conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Nepravilnosti u IPA kontekstu

 

PROGRAM OBUKE

                                           Nepravilnosti u IPA kontekstu

 Beograd, 11. jul 2018.

sala 274, II sprat, istočni ulaz, Palata Srbija“

 
 

Predavač: Aleksandra Gojković Džipković, Ministarstvo finansija

                     

08:00 – 8:15

 
 
Registracija učesnika
08:15-08:45
 
Predstavljanje predavača
Predstavljanje učesnika

Predstavljanje agende, pravila rada i očekivanih rezultata

08:45 – 9:45
 

Ko je ko u IPA: odgovorna lica i tela

 

09:45 – 10:00

 
Pauza
10:00-11:00
 

Ugovorno telo – uloga, organizacija, poslovi i odgovornosti

 
11:00 – 12:00
 

Nepravilnosti u IPA konekstu – pojam, pravni okvir

12:00 – 13:00
 
Pauza
13:00 – 14:00
 

Nepravilnosti u IPA kontekstu – uloge zaposlenih, službenika i eksperata za nepravilnosti, izveštavanje

14:00 – 15:00
 

Nepravilnosti u IPA kontekstu – praktični primeri

15:00 –15:30
 

Pitanja i sumiranje utisaka

 
15:30-15:45
 
Evaluacija
 
 

    

corner corner