Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 15.09.2019 Datum oglašavanja: 21.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 29.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8038/2018 od 28. avgusta 2018. godine, 51 broj: 112-1934/2019 od 26. februara 2019. godine, 51 broj: 112-2995/2019 od 26. marta 2019. godine i 51 broj: 112-7546/2018 od 26. jula 2019. godine, Ministarstvo finansija oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: 
Ministarstvo finansija, Beograd, Kneza Miloša broj 20.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima u zvanju savetnik u Odseku za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe, Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.   

Opis poslova: Priprema i raspisuje postupke javnih nabavki u skladu sa planom javnih nabavki; obavlja poslove u vezi sa praćenjem sprovođenja projekata i ugovora nakon potpisivanja; priprema dokumentaciju za sprovođenje postupaka javnih nabavki i pruža informacije potencijalnim ponuđačima; prati izvršenje ugovora i predlaže izmene (aneksiranje) ugovora; učestvuje u radu upravnih odbora i odbora za praćenje; učestvuje u pripremi izveštaja iz delokruga rada Odeljenja i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

2. Radno mesto za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima u zvanju savetnik u Odseku za ugovore o izvođenju radova finansiranih od strane EU, Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske –1izvršilac.

Opis poslova: Priprema i raspisuje postupke javnih nabavki u skladu sa planom javnih nabavki; obavlja poslove u vezi sa praćenjem sprovođenja projekata i ugovora nakon potpisivanja; priprema dokumentaciju za sprovođenje postupaka javnih nabavki i pruža informacije potencijalnim ponuđačima; prati izvršenje ugovora i predlaže izmene (aneksiranje) ugovora; učestvuje u radu upravnih odbora i odbora za praćenje; učestvuje u pripremi izveštaja iz delokruga rada Odseka i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

3. Radno mesto za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima u zvanju savetnik u Odseku za grantove, tvining ugovore i ugovore prekogranične saradnje, Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –2izvršioca.

Opis poslova: Priprema i raspisuje postupke javnih nabavki u skladu sa planom javnih nabavki; obavlja poslove u vezi sa praćenjem sprovođenja projekata i ugovora nakon potpisivanja; priprema dokumentaciju za sprovođenje postupaka javnih nabavki i pruža informacije potencijalnim ponuđačima; prati izvršenje ugovora i predlaže izmene (aneksiranje) ugovora; učestvuje u radu upravnih odbora i odbora za praćenje; učestvuje u pripremi izveštaja iz delokruga rada Odseka i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

4. Radno mesto za sprovođenje postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti ekonomskog i infrastrukturnog razvoja u zvanju savetnik u Odseku za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti ekonomskog i infrastrukturnog razvoja, Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u radu komisija za odabir ponuda za projekte u oblasti ekonomskog i infrastrukturnog razvoja; vrši prijem, zavođenje i čuvanje prijava i tenderskih ponuda; priprema dokumentaciju i učestvuje u sprovođenju pojedinačnih faza postupka ocenjivanja ponuda, kao i u potpisivanju ugovora; prikuplja i priprema dokumenta iz delokruga Odseka koja podležu ex-ante kontroli; vrši pripremu u postupku ocenjivanja ponuda i pregovaranju sa ciljem zaključenja ugovora; stara se da su podaci, informacije i dokumenta u vezi sa procedurama za ocenjivanje ponuda blagovremeno i ispravno evidentirana, obrađeni, zavedeni i arhivirani; priprema i kontroliše izveštaje po nalogu šefa Odseka; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

5. Radno mesto za operativne poslove kontrole kvaliteta, u zvanju savetnik u Odeljenju za kontrolu kvaliteta – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u sprovođenju aktivnosti koje se odnose na kontrolu kvaliteta dokumentacije koja se podnosi Delegaciji Evropske unije na ex-ante kontrolu; daje preporuke za unapređenje dokumentacije koja je predmet ex-ante kontrole; priprema dokumenata koja su potrebna za sprovođenje kontrole kvaliteta koje Sektor primenjuje; obezbeđuje upravljanje bazom podataka u vezi sa ex-ante kontrolom i  stara se da su podaci, informacije i dokumenta u vezi sa procedurama za ex-ante kontrolu kvaliteta, za koje je odgovoran, blagovremeno i ispravno evidentirani, obrađeni, zavedeni i arhivirani; učestvuje u radu komisija za odabir ponuda u svojstvu posmatrača; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i  druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

6. Radno mesto za horizontalne poslove IPA u zvanju savetnik u Odeljenju za koordinaciju horizontalnih poslova u okviru IPA – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.

