Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 21.01.2019 Datum oglašavanja: 06.06.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 21.06.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav. 2, čl. 20. i čl. 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09), Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U KANCELARIJI ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina  br. 11, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Projektant informacionih sistema i programa, u zvanju savetnik, Odsek za planiranje i analizu, Odeljenje za portale i servise, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Analizira poslovni sistem korisnika i učestvuje u definisanju projektnog zadatka za razvoj, održavanje i redovan rad portala i servisa; priprema projektnu specifikaciju za razvoj portala i sevisa; analizira rešenja za unapređenje postojećih portala i servisa; izrađuje projektnu dokumentaciju; priprema izveštaje, informacije i prezentacije u vezi sa projektima na kojima je angažovan; prati i učestvuje u realizaciji projekata; prati i primenjuje standarde u oblasti razvoja portala i servisa; i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničkog ili računarskog inženjerstva ili naučnih oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položen državni stručni ispit; znanje o razvoju veb aplikacija i veb servisa; znanje servisno orijentisane arhitekture; poznavanje alata za testiranje sistema.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje metodologija razvoja softvera, znanje servisno orijentisane arhitekture – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno

2. Radno mesto programer, u zvanju mlađi savetnik, u Odseku za projektovanje i implementaciju, Odeljenje za portale i servise, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, 1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta: Projektuje modele podataka, modele procesa i korisničkog interfejsa portala; pruža stručnu poršku u projektovanju logičke strukture izveštaja, aplikacija i internet portala, sajtova i prezentacija, kao i algoritama za realizaciju postavljenih zahteva; izrađuje interfejs i razvija programske aplikacija u izabranom okruženju; izrađuje aplikativne programe; dizajnira i programira internet portale, sajtove, prezentacije u izabranom programskom okruženju i vrši integracije sa bazom podataka; testira programske celine po procesima; obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje veb tehnologija.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje veb tehnologija - praktičnim radom na računaru, poznavanje smernica za izradu veb prezentacija – usmeno, veštine komunikacije – usmeno.

3. Projektant informacionih sistema i programa, u zvanju savetnik, Odsek za planiranje i analizu, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, –1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Analizira poslovni sistem korisnika i definiše projektni zadatak za razvoj, održavanje i redovan rad informacionih sistema i registara; priprema programske zahteve (projektnu specifikaciju); analizira i pronalazi mogućnosti za unapređenje postojećih informacionih sistema i registara; izrađuje projektnu dokumentaciju; priprema izveštaje, informacije i prezentacije u vezi sa projektima na kojima je angažovan; prati i učestvuje u realizaciji projekata; prati i primenjuje standarde u oblasti razvoja portala i servisa; i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje metodologija analize sistemskog softvera; poznavanje servisno orijentisane arhitekture; poznavanje Database Programming - SQL.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje metodologija razvoja softvera, znanje servisno orijentisane arhitekture – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.

4. Sistem analitičar, u zvanju savetnik, Odsek za planiranje i analizu, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta: Analizira zahteve korisnika u cilju povećanja efikasnosti rada;  prati promene zakonskih propisa i podzakonskih akata od uticaja na eksploataciju i razvoj informacionog sistema i registara; definiše preduslove za realizaciju novih aplikativnih rešenja; izrađuje specifikacije za izradu programa; vrši proveru realizovanih aplikacija u odnosu na postavljene zahteve; proverava ulazno-izlazne podatke; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje metodologija analize sistemskog softvera; poznavanje servisno orijentisane arhitekture; poznavanje Database Programming - SQL

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje metodologija analize sistemskog softvera; poznavanje servisno orijentisane arhitekture; znanje Database Programming – SQL – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.

