Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 18.08.2019 Datum oglašavanja: 07.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 15.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava: 51 Broj:112-4311/2019 od 25. aprila 2019. godine, 51 Broj:  112-5320/2019 od 29. maja 2019. godine, 51 Broj: 112-12800/2018 od 26. decembra 2018, 51 Broj: 112-3030/2019 od 26. marta 2019.godine,  51 Broj: 112-3635/2019 od 25. aprila 2019. godine i 51 broj 112-5995/2019 od 26. juna 2019. godine,  oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA


I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina  broj 22-26;
Uprava za veterinu, Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1
Uprava za zaštitu bilja, Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1
Uprava za šume, Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1
Republička direkcija za vode, Novi Beograd, Bulevar umetnosti br. 2a
Uprava za poljoprivredno zemljište, Beograd, Beograd, Gračanička br. 8

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. radno mesto poljoprivredni inspektor za poljoprivredno zemljište, u zvanju savetnik, Odeljenje poljoprivredne inspekcije za poljoprivredno zemljište, Sektor poljoprivredne inspekcije –2izvršioca i to:

 1a. na području okružne područne jedinice u Južnobanatskom upravnom okrugu sa sedištem u Pančevu  - 1 izvršilac,
 1b. na području okružne područne jedinice u Zapadnobačkom upravnom okrugu sa sedištem u Odžacima  - 1 izvršilac,

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor iz oblasti poljoprivrednog zemljišta, rešava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku, izriče na zapisnik i/ili rešenjem upravne mere nadziranom subjektu i kontroliše sprovođenje naloženih mera; obavlja pripreme za inspekcijski nadzor i procenjuje rizik;    priprema i podnosi zahteve i prijave nadležnom pravosudnom organu i preduzima i druge radnje i mere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen; sačinjava periodične izveštaje o izvršenom inspekcijskom nadzoru i naloženim merama, podnetim krivičnim prijavama, prijavama za privredni prestup i zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka, kao i o ishodima postupanja pravosudnih organa po tim zahtevima, odnosno prijavama; vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru u okviru softverskog rešenja, izrađuje sve vrste podnesaka i dopisa iz delokruga rada, priprema spise predmeta,  prati, analizira i proučava zakone, druge propise i uporedno-pravna rešenja od značaja za inspekcijski nadzor i izrađuje planove inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke  (dipl. inženjer poljoprivrede, master inženjer poljoprivrede, specijalista inženjer poljoprivrede, specijalista struk. inženjer poljoprivrede) ili iz naučne oblasti ekonomske nauke (dipl. agroekonomista, master agroekonomista, specijalista agroekonomista, specijalista strukovni agroekonomista) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Pančevo, Odžaci.

2.radno mesto poljoprivredni inspektor za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi i stočarstvo, u zvanju savetnik, Odsek poljoprivredne inspekcije za za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi i stočarstvo, Odeljenje poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organsku proizvodnju i stočarstvo –8izvršilaca i to:

2a. na području okružne područne jedinice u Severnobačkom upravnom okrugu sa sedištem u Subotici  - 1 izvršilac,
 2b. na području okružne područne jedinice u Zapadnobačkom upravnom okrugu sa sedištem u Somboru  - 1 izvršilac,
2v.  na području okružne područne jedinice u Kolubarskom upravnom okrugu sa sedištem u Valjevu  - 1 izvršilac,
2g.  na području okružne područne jedinice u Pomoravskom upravnom okrugu sa sedištem u Jagodini  - 1 izvršilac,
2d.  na području okružne područne jedinice u Zaječarskom upravnom okrugu sa sedištem u Zaječaru  - 1 izvršilac,
2đ.  na području okružne područne jedinice u Moravičkom upravnom okrugu sa sedištem u Čačku  - 1 izvršilac,
2e.  na području okružne područne jedinice u Nišavskom upravnom okrugu sa sedištem u Nišu  - 1 izvršilac,
2ž.  u područnoj jedinici za Grad Beograd sa sedištem u Beogradu  - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor iz oblasti: proizvodnje stoke, kvalitetne priplodne stoke, semena za osemenjavanje stoke i hrane za životinje propisanog kvaliteta, priznavanja i uvođenja novostvorenih rasa i hibrida stoke, pčela, riba i inkubatorske proizvodnje živine, korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi i stočarstvu; rešava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku, izriče na zapisnik i/ili rešenjem upravne mere nadziranom subjektu i kontroliše sprovođenje naloženih mera; obavlja pripreme za inspekcijski nadzor i procenjuje rizik; priprema i podnosi zahteve i prijave nadležnom pravosudnom organu i preduzima i druge radnje i mere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen; sačinjava periodične izveštaje o izvršenom inspekcijskom nadzoru i naloženim merama, podnetim krivičnim prijavama, prijavama za privredni prestup i zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka, kao i o ishodima postupanja pravosudnih organa po tim zahtevima, odnosno prijavama; vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru u okviru softverskog rešenja, izrađuje sve vrste podnesaka i dopisa iz delokruga rada, priprema spise predmeta,  prati, analizira i proučava zakone, druge propise i uporedno-pravna rešenja od značaja za inspekcijski nadzor; izrađuje planove inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke (dipl. inženjer poljoprivrede, master inženjer poljoprivrede, specijalista inženjer poljoprivrede, specijalista struk. inženjer poljoprivrede)   na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Subotica, Sombor, Valjevo, Jagodina, Zaječar, Čačak, Niš, Beograd.

