Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Arhiva

Rešenjem Vlade 24 broj: 119-3312/2006 od 1. juna 2006. godine za članove Žalbene komisije Vlade imenovani su Maja Vujović, pomoćnik direktora Poreske uprave; Petar Špadijer, pomoćnik direktora Službe za upravljanje kadrovima; Sena Morić, pomoćnik direktora Uprave carina; Snežana Bogdanović, načelnik Odeljenja u Ministarstvu rada i socijalne politike; Ranka Vujović, načelnik Odeljenja u Ministarstvu rada i socijalne politike; Aleksandra Kojić, načelnik Odeljenja u Ministarstvu kulture; Slobodan Mandić, načelnik Odeljenja u Ministarstvu finansija i Željko Čurguz, načelnik Odeljenja u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, a na sednici Vlade održanoj 20. jula 2006. godine , rešenjem 24 broj: 119-4557/2006, imenovan je i predsednik Žalbene komisije Vlade, Veselin Lekić.

 

Na sednici Vlade od 7. septembra 2007. godine, rešenjem 24 broj: 119-5406/2007, imenovani su za članove Žalbene komisije Vlade Zdravko Bisić, direktor Direkcije za personalne i pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova; Aleksandar Veljković, načelnik Odeljenja za normativno-pravne i opšte pravne poslove u Sekretarijatu Ministarstva unutrašnjih poslova i Slavica Petrović-Maksić, rukovodilac Grupe za normativne i upravne poslove u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Rešenjem Vlade 24 broj: 119-4264/2009 od 9. septembra 2009. godine, Zdravku Bisiću je prestala dužnost člana Žalbene komisije Vlade.

 

pretraga
kalendar