Opis poslova: Obavlja operativne poslove koji se odnose na obavljanje horizontalnih poslova IPA iz nadležnosti Sektora i za potrebe drugih organa državne uprave u okviru IPA; učestvuje u praćenju procesa ispunjavanja uslova za dobijanje i održavanje akreditacije za decentralizovano/indirektno upravljanje EU fondovima u okviru Sektora i drugih organa državne uprave; učestvuje u sprovođenju mera i postupaka za upravljanje rizicima, slabostima interne kontrole i izmenama u sistemu upravljanja i kontrole; učestvuje u sprovođenju procedura za praćenje primene preporuka revizije i unapređenje postojećih procedura; obavlja aktivnosti predviđene procedurama u vezi sa razvojem ljudskih resursa; priprema izveštaje i analize; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

7. Radno mesto za oslobađanje od PDV i carine, u zvanju savetnik u Odeljenju za koordinaciju horizontalnih poslova u okviru IPA – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.

Opis poslova: Vrši kontrolu zahteva za oslobađanje od PDV i carine i prateće dokumentacije u okviru ugovora korisnika IPA bespovratnih sredstava i korisnika donacija IPA programa, u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; savetuje korisnike u pogledu kompletnosti i ispravnosti podnete dokumentacije; sarađuje sa drugim organima državne uprave tokom sprovođenja faza procesa oslobađanja od PDV i carine; priprema izveštaje i analize; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

8. Radno mesto za poslove prvostepene kontrole u okviru programa prekogranične saradnje, u zvanju savetnik u Odseku za prvostepenu kontrolu u okviru programa prekogranične saradnje, Odeljenje za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –2izvršioca.

Opis poslova: sprovodi poslove kontrole (administrativne i na licu mesta) i izdavanja sertifikata na osnovu izveštaja i prateće dokumentacije podnetih od strane projektnih partnera iz Srbije; obavlja poslove  provere ispravnosti projektnih aktivnosti i troškova u odnosu na odobreni projekat, poštujući programska pravila za sprovođenje javnih nabavki, vidljivosti projekta i horizontalnih principa u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; učestvuje u izradi i unapređenju relevantnih nacionalnih procedura i programskih dokumenata; sprovodi prijavljivanje sumnje na nepravilnosti nadležnom državnom organu; sarađuje sa relevantnim organima državne uprave i drugim telima na nivou pojedinačnih programa; sprovodi obuke korisnika iz Srbije u vezi sa pravilima izveštavanja i prihvatljivosti troškova; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka i Odeljenja, a po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

9. Radno mesto za poslove prvostepene kontrole u okviru programa transnacionalne saradnje u zvanju savetnik u Odseku za prvostepenu kontrolu u okviru programa transnacionalne saradnje, Odeljenje za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata  – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –2izvršioca.

Opis poslova: Sprovodi poslove kontrole (administrativne i na licu mesta) i izdavanja sertifikata na osnovu izveštaja i prateće dokumentacije podnetih od strane projektnih partnera iz Srbije; obavlja poslove  provere ispravnosti projektnih aktivnosti i troškova u odnosu na odobreni projekat, poštujući programska pravila za sprovođenje javnih nabavki, vidljivosti projekta i horizontalnih principa u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; učestvuje u izradi i unapređenju relevantnih nacionalnih procedura i programskih dokumenata; sprovodi prijavljivanje sumnje na nepravilnosti nadležnom državnom organu; sarađuje sa relevantnim organima državne uprave i drugim telima na nivou pojedinačnih programa; sprovodi obuke korisnika iz Srbije u vezi sa pravilima izveštavanja i prihvatljivosti troškova; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka i Odeljenja, a po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko- tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

10. Radno mesto za podršku poslovima prvostepene kontrole u okviru programa transnacionalne saradnje, u zvanju mlađi savetnik u Odseku za prvostepenu kontrolu u okviru programa transnacionalne saradnje, Odeljenje za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.

Opis poslova:  Učestvuje u sprovođenju poslova kontrole (administrativne i na licu mesta) i izdavanja sertifikata na osnovu izveštaja i prateće dokumentacije podnetih od strane projektnih partnera iz Srbije; učestvuje u obavljanju poslova provere ispravnosti projektnih aktivnosti i troškova u odnosu na odobreni projekat, poštujući programska pravila za sprovođenje javnih nabavki, vidljivosti projekta i horizontalnih principa u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; pruža podršku u izradi i unapređenju relevantnih nacionalnih procedura i programskih dokumenata; sprovodi prijavljivanje sumnje na nepravilnosti nadležnom državnom organu; učestvuje u saradnji sa relevantnim organima državne uprave i drugim telima na nivou pojedinačnih programa; učestvuje u sprovođenju obuka korisncima iz Srbije u vezi sa pravilima izveštavanja i prihvatljivosti troškova; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka i Odeljenja, a po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