3.radno mesto poljoprivredni inspektor za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića, u zvanju savetnik, Odsek poljoprivredne inspekcije za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića, Odeljenje poljoprivredne inspekcije za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića, kontrolu javnih skladišta i kontrolu obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda –  4izvršioca i to:

3a.  na području okružne područne jedinice u Južnobačkom upravnom okrugu sa sedištem u Novom Sadu  - 1 izvršilac,
3b.  na području okružne područne jedinice u Zlatiborskom upravnom okrugu sa sedištem u Užicu  - 1 izvršilac,
3v.  na području okružne područne jedinice u Nišavskom upravnom okrugu sa sedištem u Nišu  - 1 izvršilac,
3g.  na području okružne područne jedinice u Rasinskom upravnom okrugu sa sedištem u Kruševcu  - 1 izvršilac

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor u proizvodnji i prometu vina, grožđa i proizvoda namenjenih za proizvodnju vina, jakih alkoholnih pića, piva, etanola i osvežavajućih bezalkoholnih pića; rešava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku, izriče na zapisnik i/ili rešenjem upravne mere nadziranom subjektu i kontroliše sprovođenje naloženih mera; obavlja pripreme za inspekcijski nadzor i procenjuje rizik; priprema i podnosi zahteve i prijave nadležnom pravosudnom organu i preduzima i druge radnje i mere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen; sačinjava periodične izveštaje o izvršenom inspekcijskom nadzoru i naloženim merama, podnetim krivičnim prijavama, prijavama za privredni prestup i zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka, kao i o ishodima postupanja pravosudnih organa po tim zahtevima, odnosno prijavama; vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru u okviru softverskog rešenja, izrađuje sve vrste podnesaka i dopisa iz delokruga rada, priprema spise predmeta,  prati, analizira i proučava zakone, druge propise i uporedno-pravna rešenja od značaja za inspekcijski nadzor i izrađuje planove inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka. 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke (dipl. inženjer poljoprivrede, master inženjer poljoprivrede, specijalista inženjer poljoprivrede, specijalista struk. inženjer poljoprivrede) ili iz naučne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad, Užice, Niš, Kruševac.

4. radno mesto poljoprivredni inspektor za bezbednost hrane biljnog porekla, u zvanju savetnik, Odeljenje poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla –  6izvršiilaca i to:
4a.  na području okružne područne jedinice u Severnobačkomupravnom okrugu sa sedištem u Subotici  - 1 izvršilac,
4b.  na području okružne područne jedinice u Južnobačkomupravnom okrugu sa sedištem u Novom Sadu  - 1 izvršilac,
4v.  na području okružne područne jedinice u Nišavskom upravnom okrugu sa sedištem u Nišu  - 1 izvršilac,
4g.  na području okružne područne jedinice u Rasinskom upravnom okrugu sa sedištem u Kruševcu  - 1 izvršilac,
4d.  na području okružne područne jedinice u Zapadnobačkom upravnom okrugu sa sedištem u Somboru  - 1 izvršilac,
4đ.  na području okružne područne jedinice u Zlatiborskom upravnom okrugu sa sedištem u Užicu  - 1 izvršilac,

