Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
1. Radno mesto za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU
1. Radno mesto za odnose sa javnošću

Kalendar obuka

Uvodni program za službenike sa stečenim srednjim obrazovanjem
Uspešna komunikacija-pisana i usmena
   Datum početka obuke 19.08.2019.
________________

Lični razvoj i veštine
Iz drugog ugla - uspešno rešavanje konflikata
   Datum početka obuke 19.08.2019.
________________

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Obuka predavača - osnovni nivo

 

 

 

OBUKA PREDAVAČA – OSNOVNI NIVO

Od 17. do 20. juna 2019.godine

 Biznis inovacioni centar, trg Topolivaca 4. - Kragujevac

 

 

Predavači: Nada Šarac i Svetlana Živanić

                                              

Ponedeljak , 17.jun                                                     I dan

  09:00– 09:15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

  09:15 – 09:30

Uvod u trening – Predstavljanje programa, upoznavanje polaznika i njihovih očekivanja od treninga

 09:30– 09:45

„Šta je učenje ?“ - vežba

9:45-10:15

Ključni faktori psihologije učenja

 10:15 – 10:30

Pauza

 10:3011:00

Promene u kognitivnim funkcijama u odraslom dobu - vežba

11:00-11:20

Osnovne teorije učenja i njihove implikacije na učenje odraslih

11:20-12:00

Stilovi učenja – diskusija

 12:00 – 12:45

Pauza za ručak

 12:45– 13:30

Andragoški principi učenja

13:30-14:00

Kolbov ciklus učenja

        14:00-14:45

Razumevanje razlika između učenja dece i odraslih - vežba

14:45–15:00

Pauza

15:00– 16:00

Uloga trenera u procesu učenja odraslih

 

16:00- 16:30

 

Rezime dana

Utorak, 18.jun                                                                 II dan

09:0009:10

Sumiranje utisaka iz prethodnog dana

09:10 -09:30

Uloga trenera u različitim fazama ciklusa obuke - vežba

09:30- 10:00

Veštine trenera – rad u parovima

10:00- 10:15

Pauza

10:1510:45

„Kada budem trener…“

        10:45-11:15

Ciklus obuke

         11:15-12:00

Priprema treninga i projektovanje programa treninga

12:00-12:45

Pauza za ručak

12:4513:30

Utvrđivanje potreba za obukom -  rad u malim grupama

13:30-14:15

Ciljevi obuke uvodno predavanje i vežba

14:1514:30

Pauza

14:30 – 15:15

Struktuiranje sadržaja programa

15:15-16:00

Dizajn i agenda obuke - diskusija

16:00-16:30

Osvrt na ključne tačke učenja u drugom danu

Sreda, 19. jun                                                                III dan

 09:00-09:15

Podsećanje na sadržaje obuke u prethodnom danu

09:15-09:45

Metode i tehnike učenja odraslih

09:45-10:15

Izvođenje obuke

10:15- 10:45

Šta se sve procenjuje kada evaluiramo obuku?

10:45-11:00

Pauza

  11:00 – 11:15

Logistika treninga – rad u malim grupama

11:15- 12:00

Veštine uspešne komunikacije

12:00- 12:45

Pauza za ručak

  12:4513:45

Veštine javnog nastupa – priprema za demonstraciju

        13:45-14:30

Demonstracija veštine javnog nastupa

14:30 – 14:45

Pauza

14:45– 16:15

Demonstracija veštine javnog nastupa

16:15 – 16:30

Rezime dana

Četvrtak, 20.jun                                                             IV dan

 09:0009:15

Sumiranje utisaka iz prethodnog dana

09:15-09:30

Odlike interaktivne obuke

09:30- 09:45

Upravljanje vremenom na treningu - analiza

09:45 -10:00

Smernice za izradu dobre prezentacije

10:00 – 10:15

Pauza

 10:1510:45

Ko-trening

10:45-11:15

Grupna dinamika i razvoj grupe

11:15-12:15

Razvoj veštine postavljanja i odgovaranja na pitanja – rad u parovima

12:1513:00

Pauza za ručak

13:0013:30

„Ko je težak učesnik?“

        13:30- 14:00

Preporuke za rad  sa „teškim“ učesnicima

14:00- 14:30

Kompetencije uspešnog trenera i samoprocena trenerskih znanja

14:30- 15:00

Ček lista za izvođenje obuke

15:00 – 15:15

Pauza

15:1516:30

Evaluacija i zatvaranje treninga

·         test znanja

·         upitnik  za evaluaciju treninga

 

 

corner corner