Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
1. Radno mesto za pravne poslove
2. Radno mesto za ekonomiku železničkog saobraćaja
-->

Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava za trezor
direktor filijale
-->

Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE
1. Radno mesto za poslove odnosa sa inostranstvom
2. Radno mesto za međunarodnu saradnju i izdavanje identifikacionih dokumenata
-->

Aktuelni javni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
1. Radno mesto sistem arhitekta informacionih sistema
2. Radno mesto inženjer za bezbednost informacionih sistema
3. Radno mesto za kontrolu rada inspekcijskog nadzora
-->

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
1. Radno mesto za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU
1. Radno mesto za odnose sa javnošću

Kalendar obuka

Inspekcijski nadzor
Ka efikasnijim inspekcijama
   Datum početka obuke 21.08.2019.
________________

Evropska integracija
Osnove sistema Evropske unije
   Datum početka obuke 22.08.2019.
________________

Obuka predavača
Obuka predavača - osnovni nivo
   Datum početka obuke 20.08.2019.
________________

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Upravljanje zakonodavnim procesom

 

 

Program obuke

UPRAVLjANjE ZAKONODAVNIM PROCESOM

Datum i mesto održavanja 26.8.2019, Palata Srbija, sala 273

Predavači: Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike

I dan

08:00– 08:15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:1509:45

·          Upoznavanje sa ciljevima i strukturom obuke

  • Iskustva učesnika koja se odnose na donošenje odluka u okviru svog delokruga rada, odnosno svojih nadležnosti

·         Društvena uslovljenost pravnog normiranja

09:45 – 10:00

Pauza

10:0011:30

·          Normativni okvir zakonodavnog postupka

  • Konkretni problemi zakonodavnog postupka

·         Donošenje odluka u zakonodavnom postupku, od odluke da se pristupi izradi zakona do njegovog stupanja na snagu

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

12:1513:45

·         Prikupljanje podataka bitnih za donošenje odluka

·         Zakonodavna politika

·         Ključni akteri zakonodavnog postupka

·         Faze zakonodavnog postupka

·         Instrumenti i tehnike za uspešno upravljanje zakonodavnim postupkom

13:45 – 14:00

Pauza

14:0015:30

·          Praćenje primene i vrednovanje propisa

  • Odnos rezultata ex ante i ex post analize
  • Kapaciteti za sprovođenje propisa
  • Strateško planiranje i upravljanje prema ciljevima i rezultatima u zakonodavnom postupku

 

Evaluacija seminara

corner corner