Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA
1. Rukovodilac Grupe

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA
1. Radno mesto za izvršenje budžeta i budžetsko računovodstvo

Kalendar obuka

Obuka predavača
Obuka predavača - osnovni nivo
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Razvoj digitalnih kompetencija
Obrada teksta - napredni nivo
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Razvoj jezičkih kompetencija
Pisana komunikacija u administraciji
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Razvoj digitalnih kompetencija
Tabelarne kalkulacije
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Razvoj ličnih veština
Kako pospešiti ličnu efikasnost?
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Borba protiv korupcije
Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine funkcionera
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Upravljanje sistemom javnih politika
Korišćenje jedinstvenog informacionog sistema za planiranje, praćenje sprovođenja, koordinaciju javnih politika i izveštavanje
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

Upravljanje ljudskim resursima
Obuka za posmatrače u Centrima za procenu kandidata (Asesment Centrima - AC)
   Datum početka obuke 09.09.2019.
________________

Primena propisa
Ka efikasnijim inspekcijama
   Datum početka obuke 16.09.2019.
________________

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Uloga jedinica za kadrove u orijentaciji službenika na položaju po preuzimanju dužnosti

 

Program obuke

Uloga jedinica za kadrove u orijentaciji službenika na položaju po preuzimanju dužnosti

Datum i mesto održavanja 27.09.2019. godine, Beograd,  Palata Srbija, II sprat, sala 274

Realizator: dr Ivica Lazović

 

08:00– 08:15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:1509:45

·         Upoznavanje polaznika

·         Uloge jedinica za kadrove

·         Značaj uvođenja u posao, razvoj karijere i uloga kadrovske jedinice

·         Značaj orijentacije službenika za efikasnost i kvalitet rada organa

·         Vežba 1. „Prvi dan na poslu službenika na položaju“

09:45 – 10:00

Pauza

10:0011:30

·         Pregled najvažnijih propisa

·         Poslovni procesi u organu

·         Upoznavanje službenika na položaju sa relevantnim dokumentima

·         Interna i eksterna komunikacija u organu

11:30 – 11:45

Pauza

11:4512:45

·         Vežba 2 Izrada Plana orijentacije službenika na položaju po preuzimanju dužnosti

·         Razgovor o otvorenim pitanjima

·         Upitnik  za evaluaciju treninga

corner corner