Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
1. Radno mesto za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU
1. Radno mesto za odnose sa javnošću

Kalendar obuka

Danas nema obuka

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Licem u lice: Veštine komunikacije

 

 

 

 

LICEM U LICE: VEŠTINA KOMUNIKACIJE 

 

14-15. avgust 2019. godine

Novi Pazar

Realizator: Tatjana Dragosavac, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu

PRVI DAN

08:15– 08:30

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:30– 09:45

·         Upoznavanje sa učesnicima /Očekivanja od seminara

·         Ciljevi seminara

·         Savremeni komunikacioni modeli

·         Elementi sa najvećim uticajem na komunikaciju

·         Šira perspektiva sopstvenog načina komunikacije

·         Razumevanje osnovnih aspekata interpersonalne komunikacije

·         Primeri/Vežba

09:45 – 10:00

Pauza

10:00 – 11:30

·         Različiti stilovi komunikacije i njihov uticaj na međusobne odnose

·         Značenje preferentnih stilova u komunikaciji

·         Otkrivanje ličnog preferentnog stila

·         Uticaji na interpersonalne odnose

·         Primeri/Indikator

11:30 – 12:15

Pauza

12:15 – 13:45

·         Veština usavglašavanja

·         Upostavljanje poverenja

·         Uspešno usaglašavanje sa drugima

·         Značaj neverbalne komunikacije

·         Povećati uticaj u komunikaciji i značaj prvog utiska

·         Primeri/Vežba

13:45 – 14:00

Pauza

14:00 – 15:30

·         Principi asertivne komunikacije

·         Veština preformulisanja iskaza

·         Vežba

 

 

 

 

 

 

LICEM U LICE: VEŠTINA KOMUNIKACIJE 

 

14-15. avgust 2019. godine

Novi Pazar

Realizator: Tatjana Dragosavac, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu

 

 

                                                                  DRUGI DAN

08:30– 10:00

·      Najčešće konfliktne situacije na radnom mestu – Studije slučaja

·      Prezentacija zaključaka i ostvarenih uvida

·       Principi za uspostavljanje uspešnih odnosa sa drugima

10:00 – 10:15

Pauza

10:15 – 11:45

·      Različita priroda i struktura međusobne interakcije

·      Ostvarenje sopstvenih uvida i potreba u međusobnoj interakciji u cilju poboljšanja odnosa

·     Osnovni prinicip pregovaranja i najčešće greške u pregovaranju

·      Primeri

11:45 – 12:15

Pauza

12:15 – 13:45

·    Jačanje asertivnosti i unapređenje veštine aktivnog slušanja

·    Principi postavljanja pitanja i aktivnog slušanja

·    Otkrivanje potreba u međusobnoj interakciji

·    Vežba: Aktivno slušanje

13:45 – 14:00

Pauza

14:00 – 15:30

·         Povratna informacija kao metod ličnog i profesionalnog napredovanja

·         Razlike od drugih alata za razvoj

·         Koraci u pružanju i primanju povratne informacije

·         Vežba

·         Diskusija/Pitanja i odgovori/ Evaluacija

 

corner corner