5. Sistem inženjer informacionih sistema i tehnologija, u zvanju savetnik, Odsek za planiranje i analizu, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, –1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Sprovodi analizu projektnog zadatka i vrši izbor procedure njegovog rešavanja; pruža stručnu podršku u projektovanju, implementaciji i održavanju integrisanog informacionog sistema zasnovanog na smart karticama – opreme i smart kartica, sistemskog softvera, baza podataka korisnika kartica, korisničkih aplikacija na karticama i u sistemu; prati realizaciju poslova implementacije i održavanja integrisanog sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informacionih sistema i registara, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka; vrši poslove administratora i operatora na sistemu za elektronsko izdavanje vremenskog žiga; izrađuje projektnu dokumentaciju i prati realizaciju projekata; obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položen državni stručni ispit; poznavanje metodologija analize sistemskog softvera; poznavanje Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.

6. Programer, u zvanju mlađi savetnik, Odsek za projektovanje i implementaciju, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Učestvuje u analizi korisničkih zahteva; učestvuje u sprovođenju analize projektnog zadatka i izboru procedure njegovog rešavanja; pruža stručnu poršku u projektovanju modela podataka, modela procesa i korisničkog interfejsa; pruža stručnu poršku u projektovanju logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja, kao i algoritama za realizaciju postavljenih zahteva; administrira baze podataka; izrađuje interfejs i razvija programske aplikacija u izabranom okruženju za upravljanje bazama podataka; dizajnira i programira u izabranom okruženju i vrši integraciju internet portala, sajtova, prezentacija sa bazom podataka; obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; znanje tehnologija (Microsoft SQL ili MySQL); znanje programskih jezika (ASP.NET, C#, HTML, CSS, javascript, jQuery).

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje tehnologija (Microsoft SQL ili MySQL), znanje nekog od programskih jezika (ASP.NET, C#, HTML, CSS, javascript, jQuery) – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.

7. Sistem administrator baze podataka, u zvanju saradnik, Odsek za projektovanje i implementaciju, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Održava baze podataka – kontrola integriteta, indeksiranje i izrada kopija u izabranom okruženju za upravljanje bazama podataka; planira i izrađuje backup/restore i disaster recovery procedura; unapređuje performanse produkcionog sistema i rešava tekućih problema u radu sa bazama podataka; povezuje i vrši migraciju podataka ka drugim sistemima za upravljanje bazama podataka i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit;  znanje MySQL database ili SQL Server; znanje odgovrajućih programskih jezika. 

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje MySQL database ili SQL Server, poznavanje nekog od programskih jezika (ASP.NET, C#, HTML, CSS, javascript, jQuery) – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.

8. IT revizor, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za obezbeđivanje kvaliteta, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, –1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Kontroliše primenu donetih IT bezbednosnih procedura; kontroliše i analizira primenu industrijskih standarda u IT; kontroliše primenu standarda donetih os strane relevatnih institucija; definiše i primenjuje neophodne postupke kako bi se otklonili eventualni nedostaci IT okruženja; razvija postojeće IS kroz analizu i pronalaženje mogućnosti za unapređenje; testira programske celine po procesima, vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje alata za testiranje softvera.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi, Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Poznavanje IT bezbednosnih procedura. Poznavanje alata za testiranje softvera – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.

9. Inženjer za bezbednost mrežne infrastrukture, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za razvoj i održavanje mreže, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Pruža stručnu pomoć u planiranju i projektovanju razvoja mrežne infrastrukture organa; predlaže uvođenje savremenih metoda zaštite mrežne infrastrukture jedinstvene informaciono-komunikacione mreže državnih organa; koordinira i učestvuje u instalaciji i konfiguraciji komunikacionih uređaja; prati razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju unapređenja tehnologije rada mreže organa; određuje nivoe zaštite računarske i internet mreže; uvodi i razvija sigurnosne mehanizme kojima se štiti mrežna infrastruktura jedinstvene informaciono-komunikacione mreže organa i mehanizme logovanja svih ključnih događaja na mrežnim uređajima kojima se Sektoru za informacionu bezbednost omogućava detekcija sigurnosnih upada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi:  Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika, znanje mrežnih protokola, elemenata mrežne infrastrukture, sigurnosne opreme; poznavanje operativnih sistema i sigurnosnih problema i kriptografskih tehnologija.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola, ruting protokola, mrežne komunikacione i sigurnosne opreme, mrežnih servisa; znanje engleskog jezika; znanje sigurnosnih problema i kriptografskih tehnologija - pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno, veštine komunikacije – usmeno.

10. Inženjer za računarske mreže, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za razvoj i održavanje mreže, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, –2 izvršioca.

Opis poslova radnog mesta: Priprema metodologiju za implementaciju mrežnih rešenja (switching, routing, internet rutiranje, NextGeneration Networks, broadband internet pristup, kontrola mrežnog saobraćaja); pruža stručnu podršku korisnicima informacionih sistema; definiše korisnička rešenja vezana za računarske mreže i izrađuje predloge tehničke specifikacije i pisanu dokumentaciju za projekte i korisnička rešenja; analizira parametre mrežnih rešenja u zavisnosti od opterećenja i aplikativnih zahteva; prati potrebe korisnika i zahteve sistema, na osnovu kojih predlaže izmenu ili nadgradnju mrežnih servisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili  računarsko inženjerstvo ili  naučne oblasti organizacione nauke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje mrežnih protokola, ruting protokola, instalacija mrežne komunikacione opreme, konfiguracije i održavanja mrežnih aplikacija i servisa i operativnih sistema; poznavanje zaštite računarskih mreža i informacionih sistema.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola, ruting protokola, mrežne komunikacione i sigurnosne opreme, mrežnih servisa; instalacije, konfiguracije i održavanja mrežne komunikacione opreme (switches, routers) -  pismeno i usmeno poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije – usmeno.

11. Radno mesto Sistem administrator informacionih sistema i tehnologija, u zvanju saradnik, Odsek za razvoj i održavanje mreže, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Postavlja i održava integrisani sistema računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza; postavlja i održava integrisani sistem sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; postavlja i održava integrisani sistem zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka; učestvuje u izradi projektne dokumentacije; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, korisničkih aplikacija, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta, sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa i izrada rezervnih kopija podataka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit; znanje mrežnih protokola, IPv4 adresiranja; poznavanje mrežnih aplikacija i servisa; poznavanje domenske infratstrukture; poznavanje sistema endpoint zaštite.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola; IP adresiranja; poznavanje mrežnih aplikacija i servisa; poznavanje domenske infrastrukture; poznavanje sistema endpoint zaštite ( antivirus, antispam , antymalware...); poznavanje Windows operativnih sistema; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije – usmeno.

12. Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, u zvanju referent, Odsek za razvoj i održavanje mreže, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, –1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Održava baze podataka – kontrola integriteta, indeksiranje i izrada kopija u izabranom okruženju; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu informacionog, sistemskog softvera, baza podataka, korisničkih aplikacija i u sistemu; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroka poremećaja u radu sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa i izrada rezervnih kopija podataka; vodi operativnu dokumentaciju i evidenciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje informatičkog ili tehničkog smera,  najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; znanje mrežnih protokola, IPv4 adresiranja; poznavanje mrežnih aplikacija i servisa; poznavanje domenske infratstrukture; poznavanje sistema endpoint zaštite; poznavanje operativnih sistema.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola; IP adresiranja; poznavanje mrežnih aplikacija i servisa; poznavanje domenske infrastrukture; znanje Windows operativnih sistema; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije – usmeno.

