Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO PRIVREDE - Direkcija za mere i dragocene metale
1.Radno mesto metrologa za zapreminu i protok

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
1.Radno mesto za drugostepene upravne postupke i upravne sporove u oblasti zaštite životne sredine

Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
1. Radno mesto za pravne poslove
2. Radno mesto za podršku stručnim poslovima
-->

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
1. Radno mesto za koordinaciju sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata
2.  Rukovodilac Grupe
3. Radno mesto za unapređenje poslova populacione politike

Kalendar obuka

Upravljanje sistemom javnih politika
„KA KVALITETNIJIM JAVNIM POLITIKAMA“ - Program jačanja kapaciteta državnih službenika za upravljanje javnim politikama
   Datum početka obuke 11.10.2018.
________________

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka
Zaštita tajnih podataka
   Datum početka obuke 19.11.2018.
________________

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Planiranje i programiranje za potrebe kohezione politike EU

 

Program obuke

Planiranje i programiranje za potrebe kohezione politike EU

  Bulavar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, II sprat

Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije

08:0008.15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:1509:30

Strateški kontekst

·         Strategija Evropa 2020

·         Zajednički strateški okvir

·         Prethodni (ex-ante) uslovi

09:3009:45

Pauza

09:4511:30

·         Sporazum o partnerstvu

·         Princip partnerstva

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

12:15 – 14:00

·         Operativni program

·         Tematski ciljevi i koncentracija

·         Veliki projekti

·         Teritorijalni instrumenti

14:00 14:15

Pauza

14:1515:30

·         Informisanje i komunikacija

·         Vidljivost

·         Ostvareni rezultati

 

Evaluacija obuke

 

corner corner