Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO PRIVREDE
1. Radno mesto za priznavanje inostranih isprava usaglašenosti
2. Radno mesto za finansijsko-operativne  poslove
-->

Aktuelni interni konkurs za položaj

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA
Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za analitičke poslove u Službi za upravljanje kadrovima

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
Rukovodilac Grupe

Kalendar obuka

Javne finansije
Finansijsko upravljanje i kontrola
   Datum početka obuke 16.11.2017.
________________

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Planiranje i programiranje za potrebe kohezione politike EU

 

Program obuke

Planiranje i programiranje za potrebe kohezione politike EU

  Bulavar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, II sprat

Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije

08:0008.15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:1509:30

Strateški kontekst

·         Strategija Evropa 2020

·         Zajednički strateški okvir

·         Prethodni (ex-ante) uslovi

09:3009:45

Pauza

09:4511:30

·         Sporazum o partnerstvu

·         Princip partnerstva

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

12:15 – 14:00

·         Operativni program

·         Tematski ciljevi i koncentracija

·         Veliki projekti

·         Teritorijalni instrumenti

14:00 14:15

Pauza

14:1515:30

·         Informisanje i komunikacija

·         Vidljivost

·         Ostvareni rezultati

 

Evaluacija obuke

 

corner corner