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko, u cilju utvrđivanja minimalno tehničke uslove za obavljanje proizvodnje i kontrolu kvaliteta u proizvodnji, preradi i prometu na veliko prehrambenih proizvoda proizvedenih od ratarskih, povrtarskih, voćarskih i drugih biljnih kultura; rešava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku, izriče na zapisnik i/ili rešenjem upravne mere nadziranom subjektu i kontroliše sprovođenje naloženih mera; obavlja pripreme za inspekcijski nadzor i procenjuje rizik; priprema i podnosi zahteve i prijave nadležnom pravosudnom organu i preduzima i druge radnje i mere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen; sačinjava periodične izveštaje o izvršenom inspekcijskom nadzoru i naloženim merama, podnetim krivičnim prijavama, prijavama za privredni prestup i zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka, kao i o ishodima postupanja pravosudnih organa po tim zahtevima, odnosno prijavama; vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru u okviru softverskog rešenja, izrađuje sve vrste podnesaka i dopisa iz delokruga rada, priprema spise predmeta,  prati, analizira i proučava zakone, druge propise i uporedno-pravna rešenja od značaja za inspekcijski nadzor i izrađuje planove inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke  (dipl. inženjer poljoprivrede, master inženjer poljoprivrede, specijalista inženjer poljoprivrede, specijalista struk. inženjer poljoprivrede) ili iz naučne oblasti ekonomske nauke (dipl. agroekonomista, master agroekonomista, specijalista agroekonomista, specijalista strukovni agroekonomista) ili iz naučne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek prehrambena tehnologija na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Subotica, Novi Sad, Niš, Kruševac, Sombor, Užice.

5. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštititu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštititu i dobrobit životinja, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu –1izvršilac.

Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor i proveru zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i dobrobiti životinja, nadzor nad sprovođenjem poslova po   Programu mera; vrši inspekcijski nadzor i inspekcijsku kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje i medicinirane hrane; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana i programa  monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka farmakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i drugim  subjektima veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, inspekcijsku kontrolu proizvodnje, prometa i skladištenja proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, prometa i primene hrane za životinje, medicinirane hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši nadzor i proveru obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta Republike Srbije radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.

6. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu –2izvršioca.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu odnosno opštih i posebnih uslova hrane, proizvoda  životinjskog porekla, dobrobiti  i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima odobrenim za unutrašnji promet; proverava način i dinamiku uzimanja uzoraka hrane i proizvoda  životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu  i programu monitoringa; ; vrši inspekcijski nadzor i proveru  ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za promet hrane i proizvoda životinjskog porekla,;  primenu plana NASSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije i naplate naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki hrane  i proizvoda u unutrašnjem  prometu, u korist budžeta RS; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.

7. radno mesto veterinarski inspektor u izvoznim objektima, u zvanju savetnik, Grupa veterinarske inspekcije u izvoznim objektima, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 2 izvršioca.

Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor i proveru ispunjenosti vet.sanitarnih odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane u objektima za proizvodnju hrane, proizvoda i sporednih proizvoda životinjskog porekla za izvoz i vršenja nadzora u istim; vrši proveru sprovođenje NASSR plana; plana monitoringa; vrši kontrolu međunarodnih potvrda o zdravstvenom stanju uvezene pošiljke; proveru obračuna i  naplate naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki hrane, proizvoda i sporednih proizvoda  životinjskog porekla  u proizvodnji i prometu namenjenih  izvoz; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

8. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu proizvodnje i prometa lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, hrane za životinje i medicinirane hrane za životinje, u zvanju savetnik, Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu proizvodnje i prometa lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, hrane za životinje i medicinirane hrane za životinje, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši nspekcijski nadzor nad primenom propisa koji se odnose na kontrolu proizvodnje i prometa veterinarskih lekova, proizvodnju  hrane za životinje i medicinirane hrane; utvrđuje  ispunjenost veterinarsko sanitarnih  uslova u objektima za proizvodnju i  promet lekova  i proizvodnju hrane za životinje i medicinirane hrane, u objektima za izradu i promet galenskih lekova; vrši kontrolu primene Smernica dobre proizvođačke praksa i Smernica Dobre prakse u Distribucije u objektima za proizvodnju  i promet  lekova; vrši uzorkovanje lekova radi  kontrole kvaliteta leka; dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; utvrđuje ispunjenost uslova u objektima za proizvodnju hrane za životinje i utvrđivanje veterinarsko sanitarnih uslova radi dodele izvoznog kontrolnog broja; kontroliše sprovođenje naloženih mera i podnošenje prijava zbog povrede propisa iz oblasti  lekova i hrane za životinje; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca  Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama ili naučne oblasti farmaceutske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

9. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Bačkoj Topoli, Odsek veterinarske inspekcije Subotica, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu- 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Bačka Topola

