Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Arhiva Obuka 2017 LAT

Javne finansije (2017)
 • 21. decembar 2017. godine, PROGRAMSKO BUDžETIRANjE
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština učesnika u oblasti razvoja indikatora u programskom budžetu i ospobljavanje učesnika za učešće u razvoju i razumevanje strukturnih specifičnosti intersektorskog programskog budžeta.
  Ciljna grupa: Svi rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
  Predavači: doc. dr Goran Radosavljević, prof. dr Milica Bisić, doc. dr Mihajlo Babin, prof. dr Goran Pitić, doc. dr Miloš Erić i doc. dr Katarina Stanić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, kao i budžetski analitičari, Sektor za budžet, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja: 08:30-15:30
  Mesto održavanja: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Bulevar Zorana Đinđića 44, Sala S1
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz FINAnsijskog menadžmenta, računovodstva i Kontrole - FINAK (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu


Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)
 • ONLINE OBUKA - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
  Cilj:
  pružanje podrške pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima u pripremanju i uspešnom polaganju državnog stručnog ispita iz oblasti upravnog postupanja prema Zakonu o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
  Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i projekat „Podrška sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku u RS“
  Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.


Javne finansije (2017)
 • 15. decembar 2017. godine, UPRAVLjANjE RIZICIMA U JAVNOM SEKTORU
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština učesnika u prepoznavanju mogućih uzroka nastanka spoljnih i unutrašnjih faktora rizika i osposobljavanje učesnika za upravljanje rizicima u javnom sektoru.
  Ciljna grupa: Svi rukovodioci užih unutrašnjih jedinica, državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima, kao i interni revizori.
  Predavači: prof. dr Vladimir Poznanić, doc. dr Miloš Erić, doc. dr Goran Radosavljević, doc. dr Katarina Stanić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
  Vreme održavanja: 08:30-15:30
  Mesto održavanja: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Bulevar Zorana Đinđića 44, Sala S1
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz FINAnsijskog menadžmenta, računovodstva i Kontrole - FINAK (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu


Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu (2017)
 • 14. decembar 2017. godine, U PAR KORAKA DO OČUVANjA FIZIČKOG ZDRAVLjA NA RADU
  Cilj:
  Savladavanje osnovnih fizičkih vežbi koje olakšavaju rad i povećavaju zadovoljstvo i efikasnost zaposlenih koji obavljaju kancelarijske poslove i provode najveći deo svog radnog vremena u sedećem položaju radeći za kompjuterom
  Ciljna grupa:
  Svi zainteresovani državni službenici
  Predavač:
  Rada Vuksanović, Ministarstvo omladine i sporta
  Vreme održavanja:
  09:00-12:00
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator:
  011/ 311 3943, studs@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 06. decembar 2017. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST I RODNO ZASNOVANO NASILjE
  Cilj:
  Sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.
  Ciljna grupa:
  Zaposleni/ne i zvaničnici/ce u organima javne vlasti.
  Predavač:
  Biljana Stojković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  Vreme održavanja:
  08:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje ljudskim resursima (2017)
 •  

  13. decembar 2017. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština državnih službenika u vezi sa planiranjem i sprovođenjem postupka ocenjivanja
  Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici
  Predavač:
  Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
  Vreme održavanja: 10:00-14:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

   


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 •  13. decembar 2017. godine, UGOVORI O RADOVIMA-NOVE SMERNICE I PRAKSA

  Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki radova prema pravilima PRAG-a.
  Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela.
  Predavač: Robert Kartelo
  Vreme održavanja: 08:00-12:00
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 533
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa DISZ projektom.


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 12. decembar 2017. godine, SPROVOĐENjE UGOVORA: ULOGA MENADžERA PROJEKTA - OTKAZANA OBUKA
  Cilj: Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim veštinama upravljanja projektima u okviru sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU.
  Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci.
  Predavač: Jelena Mujčinović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator: 301-4237
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

   

      


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 •  12. decembar 2017. godine, UGOVORI O USLUGAMA-NOVE SMERNICE I PRAKSA

  Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki usluga prema pravilima PRAG-a.
  Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela.
  Predavač: Juraj Ivanković
  Vreme održavanja: 08:00-12:00
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 533
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa DISZ projektom.

   

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 •  12. decembar 2017. godine, UGOVORI O NABAVCI ROBE-NOVE SMERNICE I PRAKSA

  Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javne nabavke robe/opreme prema pravilima PRAG-a.

  Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela.
  Predavač: Juraj Ivanković
  Vreme održavanja: 12:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 533
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa DISZ projektom.

   

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 11. decembar 2017. godine, PRAĆENjE PROJEKATA FINANSIRANIH IZ POMOĆI EU U OKVIRU IPA II PREKOGRANIČNE I TRANSNACIONALNE SARADNjE
  Cilj:
  Upoznavanje zaposlenih u operativnoj, upravljačkoj strukturi i zaposlenih u zajedničkim tehničkim sekretarijatima sa koji rade na poslovima praćenja projekata finansiranih iz programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa procedurom o načinu rada i obavljanju poslova, kao i pravilima za sprovođenje postupka praćenja projekata i relevantnih dokumenata, ulogama, zadacima, dinamikom obavljanja posla i izradom izveštaja o praćenju projekata finansiranih pomoći EU u okviru IPA II prekogranične i transnacionalne saradnje
  Ciljna grupa: Državni službenici zaposlenih u operativnoj, upravljačkoj strukturi i zaposlenih u zajedničkim tehničkim sekretarijatima programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji rade na poslovima praćenja projekata
  Predavač:
  Kristina Ašković, Ministarstvo za evropske integracije; Natalija Matunović Milošević, Ministarstvo za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima

   


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 •  11. decembar 2017. godine, TVINING UGOVORI-NOVE SMERNICE I PRAKSA

  Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti tvining instrumenta EU u skladu sa pravilima Tvining priručnika Evropske komisije.
  Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela.
  Predavač: Kata Kapanja
  Vreme održavanja: 12:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 533
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa DISZ projektom.


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 •  11. decembar 2017. godine, UGOVORI O GRANTOVIMA-NOVE SMERNICE I PRAKSA

  Cilj: Sticanje osnovnih znanja u vezi sa sprovođenjem postupaka javnih nabavki za dodeljivanje bespovratnih sredstava na programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I (TAIB) i Godišnjih nacionalnih akcionih programa prema pravilima PRAG –a.
  Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela.
  Predavač: Ivana Staljetović
  Vreme održavanja: 08:00-12:00
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 533
  Koordinator: Snežana Abramović, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa DISZ projektom.


Upravljanje ljudskim resursima (2017)
 • 8. decembar 2017. godine, VOĐENjE CENTRALNE KADROVSKE EVIDENCIJE
  Cilj:
  Osposobljavanje za samostalni rad na ažuriranju podataka u programskoj aplikaciji na informatičkoj bazi podataka Centralne kadrovske evidencije
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama, posebno administratorima informacionog sistema za upravljanje kadrovima
  Predavač:
  Milan Radaković, Služba za upravljanje kadrovima
  Vreme održavanja: 09:00-12:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

   


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2017)
 • 06. decembar 2017. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST I RODNO ZASNOVANO NASILjE
  Cilj:
  Sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.
  Ciljna grupa:
  Zaposleni/ne i zvaničnici/ce u organima javne vlasti.
  Predavač: Biljana Stojković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje ljudskim resursima (2017)
 • 5. decembar 2017. godine, METODE ODABIRA KADROVA
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština državnih službenika za primenu savremenih metoda odabira kadrova
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali državni službenici
  Predavač:
  Aleksandra Stanković i Sanja Leverda, Služba za upravljanje kadrovima
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

   


Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu (2017)
 • 04. decembar 2017. godine, ANTI-STRES RADIONICA
  Cilj:
  Ovladavanje tehnikama koje omogućavaju relativno brzo poboljšavanje fizičkog, mentalnog i emocionalnog stanja.
  Ciljna grupa: Svi zainteresovani državni službenici.
  Predavač: Nada Marković, Ministarstvo zdravlja Vreme održavanja: 09:00-12:00
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 223
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje ljudskim resursima (2017)
 • 04. decembar 2017. godine, PLANIRANjE POTREBA ZA KADROVIMA
  Obuka se održava u cilju unapređenja znanja i razvoja veština za planiranje poreba za kadrovima
  Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima u organima državne uprave i državnim službenicima koji rade na poslovima analitičara radnih mesta, kao i državni službenici koji učestvuju u kadrovskom planiranju
  Predavač: Milica Bukvić i Ksenija Berić, Služba za upravljanje kadrvima
  Mesto održavanja: Palata Srbija, drugi sprat, sala 274
  Koordinator: Jelena Đorđević, tel: 311-39-43
  Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Koheziona politika eu (2017)
 • 01. decembar 2017. godine PLANIRANjE I PROGRAMIRANjE ZA POTREBE KOHEZIONE POLITIKE EU
  Cilj:
  Razumevanje ukupnog strateškog konteksta u kome se odvija proces programiranja od strane zaposlenih koji učestvuju u procesu i sticanje metodoloških veština potrebnih za pripremu programskih dokumenata. Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
  Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu (2017)
 • 01. decembar 2017. godine, ANTI-STRES RADIONICA
  Cilj:
  Ovladavanje tehnikama koje omogućavaju relativno brzo poboljšavanje fizičkog, mentalnog i emocionalnog stanja.
  Ciljna grupa:
  Svi zainteresovani državni službenici.
  Predavač:
  Nada Marković, Ministarstvo zdravlja
  Vreme održavanja:
  09:00-12:00
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 223
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje ljudskim resursima (2017)
 • 01. decembar 2017. godine, ANALIZA POSLA
  Obuka se održava u cilju unapređenja znanja i razvoja veština za sporovođenje analize posla, izrada opisa radnih mesta i razvrstavanje radnih mesta.
  Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima u organima državne uprave i državnim službenicima koji rade na poslovima analitičara radnih mesta
  Predavač: Milica Bukvić i Ksenija Berić, Služba za upravljanje kadrvima
  Mesto održavanja: Palata Srbija, drugi sprat, sala 124
  Koordinator: Jelena Đorđević, tel: 311-39-43
  Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima


Inspekcijski nadzor (2017)
 • ONLINE OBUKA - OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK I OSNOVI UPRAVNIH SPOROVA
  Cilj
  : pružanje podrške i obezbeđivanje sistemskog pristupa u proširivanju profesionalnih kapaciteta i unapređenju znanja inspektora u vezi sa inovacijama u upravnom postupanju koje su uvedene novim Zakonom o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
  Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i projekat „Podrška sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku u RS“
  Koordinator: jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.


Koheziona politika eu (2017)
 • 30. novembar 2017. godine UVOD U KOHEZIONU POLITIKU EU
  Cilj:
  Upoznati polaznike sa ciljevima, osnovnim načelima, instrumentima i zahtevima kohezione politike EU.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
  Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 •  29. novembar 2017. godine, NEPRAVILNOSTI U IPA KONTEKSTU

  Cilj: Upoznavanje zaposlenih sa pojmom nepravilnosti u IPA kontekstu, procedurom za upravljanje nepravilnostima i njihovim obavezama u odnosu na postupanje sa nepravilnostima.
  Ciljna grupa: Zaposleni u IPA telima, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, revizori Revizorskog tela.
  Predavač: Aleksandar Hinov
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 533
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovimau saradnji sa projektom DIS3.


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 •  28. novembar 2017. godine, NEPRAVILNOSTI U IPA KONTEKSTU

  Cilj: Upoznavanje zaposlenih sa pojmom nepravilnosti u IPA kontekstu, procedurom za upravljanje nepravilnostima i njihovim obavezama u odnosu na postupanje sa nepravilnostima.
  Ciljna grupa: Zaposleni u IPA telima, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, revizori Revizorskog tela.
  Predavač: Aleksandar Hinov
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 533
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovimau saradnji sa projektom DIS3.

   

Inspekcijski nadzor (2017)
 • 28-29. novembar 2017.godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora
  Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
  Predavač: Olivera Topalov, Ministarstvo zaštite životne sredine
  Vreme održavanja: 08:00-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
  Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 •  27. novembar 2017. godine, UPRAVLjANjE NEPRAVILNOSTIMA-ULOGA SLUŽBENIKA I EKSPERATA ZA NEPRAVILNOSTI

  Cilj: Upoznavanje državnih službenika koji određeni za službenike za nepravilnosti i eksperte za nepravilnosti  sa pravilima i procedurama koje se odnose na upravljanje nepravilnostima.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji određeni za službenike za nepravilnosti i eksperte za nepravilnosti  u IPA telima, revizori Revizorskog tela.
  Predavač: Aleksandar Hinov
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 533
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa projektom DIS3.


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2017)
 • 24. novembar 2017. godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
  Cilj:
  Upoznavanje polaznika sa antidiskriminacionim zakonodavstvom, odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i njegovim nadležnostima, kao i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i pravilnog reagovanja u slučajevima diskriminatornog postupanja.
  Ciljna grupa:
  Svi državni službenici.
  Predavač:
  Tijana Milošević, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Javne finansije (2017)
 • 23-24. novembar 2017. godine, INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština učesnika u razumevanju ciljeva, zadataka i značaja interne revizije u javnom sektoru, odnosa interne i eksterne revizije u javnom sektoru i procesa prikupljanja revizorskih dokaza.
  Ciljna grupa: Interni revizori, svi rukovodioci užih unutrašnjih jedinica, kao i državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima.
  Predavači:. prof. dr Vladimir Poznanić, dr Danica Leko, doc. dr Danica Rajin i Ana Vjetrov, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
  Vreme održavanja: 08:30-15:30
  Mesto održavanja: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Bulevar Zorana Đinđića 44, Sala S1
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz FINAnsijskog menadžmenta, računovodstva i Kontrole - FINAK (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2017)
 • 22. novembar 2017. godine, PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA
  Cilj:
  Upoznavanje polaznika sa pravima pripadnika nacionalnih manjina, koja su garantovana pozitivno pravnim propisima, informisanje o načinu i zaštiti manjinskih prava, sticanje znanja o nadležnim organima koji se time bave, sticanje znanja o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, upoznavanje sa obavezama koje Republika Srbija treba da preduzme na putu evropskih integracija a tiču se prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, kao i podizanje svesti o postojanju nacionalnih manjina i njihovim pravima kod državnih službenika.
  Ciljna grupa: Svi državni službenici.
  Predavač: Ljiljana Bekčić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 20-21. novembar 2017. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
  Cilj: Upoznavanje sa jezičkim nomotehničkim pravilima.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa
  .
  Predavač:
  Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
  Vreme održavanja: 08:00-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz

  Koordinator: Jelena Đorđević, 011-301-4237
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 20-21. novembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
  Ciljna grupa: Državni službenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnom postupku
  Predavač:
  Jasna Cvijetić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Violeta Petronijević Mišić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima

   


Javne finansije (2017)
 • 16-17. novembar 2017. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE I KONTROLA
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština učesnika u oblasti finansijskog upravljanja u javnom sektoru, planiranja i pripreme budžeta, kontrole i izveštavanja o ostvarenju budžeta.
  Ciljna grupa: Svi rukovodioci užih unutrašnjih jedinica, interni revizori, kao i državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima.
  Predavači:. prof. dr Vladimir Poznanić, dr Danica Leko, doc. dr Danica Rajin i Ana Vjetrov, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
  Vreme održavanja: 08:30-15:30
  Mesto održavanja: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Bulevar Zorana Đinđića 44, Sala S1
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz FINAnsijskog menadžmenta, računovodstva i Kontrole -FINAK (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu


Borba protiv korupcije (2017)
 • 15. novembar 2017. godine, ZAŠTITA UZBUNjIVAČA - OSNOVNA OBUKA
  Cilj: upoznavanje državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
  Ciljna grupa: svi državni službenici
  Predavač: Marijana Mravik, Prekršajni sud u Beogradu
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
  Koordinator: Jelena Đorđević, 301-42-37
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima
   


Strani jezik (2017)
 • 15.11. 2017- 2.3.2018, POČETNI KURS NEMAČKOG JEZIKA, A1-1

  Cilj: Osposobljavanje polaznika za vođenje najosnovnije komunikacije na nemačkom jeziku.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje i evropskih integracija. Kurs je priređen (samo) za polaznike koji nikada ranije nisu učili nemački jezik. Neophodno je redovno pohađanje kursa. Stoga ciljnu grupu čine oni polaznici koji su u prilici da redovno pohađaju časove uprkos poslovnim obavezama.
  Predavač: Lana Kabić, Gete institut.
  Vreme održavanja: u periodu od 15.11. 2017. do 2.3.2018, u terminu 07:30-9:00č, sredom i petkom.
  Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 272
  Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Gete institutom.


Lični razvoj zaposlenih (2017)
 • 14. novembar 2017. godine, KOUČING KAO INSTRUMENT RAZVOJA
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva i načinu menjanja ograničavajućih uverenja i ponašanja, kao i pronalaženja novih rešenja.
  Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
  Predavač:
  Svetlana Tomić, Služba z aupravljanje kadrovima
  Vreme održavanja:
  08:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 13-14. novembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
  Ciljna grupa: Državni službenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnom postupku
  Predavači:
  Sandra Denković, Ministarstvo finansija – Uprava carina, Vesna Simić, Ministarstvo rudarstva i energetike
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima

   


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)

Uprava u službi građana (2017)
 • 9. novembar 2017. godine, PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU
  Cilj:
  Upoznavanje polaznika sa specifičnostima inicijative za Partnerstvo za otvorenu upravu i zahtevima koji proizilaze iz članstva
  Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, članovi međuministarske radne grupe za izradu AP za POU i drugi zainteresovani državni službenici
  Predavač:
  Dragana Brajović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima

   


Strani jezik (2017)
 • 8-9.novembar 2017. godine PROGRAM NA FRANCUSKOM JEZIKU: „GLOBALIZACIJA I EKONOMSKA DIPLOMATIJA“
  Cilj:
  Upoznavanje polaznika sa savremenim tendencijama u oblasti ekonomske diplomatije i perspektivama u kontekstu globalizacije.
  Ciljna grupa:
  Program je namenjen državnim službenicima koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i Evopske integracije, a razumeju i govore francuski jezik.
  Predavač: Laurence Badel, Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
  Vreme održavanja:
  8.00 – 15.30 časova
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 129
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Evropskim koledžom u Brižu, uz podršku Međunarodne organizacije Frankofonija (OIF) i Francuskog instituta u Srbiji Program obuke možete preuzeti klikom na link


Koheziona politika eu (2017)
 • 07. novembar 2017. godine PLANIRANjE I PROGRAMIRANjE ZA POTREBE KOHEZIONE POLITIKE EU
  Cilj:
  Razumevanje ukupnog strateškog konteksta u kome se odvija proces programiranja od strane zaposlenih koji učestvuju u procesu i sticanje metodoloških veština potrebnih za pripremu programskih dokumenata. Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
  Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

   


Koheziona politika eu (2017)
 • 06. novembar 2017. godine UVOD U KOHEZIONU POLITIKU EU
  Cilj:
  Upoznati polaznike sa ciljevima, osnovnim načelima, instrumentima i zahtevima kohezione politike EU.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
  Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • ONLINE OBUKA - OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
  Cilj:
   pružanje podrške i obezbeđivanje sistemskog pristupa u proširivanju profesionalnih kapaciteta i unapređenju znanja državnih službenika u vezi sa inovacijama u upravnom postupanju koje su uvedene novim Zakonom o opštem upravnom postupku korišćenjem MOODLE e-learning platforme
  Ciljna grupa:
  državni službenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje o upravnom postupku
  Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@suk.gov.rs

  Organizator: Nacionalana akademija za javnu upravu
  Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

  Nakon prijave korisnici će najkasnije u roku od 7 dana dobiti korisničko ime i lozinku za pristup na mejl koji su ostavili u prijavi.


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 3. novembar 2017. godine, PRAĆENjE I VREDNOVANjE PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA II PREKOGRANIČNE I TRANSNACIONALNE SARADNjE
  Cilj:
  Upoznavanje članova zajedničkih tela programa koji rade na poslovima praćenja i vrednovanja sprovođenja programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa procedurom o načinu rada i obavljanju poslova, kao i pravilima za sprovođenje postupka praćenja i vrednovanja programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA II prekogranične i transnacionalne saradnje, ulogama, zadacima, dinamikom sastanaka Odbora za praćenje i izradom različitih vrsta i izveštaja o sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU kao i uloge tehničkih sekretarijata u ovom procesu .
  Ciljna grupa:
  Državni službenici i članovi zajedničkih tela programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji rade na poslovima praćenja i vrednovanja sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU revizori Revizorskog tela.
  Predavači: Kristina Ašković i Natalija Matunović Milošević, Ministarstvo za evropske integracije
  Vreme održavanja:
  08:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Poslovna komunikacija (2017)
 • 01. novembar 2017. godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI - POPUNjENA OBUKA
  Cilj obuke
  : Unapređenje jezičke kulture državnih službenika
  Ciljna grupa: Svi državni službenici
  Predavač:
  Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
  Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
  Mesto održavanja:
  Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
  Koordinator:
  Jelena Đorđević, 301-4237
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 1-2. novembar 2017. godine, PRAĆENjE I VREDNOVANjE PROGRAMA U OKVIRU IPA KOMPONENTE I (TAIB) I NACIONALNIH AKCIONIH PROGRAMA (NAPs) U OKVIRU IPA II (2014–2020)
  Cilj:
  Upoznavanje državnih službenika koji rade na poslovima praćenja sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU sa odgovarajućim procedurama, kao i pravilima za sprovođenje postupaka praćenja i vrednovanja programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I i Nacionalnih akcionih programa, ulogama, zadacima, dinamikom sastanaka odbora za praćenje i izradom različitih vrsta izveštaja o sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I i Nacionalnih akcionih programa
  Ciljna grupa: Službenici na poslovima u vezi sa sprovođenjem projekata/programa finansiranih iz IPA i IPA II, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, kao i revizori Revizorskog tela
  Predavač:
  Dejan Gojković, Ministarstvo za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima

   


Koheziona politika eu (2017)
 • 31. oktobar 2017. godine PLANIRANjE I PROGRAMIRANjE ZA POTREBE KOHEZIONE POLITIKE EU
  Cilj:
  Razumevanje ukupnog strateškog konteksta u kome se odvija proces programiranja od strane zaposlenih koji učestvuju u procesu i sticanje metodoloških veština potrebnih za pripremu programskih dokumenata. Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
  Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

   


Koheziona politika eu (2017)
 • 30. oktobar 2017. godine UVOD U KOHEZIONU POLITIKU EU
  Cilj:
  Upoznati polaznike sa ciljevima, osnovnim načelima, instrumentima i zahtevima kohezione politike EU.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
  Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Javne finansije (2017)
 • 25-27. oktobar 2017. godine, JAVNE NABAVKE-PLANIRANjE I SPROVOĐENjE
  Cilj:
  Razvijanje kapaciteta polaznika za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki.
  Ciljna grupa:
  Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
  Predavači: Daliborka Srećkov i Miloš Jović, Uprava za javne nabavke
  Vreme održavanja:
  08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 23-24. oktobar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK - POPUNjENA GRUPA
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
  Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
  Predavači: Snežana Bogdanović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i Sanda Kovačević Švarc, Ministarstvo odbrane
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273
  Koordinator: Goran Tijanić, 301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 22 -  23. oktobar 2018. godine, UGOVORI O NABAVCI ROBE  (PRAG)
  Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javne nabavke robe/opreme prema pravilima PRAG-a.
  Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela.
  Predavač: Dušica Janić, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
  Koordinator: Nataša Radulović, natasa.radulovic@napa.gov.rs
  Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu


Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu (2017)
 • 20. oktobar 2017. godine, UPRAVLjANjE STRESOM (GRUPA POPUNjENA)
  Cilj:
  Jačanje kapaciteta polaznika za upravljanje stresom.
  Ciljna grupa: Svi zainteresovani državni službenici.
  Predavači: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Uprava u službi građana (2017)
 • 18. oktobar 2017. godine, KONCEPT DOBRE UPRAVE
  Cilj:
  Upoznavanje  polaznika  sa  opštim  okvirom  pravilnog  administrativnog  ponašanja (dobrom upravom) za organe javne uprave i javne službenike, koji sadrži profesionalnestandarde  i  etička  pravila  ponašanja  za  obavljanje  službenih  poslova  i  ostvarivanjekomunikacije sagrađanima
  Ciljna grupa: svi državni sužbenici
  Predavač: Sofija Milenković, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  Vreme održavanja: 08:15-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 274
  Koordinator: Goran Tijanić, 301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 18-19. oktobar 2017. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE: PLAĆANjE UGOVARAČIMA
  Cilj:
  Upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
  Ciljna grupa:
  Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, finansijske službe i interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, kao i revizori Revizorskog tela, kao i krajnji primaoci pomoći.
  Predavač:
  Ljiljana Ilić, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Inspekcijski nadzor (2017)
 • 16-17. oktobar 2017. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora
  Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
  Predavač: Nenad Vujović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
  Vreme održavanja: 08:00-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 13. oktobar 2017. godine, IPA II (2014-2020)
  Cilj:
  Upoznavanje učesnika sa pojmom i namenom Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014-2020 (IPA II), osnovnim pravilima za programiranje i sprovođenje.
  Ciljna grupa:
  Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja projekata finansiranih iz IPA i IPA II, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, kao i revizori Revizorskog tela.
  Predavač:
  Nevena Marčeta, Kancelarija za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Program obuke za državne službenike koji se pripremaju za obavljanje poslova na rukovodećim radnim mestima (2017)
 •  

  13. oktobar-26. decembar 2017. godine, PROGRAM OBUKE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE KOJI SE PRIPREMAJU ZA OBAVLjANjE POSLOVA NA RUKOVODEĆIM RADNIM MESTIMA "RUKOVODILAC PO PRVI PUT" OKTOBAR-DECEMBAR 2017.

  Program uključuje seminare i dodatne programske aktivnosti (samoprocenu individualnih potencijala za razvoj, izradu ličnog plana razvoja, mentorstvo i koučing) i Završnu svečanost.
  Seminari su:
  Moderan koncept upravljanja i razvoja ljudskih resursa 13.10; Veštine komunikacije i rešavanja konflikata 19-20.10; Upravljanje timom 2.11; Donošenje odluka 9.11; Upravljanje zakonodavnim procesom 10.11; Upravljanje vremenom i vođenje sastanaka 15.11; Javni nastup i veštine prezentacije 30.11; Osnove ciklusa upravljanja javnim politikama 7.12; Etika  i integritet 8.12;
  Aktivnosti dodatne podrške ličnom razvoju (opciono) su:

  Mentorstvo (Izrada mentorskog rada uz podršku mentora radi produbljivanja znanja u odabranoj temi, u oblasti organizacionog upravljanja, upravljanja sredstvima EU, razvoja ljudskih resursa, javnog nastupa i veština prezentacije);Samoprocena individualnih potencijala (onlajn testiranje); Izrada ličnog plana razvoja; i Kočing razgovori. Sve aktivnosti dodatne podrške se posebno, individualno dogovaraju. Završna svečanost 26.12: (Prikaz rezultata, procena efekata Programa, predstavljanje mentorskih radova i dodela sertifikata/potvrda.)                                                                                                 Ciljna grupa: Državni službenici zaposleni na neodređeno, koji su zainteresovani i motivisani da razviju svoje veštine rukovođenja, da rade na ličnom razvoju i koji su istovremeno prepoznati od strane neposrednih rukovodilaca kao i na nivou organa iz kojeg dolaze kao službenici u čiji razvoj karijere je potrebno ulagati, imajući u vidu njihove rezultate rada, potrebe posla kao i organizacione promene.
  Vreme održavanja: oktobar - decembar 2017. godine
  Mesto održavanja: Palata "Srbija", istočni učaz, II sprat
  Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekat

   


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 9-10. oktobar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK - POPUNjENA GRUPA
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
  Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
  Predavač: Marko Jovanović i Nemanja Branković, Zaštitnik građana
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273
  Koordinator: Goran Tijanić, 301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 9-10. oktobar 2017. godine, UGOVORI O GRANTOVIMA U OKVIRU PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNjE
  Cilj:
  Sticanje osnovnih znanja u vezi sa programiranjem, sprovođenjem i nadzorom nad postupcima javnih nabavki za dodeljivanje bespovratnih sredstava na programima pretpristupne pomoći EU u okviru programa teritorijalne saradnje prema pravilima PRAG-a.
  Ciljna grupa: Državni službenici i drugi zaposleni čiji se radni zadaci odnose na pripremu, sprovođenje i kontrolu grantova u okviru prekogranične sradnje, revizori Revizorskog tela.
  Predavači:
  Bojana Slijepčević i Tijana Didanović, Ministarstvo za evropske integracije.
  Vreme održavanja:
  08:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Program obuke za državne službenike na položaju (2017)
 • 06. oktobar 2017. godine, METODE VOĐENjA I RAZVOJA ZAPOSLENIH; UPRAVLjANjE EFIKASNIM TIMOVIMA
  Cilj
  obuke je jačanje kapaciteta rukovodioca za upravljanjem timom i razvojem zaposlenih.
  Ciljna grupa: Rukovodioci - državni službenici na položaju
  Predavači: prof. dr Jelena Đorđević Boljanović, Univerzitet Singidunum i Mirjana Veljković, Ministarsvo odbrane
  Vreme održavanja: 8:15 -15:30 časova
  Mesto održavanja: Hotel "Envoy", Čika Ljubina 13
  Koordinator: Nataša Živojinović, 301-4237
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekat


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2017)
 • 6. oktobar 2017. godine, DISKRIMINACIJA PRED ORGANIMA JAVNE VLASTI
  Cilj: upoznavanje polaznika sa jednim od posebnih slučajeva diskriminacije u kojem se organ vlasti pojavljuje kao potencijalni diskriminator, odnosno lice koje je postupalo diskriminatorno. Obrađuju se oblici diskriminacije koji se pojavljuju pred organima javne vlasti, bez obzira da li je reč o postupcima koji se pred organima jave vlasti vode u cilju ostvarivanja prava i interesa, ili u postupku pružanja usluga od strane organa javne vlasti. Takođe, cilj je i utvrđivanje prethodno stečenih znanja o fenomenu diskriminacije, Zakonu o zabrani diskriminacije i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
  Ciljna grupa: svi državni službenici
  Predavači: Emila Spasojević, Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274.
  Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Program obuke za državne službenike na položaju (2017)
 • 05. oktobar 2017. godine, REŠAVANjE KONFLIKATA I PREVAZILAŽENjE STRESA
  Cilj
  obuke je jačanje kapaciteta rukovodioca za upravljanje stresom.
  Ciljna grupa: Rukovodioci - državni službenici na položaju
  Predavači: Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
  Vreme održavanja: 8:15 -15:30 časova
  Mesto održavanja: Hotel "Envoy", Čika Ljubina 13
  Koordinator: Nataša Živojinović, 301-4237
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekat


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2017)
 • 3. oktobar 2017. godine, PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA - OSNOVNA OBUKA
   Cilj: upoznavanja državnih službenika sa potrebnim merama u cilju stavaranja odgovarajućih uslova za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
  Ciljna grupa:
  Novoimenovana ovlašćenja lica za rešavanje o zahtevima na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u organima državne uprave i drugi državni službenici
  Predavač:
  Zora Kolaković i Snežana Stojković Dimiškovski, Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  Vreme održavanja:
  08:00-15-30 časova
  Mesto održavanja:
   Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
  Koordinator:
  Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
  Organizator:
   Služba za upravljanje kadrovima


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2017)
 • 2. oktobar 2017. godine, MEHANIZMI ZA PRAĆENjE STANjA LjUDSKIH PRAVA U REPUBLICI SRBIJI SA OSVRTOM NA POSEBNO OSETLjIVE GRUPE
  Cilj:
  Upoznavanje polaznika sa mehanizmima nadzora stanja ljudskih prava u Republici Srbiji.
  Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave i drugi državni službenici.
  Predavač: Jasna Plavšić, Kancelarija za ljudska i manjinska prava
  Vreme održavanja:
  08:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 29. septembar 2017. godine, PLANIRANjE SREDSTAVA IPA I NACIONALNOG UČEŠĆA
  Cilj:
  Upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
  Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekta, finansijske službe i revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, revizori Revizorskog tela.
  Predavači: Bojana Čađan i Slobodan Ignjatović, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 28-29. septembar 2017.godine, PROCES PROGRAMIRANjA I IZRADA AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II

  Cilj: upoznavanje učesnika sa procesom planiranja i programiranja EU sredstava, uključujući proces identifikovanja i izrade nacrta predloga akcija, u kontekstu početka novog ciklusa programiranja IPA.
  Ciljna grupa: prethodno identifikovana 
  Predavači: Nevena Marčeta i Marija Oros Janković, Ministarstvo za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
   

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2017)
 • 27. septembar. 2017. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
  Cilj: Podizanje kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti
  Predavač: Zlatko Petrović, Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  Vreme održavanja: 09:00-15:00 Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
  Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 4238
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu (2017)
 • 25. septembar 2017. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
  Cilj:
  Jačanje kapaciteta polaznika za upravljanje stresom.
  Ciljna grupa: Svi zainteresovani državni službenici.
  Predavači: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat, sala 273
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Poslovna komunikacija (2017)
 • 25. septembar 2017. godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI
  Cilj: Unapređenje jezičke kulture državnih službenika.
  Ciljna grupa: Svi državni službenici.
  Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo.
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima                                                                      


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2017)
 • 21. septembar 2017. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST I RODNO ZASNOVANO NASILjE
  Cilj:
  Sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.
  Ciljna grupa: Zaposleni/ne i zvaničnici/ce u organima javne vlasti.
  Predavač: Višnja Baćanović
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 124
  Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa PRS timom


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 20-21. septembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
  Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
  Predavač: Nataša Jovanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  Vreme održavanja: 08:45-15:15 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 233
  Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs 
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Javne finansije (2017)
 • 20-21. septembar 2017. godine, PRIPREMA PROGRAMSKOG BUDžETA
  Cilj: osposobljavanje učesnika da efektivno učestvuju  u pripremi programskog budžeta i izveštaja o učinku programa kao i da koriste programski budžet kao alat za bolje upravljanje resursima i učinkom.
  Ciljna grupa:
    Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
  Predavači:
  Mirjana Stanojević i Milica Milenković, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja:
   08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja:
   Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat, sala 223
  Koordinator:
  Snežana Abramović, 311-39-43
  Organizator:
   Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje sistemom javnih politika (2017)
 • 19-20. septembar 2017. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
  Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta polaznika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
  Ciljna grupa: Rukovodioci i svi drugi državni službenici koji rade na poslovima planiranja
  Predavači: Dejan Stojković
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)
 • UVODNI PROGRAM OPŠTEG OSPOSOBLjAVANjA ZA POLAGANjE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA PRIPRAVNIKA I NOVOZAPOSLENIH
  Datumi obuka:
  18. septembar 2017: OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE (sala 233)
  21-22. septembar 2017: SISTEM DRŽAVNE UPRAVE (sala 129)
  28-29. septembar 2017: USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE (sala 233)
  20. oktobar 2017: KANCELARIJSKO POSLOVANjE
  10. oktobar 2017: RADNI ODNOSI U DRŽAVNIM ORGANIMA (sala 233)
  On lajn obuka: UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
  Cilj programa pre svega je da pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima pruži mogućnost da se kroz pohađanje obuka, pripreme za polaganje državnog stručnog ispita.
  Ciljna grupa: Državni službenici iz ministarstava, uprava u sastavu ministarstava, službi Vlade, posebnih organizacija i stručnii službi upravnih okruga koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita.
  Vreme održavanja: 8,00 - 15,30 časova
  Mesto održavanja:
  Palata Srbije, istočni ulaz
  Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
  Detaljne informacije o Programu možete pronaći na linku


Inspekcijski nadzor (2017)
 • 13-14. septembar 2017.godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora
  Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
  Predavač: Olivera Topalov, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
  Vreme održavanja: 08:00-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
  Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Javne finansije (2017)
 • 13-14. septembar 2017. godine, PRIPREMA PROGRAMSKOG BUDžETA
  Cilj: osposobljavanje učesnika da efektivno učestvuju  u pripremi programskog budžeta i izveštaja o učinku programa kao i da koriste programski budžet kao alat za bolje upravljanje resursima i učinkom.
  Ciljna grupa:
    Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
  Predavači:
  Dragana Đorđević i Milesa Marjanović, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja:
   08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja:
   Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat, sala 274
  Koordinator:
  Snežana Antonijević, 311-39-43
  Organizator:
   Služba za upravljanje kadrovima


Program obuke za državne službenike na položaju (2017)
 •  

  12. septembar -7. novembar 2017. godine, PROGRAM OBUKE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE NA POLOŽAJU "U SUSRET PROMENAMA" SEPTEMBAR-NOVEMBAR 2017.

  Program uključuje seminare, mentorstvo, dodatne programske aktivnosti (samoprocenu individualnih potencijala za razvoj i koučing) i Završnu svečanost.
  Seminari su:
  Upravljanje u državnoj upravi 12.9; Upravljanje javnim politikama 15.9; Komunikacija, povezivanje i uticanje 26-27.9; Liderstvo 5-6.10; Srbija-EU: aktuelnosti 13.10; Sukob interesa 13.10;
  Mentorstvo :
  Izrada mentorskog rada uz podršku mentora radi produbljivanja znanja u odabranoj temi, u oblasti upravljanja promenama, s ciljem osnaživanja rukovodilačkuih kompetencija (individualno).
  Aktivnosti dodatne podrške ličnom razvoju (opciono) su:
  Samoprocena individualnih potencijala (onlajn testiranje) i kočing -posebno se dogovaraju.                                    Završna svečanost 7.11:                                                                                                                                                                                      Prikaz rezultata, procena efekata Programa, predstavljanje mentorskih radova i dodela sertifikata/potvrda.                                                                                                                                                                                          Ciljna grupa: Državni službenici na položaju iz organa državne uprave i službi Vlade (pomoćnici ministara, direktori, zamenici i pomoćnici direktora posebnih organizacija i službi Vlade).
  Vreme održavanja: septembar - novembar 2017. godine
  Mesto održavanja: Hotel "Envoy", Čika Ljubina 13
  Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekat

   


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 11-12. septembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
  Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
  Predavač: Jasmina Subić, Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
  Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@suk.gov.rs 
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje sistemom javnih politika (2017)
 • KA KVALITETNIJIM JAVNIM POLITIKAMA“ - Program jačanja kapaciteta državnih službenika za upravljanje javnim politikama
  Datumi obuka:

