Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Interno tržište rada

INTERNO TRŽIŠTE RADA

Služba za upravljanje kadrovima vodi i evidenciju internog tržišta rada za organe državne uprave i službe Vlade (član 163, stav 1, Zakon o državnim službenicima). Evidencija internog tržišta rada sadrži podatke o slobodnim radnim mestima, drugim kadrovskim potrebama, državnim službenicima koji žele trajni ili privremeni premeštaj na drugo radno mesto i podatke o neraspoređenim državnim službenicima (član 163, stav 2). Interno tržište rada treba da posluži i organima državne uprave i državnim službenicima. Svaki državni službenik ima pravo da dobije sve podatke koji su sadržani u evidenciji internog tržišta rada (član 163, stav 4).
Na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima pored slobodnih radnih mesta u vidu javnih i internih konkursa, u okviru evidencije internog tržišta rada objavljivaćemo podatke o stručnim kvalifikacijama državnih službenika koji žele trajni ili privremeni premeštaj na drugo radno mesto ili su neraspoređeni. Podaci će biti objavljivani bez navođenja imena i prezimena državnih službenika.
Namena ovakvog objavljivanja podataka internog tržišta rada je da ih učinimo dostupnim kadrovskim jedinicama organa u kojima postoje nepopunjena radna mesta.

 

 

Želite da se prijavite na interno tržište rada?

Ako želite da se prijavite na interno tržište rada izaberite sledeći link.

Potreban vam je državni službenik?

U slučaju da imate potrebe za radnicima sa iskustvom na poslovima državne uprave, možete videti trenutnu evidenciju internog tržišta rada izborom na sledeći link.

Više informacija o internom tržištu rada
pretraga
kalendar