Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
1. Radno mesto za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU
1. Radno mesto za odnose sa javnošću

Kalendar obuka

Danas nema obuka

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Obrada teksta - napredni nivo

 

Opšti program kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Obrada teksta - napredni nivo

Kruševac, 12-14. 8. 2019.

Predavač: Jovan Aleksić

Ponedeljak, 12.8.

9:00 - 9:15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

9:15 - 10:45

·         Napredno uređivanje

10:45 - 11:00

Pauza

11:00 - 12:30

·         Napredno oblikovanje

12:30 - 13:15

Pauza za ručak

13:15 - 14:45

·         Tabele

14:45 - 15:00

Pauza

15:00 - 15:30

·         Pitanja i odgovori

·         Diskusija

Utorak, 13.8.

9:00 - 10:30

·         Slike

10:30 - 10:45

Pauza

10:45 - 12:15

·         Referenciranje
(
sadržaj, indeks, natpisi objekata, fusnote)

12:15 - 13:00

Pauza za ručak

13:00 - 14:30

·         Šabloni

·         Komentari

·         Sigurnost

14:30 - 14:45

Pauza

14:45 - 15:15

·         Pitanja i odgovori

·         Diskusija


 

Sreda, 14.8.

9:00 - 10:30

·         Cirkularna pisma

10:30 - 10:45

Pauza

10:45 - 12:15

·         Zaglavlje i podnožje

·         Štampanje

12:15 - 13:00

Pauza za ručak

13:00 - 14:00

·         Makro naredbe

·         Rezime, Pitanja, Diskusija

14:00 - 14:15

Pauza

14:15 - 15:15

·         Završni test

15:15 - 15:30

·         Zatvaranje obuke

 

corner corner