i Natalija Matunović Milošević, Kancelarija za evopske integracije
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 
Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

8. septembar 2016. godine, OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA: PLANIRANjE SREDSTAVA IPA I NACIONALNOG UČEŠĆA
Cilj obuke je upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Bojana Čađan, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

06. septembar 2016. godine, METODE ODABIRA KADROVA
Cilj obuke je unapređenje znanja i veština državnih službenika za primenu savremenih metoda odabira kadrova.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Aleksandra Stanković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Upravljanje ljudskim resursima (2016)

05. septembar 2016. godine, KADROVSKO PLANIRANjE
Cilj: Unapređenje znanja i razvoj veština za planiranje potreba za kadrovima.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, državni službenici koji rade na poslovima analitičara radnih mesta, kao i državni službenici koji učestvuju u kadrovskom planiranju.
Predavači: Ivana Pivalica Drobnjak i Ksenija Berić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

02. septembar 2016. godine, KADROVSKO PLANIRANjE
Cilj: Unapređenje znanja i razvoj veština za planiranje potreba za kadrovima.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, državni službenici koji rade na poslovima analitičara radnih mesta, kao i državni službenici koji učestvuju u kadrovskom planiranju.
Predavači: Ivana Pivalica Drobnjak i Ksenija Berić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:30 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

01. septembar 2016. godine, ANALIZA POSLA
Cilj: Unapređenje znanja i razvoj veština za sprovođenje analize posla, izrade opisa radnih mesta i razvrstavanje radnih mesta.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, državni službenici koji rade na poslovima analitičara radnih mesta.
Predavači: Milica Bukvić i Ksenija Berić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:30 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

30. avgust 2016. godine, PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA
Cilj: upoznavanje polaznika sa pravima nacionalnih manjina koja su garantovana pozitivno pravnim propisima, informisanje o načinu i zaštiti manjinskih prava, sticanje znanja o organima koji se time bave, sticanje znanja o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, upoznavanje sa obavezama koje RS treba da preduzme na putu ka EU, kao i podizanje svesti o pravima nacionalnih manjina kod državnih službenika 
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavači: Ljiljana Bekčić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 09:00 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

23. avgust 2016. godine: METODE ODABIRA KADROVA
Cilj obuke je unapređenje znanja i veština državnih službenika za primenu savremenih metoda odabira kadrova.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Natalija Radivojević Banović, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramLični razvoj zaposlenih (2016)

15. jul 2016. godine,  MENTORSTVO KAO INSTRUMENT RAZVOJA
Seminar se organizuje s ciljem upoznavanja polaznika sa modelom mentorstva kao veštinom osposobljavanja i razvoja zaposlenih i unapređenja njihovih znanja i veština za sprovođenje mentorstva u praksi.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade u organima državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici
Predavači: Nataša Živojinović, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Antonijević, tel: 301-4238
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInspekcijski nadzor (2016)

14-15. jul 2016. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
Cilj: unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora kao i upoznavanje sa odredbama novog Zakona o inspekcijskom nadzoru
Ciljna grupa: inspektori i državni službenici nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
Predavači: Vesna Ristić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

11-12. jul 2016. godine, BAZE PODATAKA
Cilj obuke je ospobljavanje polaznika za samostalnu izradu i održavanje jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka i oni koji žele da unaprede svoje znanje.
Predavač: Jovan Aleksić, ovlašćeni ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 269
Koordinator: Ivana Slović, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

    


Vidi ProgramTrening trenera (2016)
Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

7-8. jul 2015. godine - PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Cilj: upoznavanje sa jezičkim nomotehničkim pravilima
Ciljna grupa: državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTrening trenera (2016)
Javne finansije (2016)

4. jul 2016. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Seminar se organizuje u cilju upoznavanja polaznika sa standardima i procedurama revizije i ulogom Državne revizorske institucije, kao i u cilju jačanja kapaciteta državne administracije za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta
Predavač: Ljubica Janković-Andrijević, vrhovni državni revizor, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 8.15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

4-6. jul 2016. godine, OBRADA TEKSTA–NAPREDNI NIVO
Cilj obuke
je osposobljavanje polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00 - 13:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 233
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

30. jun 2016. godine: OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA: PLANIRANjE SREDSTAVA IPA I NACIONALNOG UČEŠĆA
Cilj obuke je upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Bojana Čađan, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upraljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

29-30. jun 2016. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Cilj obuke je upoznavanje sa jezičkim nomotehničkim pravilima.
Ciljna grupa: Državni službenici kojiučestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:45 - 14:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

28-30. jun 2016. godine TABELARNE KALKULACIJE - NAPREDNI NIVO
Obuka se održava u cilju osposobljavanja polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima, korišćenjem programa MS Excell.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen svim državnim službenicima
Predavač: Snežana Abramović, sertifikovani ECDL ispitivač
Vreme i mesto održavanja: 9:00-15:15 časova, Palata Srbija, istočni ulaz, drugi sprat, sala 269
Koordinator: Snežana Antonijević, tel: 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

