Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA
1. Rukovodilac Grupe

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA
1. Radno mesto za izvršenje budžeta i budžetsko računovodstvo

Kalendar obuka

Obuka predavača
Obuka predavača - osnovni nivo
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Razvoj digitalnih kompetencija
Obrada teksta - napredni nivo
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Razvoj jezičkih kompetencija
Pisana komunikacija u administraciji
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Razvoj digitalnih kompetencija
Tabelarne kalkulacije
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Razvoj ličnih veština
Kako pospešiti ličnu efikasnost?
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Borba protiv korupcije
Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine funkcionera
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Upravljanje sistemom javnih politika
Korišćenje jedinstvenog informacionog sistema za planiranje, praćenje sprovođenja, koordinaciju javnih politika i izveštavanje
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Upravljanje ljudskim resursima
Obuka za posmatrače u Centrima za procenu kandidata (Asesment Centrima - AC)
   Datum početka obuke 09.09.2019.
________________

Primena propisa
Ka efikasnijim inspekcijama
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Upravljanje stručnim usavršavanjem u državnim organima

 

  

Opšti program obuke državnih službenika

Upravljanje stručnim usavršavanjem u državnim organima

 17 - 20.09.2019. godine

 Beograd

Realizator: Marija Ćurčin

dan

08:00– 08:15

·         Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:15– 09:15

·         Uvod u stručno usavršavanje u javnoj upravi

09:15 – 09:30

Pauza

09:30 – 11:00

·         Programiranje stručnog usavršavanja

11:00 – 11:15

Pauza

11:15 – 12:45

·         Izrada posebnog programa stručnog usavršavanja

12:45 – 13:45

Pauza za ručak

13:45 – 15:30

·         Planiranje aktivnosti u vezi sa stručnim usavršavanjem

II dan

08:00– 08:15

Registracija učesnika

08:15– 09:15

·         Osnove utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem

09:15 – 09:30

Pauza

09:30 – 11:00

·         Način i metodologija utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem

11:00 – 11:15

Pauza

11:15 – 12:45

·         Kriterijumi i merila za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem

12:45 – 13:45

Pauza za ručak

13:45 – 15:30

·         Faze utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem i mehanizmi saradnje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu

 

 

 

 

III dan

08:00– 08:15

Registracija učesnika

08:15– 09:15

·         Sprovođenje programa stručnog usavršavanja

09:15 – 09:30

Pauza

09:30 – 11:00

·         Proces akreditacije i selekcije realizatora

11:00 – 11:15

Pauza

11:15 – 12:45

·         Način i oblici sprovođenja programa stručnog usavršavanja

12:45 – 13:45

Pauza za ručak

13:45 – 15:30

·         Izbor sprovodioca odnosno realizatora programa stručnog usavršavanja i Centralna evidencija programa stručnog usavršavanja

IV dan

08:00– 08:15

·         Registracija učesnika

08:15– 09:00

·         Vrednovanje programa stručnog usavršavanja

09:00 – 09:15

Pauza

09:15 – 10:45

·         Kriterijumi za vrednovanje programa

10:45 – 11:00

Pauza

11:00 – 12:20

·         Vrste ocene programa

12:20 – 13:20

Pauza za ručak

13:20 – 14:00

·         Standardi i obrasci za vrednovanje programa

14:00-15:00

·         Test znanja

15:00-15:30

·         Evaluacija treninga

·         Završna reč i zatvaranje treninga

 

corner corner