Trenutno nema raspisanih konkursa

Kalendar obuka

Danas nema obuka

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Upravljanje stresom

 

 

Program obuke

UPRAVLjANjE STRESOM

25. jun 2019. godine,

Beograd, Palata Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, drugi sprat, sala 274

Predavač: Snežana Šundrić

 

08:00 – 08:15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:15 – 09:45

·         Pojmovno određenje stresa: značaj, činioci, simptomi

·         Pozitivni i negativni stres

·         Stres kao posledica straha

·         Subjektivna procena događaja

09:45 – 10:00

Pauza

10:00 – 11:30

·          Profesionalni stres i kako ga prepoznati

·         Uzroci profesionalnog stresa zaposlenih

·         Stres i izgaranje

·         Vežba

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

12:15 – 13:45

·         Neefikasni načini borbe protiv stresa

·         Upravljanje stresom – strategije prevladavanja stresa

·         Lične tehnike i veštine prevladavanja stresa (kognitivne)

·         Vežba

13:45 – 14:00

Pauza

14:00 – 15:00

·          Lične tehnike i veštine prevladavanja stresa (fizičke)

·         Praktično upoznavanje sa tehnikama za prevazilaženje stresa

15:00 – 15:30

·         Test znanja

·         Završna refleksije i evaluacija

corner corner