27. jun 2016. godine, INTERKULTURNA KOMUNIKACIJA
Cilj: Unapređenje poslovnog ponašanja službenika kroz upoznavanje sa specifičnostima drugih kultura.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje kao i rukovodioci u organima državne uprave.
Predavač: Gordana Bekčić-Pješčić
Vreme održavanja: 8.15-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

27-28. jun 2016. godine:  UGOVORI O PRUŽANjU USLUGA (PRAG)
Cilj obuke je sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki usluga prema pravilima PRAG-a.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU (uključujući i IPARD) u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavači: Biljana Jezdić, Goran Simunović, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat V, sala 533
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

24. jun 2016. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Cilj obuke je sticanje znanja u vezi sa pravilima kancelarijskog poslovanja.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Jasmina Benmansur, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

24. jun 2016. godine - ZAŠTITA UZBUNjIVAČA - OSNOVNA OBUKA
Obuka se organizuje u cilju upoznavanja državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

23. jun 2016. godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
Cilj: Obuka se organizuje u cilju upoznavanje polaznika sa antidiskriminacionim zakonodavstvom, odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i pravilnog reagovanja u slučajevima diskriminatornog postupanja.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Emila Spasojević, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja:
08:00-15:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

23. jun 2016. godine, ETIKA I INTEGRITET
Seminar se organizuje s ciljem osnaživanja zaposlenog u javnom sektoru da prepozna situacije u kojima pogrešnom odlukom ili postupanjem može da ugrozi svoj položaj i integritet. Kroz primere iz prakse učesnici preispituju svoje odluke, usklađujući ih sa profesionalnim vrednostima i u korist javnog dobra.

Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavači: Ksenija Mitrović, Ana Arsenijević, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

23-24. jun 2016. godine, OBAVLjANjE INTERNE REVIZIJE U IPA TELIMA – ULOGA INTERNIH REVIZORA
Cilj: Upoznavanje internih revizora sa sistemom upravljanja i kontrole u telima sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU u okviru državne uprave.
Ciljna grupa: Interni revizori koji će sprovoditi internu reviziju tela određenih za upravljanje pretpristupnom pomoći.
Predavači: Spomenka Vircburger i Aleksandra Džipković, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 42 38
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2017)
Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

15-16. jun 2016. godine, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa zakonskom regulativom i procedurama kojima je uređen rad sa nacionalnim i stranim tajnim podacima u Republici Srbiji, sa obavezama organa javne vlasti, kao i sa odgovornošću za neizvršavanje obaveza iz ovog Zakona  
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave koji treba da organizuju praktičnu primenu Zakona o tajnosti podataka.
Predavači: Sanja Dašić i Nenad Kovačević, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
Vreme održavanja: 08:30– 15:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje sistemom javnih politika (2016)

14-15. jun 2016. godine, STRATEŠKO PLANIRANjE
Cilj: Jačanje kapaciteta polaznika za izradu strateških planova koji će doprineti ostvarenju strateških ciljeva Vlade Republike Srbije
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima izrade, implementacije i praćenja strateških planova.
Predavač: Slobodanka Marjanović
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

13. jun 2015. godine, MEHANIZMI ZA PRAĆENjE STANjA LjUDSKIH PRAVA U REPUBLICI SRBIJI
Seminar se održava sa ciljem upoznavanja polaznika sa mehanizmima nadzora stanja ljudskih prava u Republici Srbiji
Ciljna grupa: rukovodioci u organima državne uprave i drugi državni službenici 
Predavač: Jasna Plavšić, Kancelarija za ljudska i manjinska prava 
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

9-10. jun 2016. godine, OSNOVE PRIRUČNIKA O PROCEDURAMA ZA INDIREKTNO UPRAVLjANjE PROGRAMIMA TERITORIJALNE SARADNjE
Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa osnovnim zahtevima horizontalnih procedura i osposobljavanje za vršenje poslova koji su propisani predmetnim pravilnicima o postupku i načinu rada
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU, kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima predpristupne pomoći EU, upravljanja rizicima, ljudskim resursima i interne kontrole.
Predavači: Katarina Ginić i Bojana Slijepčević, Kancelarija za evropske integracije Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

07. jun 2016. godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja jezičke kulture državnih službenika.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 8.30-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi Program


Vidi izveštaj


Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

06. jun 2016. godine, KOORDINACIJA PRIPREME IZJAVE O UPRAVLjANjU SUPERVIZIJA SISTEMA UPRAVLjANjA I KONTROLE
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika odgovornih za pripremu Izjave o upravljanju u cilju izveštavanja o stanju sistema upravljanja i kontrole kroz primenu procedure za pripremu Izjave o upravljanju i popunjavanja upitnika o samoproceni sistema u cilju pripreme za superviziju sistema od strane nadležnih tela.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima koordinacije pripreme Izjava o upravljanju, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Ivana Urošević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 311 39 43, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima
Program opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

3. jun 2016. godine - OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE
Obuka se organizuje u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: Pripravnici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita.
Predavač:
Jelena Stevanov, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

16-17. maj 2016. 2-3. jun 2016. godine, STATISTIČKA OBRADA PODATAKA POMOĆU SOFTVERA SPSS PROMENjEN TERMIN!
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za korišćenje softvera za statističku obradu podataka SPSS.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima prikupljanja i obrade podataka, izrade analiza, izveštaja i drugih materijala iz delokruga organa.
Predavač: Tijana Čomić i Vladimir Šutić, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 9:30 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, drugi sprat, sala 269
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