10. radno mesto veterinarski inspektor u izvoznim objektima, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Bačkoj Topoli, Odsek veterinarske inspekcije Subotica, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog  porekla u izvoznim objektima; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za klanje životinja i preradu mesa, u izvoznim objektima i drugim objektima za proizvodnju hrane, proizvoda životinjskog porekla namenjenih izvozu i sprovođenje NSSR-a; uzima uzorke proizvoda životinjskog porekla radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši kontrolumeđunarodnih potvrda o zdravstvenom stanju uvezene pošiljke i izdaje međunarodne potvrde za pošiljke koje se izvoze; vrši obračun naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled pošiljki u proizvodnji i prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa  Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Bačka Topola

11. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Zrenjaninu, Odsek veterinarske inspekcije Zrenjanin, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta RS radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Zrenjanin

12. radno mesto veterinarski inspektor u izvoznim objektima, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Zrenjaninu Odsek veterinarske inspekcije Zrenjanin, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog  porekla u izvoznim objektima; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za klanje životinja i preradu mesa, u izvoznim objektima i drugim objektima za proizvodnju hrane, proizvoda životinjskog porekla namenjenih izvozu i sprovođenje NSSR-a; uzima uzorke proizvoda životinjskog porekla radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši kontrolu međunarodnih potvrda o zdravstvenom stanju uvezene pošiljke i izdaje međunarodne potvrde za pošiljke koje se izvoze; vrši obračun naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled pošiljki u proizvodnji i prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa  Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Zrenjanin

13. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Adi, Odsek veterinarske inspekcije Kikinda, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu- 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta RS radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Ada

14. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Čoki, Odsek veterinarske inspekcije Kikinda, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu- 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta RS radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Čoka

15. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Novom Kneževcu, Odsek veterinarske inspekcije Kikinda, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta RS radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Novi Kneževac

16. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Apatinu,  Odsek veterinarske inspekcije Sombor, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Apatin

17. radno mesto veterinarski inspektor u izvoznim objektima, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Somboru, Odsek veterinarske inspekcije Sombor, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.
Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog  porekla u izvoznim objektima; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za klanje životinja i preradu mesa, u izvoznim objektima i drugim objektima za proizvodnju hrane, proizvoda životinjskog porekla namenjenih izvozu i sprovođenje NSSR-a; uzima uzorke proizvoda životinjskog porekla radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši kontrolumeđunarodnih potvrda o zdravstvenom stanju uvezene pošiljke i izdaje međunarodne potvrde za pošiljke koje se izvoze; vrši obračun naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled pošiljki u proizvodnji i prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa  Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Sombor

18. radno mesto veterinarski inspektor u izvoznim objektima, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Novom Sadu, Odsek veterinarske inspekcije Novi Sad, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog  porekla u izvoznim objektima; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za klanje životinja i preradu mesa, u izvoznim objektima i drugim objektima za proizvodnju hrane, proizvoda životinjskog porekla namenjenih izvozu i sprovođenje NSSR-a; uzima uzorke proizvoda životinjskog porekla radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši kontrolumeđunarodnih potvrda o zdravstvenom stanju uvezene pošiljke i izdaje međunarodne potvrde za pošiljke koje se izvoze; vrši obračun naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled pošiljki u proizvodnji i prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa  Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

19. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Sremskoj Mitrovici, Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla,  Odsek veterinarske inspekcije Sremska Mitrovica, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 2 izvršioca.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Sremska Mitrovica

20. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Inđiji, Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla,  Odsek veterinarske inspekcije Sremska Mitrovica, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Inđija

21. radno mesto veterinarski inspektor u izvoznim objektima, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Šidu, Odsek veterinarske inspekcije Sremska Mitrovica, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog  porekla u izvoznim objektima; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za klanje životinja i preradu mesa, u izvoznim objektima i drugim objektima za proizvodnju hrane, proizvoda životinjskog porekla namenjenih izvozu i sprovođenje NSSR-a; uzima uzorke proizvoda životinjskog porekla radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši kontrolumeđunarodnih potvrda o zdravstvenom stanju uvezene pošiljke i izdaje međunarodne potvrde za pošiljke koje se izvoze; vrši obračun naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled pošiljki u proizvodnji i prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa  Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na studijama drugog stepena (integrisane akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Šid

22. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Aranđelovcu Odsek veterinarske inspekcije Kragujevac, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu- 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Aranđelovac

23. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Rekovcu, Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, Odsek veterinarske inspekcije Jagodina, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta Republike Srbije radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Rekovac

24. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, sa mestom rada u Jagodini, u zvanju savetnik, Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, Odsek veterinarske inspekcije Jagodina, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Jagodina

25. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Boru,  Odsek veterinarske inspekcije Bor, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Bor

26. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Zaječaru Odsek veterinarske inspekcije Zaječar, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta Republike Srbije radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Zaječar

27. radno mesto mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Zaječaru, Odsek veterinarske inspekcije Zaječar, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu- 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Zaječar

28. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Arilju, Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, Odsek veterinarske inspekcije Užice, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu- 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Arilje

29. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Ivanjici; Odsek veterinarske inspekcije Čačak, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta Republike Srbije radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Ivanjica

30. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Kraljevu, Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, Odsek veterinarske inspekcije Kraljevo, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu- 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta Republike Srbije radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kraljevo

31. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Raški, Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, Odsek veterinarske inspekcije Kraljevo, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu- 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Raška

32. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Trsteniku,  Odsek veterinarske inspekcije Kruševac, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje;vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta Republike Srbije radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Trstenik

33. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Kruševcu, Odsek veterinarske inspekcije Kruševac, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kruševac

34. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Ražnju, Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja Odsek veterinarske inspekcije Niš, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta Republike Srbije radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Ražanj

35. radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Beogradu, Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, Odsek veterinarske inspekcije Beograd, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu- 5 izvršilaca.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta Republike Srbije radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektor, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

36. radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Beogradu, Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, Odsek veterinarske inspekcije Beograd, Odeljenje veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

37. radno mesto granični veterinarski inspektor, u zvanju savetnik, Grupa granične veterinarske inspekcije Mali Zvornik, Odeljenje granične veterinarske inspekcije, Uprava za veterinu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši veterinarsko sanitarnu kontrolu pošiljaka, uvoz i provoz životinja, hrane, proizvoda i otpadaka životinjskog porekla, reproduktivnog materijala, hrane za životinje, komponenata za hranu za životinje, lekova, medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, dijagnostičkih preparata i drugih proizvoda, koji sadrže elemente animalnog porekla, a kojima se može preneti zarazna bolesti životinja preko državne granice na graničnom prelazu za drumski, železnički ili rečni saobraćaj; kontroliše zdravstvenu ispravnost i kvalitet proizvoda, hrane i otpadaka životinjskog porekla, kontrolu uslova transporta životinja, hrane proizvoda i otpadaka životinjskog porekla; vrši kontrolu međunarodnih veterinarskih potvrda o zdravstvenom stanju pošiljki; uzima uzorke pošiljki proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje radi ispitivanja njihove higijenske i kvalitativne ispravnosti; daje naloge za pregled pošiljaka pri uvozu nadležnom veterinarskom inspektoru u mestima carinjenja-carinskim magacinima ili slobodnim zonama, ukoliko pregled nije izvršen na graničnom prelazu; vrši kontrolu ugroženih i zaštićenih vrsta divlje faune u međunarodnom prometu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Mali Zvornik

38. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Novom Sadu, Odsek fitosanitarne inspekcije Novi Sad, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 2 izvršioca.
Opis poslova:Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

39. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Somboru, Odsek fitosanitarne inspekcije Novi Sad, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.

Opis poslova:Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Sombor

40. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Subotici, Odsek fitosanitarne inspekcije Novi Sad, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.

Opis poslova:Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Subotica

41. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Kikindi, Odsek fitosanitarne inspekcije Novi Sad, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.

Opis poslova:Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kikinda

42. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Zrenjanin, Odsek fitosanitarne inspekcije Novi Sad, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Zrenjanin

43. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Pančevu, Odsek fitosanitarne inspekcije Novi Sad, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.
Opis poslova: Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Pančevo

44. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Sremskoj Mitrovici, Odsek fitosanitarne inspekcije Novi Sad, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Sremska Mitrovica

45. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Rumi, Odsek fitosanitarne inspekcije Novi Sad, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Ruma

46. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Beogradu, Odsek fitosanitarne inspekcije Beograd, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO organizama u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisimakoji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

47. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Smederevu, Odsek fitosanitarne inspekcije Beograd, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO organizama u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisimakoji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Smederevo

48. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Požarevcu, Odsek fitosanitarne inspekcije Beograd, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 2 izvršioca.

Opis poslova: Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO organizama u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisimakoji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Požarevac

49. radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Prijepolju, Odsek fitosanitarne inspekcije Valjevo, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.

