conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Tabelarne kalkulacije

 

Program obuke

Tabelarne kalkulacije

19. februar – 20. februar 2018.

MDULS - SKIP Centar, Dobrinjska 11, Beograd

Predavač:  Zoran Dubovac

I dan

08:0008.15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:15 – 09:45
  Korišćenje aplikacije, uređivanje

·         Osnove korišćenja programa MS Excel, redovi/kolone/ćelije, radni listovi

09:45 – 10:00

Pauza
10:00– 11:30
Oblikovanje

·         Redovi, kolone, ćelije

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

12:15 – 13:45

Formule i izrazi

·         aritmetičke formule, adresiranje ćelija, apsolutno i relativno

13:4514:00

Pauza
14:0014:45
Funkcije

·         rad sa funkcijama

II dan

08:0008.15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:1509:30

Grafikoni

09:3009:45

Pauza

09:4511:00

Rad sa podacima

·         Sortiranje, filtriranje, pronalaženje, zamena

11:00 – 11:45

Pauza za ručak
11:45 – 13:15

Završne radnje

·         Priprema za štampu i štampanje

13:1513:30

Pauza

13:3015:00

Završne napomene i završni test

Diskusija/pitanja/evaluacija obuke

 

corner corner