2. jun 2016. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Upoznavanje državnih službenika sa preduzimanjem konkretnih koraka za sprovođenje mera iz plana integriteta, kao i razmena iskustva izrade plana integriteta iz prvog ciklusa
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces sprovođenja plana integriteta
Predavači: Miloš Mojsilović i Zlatko Stojanović,  Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

1-2. jun 2016. godine, DRŽAVNI PROTOKOL SA ELEMENTIMA POSLOVNOG PROTOKOLA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja i veština polaznika u vezi sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje kao i rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Ljudmila Milatović, Generalni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 9.00-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović tel: 301-4237
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

27. maj 2016. godine, MEĐUNARODNI UGOVORI-PRIPREMA I ZAKLjUČIVANjE
Cilj obuke je jačanje kapaciteta polaznika za efikasnije obavljanje poslova koji se odnose na ostvarivanje međunarodne saradnje, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje, zaključivanja i primene međunarodnih ugovora.
Predavač: dr Slavoljub Carić, Ministarstvo spoljnih poslova
Vreme održavanja: 08:30 - 14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 

 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

27. maj 2016. godine, ANALIZA OBIMA POSLA U OKVIRU IPA
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika odgovornih za koordinaciju horizontalnih pitanja i drugih državnih službenika u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU za vršenje analize obima poslova iz svoje nadležnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima koordinacije horizontalnih pitanja u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavači: Spomenka Vircburger i Ivana Urošević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

26. maj 2016. godine - JAVNI NASTUP I VEŠTINE PREZENTACIJE
Obuka se realizuje sa ciljem unapređenja prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
Ciljna grupa: rukovodioci i ostali državni službenici
Predavač: Snežana Pavlović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramJavne finansije (2016)

25-27. maj 2016. godine, JAVNE NABAVKE - PLANIRANjE I SPROVOĐENjE
Seminar se organizuje u cilju boljeg razumevanja postupka javnih nabavki i primene pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su zaduženi za sprovođenje javnih nabavki, kao i svima onima koji su uključeni u taj proces.
Predavači: Daliborka Srećkov, Svetlana Ražić i Miloš Jović - Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:15-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

25-26. maj 2016. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE- PLAĆANjE UGOVARAČIMA
Cilj obuke je upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Ljiljana Ilić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

24. maj 2016. godine, ANALIZA OBIMA POSLA U OKVIRU IPA
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika odgovornih za koordinaciju horizontalnih pitanja i drugih državnih službenika u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU za vršenje analize obima poslova iz svoje nadležnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima koordinacije horizontalnih pitanja u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavači: Spomenka Vircburger i Ivana Urošević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje sistemom javnih politika (2016)

23-24. maj 2016. godine, PRAĆENjE SPROVOĐENjA, VREDNOVANjE I IZVEŠTAVANjE U PROCESU UPRAVLjANjA JAVNIM POLITIKAMA
Seminar se održava s ciljem unapređenja kapaciteta polaznika za praćenje i vrednovanje programa i projekata sadržanih u srednjoročnim i godišnjim planovima organa kao i izveštavanje o realizaciji istih.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima planiranja i praćenja ili učestvuju u planiranju u organima.
Predavač: Veljko Petrović, trener za oblast monitoringa i evaluacije
Vreme održavanja: 8,00-15,30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat,
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

20. maj 2016. godine, MOBING - OBUKA POSREDNIKA I LICA ZA PODRŠKU
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština polaznika za vršenje posredovanja u slučajevima mobinga u organima državne uprave
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove posrednika i lica za podršku
Predavači: Olga Vučković Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInspekcijski nadzor (2016)

19-20. maj 2016. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
Cilj: unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora kao i upoznavanje sa odredbama novog Zakona o inspekcijskom nadzoru
Ciljna grupa: inspektori i državni službenici nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
Predavači: Vesna Ristić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije (2016)

18. maj 2016. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavač: Vesna Bogdanović, Ministarstvo finansija-Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9.30-14.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat,
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja novozaposlenih (2016)

16-17. maj 2016. godine, OSNOVI UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA
Cilj: sticanje osnovnih znanja o upravnom postupku
Ciljna grupa: Seminar je namenjen novozaposlenim državnim službenicima.
Predavači: Danijela Knežević, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

16-17. maj 2016. godine, VEŠTINE KOMUNIKACIJE I REŠAVANjA KONFLIKATA
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije i za sticanje osnovnih sposobnosti da se u konfliktnim situacijama reaguje na adekvatan način i kvalitetno upravlja konfliktima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Aleksandra Stanković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

13. maj 2016. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK - UPOZNAVANjE SA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA
Cilj: upoznavanje polaznika sa odredbama novog Zakona opštem upravnom postupku
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavači: dr Dobrosav Milovanović, profesor Pravnog fakulteta BU
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku Programa za pravne i pravosudne reforme (GIZ)


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

13. maj 2016. godine, UPRAVLjANjE TIMOM
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za efikasno upravljanje timom.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