13. Radno mesto Projektant informatičke infrastrukture Linux i VMware platforma, u zvanju viši savetnik, Odsek za razvoj i održavanje mrežnih sistema, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, 1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta: Projektuje modele informaciono komunikacionih servisa: elektronske pošte, internet domena (DNS), kolaboracionih servisa, internet prezentacija i drugih infrastrukturnih servisa; definiše potrebnu informatičku infrastrukturu za rad servisa: softverske platforme, računarske opreme, mrežne infrastrukture; nadgleda i upravlja integracijom delova infrastrukture; projektuje modele zaštite i kontrole pristupa, dodele i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija i arhiviranja podataka; koordinira i učestvuje u izradi konkursne specifikacije i prati realizaciju ugovora vezanih za projektovanje, implemetaciju i održavanje informaciono komunikacionih servisa;   određuje i implementira najbolju praksu za zaštitu i načine ispravnog korišćenja instaliranih servera zasnovanih na Linux okruženjima kojim se minimizira broj sigurnosnih incidenati uklanjanja sigurnosne ranjivosti; uspostavlja mehanizme logovanja svih ključnih događaja na serverima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo, ili naučne oblasti organizacione nauke odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit;  znanje rada na Linux i VMware platformama; znanje administarcije mrežnih servisa; znanje skript jezika; poznavanje sigurnosnih alata i mrežnih protokola.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje rada na Linux i VMware platformama; znanje administarcije mrežnih servisa; znanje skript jezika; poznavanje sigurnosnih alata i mrežnih protokola – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije – usmeno.

14. Radno mesto Projektant informatičke infrastrukture u Data centrima, u zvanju savetnik, Grupa za Data centre i Government Cloud, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Analizira poslovni sistem korisnika i definiše projektni zadatak za razvoj, održavanje i redovan rad IKT infrastrukture u Data centru; priprema programske zahteve (projektnu specifikaciju); izrađuje projektnu dokumentaciju; prati i učestvuje u realizaciji projekata; prati i primenjuje standarde u oblasti razvoja portala i servisa; projektuje modele zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modele izrada rezervnih kopija podataka; sprovodi testiranje infrastrukturnih celina po procesima; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti organizacionih nauka ili stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položen državni stručni ispit;  poznavanje Data centar tehnologija i najbolje prakse; poznavanje sistema za nadzor data centra (DCIM); poznavanje standarda bezbednosti u okviru data centra (fizička, infrastrukturna i organizaciona bezbednost); poznavanje platformi za virtualizaciju (hardver i softver).

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:  Poznavanje tehnologija koje se koriste u Data centru. Poznavanje principa Bezbednosti u Data centru – fizička, infrastrukturna i organizaciona. Poznavanje hardverskih tehnologija i virtualizacionih platformi. Prepoznavanje osnovnih komponenti servera – praktično. Prepoznavanje hardverskih komponenti u Data centru – praktično, proverom na računaru; veštine komunikacije – usmeno.

15. Radno mesto Analitičar IKT standarda, u zvanju savetnik, Grupa za planiranje i analizu, Odeljenje za standardizaciju, sertifikaciju i smernice razvoja, Sektor za standardizaciju, sertifikaciju i smernice razvoja, –1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Prikuplja, i analizira zahteve korisnika u cilju primene propisanih standarda;  prati promene regulative, zakonskih propisa i podzakonskih akata od uticaja na primenu standarda u eksploataciji i razvoju informacionog sistema; definiše preduslove za realizaciju novih aplikativnih rešenja u skladu sa propisanim standardima interoperabilnosti;  učestvuje u definisanju specifikacija za izradu informacionih sistema; vrši proveru realizovanih aplikacija u odnosu na postavljene standarde interoperabilnosti; izrađuje izvešataje o izmenama i usklađenosti sa propisanim standardima; vrši tehničku podršku  i organizuje skupove za podizanje nivoa kapaciteta za primenu propisanih standarda interoperabilnosti, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:  poznavanje Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za IT i elektronsku upravu – usmeno; znanje engleskog jezika – pismeno: veštine komunikacije – usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičan rad na računaru.

16. Radno mesto Projektant informacionog sistema i programa, u zvanju savetnik, Grupa za planiranje i analizu, Odeljenje za standardizaciju, sertifikaciju i smernice razvoja, Sektor za standardizaciju, sertifikaciju i smernice razvoja, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Analizira poslovni sistem korisnika i definiše projektni zadatak za primenu standarda i smernica razvoja; priprema programske zahteve (projektnu specifikaciju); analizira i pronalazi mogućnosti za unapređenje postojećih servisa u skladu sa IKT standardima; prati i primenjuje standarde u oblasti razvoja portala i servisa; vrši redizajn poslovnih procesa u skladu sa IKT standardima;  projektuje standardizovan model procesa i korisničkog interfejsa IS; projektuje logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja, aplikacija i internet portala, sajtova i prezentacija;  obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:  poznavanje Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za IT i elektronsku upravu – usmeno; znanje engleskog jezika – pismeno: veštine komunikacije – usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičan rad na računaru.

