Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Žalbena komisija Vlade > Članovi komisije

Žalbena komisija

Veselin Lekić, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-3430/2015, od 26.marta 2015.godine
- predsednik i član

 

 

Maja Vujović, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-3430/2015, od 26.marta 2015.godine
(koordinator u Poreskoj upravi u Ministarstvu finansija)

Zoran Vukojčić, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-3430/2015, od 26.marta 2015.godine
(načelnik odeljenja u Ministarstvu finansija)

Željka Knežević, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-3430/2015, od 26.marta 2015.godine
(sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Željko Čurguz, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-3430/2015, od 26.marta 2015.godine
(viši savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo)

Slavica Stišović, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-3430/2015, od 26.marta 2015.godine
(šef odseka u Ministarstvu pravde)

Gordana Pođanin, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-3430/2015, od 26.marta 2015.godine
(šef odseka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave)

Petar Špadijer, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-3430/2015, od 26.marta 2015.godine
(glavni inspektor u Ministarstvu spoljnih poslova)

Tatjana Zeljković Babić, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-3430/2015, od 26.marta 2015.godine
(šef odseka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave)

Leposava Tošić, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-4977/2015, od 14.maja 2015.godine
(načelnik odeljenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova)

Tamara Zlatić, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-4977/2015, od 14.maja 2015.godine
(pravni savetnik za normativne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova)

Snežana Novićević, po Rešenju Vlade o imenovanju članova i predsednika Žalbene komisije Vlade 24 broj:119-4977/2015, od 14.maja 2015.godine
(šef odseka u Službi za upravljanje kadrovima)

 

pretraga
kalendar