12-13. maj 2016. godine, UVOD U HORIZONTALNA PITANjA
Cilj obuke je ypoznavanje državnih službenika sa njihovim odgovornostima u kontekstu horizontalnih procedura (upravljanje ljudskim resursima, interna kontrola, supervizija i izjave o upravljanju, upravljanje rizicima i nepravilnostima) u okviru sistema za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU,poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Spomenka Vircburger i Ivana Urošević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramTrening trenera (2016)

12-14. maj 2016. godine, TRENING TRENERA (TOT) ZA PROGRAMSKI BUDžET
Cilj: Unapređenje znanja u vezi sa programskim modelom budžetiranja kao i sticanje trenerskih znanja i veština potrebnih u prenosu znanja drugim državnim službenicima.
Ciljna grupa: Analitičari u Sektoru za budžet Ministarstva finansija.
Predavač: Ivana Jakir Bajo i Ivona Simić, konsulanti na projektu
Mesto održavanja: Hotel "Premier Akva", Vrdnik
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku USAID BEP projekta (USAID Business Enabling Project)

 


Vidi ProgramStrateško i finansijsko upravljanje i koordinacija javnih politika u državnoj upravi (2016)

11-12. maj 2016. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta polaznika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
Ciljna grupa: Rukovodioci i svi drugi državni službenici koji rade na poslovima planiranja
Predavači: Nataša Miletić
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

11. maj 2016. godine, UPRAVLjANjE VREMENOM I VOĐENjE SASTANAKA
Cilj: Unapređenje veština rukovodilaca za efikasnije planiranje vremena i organizaciju rada.            Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finansija-Uprava carina
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

10. maj 2016. godine - ZAŠTITA UZBUNjIVAČA - OBUKA ZA OVLAŠĆENA LICA
Obuka se organizuje u cilju upoznavanja državnih službenika sa međunarodnim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava povodom zaštite uzbunjivača u smislu prava na slobodu izražavanja, kao i sa ključnim pojmovima propisanim Zakonom o zaštiti uzbunjivača u cilju boljeg razumevanja pojma uzbunjivanja, smisla uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.
Ciljna grupa: Ovlašćena lica za postupanje po prijavama u vezi sa uzbunjivanjem.
Predavač: Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 9,00-15,30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

09-10. maj 2016. godine, OSNOVE JAVNIH NABAVKI I UPRAVLjANjA UGOVORIMA (PRAG)
Cilj obuke je sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki prema pravilima EU koja se primenjuju u sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU (uključujući i IPARD) u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavač: Biljana Jezdić i Goran Simunović, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat V, sala 533
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

5. maj  2016. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 
Seminar se održava u cilju podizanja kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti
Predavač: Zlatko Petrović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 271
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći evropske unije (2016)

05. maj 2016. godine, SISTEM I PRAVILA ZA UPRAVLjANjE IPA-UVODNA OBUKA ZA NOVOZAPOSLENE
Cilj obuke
je upoznavanje novozaposlenih državnih službenika sa osnovnim pojmovima i pravilima koja regulišu oblast upravljanja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u Republici Srbiji, institucijama i telima uključenim u sistem upravljanja programima pretpristupne pomoći EU kao i njihovim nadležnostima u ciklusu upravljanja pomenutih programa.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici i državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU.
Predavači: Spomenka Vircburger i Aleksandra Džipković, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramLični razvoj zaposlenih (2016)

5. maj 2016. godine, MENTORSTVO KAO INSTRUMENT RAZVOJA
Cilj:
Upoznavanje polaznika sa modelom mentorstva kao veštinom osposobljavanja i razvoja zaposlenih i unapređenje njihovih znanja i veština za sprovođenje mentorstva u praksi.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač: Marija Pavić
Vreme održavanja: 8.15-15.30
Mesto održavanja: Republički sekretarijat za javne politike
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

28. april 2016. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Cilj:
Jačanje kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom
Ciljna grupa: Državnim službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državnim službenicima koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8.15-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

27. april 2016. godine - ZAŠTITA UZBUNjIVAČA - OSNOVNA OBUKA
Obuka se organizuje u cilju upoznavanja državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

27-28. april 2016. godine, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa zakonskom regulativom i procedurama kojima je uređen rad sa nacionalnim i stranim tajnim podacima u Republici Srbiji, sa obavezama organa javne vlasti, kao i sa odgovornošću za neizvršavanje obaveza iz ovog Zakona  
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave koji treba da organizuju praktičnu primenu Zakona o tajnosti podataka.
Predavači: Sanja Dašić i Nenad Kovačević, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
Vreme održavanja: 09:00– 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije (2016)

26. april 2016. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavač: Vesna Bogdanović, Ministarstvo finansija-Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9.30-14.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat,
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

26-28. april 2016. godine, BAZE PODATAKA–NAPREDNI NIVO
Cilj obuke je produktivnije korišćenje postojećih aplikacija razvijenih u MS Access okruženju.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u MS Access sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka, kao i državni službenici koji imaju potrebu za samostalnom izradom i održavanjem jednostavnijih baza podataka i pratećeg plikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