17. Radno mesto IT revizor, u zvanju samostalni savetnik, Sektor za informacionu bezbednost, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Kontroliše primenu donetih IT bezbednosnih procedura; kontroliše primenu industrijskih standarda u IT; kontroliše primenu standarda donetih os strane relevatnih institucija; definiše i preduzima neophodne postupke kako bi se otklonili eventualni nedostaci IT okruženja; testira programske celine po procesima; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti organizacione nauke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika; znanje mrežnih protokola, poznavanje elemenata mrežne infrastrukture, poznavanje sigurnosne opreme, poznavanje mrežnih aplikacija i servisa, poznavanje operativnih sistema, poznavanje sigurnosnih problema, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola, mrežne infrastrukture, sigurnosne opreme, mrežnih aplikacija i servisa; operativnih sistema; sigurnosnih problema, kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja - pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije – usmeno

18. Radno mesto IT forenzičar, u zvanju samostalni savetnik, Sektor za informacionu bezbednost, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Vrši forenzičku analizu u informacionom sistemu; vrši oporavak povraćaj podataka kao što su dokumenti, fotografije i e-mail sa kompjuterskih hard diskova i drugih uređaja za skladištenje podataka, kao što su ZIP i fleš diskovi, koji su izbrisani, oštećenih ili na drugi način manipulisani; sprovodi ispitivanje računara pod sumnjom da su korišćeni za vršenje krivičnih dela počinjenih na internetu ("sajber kriminal") i ispitivanju računara koji su možda bili uključeni u drugim vrstama kriminala kako bi pronašli dokaze o nezakonitim aktivnostima; vrši zaštitu računara od infiltracije, određuje kako je računar napadnut ili probijeni zaštitni mehanizmi, vrši rekonstrukciju ili povraćaj izgubljenih datoteka; primenjuje IT forenzičke alate i istražne metode za pronalaženje određenih elektronskih podataka, uključujući upotrebu internet istorije, obradu teksta, slike i druge datoteke; pretražuje dosijea i podataka koji su skriveni, izbrisani ili izgubljeni; analizira podatke i procenjuje njihov značaj za slučaj pod istragom; prenosi dokaze u formatu koji se može koristiti za pravne svrhe tj. krivična suđenja, i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti organizacione nauke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje sigurnosnih problema, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje forenzičkih alata (EnCase, FTK, X-Ways Forensics, Cellebrite UFED, SANS Investigative Forensics Toolkit – SIFT).

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje sigurnosnih problema, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja; poznavanje forenzičkih alata- pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno; znanje engleskog jezika ; veštine komunikacije – usmeno.

ZAJEDNIČKO ZA RADNA MESTA:

III Mesto rada: Beograd, ul. Katićeva 14-16

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16, sa naznakom „Za javni konkurs”.

V Lica koje je zadužena za davanje obaveštenja: Ružica Nelki, kontakt telefon: 011/3340-737.

VI Uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja ovog oglasa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
-  potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
- izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;
- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
- original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom stručnom ispaitu.

Odredbom člana 9.i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Izjavu o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta je moguće preuzeti na web stranici Službe za upravljanje kadrovima, na adresi http://www.suk.gov.rs/ u delu „Dokumenti-Obrasci“.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku i provera znanja rada na računaru obaviće se počev od 23. jula 2018. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16.

O svemu prethodno navedenom kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonom ili e-mail-om ili telegramom na brojeve ili adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Napomena: Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, web stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“ i na sajtu Infostud.

*Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar