Kako pospešiti ličnu efikasnost?

 

Program obuke - Razvoj ličnih veština

Naziv obuke – KAKO POSPEŠITI LIČNU EFIKASNOST

Datum održavanja – 26 - 27. jun 2019.
Mesto održavanja –
GU Beograd

Realizator:Zorana Smiljanić Milojević
I dan
08:30 – 09:00
Registracija učesnika i otvaranje seminara
09:00 – 09:30

·         Samoprocena i njene karakteristike

09:30 – 10:15

·         Lična organizovanost i planiranje (prvi deo)

·         Vežba

10:15 – 10:30
Pauza
10:30 – 11:00

·         Lična organizovanost i planiranje (drugi deo)

·         Vežba

11:00 – 12:30

·         Uspešno postavljanje ličnih i poslovnih ciljeva

·         Vežba

12:30 – 13:30

Pauza za ručak

13:30 – 14:45

·         Upravljanje prioritetima

·         Vežba

14:45 – 15:00

Pauza

15:00 – 16:30

·         Upravljanje ciljevima i rezultatima koji su nam u ličnom i profesionalnom životu najbitniji

·         Vežba

16:30 – 17:00

·         Refleksija prvog dana

 


 
 
 

II dan

08:30 – 09:00
Registracija učesnika
09:00 – 09:15

·         Rekapitulacija prvog dana treninga – isksutva i utisci

09:15 – 10:15

·         Učenje na sopstvenim greškama

·         Upravljanje emocijama

·         Vežba

10:15 – 10:30
Pauza
10:30 – 12:00

·         Lična odgovornost i posvećenost procesu i rezultatima

·         Vežba

12:00 – 13:00
Pauza za ručak
13:30 – 15:00

·         Lična efikasnost u cilju povećanja produktivnosti

15:15 – 15:30
Pauza
15:30 – 16:30

·         Samoevaluacija i korekcija

16:30 – 17:00

·         Refleksija drugog dana

·         Evaluacija i zatvaranje treninga