Opis poslova:Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO organizama u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisimakoji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek hortikultura ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Prijepolje

50. radno mesto granični fitosanitarni inspektor za kontrolu pošiljaka u mestima carinjenja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Kragujevcu, Odsek granične fitosanitarne inspekcije za kontrolu pošiljaka u mestima carinjenja, Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši  kontrolu pošiljaka hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla u prometu uvozu, izvozu i provozu na mestima carinjenja; vrši pregled dokumentaciju i fizički pregled hrane i hrane za životinje i sačinjava zapisnik o izvršenom pregledu na mestima carinjenja; vrši uzorkovanje i davanje naloga za laboratorijsko ispitivanje hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla;  donosi  rešenja o zabrani stavljanja u promet i uništavanja hrane i hrane za životinje; donosi ostala rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisimakoji regulišu oblast opšteg upravnog postupka,  podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu, vrši kontrolu izvrenja naloženih mera, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek za mehanizaciju u poljoprivredi  ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kragujevac

51. radno mesto granični fitosanitarni inspektor za kontrolu pošiljaka u mestima carinjenja, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Loznici, Odsek granične fitosanitarne inspekcije za kontrolu pošiljaka u mestima carinjenja, Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije, Uprava za zaštitu bilja- 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši  kontrolu pošiljaka hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla u prometu uvozu, izvozu i provozu na mestima carinjenja; vrši pregled dokumentaciju i fizički pregled hrane i hrane za životinje i sačinjava zapisnik o izvršenom pregledu na mestima carinjenja; vrši uzorkovanje i davanje naloga za laboratorijsko ispitivanje hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla;  donosi  rešenja o zabrani stavljanja u promet i uništavanja hrane i hrane za životinje; donosi ostala rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisimakoji regulišu oblast opšteg upravnog postupka,  podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu, vrši kontrolu izvrenja naloženih mera, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek za mehanizaciju u poljoprivredi  ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Loznica

52. radno mesto za predlaganje mera šumarske politike i implementacije Programa razvoja šumarstva, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za šumarsku politiku i realizaciju mera na unapređenju šumarstva, Uprava za šume - 1 izvršilac.

Opis poslova: Predlaže mere i učestvuje u izradi dokumenata javne politike iz oblasti šumarstva; učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti šumarstva i lovstva; ostvaruje međusektorsku saradnju; prati i predlaže unapređenje uspostavljene saradnje u okviru evropskih procesa i inicijativa vezanih za sektor šumarstva i priprema stručne osnove za implementaciju preuzetih obaveza u domaće zakonodavstvo; sarađuje sa korisnicima šuma, naučnim i drugim ustanovama u cilju implementacije međunarodnih i nacionalnih propisa i standarda iz oblasti šumarstva; izrađuje predloge projekata koji se finansiraju iz donacija i predpristupnih fondova; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke – smer šumarstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

53. radno mesto šumarski i lovni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Aranđelovcu, Odsek šumarske i lovne inspekcije Kraljevo, Odeljenje šumarske i lovne inspekcije, Uprava za šume - 1 izvršilac.
Opis poslova: Obavlja pripreme za inspekcijski nadzor; vrši inspekcijski nadzor, sačinjava zapisnik i po potrebi nalaže mere, odnosno donosi rešenje radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti; vrši kontrolu izvršenja naloženih mera; podnosi zahteve i prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; vrši inspekcijski i stručni nadzor nad radom organa i ustanova kojima je povereno vršenje poverenih poslova i kontroliše korišćenje sredstava budžetskog fonda; izrađuje periodične izveštaje o radu; usavršava stručna i druga potrebna znanja radi unapređenja radne uspešnosti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama (dipl. inženjer šumarstva, master inženjer šumarstva, specijalista inženjer šumarstva, specijalista struk. inženjer šumarstva) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Aranđelovac

54. radno mesto šumarski i lovni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Prokuplju, Odsek šumarske i lovne inspekcije Niš, Odeljenje šumarske i lovne inspekcije, Uprava za šume - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja pripreme za inspekcijski nadzor; vrši inspekcijski nadzor, sačinjava zapisnik i po potrebi nalaže mere, odnosno donosi rešenje radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti; vrši kontrolu izvršenja naloženih mera; podnosi zahteve i prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; vrši inspekcijski i stručni nadzor nad radom organa i ustanova kojima je povereno vršenje poverenih poslova i kontroliše korišćenje sredstava budžetskog fonda; izrađuje periodične izveštaje o radu; usavršava stručna i druga potrebna znanja radi unapređenja radne uspešnosti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama (dipl. inženjer šumarstva, master inženjer šumarstva, specijalista inženjer šumarstva, specijalista struk. inženjer šumarstva) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Prokuplje

