Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 18.08.2019 Datum oglašavanja: 07.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 15.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), Uprava za  trezor oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA TREZOR

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju
Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Beograd, Pop Lukina 7-9.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

CENTRALA BEOGRAD

1) Softverski inženjer, Odsek za aplikativni dizajn i programiranje, Odeljenje za aplikativni razvoj, Sektor za informacione tehnologije, zvanje samostalni savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova: Dizajnira, konfiguriše, razvija i kodira softverske programe i aplikacije; učestvuje u radu projektno-programerskim timovima; koristi savremene metode projektovanja i modeliranja aplikativnog softvera; učestvuje u kreiranju i implementaciji sistema zaštite i kriptovanja podataka, kao i na sistemu digitalnog potpisivanja poruka; analizira kvalitet podataka u bazama podataka i testira programska rešenja kao podrška poslovnim procesima; izrađuje programsku i korisničku dokumentaciju, implementira programska rešenja; prima i procesira zahteve za promenu aplikativnog softvera; prati i analizira životni ciklus programskih rešenja i vrši njihovu modifikaciju radi poboljšanja performansi rešenja ili na zahtev korisnika; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Pop Lukina 7-9

2) Programer - koder, Odsek za aplikativni dizajn i programiranje, Odeljenje za aplikativni razvoj, Sektor za informacione tehnologije, zvanje savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova:
Učestvuje u radu programerskih timova u delu kodiranja, pisanja automatskih testova; učestvuje u implementaciji i održavanju programa i u izradi programske dokumentacije; izrađuje manje programske celine i vrši testiranje; kodira programske jedinice za baze podataka; razvija, kodira i testira programska rešenja koja se odnose na sistem izveštavanja; izrađuje i testira programske interfejse za elektronsku komunikaciju sa spoljnim korisnicima informacionog sistema; vrši modifikaciju programskih rešenja i kodira nove programske celine radi poboljšanja performansi ili na zahtev korisnika; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Pop Lukina 7-9

3) Sistem administrator, Grupa za Data centar, Odeljenje za serversku infrastrukturu, Sektor za informacione tehnologije, zvanje savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši implementaciju, konfiguraciju i održavanje produkcionog, razvojnog i testnog okruženja servera; učestvuje u sprovođenju standarda, procesa i procedura vezanih za administraciju servera, virtualne infrastrukture, storidža, serverskih operativnih sistema, aplikativnih servera i baza podataka; sprovodi procedure oporavka u slučaju prestanka rada servera; obezbeđuje zaštitu informacija-podataka na serverima; implementira nivo sigurnosti vezan za način podešavanja i praćenja prava pristupa krajnjih korisnika nad servera; planira i definiše potrebne kapacitete za servere; analizira performanse servera u produkcionom, razvojnom i testnom okruženju i daje predloge za unapređenje rada sistema; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Pop Lukina 7-9

4) Samostalni sistem inženjer, Grupa za nadzor i zaštitu informacionih sistema, Odeljenje za serversku infrastrukturu, Sektor za informacione tehnologije, zvanje samostalni savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obezbeđuje zaštitu informacija-podataka na serverima; implementira nivo sigurnosti pristupa resursima; implementira, konfiguriše i održava produkciono, razvojno i testno okruženje na serverima sa Windows i UNIX operativnim sistemom (OS); piše procedure i propisuje pravila sigurnosne politike informacionih sistema; implementira i upravlja virtuelnom infrastrukturom i nadgleda pravilnost korišćenja resursa na njoj; vrši instalaciju i konfiguraciju storage-a; implementira rešenja za proaktivno delovanje; sprovodi mere za uspostavljanje i održavanje kontinuiteta poslovanja u vanrednim i redovnim uslovima; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada:
Beograd, Pop Lukina 7-9

5) Mrežni inženjer, Grupa za Data centar i zaštitu mrežne infrastrukture, Centar za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu, Sektor za informacione tehnologije, zvanje savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova: Projektuje osnovna rešenja za potrebe mrežne infrastrukture; održava, instalira, dijagnostikuje aktivnu mrežnu opremu, sisteme IP telefonije; učestvuje u izradi predloga radnih procedura; priprema i realizuje tehničke projekte; učestvuje u konfiguraciji i implementaciji mrežnih uređaja u okviru Data Centra; učestvuje u izradi tehničke dokumentacije; obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada:
Beograd, Pop Lukina 7-9

6) Inženjer za komunikacione servise, Grupa za multimedijalne servise i WAN infrastrukturu, Centar za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu, Sektor za informacione tehnologije, zvanje savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova: Testira i podržava komunikacione servise; učestvuje u instaliranju i održavanju aktivne mrežne opreme, sistema IP telefonije, kontakt centra i drugih sistemsko-tehničkih komponenti informacionog sistema; učestvuje u izradi predloga radnih procedura iz delokruga Centra; učestvuje u izradi tehničke dokumentacije; prati trendove u oblasti informatike i predlaže rešenja za unapređenje softvera i hardvera koji se koriste u Upravi; obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu

Mesto rada:
Beograd, Pop Lukina 7-9

7) Radno mesto za podršku održavanju i evidentiranju hardvera i softvera, Grupa za održavanje i evidentiranje hardvera i softvera, Centar za harmonizaciju projekata i logistiku, Sektor za informacione tehnologije, zvanje mlađi savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vodi poslovne evidencije hardverskih i softverskih resursa informacionih tehnologija Uprave; vodi poslovne evidencije iz delokruga Sektora i usklađuje ih sa drugim službama; učestvuje u izdradi finansijskih planova Sektora i radu komisija za popis i prijem materijalne i nematerijane imovine Uprave koja se osnosi na hardver i softver; izrađuje redovne i vanredne izveštaje o stanju ljudskih i materijalnih resursa u Sektoru; analizira zahteve i potrebe  krajnjih korisnika za dodelu IT resursa; učestvuje u izradi procedura za primopredaju i zaduženja IT resursa; vrši službenu korespodenciju izvan Sektora i Uprave po pitanjima od interesa IT; učestvuje u planiranju i pripremi finansijskih planova Sektora i dokumentacije neophodne za javne nabavke; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada:
Beograd, Pop Lukina 7-9


FILIJALA STARI GRAD

8) Radno mesto za organizaciju poslova budžetskih evidencija, Odeljenje za fiskalnu statistiku, zvanje samostalni savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na uplatu, raspored i povraćaj javnih prihoda i primanja; organizuje poslove na vođenju registara; obavlja kontrolu godišnjih računa; obavlja računsku, logičku i uporednu kontrolu podataka u statističkim izveštajima i otklanja uočene propuste; sarađuje sa korisnicima javnih sredstava u vezi sa ažurirnjem, kontrolom podataka u registrima zbog izrade Spiska korisnika javnih sredstava; prima, obrađuje i kontroliše obrazac P/R lokalnih samouoprava i postupa po reklamacijama banaka za ispravku grešaka u platnom prometu prilikom uplate javnih prihoda; kontroliše poslove deviznih plaćanja; dostavlja podatke o korisnicima javnih sredstava na zahtev nadležnih organa i trećih lica i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Obilićev venac 9-11

FILIJALA KRUŠEVAC

9) Radno mesto za javna plaćanja, Odeljenje za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, zvanje savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove vezane za primenu sistema računa i prati podatke o izvršenom platnom prometu; koordinira poslove na prikupljanju podataka iz oblasti registra i obrade ličnih primanja za korisnike javnih sredstava; vrši kontrolu bezgotovinskih naloga koje su ispostavili korisnici javnih sredstava; vrši poslove deviznih plaćanja; sprovodi postupak za ispravke grešaka u platnom prometu; vrši kontrolu prijema i obrade zahteva za upis u registre, kao i prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na subvencije i druge finansijske podsticaje; izdaje rešenja i potvrde iz registra; prikuplja podatke o hartijama od vrednosti i kontroliše naplatu tarife za registraciju menice i realizaciju menice kroz platni promet; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada:
Kruševac, Trg mladih br. 1

FILIJALA PRIJEPOLjE

10) Radno mesto za kontrolu izvršenja javnih plaćanja, Odeljenje za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, zvanje mlađi savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja operativne poslove vezane za primenu sistema računa i prati podatke o izvršenom platnom prometu; obavlja kontrolu bezgotovinskih naloga koje su ispostavili korisnici javnih sredstava; učestvuje u kontroli i ispravkama završnih računa; učestvuje u izradi nacrta rešenja i učestvuje u predlaganju rešenja za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti koje su utvrđene kontrolom u internom postupku; obavlja poslove deviznih plaćanja; obavlja poslove obrade ličnih primanja za korisnike javnih sredstava; obavlja prijem i obradu zahteva za upis, obnovu registracije i promenu podataka u registru, brisanje iz registra u propisanim slučajevima, kao i prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada:
Prijepolje, Sandžačkih brigada br. 47

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno)
•    „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena:
U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, http://www.suk.gov.rs/

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radna mesta pod rednim brojem 1 i 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (programski jezik) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - programski jezik (SQL – osnovno programiranje) -
proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta           (Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju kompetencije – programski jezik (SQL – osnovno programiranje), na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni provere ove kompetencije, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Za radna mesta pod rednim brojem 3 i 4:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (hardver) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o elektronskoj upravi) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).         
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o budžetskom sistemu) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).    

Za radna mesta pod rednim brojem 5 i 6:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (informaciona bezbednost) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – softver (Osnovno poznavanje Cisco mrežnih rešenja u oblasti rutiranja, Data centra, sigurnosti, IP telefonije) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).         
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).         

Za radno mesto pod rednim brojem 7:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (planiranje budžeta i izveštavanje) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (office paket i internet tehnologije) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o javnim nabavkama) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).         

Za radna mesta pod rednim brojem 8, 9 i 10:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (budžetski sistem) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).         
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o platnim uslugama) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).         

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Ministarstva finasija – Uprava za trezor, u delu Konkursi https://www.trezor.gov.rs/src/competitions/

V Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

VI Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VIII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Sanja Avram, tel: 011/2927-504 i Sonja Mrdaković, tel: 011/2927-629, od 10.00 do 13.00 časova.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava:
rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva finansija – Uprava za trezor ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva finansija – Uprava za trezor.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
 
XIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Uprave za trezor.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIV Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

XV Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 26. avgusta 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva finansija – Uprava za trezor, Pop Lukina 7-9. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomena:
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Uprave za trezor.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.trezor.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva finansija – Uprava za trezor, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

   
   

 

pretraga
kalendar