  7 - 8. septembar 2017: JAVNE POLITIKE – KREIRANjE, SPROVOĐENjE I ANALIZA EFEKATA
  18 - 19. septembar 2017: IZRADA DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA
  5 - 6. oktobar 2017: PRAĆENjE SPROVOĐENjA I VREDNOVANjE U PROCESU UPRAVLjANjA JAVNIM POLITIKAMA
  Cilj programa je unapređenje znanja i veština u oblasti kreiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja javnih politika.
  Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove planiranja, analize, koordinacije, kreiranja, sprovođenja, praćenja sprovođenja i vrednovanje efekata javnih politika.
  Vreme održavanja: 8:00 - 15:30 časova
  Mesto održavanja: Hotel "Park", Beograd
  Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku GIZ projekta za reformu javne uprave
  Detaljne informacije o Programu možete pronaći na linku


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 6-7. septembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
  Cilj:
  Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
  Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
  Predavači: Maja Ilić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Dragica Milošević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  Vreme održavanja: 08:45-15:15 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Informaciono komunikacione tehnologije (2017)
 • 4-6. septembar 2017. godine, BAZE PODATAKA - NAPREDNI NIVO
  Cilj: produktivnije korišćenje postojećih aplikacija razvijenih u MS Acces okruženju
  Ciljna grupa: Državni  službenici  koji  rade  na  programima  razvijenim  u MS Access sistemu  za upravljanje  bazom  podataka,  državni  službenici  koji  rade  na  programima  koji  koriste MS Access bazu kao skladište podataka, kao i državni službenici koji imaju potrebu za samostalnom izradom i   održavanjem   jednostavnijih   baza   podataka   i   pratećeg aplikativnog  softvera  za  unos  i  obradu  podataka,  pretraživanje,  kreiranje  izveštaja  i grafikona.
  Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
  Vreme održavanja: 08:00-15:00 Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
  Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@suk.gov.rs, 3113943
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Informaciono komunikacione tehnologije (2017)
 • 31. avgust- 1. septembar 2017. godine, TABELARNE KALKULACIJE
  Cilj
  : Osposobljavanje
  državnih službenika za samostalnu izradu tabela i  obradu podataka u tabelama kao i kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona
  Ciljna grupa: Svi državni sužbenici
  Predavač: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 4235
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 31. avgust - 1. septembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
  Cilj
  : Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
  Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
  Predavači: Sofija Milenković, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Vesna Mihailović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
  Vreme održavanja: 08:45-15:15 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Informaciono komunikacione tehnologije (2017)
 • 28-30. avgust 2017. godine, OBRADA TEKSTA - NAPREDNI NIVO
  Cilj
  : Osposobljavanje polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta
  Ciljna grupa: Svi državni sužbenici
  Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
  Vreme održavanja: 08:00 - 15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Obuka predavača (2017)

Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 24-25. avgust 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
  Cilj
  : Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
  Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
  Predavač: Željko Čurguz, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
  Vreme održavanja: 08:45-15:15 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Informaciono komunikacione tehnologije (2017)
 • 24-25. avgust 2017. godine, BAZE PODATAKA
  Cilj
  : Osposobljavanje polaznika za samostalnu izradu i održavanje jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona
  Ciljna grupa: Državni sužbenici koji rade na programima razvijenim u sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka i oni koji žele da unaprede svoja znanje
  Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
  Vreme održavanja: 08:00-15:15 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 4235
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Informaciono komunikacione tehnologije (2017)
 • 21-22. avgust 2017. godine, PREZENTACIJE
  Cilj
  : Osposobljavanje državnih službenika za samostalno kreiranje MS Power Point prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju
  Ciljna grupa: svi državni sužbenici
  Predavač: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač
  Vreme održavanja: 08:45 - 15:45
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Informaciono komunikacione tehnologije (2017)
 • 16-18. avgust 2017.godine, TABELNE KALKULACIJE-NAPREDNI NIVO
  Cilj:
  Osposobljavanje polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima korišćenjem MS Excell.
  Ciljna grupa: Svi državni službenici.
  Predavač:
  Snežana Abramović, ECDL ispitivač
  Vreme održavanja:
  09:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator:
  Snežana Antonijević, 311-39-43
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Informaciono komunikacione tehnologije (2017)
 • 14-15. avgust 2017. godine, OBRADA TEKSTA
  Cilj:
  osposobljavanje polaznika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata
  Ciljna grupa: svi državni sužbenici
  Predavač: Jovan Aleksić,
  ECDL ispitivač
  Vreme održavanja: 08:30-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

   


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 8. avgust 2017. godine, ANALIZA OBIMA POSLA U OKVIRU IPA
  Cilj:
  osposobljavanje državnih službenika odgovornih za koordinaciju horizontalnih pitanja i drugih državnih službenika u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU za obavljanje analize posla.
  Ciljna grupa:
  Zaposleni u IPA telima.
  Predavač:
  Ivana Urošević, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja:
  Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
  Koordinator:
  Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom finansija


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)

Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)
 • 11-12. jul 2017. godine, SISTEM DRŽAVNE UPRAVE
  Cilj: sticanje znanja o uređenju i poslovima državne uprave
  Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni
  Predavač: Ranka Vujović, Republički sekretarija za zakonodavstvo
  Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz

  Koordinator:  011/ 301 4237
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Javne finansije (2017)
 • 10. jul 2017. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
  Cilj
  : Jačanje kapaciteta u organima državne uprave za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje.
  Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
  Predavač: Radulka Urošević, Državna revizorska institucija
  Vreme održavanja: 08:00-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (2017)
 • 30. jun 2017. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTNIM CIKLUSOM
  Seminar se održava u cilju usvajanja znanja i veština potrebnih za upravljanje projektnim ciklusom, pristupom logičke matrice i upoznavanje sa metodologijom planiranja projekata
  Ciljna grupa: Svi državni službenici
  Predavač: Bojana Slijepčević, Kancelarija  za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
  Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (2017)
 • 28. jun 2017. godine, UVOD U UPRAVLjANjE KVALITETOM
  Seminar se održava s ciljem unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave putem jačanja kapaciteta rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
  Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica
  Predavač: Tihana Puzić, Program jačanja javnih instititucija BiH
  Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
  Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, GIZ projekat

   


Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)
 • 21-22. jun 2017. godine, MODUL 1. USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE
  Cilj: Sticanje znanja o osnovnim principima ustavnog uređenja Republike Srbije
  Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima
  Predavač: Darko Radojičić,Republički sekreterijat za zakonodavstvo; Almira Medunjanin, Agencija za borbu protiv korupcije; Jelena Đorđević, Slaviša Mališić, Milica Lazić. Marijana Obradović 
  Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
  Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, studs@suk.gov.rs 


Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017) Javne finansije (2017)
 • 20-22. jun 2017. godine, JAVNE NABAVKE- PLANIRANjE I SPROVOĐENjE
  Cilj:
   Razvijanje kapaciteta polaznika za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
  Predavači: Daliborka Srećkov, Miloš Jović i Danijela Bojović iz Uprave za javne nabavke
  Vreme održavanja: 08:00-15:00 
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233,II sprat
  Koordinator: Snežana Abramović i Barbara Smiljanić; snezana.abramovic@suk.gov.rs, studs@suk.gov.rs 
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (2017)
 • 20. jun 2017. godine, UPRAVLjANjE VREMENOM I VOĐENjE SASTANAKA
  Cilj: Unapređenje veština rukovodilaca za efikasnije planiranje vremena i organizaciju rada.           
  Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
  Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finansija-Uprava carina
  Vreme održavanja: 8.00-15.30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 20-21. jun OSNOVE JAVNIH NABAVKI I UPRAVLjANjE UGOVORIMA (PRAG)
  Cilj: Sticanje  osnovnih  znanja  iz  oblasti  javnih  nabavki  prema  pravilima  EU  koja  se
  primenjuju u sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU
  Ciljna grupa:
   Menadžeri  IPA  projekata  i  njihovi  rukovodioci,  interni  revizori  tela  zaduženih  za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela
  Predavač:
   Dušica Janjić i Vanja Dumeljić, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja:
   08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja:
   Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
  Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
  Organizator:
   Služba za upravljanje kadrovima

