Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
1. Radno mesto za pravne poslove
2. Radno mesto za ekonomiku železničkog saobraćaja
-->

Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava za trezor
direktor filijale
-->

Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE
1. Radno mesto za poslove odnosa sa inostranstvom
2. Radno mesto za međunarodnu saradnju i izdavanje identifikacionih dokumenata
-->

Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
1. Radno mesto sistem arhitekta informacionih sistema
2. Radno mesto inženjer za bezbednost informacionih sistema
3. Radno mesto za kontrolu rada inspekcijskog nadzora
-->

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
1. Radno mesto za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave

Kalendar obuka

Poslovna komunikacija
Javni nastup
   Datum početka obuke 23.08.2019.
________________

Inspekcijski nadzor
Ka efikasnijim inspekcijama
   Datum početka obuke 21.08.2019.
________________

Obuka predavača
Obuka predavača - osnovni nivo
   Datum početka obuke 20.08.2019.
________________

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Obuka predavača - osnovni nivo

 

Program obuke

Obuka predavača - osnovni nivo

24 - 27. jun 2019. godina

Palata Srbije
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz,
II spat, sala 223

Predavač: Gordana Panajotović - ICF PCC, EAGLE smart

I dan

08:00– 08:15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:1509:45

·         Predstavljanje učesnika

·         Psihologija učenja

·         Motivacija za učenje

·         Pamćenje i zaboravljanje

09:45 – 10:00

Pauza

10:0011:30

·         Učenje odraslih

·         Osnovne teorije učenja

·         Različiti stilovi učenja

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

12:1513:45

·         Osnovni andragoški principi

·         5 relevantnih uticaja na učenje odraslih

·         Specifičnosti učenja u odnosu na doba starosti

13:45 – 14:00

Pauza

14:0015:30

·         Razlike između učenja dece i odraslih

·         Korisnost naučenog vs. primena naučenog

·         Integracija i rekapitulacija znanja  

 

II dan

08:0008.30

Registracija učesnika

08:3010:00

·         Sumiranje utisaka

·         Uloga trenera u procesu učenja odraslih

·         Veštine trenera

10:0010:15

Pauza

10:1512:00

·         Ciklus obuke

·         Specifičnosti faza obuke

·         Priprema obuke

12:00 – 13:00

Pauza za ručak

13:00 – 13:45

·         Projektovanje programa obuke

·         Utvrđivanje potreba za obukom

·         Postavljanje ciljeva obuke

13:4514:00

Pauza

14:0015:30

·         Struktura sadržaja programa

·         Dizajn i agenda obuke

·         Izrada dobre prezentacije

·         Integracija i rekapitulacija znanja  

 

III dan

 

08:0008.30

Registracija učesnika

08:3010:00

·         Sumiranje utisaka

·         Metode i tehnike obučavanja

·         Uspešno izvođenje obuke

·         Upravljanje vremenom

10:0010:15

Pauza

10:1512:00

·         Trenerski identitet

·         Trenerski resursi

·         Energetsko upravljanje resursima

·         Uvođenje ko-treninga

12:00 – 13:00

Pauza za ručak

13:00 – 13:45

·         Evaluacija obuke

·         Logistika oko obuke

·         Audio-vizuelna oprema

·         Ček lista za obuku

13:4514:00

Pauza

14:0015:30

·         Veštine uspešne komunikacije

·         Veština javnog nastupa

·         Integracija i rekapitulacija znanja

 

IV dan

 

08:0008.30

Registracija učesnika

08:3010:00

·         Sumiranje utisaka

·         Povezivanje sa učesnicima

·         Grupna dinamika i razvoj grupe

·         Primena pravila interaktivne obuke

10:0010:15

Pauza

10:1512:00

·         Postavljanje i odgovaranje na pitanja

·         „Teški“ učesnici

·         Kompetencije uspešnog trenera

12:00 – 13:00

Pauza za ručak

13:00 – 13:45

·         Ispitni zadatak na individualnom nivou

13:4514:00

Pauza

14:0015:30

·         Ispitni zadatak na individualnom nivou

·         Sumiranje i evaluacija treninga

 

 

corner corner