25. april 2016. godine, UPRAVNI, NADZORNI I STRUČNI POSLOVI U ZAKONODAVNOM PROCESU
Cilj: unapređenje znanja i veština državnih službenika koji rade na upravnim, nadzornim i stručnim poslovima u vezi sa njihovom ulogom u zakonodavnom procesu.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na upravnim, nadzornim i stručnim poslovima u zakonodavnom procesu
Predavači:  Mira Radivojević, Ministarstvo zdravlja
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

22. april 2016. godine, DONOŠENjE ODLUKA
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za uspešno donošenje odluka.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Slavica Mitrović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 
Vreme održavanja: 8.15-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

20-21. april 2015. godine, USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE
Cilj: sticanje znanja o osnovnim principima ustavnog uređenja Republike Srbije i borbe protiv korupcije
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavači: Ranka Vujović, Republički sekretarijat za zakonodavstvo i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

20-22. april 2016. godine, TABELARNE KALKULACIJE – NAPREDNI NIVO
Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima korišćenjem MS Excell.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

19-20. april 2016. godine, VEŠTINA KOMUNIKACIJE U POSLOVNOM OKRUŽENjU
Cilj obuke je unapređenje znanja i veštine polaznika za ostvarivanje svesne i izbalansirane komunikacije
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Tatjana Dragosavac, sertifikovani trener
Vreme održavanja: 08:30- 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramLični razvoj zaposlenih (2016)

19. april 2016. godine, KOMPETENCIJE I RAZVOJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj obuke je unapređenje znanja polaznika o značaju i ulozi kompetencija u procesu razvoja državnih službenika.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa.
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:00 - 15:15 časova, sala 233, II sprat
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz,
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

13-15. april 2016. godine, ANALIZA EFEKATA PROPISA - PUT DO KVALITETNIH PROPISA
Cilj: unapređenje kapaciteta polaznika za sprovođenje adekvatne i sveobuhvatne analize mogućih i stvarnih efekata novih propisa na privredu, građane i budžet Republike Srbije; sticanje uvida u značaj analize efekata u različitim fazama zakonodavnog procesa i povećanje odgovornosti državnih službenika za sprovođenje analiza efekata
Ciljna grupa: državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa
Predavači:  Dragana Aleksić i Marko Pešić, Republički sekretarijat za javne politike
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

13-15. april 2016. godine, OBRADA TEKSTA–NAPREDNI NIVO
Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dijana Dimitrijević, prof. informatike, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00 - 13:45 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca (2016)

13. april -26. maj 2016. godine, PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODIOCE APRIL-MAJ 2016. 
Program u celosti opisan je u brošuri  na veb-sajtu Službe.

Program uključuje obavezne module, izborne module i dodatne programske aktivnosti.
Obavezni moduli su:
Uloga rukovodilaca u strateškom i finansijsom upravljanju i koordinaciji javnih politika u državnoj upravi 13.04; Upravljanje zakonodavnim procesom 19.04; Upravljanje promenama 26.04; Uvod u upravljanje kvalitetom 04.05.
Izborni moduli (od kojih se biraju 3) su
Donošenje odluka 22.04; Upravljanje stresom 28.04; Upravljanje vremenom i vođenje sastanaka 11.05; Upravljanje timom 13.05; Veštine komunikacije i rešavanje problema 16-17.05; Javni nastup i veštine prezentacije 26.05.
Aktivnosti dodatne podrške ličnom razvoju (opciono) su:
Samoprocena individualnih potencijala (onlajn testiranje) i mentorski rad (posebno se dogovaraju).
Ciljna grupa: rukovodioci užih unutrašnjih jedinica u čijem delokrugu se obavljaju analitički i istraživački poslovi/poslovi planiranja/poslovi kreiranja i sprovođenja javnih politika i izveštavanja o efektima javnih politika ili normativni poslovi u ministarstvima, upravama u sastavu ministarstava, službama Vlade i posebnim organizacijama.
Vreme održavanja: april - maj 2016. godine
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 
Javne finansije (2016)

12. april 2016. godine, PORESKO POSLOVANjE - EFIKASNA PRIMENA PROPISA
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za efikasnije finansijsko poslovanje sa aspekta poreskog sistema.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima u organima državne uprave
Predavač: Branislava Jakšić, Ministarstvo finansija, Poreska uprava
Vreme održavanja: 09:00 -15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, telefon: 011/301 42 37
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

11. april 2016. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST
Cilj: sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja
Ciljna grupa: Zaposleni/ne i zvaničnici/ce u organima javne vlasti
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

8. april 2016. godine, BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU
Cilj: osposobljavanje državnih službenika za efikasno obavljanje poslova u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu
Ciljna grupa: državni službenici koji su u okviru organa određeni za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Predavač: Maja Ilić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Inspektorat za rad
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

07. april 2016. godine, MEĐUNARODNI UGOVORI-PRIPREMA I ZAKLjUČIVANjE
Cilj obuke je jačanje kapaciteta polaznika za efikasnije obavljanje poslova koji se odnose na ostvarivanje međunarodne saradnje, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje, zaključivanja i primene međunarodnih ugovora.
Predavač: dr Slavoljub Carić, Ministarstvo spoljnih poslova
Vreme održavanja: 08:30 - 14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