   


Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu (2017)
 • 16. jun 2017. godine, ULOGA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U SISTEMU ZAŠTITE I SPASAVANjA REPUBLIKE SRBIJE
  Cilj:
   Unapređenje informisanosti i pripremljenosti državnih službenika u Republici Srbiji za adekvatno preventivno delovanje, upravljanje rizikom od katastrofa i njihovo delovanje u slučaju nastanka vanrednih situacijama, kao jedne od značajnih karika u sistemu zaštite i spasava.
  Ciljna grupa: Državni službenici na rukovodećim i izvršilačkim radnim mestima.
  Predavači: Nataša Raketić i Živko Babović, Sektor za vanredne situacije - Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Vreme održavanja: 08:00-15:00 

  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274, II sprat
  Koordinator: Snežana Antonijević i Barbara Smiljanić; studs@suk.gov.rs, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)
 • 16. jun 2017. godine, MODUL 2. OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE
  Cilj: Sticanje osnovnih znanja o Evropskoj Uniji
  Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima
  Predavač: Jelena Stevanov, Kancelarija za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
  Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, studs@suk.gov.rs 


Javne finansije (2017)
 • 15. jun2017. godine, PORESKO POSLOVANjE
  Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za efikasnije finansijsko poslovanje sa aspekta poreskog sistema.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima u organima državne uprave.
  Trener: Branislava Jakšić, Ministarstvo finansija- Poreska uprava
  Vreme održavanja: 09:00-15:30 
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274, II sprat
  Koordinator: Snežana Abramović, 311-3943
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, studs@suk.gov.rs


Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (2017)
 • 14. jun 2017. godine, DONOŠENjE ODLUKA
  Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za uspešno donošenje odluka.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
  Predavač: dr Lazar Marićević, Centar za razvoj Srbije
  Vreme održavanja: 8.15-15.30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, GIZ projekat

   


Poslovna komunikacija (2017)
 • 13-14. jun 2017. godine, DRŽAVNI PROTOKOL SA ELEMENTIMA POSLOVNOG PROTOKOLA
  Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja i veština polaznika u vezi sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje kao i rukovodioci u organima državne uprave
  Predavač: Ljudmila Milatović, Generalni sekretarijat Vlade
  Vreme održavanja: 9.00-15.30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 233
  Koordinator: Snežana Abramović tel: 301-4237
  Organizator:
  Služba za upravljanje kadrovima


Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (2017)
 • 12-13. jun 2017. godine, VEŠTINE KOMUNIKACIJE I REŠAVANjA KONFLIKATA
  Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije i za sticanje osnovnih sposobnosti da se u konfliktnim situacijama reaguje na adekvatan način i kvalitetno upravlja konfliktima.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
  Predavač: Aleksandra Stanković, Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
  Vreme održavanja: 8.00-15.30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
   


Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (2017)
 • 9. jun 2017. godine - JAVNI NASTUP I VEŠTINE PREZENTACIJE
  Obuka se realizuje sa ciljem unapređenja prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
  Ciljna grupa: rukovodioci i ostali državni službenici
  Predavač: Boris Teodosijević, Poslovna edukacija Teodosijević
  Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
  Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 42 36
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, GIZ projekat
   


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 7. jun 2017. godine OKVIRNI UGOVORI ZA PRUŽANjE USLUGA (BENEF 2009)
  Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki usluga prema pravilima BENEF 2009.
  Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela
  U slučaju većeg interesovanja, prioritet imaju državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja IPA projekata iz programa TAIB 2013 i NAP 2014 kao i  zaposleni u njihovim finansijskim službama a koji tokom prošle godine nisu prisustvovali ovoj obuci.
  (Konačan spisak polaznika obuke biće utvrđen u saradnji sa Ministarstvom finansija)
  Predavač: Vanja Dumeljić i Dušica Janjić, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja: 08:00-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, Sala 274

  Koordinator: Ana Stančev i Barbara Smiljanić; studs@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu (2017)
 • 6. jun 2017.godine, MOBING- SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
  Cilj: 
  Unapređenje znanja  polaznika za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu.
  Ciljna grupa:
   svi državni službenici
  Predavač: Olga Vučković- Kićanović,Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Snežana Milajić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pianj
  Vreme održavanja: 08:30 - 14:30 časova 
  Mesto održavanja:
   Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273 
  Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs 
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, studs@suk.gov.rs


Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (2017)
 • 2. jun 2017. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
  Cilj:
  Jačanje kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom
  Ciljna grupa: Državnim službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državnim službenicima koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
  Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  Vreme održavanja: 8.15-15.30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, GIZ projekat
   


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 01. jun 2017. godine, REVIZORSKI POSTUPAK U OKVIRU IPA 2 PROGRAMA REGIONALNE I TERITORIJALNE SARADNjE
  Cilj: Upoznavanje zaposlenih koji rade na sprovođenju program regionalne i teritorijalne saradnje sa postupkom eksterne revizije.
  Ciljna grupa: državni službenici i članovi zajedničkih tela programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji rade na sprovođenju programa regionalne i teritorijane saradnje, interni revizori tela koja su određena za sprovođenje programa teritorijalne i regionalne saradnje, revizori programa teritorijalne i regionalne saradnje.
  Predavač: Svetlana Novaković, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstavima EU
  Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

Lični razvoj zaposlenih (2017)
 • 1. jun 2017. godine,  MENTORSTVO KAO INSTRUMENT RAZVOJA
  Seminar se organizuje s ciljem upoznavanja polaznika sa modelom mentorstva kao veštinom osposobljavanja i razvoja zaposlenih i unapređenja njihovih znanja i veština za sprovođenje mentorstva u praksi.
  Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade u organima državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici
  Predavači: Nataša Živojinović, Služba za upravljanje kadrovima
  Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Snežana Antonijević, tel: 301-4238
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Javne finansije (2017)
 • 26. maj 2017. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
  Cilj
  : Jačanje kapaciteta u organima državne uprave za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje.
  Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
  Predavač: Radulka Urošević, Državna revizorska institucija
  Vreme održavanja: 08:00-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka (2017)
 • 26. maj 2017.godine, IZVRŠAVANjE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA
  Cilj:
  jačanje kapaciteta državnih službenika i državnih organa za efiksnije izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava i doprinos većoj usklađenosti domaće prakse i domaćih propisa sa evropskim standardima u oblasti ljudskih prava.
  Ciljna grupa:
  državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje i normativnim poslovima, pre svega iz Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
  Predavač:
  dr Slavoljub Carić, Ministarstvo spoljnih poslova
  Vreme održavanja: 08:30 - 14:30 časova
  Mesto održavanja:
  Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
  Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Borba protiv korupcije (2017)
 • 25. maj 2017. godine, PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA - OSNOVNA OBUKA
  Cilj:
  Upoznavanje državnih službenika sa potrebnim merama u cilju stvaranja odgovarajućih uslova za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
  Ciljna grupa: Novoimenovana ovlašćena lica za rešavanja o zahtevima na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u organima državne uprave i drugi državni službenici.
  Predavač: Snežana Stojković i Dimiškovski Zora Kolaković, Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  Vreme održavanja: 08:00-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
  Koordinator: Ana Stančev i Barbara Smiljanić, studs@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (2017)
 • 25. maj 2017. godine, UPRAVLjANjE EFIKASNIM TIMOM
  Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za efikasno upravljanje timom.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
  Predavač: Lazar Marićević
  Vreme održavanja: 8.00-15.30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
  Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

   


Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)
 • 24. maj 2017. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
  Cilj obuke je sticanje znanja u vezi sa pravilima pravila kancelarijskog poslovanja.
  Ciljna grupa: Državni službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (državni službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, državni službenicima koji su položili državni stručni ispit po programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem, a u toku rada su stekli viši stepen obrazovanja i pripravnici).
  Predavač: Jasmina Benmansur, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
  Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 23-24. maj 2017.godine, TVINING UGOVORI
  Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti tvining instrumenta EU u skladu sa pravilima Tvining priručnika Evropske komisije.
  Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela.
  U slučaju većeg interesovanja, prioritet imaju državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja IPA projekata iz programa TAIB 2013 i NAP 2014 kao i  zaposleni u njihovim finansijskim službama a koji tokom prošle godine nisu prisustvovali ovoj obuci.
  (Konačan spisak polaznika obuke biće utvrđen u saradnji sa Ministarstvom finansija)
  Predavač: Vladanka Raković i Aleksandar Stojiljković,  Ministarstvo finansija 
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273

  Koordinator: Snežana Antonijević i Barbara Smiljanić; snezana.antonijevic@suk.gov.rs, studs@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Javne finansije (2017)
 • 23. maj 2017. godine, PROGRAMSKI BUDžET - PRAĆENjE I IZVEŠTAVANjE O UČINKU
  Cilj:
  Osposobljavanje učesnika da efektivno učestvuju u pripremi programskog budžeta i izveštaja o učinku programa kao i da koriste programski budžet kao alat za bolje upravljanje resursima i učinkom.
  Ciljna grupa:
  Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
  Predavač:
  Ana Dragović i Dragana Đorđević, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja:
  08:00-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
  Koordinator:
  Ana Stančev i Snežana Antonijević, studs@gov.rs i snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 17. maj 2017. godine, OBUKA ZA USKLAĐIVANjE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU 
  CiljUnapređenje znanja polaznika za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
  Predavači: 
  Prof. dr Dobrosav Milovanović, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
  Marija Lukić, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
  Sofija Milenković, Sektor za razvoj dobre uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  Vreme održavanja: 08:30-14:15
  Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 273, II sprat
  Koordinator: 
  Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
  Organizator: 
  Služba za upravljanje kadrovima

    


Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (2017)
 • 16. maj -30. jun 2017. godine, PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODIOCE UŽIH UNUTRAŠNjIH JEDINICA MAJ-JUN 2017.

  Program u celosti opisan je u brošuri  na veb-sajtu Službe.

  Program uključuje obavezne module, izborne module i dodatne programske aktivnosti.
  Obavezni moduli su:
  EU-Srbija: Aktuelnosti 16.5; Upravljanje promenama i rukovođenje 19.5; Srednjoročno planiranje;priprema i praćenje sprovođenja srednjoročnih planova 22-23.5; Etika i integritet 30.5; Osnove upravljanja javnim politikama i zakonodavnim procesom 5.6; Strateški pristup upravljanju i razvoju ljudskih resursa 21.6;
  Izborni moduli (od kojih se biraju 3) su :
  Upravljanje efikasnim timom 25.5; Upravljanje stresom 2.6;Javni nastup i veštine prezentacije 9.6; Veštine komunikacije i rešavanja konflikata 12-13.6; Donošenje odluka 14.6; ; Upravljanje vremenom i vođenje sastanaka 20.6; Uvod u upravljanje kvalitetom 28.6; Upravljanje projektnim ciklusom 30.6;
  Aktivnosti dodatne podrške ličnom razvoju (opciono) su:
  Samoprocena individualnih potencijala (onlajn testiranje) i kočing (posebno se dogovaraju).
  Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica u organima uprave (rukovodioci grupa, šefovi odseka i načelnici odeljenja).
  Vreme održavanja: maj - jun 2017. godine
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
  Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekat


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 16. maj 2017. godine, OBUKA ZA USKLAĐIVANjE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU 
  CiljUnapređenje znanja polaznika za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
  Predavači: 
  Prof. dr Dobrosav Milovanović, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
  Marija Lukić, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
  Sofija Milenković, Sektor za razvoj dobre uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  Vreme održavanja: 08:30-14:15
  Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 273, II sprat
  Koordinator: 
  Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
  Organizator: 
  Služba za upravljanje kadrovima

     


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 15. maj 2017. godine, OBUKA ZA USKLAĐIVANjE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
  Cilj: Unapređenje znanja polaznika za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
  Predavači: Prof. dr Dobrosav Milovanović, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a; Marija Lukić, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a; Sofija Milenković, Sektor za razvoj dobre uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  Vreme održavanja: 08:30-14:15
  Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 274, II sprat
  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 12. maj 2017. godine, ULOGA IPA TELA TOKOM EKSTERNE REVIZIJE 
  Cilj: Upoznavanje državnih službenika sa pojmom i ciljevima eksterne revizije i postupkom provere sistema upravljanja i kontrole u institucijama i telima u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU i projekata finansiranih iz sredstava IPA
  Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima u sistemu upravljanja pretpristupnom pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, predsednici lokalnih samouprava, rukovodioci institiucija zaduženih za implementaciju projekata.
  (Konačan spisak polaznika biće utvrđen u saradnji sa Ministarstvom finansija) 
  Predavač: Svetlana Novaković, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima  Evropske unije
  Vreme održavanja: 08:00-15:30
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274

  Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije (2017)
 • 11-12. maj 2017.godine PROCES PROGRAMIRANjA I IZRADA AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
  Cilj: Upoznavanje državnih službenika sa procesom programiranja IPA II i elementima programskih dokumenata u okviru programiranja IPA II, sa fokusom na logiku intervencije.
  Ciljna grupa: Službenici koji rade na poslovima programiranja i pripreme intervencija finansiranih iz sredstava pretpristupne pomoći EU i članovi sektorskih radnih grupa za programiranje i koordinaciju sredstva IPA i ostale razvojne pomoći.
  Predavač: Nevena Marčeta i Stefana Lilić
  ,Kancelarija za evropske integracije
  Vreme održavanja: 08:00-15:00
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz

  Koordinator: Sanja Stanojević i Barbara Smiljanić; sanja.stanojevic@suk.gov.rs, studs@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti (2017)
 • 10.maj 2017. godine, OBUKA ZA USKLAĐIVANjE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU 

  CiljUnapređenje znanja polaznika za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
  Predavači: 
  Prof. dr Dobrosav Milovanović, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
  Marija Lukić, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
  Sofija Milenković, Sektor za razvoj dobre uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  Vreme održavanja: 08:30-14:15
  Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 273, II sprat
  Koordinator: 
  Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
  Organizator: 
  Služba za upravljanje kadrovima

      


Javne finansije (2017)
 • 9. maj 2017. godine PROGRAMSKI BUDžET - PRAĆENjE I IZVŠTAVANjE O UČINKU
  Cilj: Osposobljavanje učesnika da efektivno učestvuju  u pripremi programskog budžeta i izveštaja o učinku programa kao i da koriste programski budžet kao alat za bolje upravljanje resursima i učinkom.
  Ciljna grupa: Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
  Predavač: Milica Ilić i Mirjana Stanojević, Ministarstvo finansija
  Vreme održavanja: 08:20-15:00
  Mesto održavanja:
  Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274

  Koordinator: Ana Stančev i Snežana Antonijević, studs@suk.gov.rs i snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Borba protiv korupcije (2017)
 • 8. maj 2017. godine, ZAŠTITA UZBUNjIVAČA – OSNOVNA OBUKA

  Cilj obuke je upoznavanje državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
  Ciljna grupa: Svi državni službenici.
  Predavač: Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
  Vreme održavanja: 08:00 - 15:00 časova
  Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
  Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)
 • ONLINE OBUKA - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
  Cilj: pružanje podrške  pripravnicima    i    novozaposlenim    državnim    službenicima u pripremanju    i    uspešnom    polaganju    državnog    stručnog    ispita    iz    oblasti    upravnog    postupanja    prema    Zakonu    o    opštem    upravnom    postupku, korišćenjem    MOODLE    e-learning    platforme
  Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita
  Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i projekat „Podrška sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku u RS“