Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

obuke po temama

Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

ONLINE OBUKA - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Cilj:
pružanje podrške pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima u pripremanju i uspešnom polaganju državnog stručnog ispita iz oblasti upravnog postupanja prema Zakonu o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i projekat „Podrška sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku u RS“
Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Poslovna komunikacija

25-26. januar 2018. godine, PROGRAM NA NEMAČKOM JEZIKU: „INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA“

Neophodno je prilikom prijave u "Očekivanjima" upisati nivo položenog kursa nemačkog, instituciju i godinu polaganja, a očekivanja od obuke napisati na nemačkom jeziku.
Cilj obuke
: Unapređenje poslovnog ponašanja službenika kroz upoznavanje sa specifičnostima drugih kultura.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje, ili su rukovodioci u organima državne uprave i koji govore nemački jezik na nivou B2 i C1
Predavač: Christine Jansen
, Irene Herzog, Gete institut u Srbiji
Vreme održavanja: 09:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat
Koordinator:
Nataša Živojinović, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
i Gete insitut u Beogradu

 

 

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 22.01.2018 godine ili do popune.

Strani jezik

 

 

FRANCUSKI JEZIK U 2018. GODINI
Srbija je višegodišnji korisnik Programa „Francuski jezik u diplomatiji i javnoj upravi", koji finansira Međunarodna organizacija Frankofonije (OIF). Na osnovu potpisanog Memoranduma o strateškom partnerstvu zemalja partnera sa OIF za period 2016 - 2018. godina, a u svrhu pripreme Nacionalnog plana učenja za 2018. godinu, kao i radi organizacije kurseva francuskog jezika (u periodu maj-novembar 2018. godine), Služba za upravljanje kadrovima raspisuje poziv kako bi državni službenici iz državnih organa koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija, elektronskim putem aplicirali za učešće u Programu učenja francuskog jezika, najkasnije do 31. januara 2018. godine. Listu prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uslove prijave, potvrđenih od strane kontakt-osoba organa u kojima su zaposleni, Nacionalna akademija za javnu upravu će proslediti OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije i narednim prijavnim koracima prijavljeni kandidati biće blagovremeno obaveštavani.
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova.
Kandidati se na osnovu samoprocene nivoa znanja prijavljuju za kurs izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Ciljna grupa: Državni službenici zaposleni na neodređeno vreme koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija.
Vreme održavanja: Dva puta nedeljno po dva sata tokom dva semestra (maj-novembar 2018)
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Nacionalna akademija za javnu upravu postigne dogovor o saradnji
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova.

Način prijave: Zainteresovani kandidati elektronski se prijavljuju, popunjavanjem aplikacije, klikom na «prijavi se». Deo aplikacije koji se odnosi na opis radnog mesta i motivaciju za učenjem francuskog jezika neophodno je popuniti na francuskom jeziku. Nakon uspešne prijave, kandidat je obavezan da klikne na link Odštampajte svoje odgovore kako bi odštampao popunjen formular. Nakon potpisa rukovodioca na formularu, kandidat dostavlja formular kontakt-osobi u svom organu. Koraci nakon elektronske prijave:
1. Nacionalna akademija za javnu upravu prosleđuje uredne elektronske prijave kandidata OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije Nacionalna akademija za javnu upravu izveštava kandidate.
2. Kandidati čije prijave budu prihvaćene od strane Nacionalne akademije za javnu upravu i OIF, će biti razvrstani na odgovarajući nivo učenja, a o terminu pohađanja kursa biće naknadno obavešteni.
3. Kandidati koji budu primljeni na kurs francuskog jezika biće u obavezi da radi upisa izvrše uplatu na ime participacije u finansiranju u iznosu od 145 eura (u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS) za učešće u grupnim kursevima, instituciji koja će realizovati kurseve, kao i da tom prilikom dostave popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika".

U NASTAVKU SU NAVEDENI NIVOI KURSEVA ZA KOJE JE OTVORENA PRIJAVA:
Nivo A2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja polaznika za razmenu direktnih, svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo B1
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za jednostavno sporazumevanje u vezi sa poznatim stvarima, kao i iskustvima, stavovima, očekivanjima i ciljevima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo B2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za samostalno, jasno i potpuno izražavanje o velikom broju tema iz profesionalnog i društvenog života na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo C1
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.

Prijavi se, poslednji dan za prijavu je 31. januar 2018. godine

pretraga
kalendar