06. april 2016. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Cilj obuke je sticanje znanja u vezi sa pravilima kancelarijskog poslovanja.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Jasmina Benmansur, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

04–05. april 2016. godine, STATISTIČKA OBRADA PODATAKA POMOĆU SOFTVERA SPSS
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja državnih službenika za korišćenje softvera za statističku obradu podataka SPSS.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima prikupljanja i obrade podataka, izrade analiza, izveštaja i drugih materijala iz delokruga organa.
Predavač: Tijana Čomić i Vladimir Šutić, Republički zavod za statistiku
Vreme održavanja: 9:30 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Republički zavod za statistiku, Milana Rakića 5, računarska učionica
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije (2016)

04-06. april 2016. godine, JAVNE NABAVKE - PLANIRANjE I SPROVOĐENjE
Seminar se organizuje u cilju boljeg razumevanja postupka javnih nabavki i primene pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su zaduženi za sprovođenje javnih nabavki, kao i svima onima koji su uključeni u taj proces.
Predavači: Daliborka Srećkov, Miloš Jović - Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

1. april 2016. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 
Seminar se održava u cilju podizanja kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti
Predavač: Zlatko Petrović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Vreme održavanja: 09:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

30. mart 2016. godine - JAVNI NASTUP - PROMENjEN TERMIN!
Obuka se realizuje sa ciljem unapređenja prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
Ciljna grupa: rukovodioci i ostali državni službenici koji javno nastupaju
Predavač: Snežana Pavlović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja:
08:00-15:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II,
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja novozaposlenih (2016)

 

30-31. mart 2016. godine, OSNOVI ZAKONODAVNOG PROCESA
Cilj obuke je razvijanje znanja i veština potrebnih za učestvovanje u zakonodavnom procesu.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen novozaposlenim državnim službenicima.
Predavač: Milica Basta, Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 09:20 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

30-31. mart 2016. godine, OBRADA TEKSTA
Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Snežana Abramović 011/ 31139 43, snezana.abramovic@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

29. mart 2016. godine, PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA – OSNOVNA OBUKA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa načinom postupnja organa vlasti u cilju pružanja informacija od javnog značaja i sa aktivnostima na daljem unapređenju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Ciljna grupa: Novoimenovana ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Predavači: Gordana Tošović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

29. mart 2016. godine, ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I ZAŠTITNIK GRAĐANA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja polaznika o zakonom propisanim modalitetima saradnje između Zaštitnika građana i organa uprave, radi ostvarivanja prava građana.
Ciljna grupa: Državni službenici koji odlučuju po zahtevima građana u prvostepenom i drugostepenom postupku, službenici zaduženi za internu kontrolu, kao i službenici koji obavljaju inspekcijske poslove.
Predavač: Olja Jovičić, Zaštitnik građana
Vreme održavanja: 8.30-14.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

28. mart 2016. godine, STRUČNO USAVRŠAVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj obuke je unapređenje znanja i veština zaposlenih za planiranje i sprovođenje procesa stručnog usavršavanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima razvoja ljudskih resursa.
Predavač: Jelena Đorđević, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:15 - 13:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 301-4237, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

28-29. mart 2016. godine, PREZENTACIJE
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za samostalno kreiranje MS Power Point prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dijana Dimitrijević, prof. informatike, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 31139 43, snezana.abramovic@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

25. mart 2016. godine, SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA I KONTROLA IMOVINE FUNKCIONERA
Seminar se održava u cilju upoznavanja sa pojmom i vrstama sukoba interesa, sa nadležnostima Agencije i konkretnim obavezama funkcionera u oblasti prijavljaivanja imovine, kao i upoznavanje sa obavezama organa javne vlasti u pogledu obaveštavanja i vođenja evidencija o poklonima o stupanju na funkciju i prestanku funkcije
Ciljna grupa: Rukovodioci na položaju i lica zadužena za dostavljanje obaveštenja o poklonima i stupanju i prestanku funkcije
Predavač: Stevo Bajić i Almira Medunjanin, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-13:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

24-25. mart 2016. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Cilj obuke je upoznavanje sa jezičkim nomotehničkim pravilima.
Ciljna grupa: Državni službenici kojiučestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:45 - 14:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

22. mart 2016. godine, KLjUČNI ELEMENTI INFRASTRUKTURE ELEKTRONSKE UPRAVE
Cilj
: Upoznavanje polaznika sa principima i osnovnim infrastrukturnim elementima moderne elektronske uprave.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, kao i državni službenici koji rade na poslovima u vezi sa informacionim sistemima, održavanjem i pripremanjem sadržaja za veb sajtove.
Predavač: Dušan Stojanović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Direkcija za elektronsku upravu
Vreme održavanja: 9:00-15:00
Mesto održavanja
: Palata Srbije, istočni ulaz, I sprat, sala 129
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

18. mart 2016. godine, VOĐENjE CENTRALNE KADROVSKE EVIDENCIJE
Cilj obuke je osposobljavanje za samostalni rad na ažuriranju podataka u programskoj aplikaciji na informatičkoj bazi podataka Centralne kadrovske evidencije.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama, posebno administratorima informacionog sistema za upravljanje kadrovima.
Predavač: Milan Radaković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 09:00 - 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 011/ 30142 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 

 


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

18. mart 2016. godine, SISTEM DRŽAVNE UPRAVE
Seminar se održava u cilju sticanja znanja o uređenju i poslovima državne uprave
Ciljna grupa:  Novozaposleni državni službenici
Predavač: Ranka Vujović, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Snežana Abramović, 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

17. mart 2016. godine, ETIKA I INTEGRITET
Seminar se organizuje s ciljem osnaživanja zaposlenog u javnom sektoru da prepozna situacije u kojima pogrešnom odlukom ili postupanjem može da ugrozi svoj položaj i integritet. Kroz primere iz prakse učesnici preispituju svoje odluke, usklađujući ih sa profesionalnim vrednostima i u korist javnog dobra.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavači: Ksenija Mitrović, Ana Arsenijević, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Jelena Đorđević, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

17-18. mart 2016. godine, BAZE PODATAKA
Cilj: Ospobljavanje polaznika za samostalnu izradu i održavanje jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka i oni koji žele da unaprede svoje znanje.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 
Javne finansije (2016)

10. mart 2016. godine, BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE
Cilj: Jačanje kapaciteta ze ekonomično, efikasno i efektivno budžetsko računovodstvo i izveštavanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta i pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja.
Predavač: Olga Kostić, Ministarstvo finansija-Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 
Informaciono komunikacione tehnologije (2016)

09. mart 2016. godine, PRIMENA SMERNICA ZA IZRADU INTERNET PREZENTACIJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština polaznika za samostalnu izradu i ažuriranje internet prezentacija organa.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima održavanja veb sajtova ili pripremanja sadržaja za isti.
Predavač: Marija Kujačić, Direkcija za elektronsku upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, treći sprat, sala 333
Koordinator: Snežana Abramović, tel 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

08-09. mart 2016. godine, PLANIRANjE, IZRADA I PRIMENA PROPISA
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština polaznika za aktivno učešće u procesu izrade nacrta propisa.
Ciljna grupa: Državni službenici kojiučestvuju u izradi nacrta propisa
Predavač: Maja Ilić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II,
Koordinator: Jelena Đorđević, 301 4237,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 

.


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

 

07. mart 2016. godine, MOBING - SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Seminar se održava u cilju upoznavanja polaznika sa osnovnim elementima Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu 
Ciljna grupa: Svi državni službenici 
Predavači: Snežana Milajić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Olga Vučković Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 273 
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236 
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramLični razvoj zaposlenih (2016)

3-4. mart 2016. godine, SAMOPROCENA INDIVIDUALNIH POTENCIJALA ZA RAZVOJ
Cilj: omogućiti polaznicima bolje razumevanje sopstvene ličnosti na temelju samoprocene i shvatanja uloga i ponašanja koje pojedinci zauzimaju u timu i organizaciji
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici
Predavač: Jelena Đorđević, sertifikovani trener u oblasti samoprocene i Tatjana Dragosavac sertifikovani trener u oblasti samoprocene i kouč
Vreme održavanja: 8.00-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2016)

29. februar 2016. godine, PROCENA RIZIKA KORUPCIJE U PROPISMA KAO MEHANIZAM ZA PREVENCIJU KORUPCIJE 
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja polaznika za procenu rizika korupcije prilikom pripreme nacrta i predloga propisa 
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa 
Predavač: Jovan Nicić, Agencija za borbu protiv korupcije 
Vreme održavanja: 09:00 - 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2016)

29. februar 2016. godine, ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA
Cilj: Podizanje opšteg nivoa poznavanja i svesti o politici, suštini i ciljevima zaštite potrošača među državnim službenicima koji rade u različitim državnim organima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave pitanjima koja su u vezi sa zaštitom potrošača (finansijske usluge, bezbednost proizvoda, turizam, usluge od opšteg ekonomskog interesa, pravosuđe.
Predavač: Nevena Praizović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Vreme održavanja: 8.30-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramBorba protiv korupcije (2016)

26. februar 2016. godine, PLAN INTEGRITETA I SMERNICE ZA NjEGOVU IZRADU
Upoznavanje državnih službenika sa preduzimanjem konkretnih koraka za sprovođenje mera iz plana integriteta, kao i razmena iskustva izrade plana integriteta iz prvog ciklusa
Ciljna grupa: Državni službenici koji su uključeni u proces sprovođenja plana integriteta
Predavači: Miloš Mojsilović i Zlatko Stojanović,  Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 10:00-15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

25. februar 2016. godine, UVOĐENjE U POSAO - OTKAZANA OBUKA
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za vršenje funkcije uvođenja pripravnika i novozaposlenih u posao.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave.
Predavač: Ivica Lazović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

23. februar 2016. godine, ODNOSI SA JAVNOŠĆU
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti odnosa sa javnošću.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima odnosa sa javnošću.
Predavač: Gordana Bekčić Pješčić, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Vreme održavanja: 8.30-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima (2016)

22. februar 2016. godine, METODE ODABIRA KADROVA - OTKAZANA OBUKA
Cilj obuke je unapređenje znanja i veština državnih službenika za primenu savremenih metoda odabira kadrova.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Aleksandra Stanković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic
@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramTEMATSKA OBLAST 5 (2011) – EVROPSKE INTEGRACIJE

19. februar 2016. godine, METODE RAZVOJA ZAPOSLENIH
Cilj obuke je unapređenje znanja i veština državnih službenika za primenu savremenih metoda razvoja zaposlenih
Ciljna grupa:
Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama, kao i ostali državni službenici.
Predavač: Slavka Drašković
Vreme održavanja: 08:30- 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Tatjana Dragosavac, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi Program


Vidi izveštaj


Poslovna komunikacija (2016)

18-19. februar 2016. godine, DRŽAVNI PROTOKOL SA ELEMENTIMA POSLOVNOG PROTOKOLA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja i veština polaznika u vezi sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje kao i rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Ljudmila Milatović, Generalni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 9-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima 
 


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

18. februar 2016. godine, INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za korišćenje aplikacije za pregled Interneta i korišćenje elektronske pošte.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova, sala 333, III sprat
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz

Koordinator: Ivana Slović, 011/ 30142 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih (2016)

11. februar 2016. godine - OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE
Obuka se organizuje u cilju sticanja osnovnih znanja o Evropskoj uniji.
Ciljna grupa: Pripravnici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita.
Predavač:
Jelena Stevanov, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja:
08:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima
Informaciono komunikacione tehnologije (2016)

10-11. februar 2016. godine, TABELARNE KALKULACIJE
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika za samostalno izradu tabela i obradu podataka u tabelama kao i kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavač: Snežana Abramović, ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 42 37
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 
 


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije (2016)

28-29. januar 2016. godine, PREZENTACIJE
Cilj obuke je osposobljavanje državnih službenika da kreiraju MS Power Point prezentaciju, formatiraju, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Dijana Dimitrijević, prof. informatike, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat III, sala 333
Koordinator: Ivana Slović, 311-39-43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramLični razvoj zaposlenih (2016)

26. januar 2016. godine, KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE?
Cilj:
Unapređenje veština rukovodilaca za uspostavljanje i održavanje motivacije zaposlenih.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave.
Predavač: Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8.20-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramLični razvoj zaposlenih (2016)

26. januar 2016. godine, KOUČING KAO INSTRUMENT RAZVOJA
Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoju zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva, procesu promena i pronalaženju rešenja
Ciljna grupa: Rukovodioci u državnoj upravi
Predavač: Tatjana Dragosavac, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

22. januar 2016. godine, INTERKULTURNA KOMUNIKACIJA
Cilj: Unapređenje poslovnog ponašanja službenika kroz upoznavanje sa specifičnostima drugih kultura.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje kao i rukovodioci u organima državne uprave.
Predavač: Ljudmila Milatović, Generealni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 8.30-14.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 
Informaciono komunikacione tehnologije (2016)

21-22. januar 2016. godine, OBRADA TEKSTA
Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavači: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 269
Koordinator: Ivana Slović, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

20. januar 2015. godine - JAVNI NASTUP
Obuka se realizuje sa ciljem unapređenja prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
Ciljna grupa: rukovodioci i ostali državni službenici koji javno nastupaju
Predavač: Snežana Pavlović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja:
08:00-15:00 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

19. januar 2016. godine, ELEKTRONSKA POSLOVNA KOMUNIKACIJA
Seminar se održava u cilju upoznavanja polaznika sa značajem, specifičnostima i načinima upotrebe različitih oblika elektronske komunikacije u poslovne svrhe i unapređenja znanja o načinima korišćenja različitih oblika elektronske komunikacije u poslovnom okruženju
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: mr Zvonko Šošević
Vreme održavanja: 08:30-14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Tatjana Dragosavac, 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramPoslovna komunikacija (2016)

18. januar 2016. godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja jezičke kulture državnih službenika.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 8.30-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi Program


Vidi izveštaj


Informaciono komunikacione tehnologije (2016)

11--12. jul 2016. godine, BAZE PODATAKA
Cilj obuke je ospobljavanje polaznika za samostalnu izradu i održavanje jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na programima razvijenim u sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka i oni koji žele da unaprede svoje znanje.
Predavač: Jovan Aleksić, ovlašćeni ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 269
Koordinator: Ivana Slović, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

    
Strani jezik (2016)

Novembar 2015 - jun 2016. godine, KURS ENGLESKOG JEZIKA
Cilj: Osposobljavanje polaznika za samostalno, jasno i potpuno izražavanje o velikom broju tema iz domena evropskih integracija i međunarodne saradnje na engleskom jeziku.

Ciljna grupa: 
Kurs je namenjen prevashodno državnim službenicima zaposlenim na neodređeno radno vreme, koji su angažovani u podgrupama stručne grupe za pripremu i pregovore o pristupanjnju Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i državnim službenicima koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja projekata, harmonizacije propisa i poslovima bilateralne i multilateralne saradnje i kojima je u opisu posla naznačeno da obavljaju navedene poslove.
Predavači: Profesori sa katedre za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu
Koordinator: Snežana Abramović, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji

Tekst poziva, rok za prijavu 20. oktobar 2015.
Uslovi za ophađanje kursa engleskog jezika
pretraga
kalendar