Trenutno nema raspisanih konkursa

Kalendar obuka

Danas nema obuka

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Upravljanje promenama i rukovođenje

 

Program obuke

Upravljanje promenama i rukovođenje“

25.06. 2019. godine
Palata Srbije, sala 233

Realizator: dr Slavka Drašković-Jovanović

I dan

08:00– 09:00

Registracija učesnika i otvaranje treninga

09:00– 09:45

 

I  Uvod u promene

 •  Šta je promena i značaj upravljanja promenama
 • Razlika promena i reformi
 • Razumevanje osnovnih postulata i potrebe upravljanja promenama tokom reformi u Srbiji

09:45 – 10:00

Pauza

10:00 – 11:30

 

       II Tipologija promena

 •   Vrste i karakteristike promena
 • Tipovi promena u državnoj upravi

    III Reakcija na promenu i otpor promenama

 •  Uticaj i posledice promena
 •  Kako ljudi reaguju na promene
 • Model toka personalne tranzicije
 • Analiza promena u državnoj upravi i reakcija na promene

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

 

 

 

12:15 – 13:45

 

 • Izvori otpora promenama
 • Tipova otpora promenama

    IV Priprema za promene

 • Priprema za promene
 • Procena potencijalnih otpora promenama

    V Kreiranje plana upravljanja promenom

 • Definisanje principa na kojima će se upravljati promenom
 • Razvoj plana upravljanja promenom
 • Agenti promene
 • Razvoj strategije i plana komunikacije
 • Kreiranje procesa promene

13:45 – 14:00

Pauza

14:00 – 15:30

 

     VI Uloga rukovodioca kao inicijatora i realizatora

         promene u kontekstu reformi državne uprave

 •  Uloga rukovodioca i menadžmenta u promenama
 • Strategija upravljanja promenama u Srbiji
 • Istraživanje spremnosti državnih službenika da se

   angažuju u promenama

     VII Evaluacija stečenog znanja i veština

     VIII Evaluacija seminara

 

 

 

corner corner