55. radno mesto vodni inspektor, u zvanju savetnik, sa mestom rada u Novoj Varoši, Odsek vodne inspekcije Kraljevo, Odeljenje vodne inspekcije, Republička direkcija za vode - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenje drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostvaljenom vodnom režimu; vrši kontrolu vodnih dozvola, vodnih saglasnosti, potvrda, dokumentacije za odbranu od poplava, vodnih knjiga, poslovnih knjiga, katastra voda, katastra zagađivača voda, katastra bujičnih tokova i katastra vodoprivrednih objekata, i ostalih dokumenata; vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodnim saglasnostima, vodnim dozvolama i potvrdama; kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost tih objekata i postrojenja, kao i funkcionisanje, ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda; kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima, jezerima i podzemnim vodama; kontroliše postojanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti građevinsko inženjerstvo– hidrotehnički smer ili iz naučne oblasti biotehničke nauke – bujičarski smer ili vodoprivredni smer ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Nova Varoš

56. radno mesto za poslove praćenja realizacije godišnjeg programa radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta Republike Srbije, u zvanju savetnik, Odsek za planiranje korišćenja poljoprivrednog zemljišta, Uprava za poljoprivredno zemljište- 2 izvršioca.

Opis poslova: Utvrđuje usklađenost uslova i izrađuje rešenja o davanju saglasnosti na programe zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koje donose jedinice lokalne samouprave i autonomna pokrajina; izrađuje rešenja o davanju saglasnosti na odluku o raspisivanju oglasa o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; izrađuje pripremu saglasnosti na investiciona ulaganja na poljoprivrednom zemljištu; vrši kontrolu ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava prečeg zakupa i ostalih vrsta zakupa; učestvuje ažuriranju geografskog informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke ili iz naučne oblasti  ekonomske nauke ili iz naučne oblasti pravne nauke ili iz naučne oblasti geo-nauke – odsek geologija ili IMT studija – dipl. prostorni planer, master prostorni planer, specijalista prostorni planer na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

57. radno mesto za poslove uređenja poljoprivrednog zemljišta, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, Uprava za poljoprivredno zemljište - 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema predloge mera i aktivnosti na uređenju poljoprivrednog zemljišta; učešće u pripremi predloga Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u delu koji se odnosi na zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta; priprema analizu stanja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; pripremu dokumentacije za objavljivanje konkursa o dodeli sredstava za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, ocenu projekata-programa, pripremu odluka i ugovora o korišćenju sredstava za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; pripremu rešenja o isplati sredstava i praćenje realizacije ovih projekata-programa; priprema predloge ugovora i izmene ugovora sa korisnicima budžetskih sredstava; priprema i prati realizaciju programa komasacije i dobrovoljnog grupisanja poljoprivrednog zemljišta; učestvuje u pripremi predloga za razvrgnuće poljoprivrednog zemljišta kada je država  suvlasnik poljoprivrednog zemljišta, u pripremi predloga za zamenu poljoprivrednog zemljišta u državnom  vlasništvu, u pripremi predloga za razgraničenje i dobrovoljno grupisanje poljoprivrednog zemljišta u državnom  vlasništvu sa poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke ili iz naučne oblasti  ekonomske nauke ili iz naučne oblasti pravne nauke ili iz naučne oblasti geo-nauke – odsek geologija ili IMT studija – dipl. prostorni planer, master prostorni planer, specijalista prostorni planer na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
1.  „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno).
2.   „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).
3. „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
Za radna mesta pod rednim brojem 1 ( 1a i 1b):
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi, postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika ) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevatni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o poljoprivrednom zemljištu) - proveravaće se usmeno putem simulacije.
2. posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola „B“ kategorije proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije dostavi uz prijavni obrazac.
Za radna mesta pod rednim brojem 2 ( 2a, 2b, 2v, 2g, 2d, 2đ, 2e, i 2ž):
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi, postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevatni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o stočarstvu i Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju) - proveravaće se usmeno putem simulacije.
2. posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola „B“ kategorije proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije dostavi uz prijavni obrazac.
Za radna mesta pod rednim brojem 3 ( 3a, 3b, 3v i 3g ):
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi, postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevatni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o jakim alkoholnim pićima i Zakon o bezbednosti hrane) - proveravaće se usmeno putem simulacije.
2. posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola „B“ kategorije proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije dostavi uz prijavni obrazac.
Za radna mesta pod rednim brojem 4 ( 4a, 4b, 4v, 4g, 4d i 4đ ):
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski (opšti upravni postupak i upravni sporovi, postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevatni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti hrane i Zakon o nadzoru nad prehrambenim proizvodima biljnog porekla) - proveravaće se usmeno putem simulacije.
2. posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola „B“ kategorije proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije dostavi uz prijavni obrazac.
Za radna mesta pod rednim brojem od 5 do 36 :
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak, upravni sporovi, osnove kaznenog prava i kaznenog postupka, postupak inspekcijskog nadzora), posebna funkscionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o veterinarstvu) -  proveravaće se usmeno putem simulacije.
Za radno mesto pod rednim brojem 37:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak, upravni sporovi, osnove kaznenog prava i kaznenog postupka, postupak inspekcijskog nadzora), posebna funkscionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija;) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o veterinarstvu) -  proveravaće se usmeno putem simulacije
Za radna mesta pod rednim brojem od 38 do 49:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove veštine komunikacije i konstruktivnog rešavanja konflikata), posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto, relevantni propisi iz nadležnosti organa (Zakon o zdravlju bilja, Zakon o sadnom materijalu voćaka vinove loze i hmelja, Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, Zakon o semenu, Zakon o sredstvima za ishranu bilja, Zakon o GMO, Zakon o bezbednosti hrane) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto, relevantni popisi iz delokruga radnog mesta ( Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u međunarodnom prometu, Pravilnik o listama štetnih organizama i listama bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja) -  proveravaće se usmeno putem simulacije.
2. posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola „B“ kategorije proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije dostavi uz prijavni obrazac.
Za radna mesta pod rednim brojem od 50 do 51:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove veštine komunikacije i konstruktivnog rešavanja konflikata), posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto, relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Zakon o GMO, Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o jakim alkoholnim pićima, Zakon o vinu, Pravilnik o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu, Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane) -  proveravaće se usmeno putem simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola „B“ kategorije proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije dostavi uz prijavni obrazac.
Za radno mesto pod rednim brojem 52:
1.    Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto strani jezik (Engleski jezik nivo B1) – proveravaće se usmeno putem razgovora.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (Poznavanje propisa EU u kontekstu praćenja usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto, propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planskom sistemu Republike Srbije) – proveravaće se pismeno putem eseja.
Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega budete oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije
Za radna mesta pod rednim brojem od 53 do 54:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi, postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevatni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o šumama i Zakon o divljači i lovstvu) - proveravaće se usmeno putem simulacije.
2. posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola „B“ kategorije proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije dostavi uz prijavni obrazac.
Za radno mesto pod rednim brojem 55:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi, postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika), posebna funkscionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija;) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o vodama) -  proveravaće se usmeno putem simulacije.
Za radno mesto pod rednim brojem 56:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija i sektorske analize;) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto propisi iz nadležnosti organa (Zakon o poljoprivrednom zemljištu) - proveravaće se pisano putem simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, Zakon o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
Za radno mesto pod rednim brojem 57:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija i sektorske analize;) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto propisi iz nadležnosti organa (Zakon o poljoprivrednom zemljištu) - proveravaće se pisano putem simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto propisi i akti iz delokruga radnog mesta ( Zakon o planiranju i izgradnji) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs se šalju poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, ili se predaju neposredno na pisarnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

V Lica zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Daniela Gilezan i Branislava Đorić, tel: 011/3616-284 i 011/3621-958 od 9,00 do 13,00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija uverenja o položenom ispitu za inspektora; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i oribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu / uverenje o položenom ispitu za inspektora. Potrebno je da učesnik konkursa u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.
Kandidati koji žele da konkurišu na više radnih mesta, popunjavaju prijavni obrazac za svako radno mesto posebno.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupci će se sprovesti, počev  od 26. avgusta 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama ili putem email adrese.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 2 (istočno krilo).  Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.
Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci - Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa (ova napomena se odnosi na sva radna mesta, izuzev na radna mesta pod rednim brojem 52, 56 i 57).
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovode konkursne komisije koje je imenovao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, direktor Uprave za zaštitu bilja, v.d. direktora Uprave za veterinu, v.d. direktora Uprave za poljoprivredno zemljište, v.d direktora Uprave za šume i v.d direktora Republičke direkcije za vode.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.minpolj.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar