Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO PRIVREDE - Direkcija za mere i dragocene metale
1.Radno mesto metrologa za zapreminu i protok

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
1.Radno mesto za drugostepene upravne postupke i upravne sporove u oblasti zaštite životne sredine

Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
1. Radno mesto za pravne poslove
2. Radno mesto za podršku stručnim poslovima
-->

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
1. Radno mesto za koordinaciju sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata
2.  Rukovodilac Grupe
3. Radno mesto za unapređenje poslova populacione politike

Kalendar obuka

Upravljanje sistemom javnih politika
„KA KVALITETNIJIM JAVNIM POLITIKAMA“ - Program jačanja kapaciteta državnih službenika za upravljanje javnim politikama
   Datum početka obuke 11.10.2018.
________________

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka
Zaštita tajnih podataka
   Datum početka obuke 19.11.2018.
________________

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Ka efikasnijim inspekcijama

 

Program obuke

Ka efikasnijim inspekcijama

28-29. novembar 2017. godine

Beograd, sala

 

I dan

 Predavač: Olivera Topalov, Ministarstvo zaštite životne sredine

 

08:0008.15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:1509:30

·          Zakon o inspekcijskom nadzoru, predmet i mesto u pravnom sistemu i ključne novine

·         Praćenje stanja, procena rizika, planiranje, usklađivanje i koordinacija inspekcijskog nadzora

09:3009:45

Pauza

09:4511:30

·         Postupak i sprovođenje inspekcijskog nadzora

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

12:15 – 13:45

·         Mere inspekcijskog nadzora

13:4514:00

Pauza

14:0015:30

·         Problemi i izazovi u praksi-studije slučaja

 

II dan

Predavač: Vesna Ristić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 

08:0008.15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:1509:30

·         Rekapitulacija prvog dana treninga

·         Preventivno delovanje inspekcije (primeri preventivnog delovanja

09:3009:45

Pauza

09:4511:30

·         Poseban postupak sprovođenja inspekcijskog nadzora

·         Uviđaj u stambenom prostoru u postupku inspekcijskog nadzora

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

12:15 – 13:45

·         Ovlašćenja inspektora

13:4514:00

Pauza

14:0015:30

·        Problemi i izazovi u praksi-studije slučaja

 

corner corner