11. Radno mesto za pravne poslove i koordinaciju interne kontrole projekata u zvanju samostalni savetnik u Grupi za internu kontrolu projekata u okviru IPA – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove pružanja pravne pomoći u vezi sa IPA prilikom pripreme odgovora ponuđačima na pitanja postavljena u fazi pre podnošenja ponuda, tokom pripreme tenderske dokumentacije, sprovođenja postupaka ocenjivanja ponuda, ugovaranja i sprovođenja ugovora; priprema odgovore na žalbe i pritužbe prispele na postupke ocenjivanja ponuda, ugovaranja i sprovođenja ugovora; Oobavlja internu kontrolu IPA projekata u skladu sa pravilima odgovornog finansijskog upravljanja, kao i redovnu kontrolu rizičnih projekata; koordinira sprovođenje interne kontrole poslovnih procesa unutar Sektora; vrši proveru prijavljenih nepravilnosti i signala o nepravilnostima u skladu sa internim procedurama; identifikuje operativne rizike i prevare u okviru projekata; identifikuje i procenjuje rizične oblasti poslovnih procesa unutar Sektora i rizične projekte; pruža stručna uputstva pomoćniku ministra i zaposlenima u Sektoru i prati izvršavanje preporuka i korektivnih mera; sarađuje sa drugim organima državne uprave i obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru pravnih nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

12. Radno mesto za operativne poslove interne kontrole projekata u zvanju savetnik u Grupi za internu kontrolu projekata u okviru IPA – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u internoj kontroli IPA projekata u skladu sa pravilima odgovornog finansijskog upravljanja, kao i redovnoj kontroli rizičnih projekata; učestvuje u sprovođenju interne kontrole poslovnih procesa unutar Sektora; vrši proveru prijavljenih nepravilnosti i signala o nepravilnostima u skladu sa internim procedurama; učestvuje u identifikaciji operativnih rizika i prevara u okviru projekata; učestvuje u identifikaciji i proceni rizičnih oblasti poslovnih procesa unutar Sektora i rizičnih projekata; pruža stručna uputstva zaposlenima u Sektoru i prati izvršavanje preporuka i korektivnih mera; sarađuje sa drugim organima državne uprave i obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

13. Radno mesto za nadzor i praćenje sistema upravljanja sredstvima Evropske unije iz IPA I programa i IPA II nacionalnih akcionih programa i programa prekogranične saradnje u zvanju samostalni savetnik u Odseku za nadzor i praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima Evropske unije iz IPA I programa i IPA II nacionalnih akcionih programa i programa prekogranične saradnje, Odeljenje za nadzor i praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima Evropske unije - Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije –1izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi procedure u vezi sa  pripremom izjava o upravljanju, učestvuje u izveštavanju i informisanju u vezi sa upravljanjem sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije, prati sprovođenje planova koji se odnose na dalji razvoj i unapređenje sistema za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije i izveštava o njihovom sprovođenju; izrađuje pravni i proceduralni okvir sistema upravljanja sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije; obezbeđuje neophodnu dokumentaciju i učestvuje u koordinaciji procesa poveravanja upravljanja sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije; izdaje preporuke u vezi sa mogućnošću sprovođenja ugovora, projekata i programa predloženih za finansiranje iz pretpristupne pomoći Evropske unije, u skladu sa raspoloživim informacijama o institucionalnim i administrativnim kapacitetima institucija predlagača; obavlja  poslove prevencije i utvrđivanja nepravilnosti u okviru sistema upravljanja sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije, uključujući i koordinaciju rada mreže državnih službenika zaduženih za nepravilnosti i izveštava o tome; prati adekvatnost broja zaposlenih u telima sistema i učestvuje u koordinaciji procesa utvrđivanja potrebe za obukama kadrova kao i koordinaciji organizovanja obuka u vezi sa primenom operativnih procedura u okviru sistema za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije; sprovodi nadzor i praćenje funkcionisanja sistema u skladu sa kriterijumima interne kontrole, uključujući i kontrolu i analizu izveštaja, sprovodi provere na terenu, izveštava i prati sprovođenje preporuka koje proizilaze iz provera; analizira revizorske izveštaje o funkcionisanju sistema, sprovodi korektivne mere i izveštava u vezi sa tim i prati primenu preporuka koje proizlaze iz revizije i izveštava u vezi sa tim; sprovodi proces upravljanja rizicima, vodi registre i učestvuje u pripremi izveštaja o aktivnostima Odeljenja i izveštaja iz delokruga Sektora, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

14. Radno mesto za podršku poslovima nadzora i praćenja sistema upravljanja sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije iz IPARD programa u zvanju mlađi savetnik – pripravnik* u Grupi za nadzor i praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije iz IPARD programa, Odeljenje za nadzor i praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima Evropske unije - Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije –1izvršilac.
          
Opis poslova: Učestvuje u pripremi godišnjih izjava o upravljanju koje se dostavljaju Evropskoj komisiji, izveštavanju i informisanju u vezi sa upravljanjem sredstvima Evropske unije za IPARD program i praćenju sprovođenja planova koji se odnose na dalji razvoj i unapređenje sistema za upravljanje sredstvima Evropske unije za IPARD program i pruža podršku u izveštavanju o njihovom sprovođenju; pruža podršku u izradi pravnog i proceduralnog okvira sistema upravljanja sredstvima Evropske unije za IPARD program; učestvuje u obezbeđivanju neophodne dokumentacije i koordinaciji procesa poveravanja upravljanja sredstvima Evropske unije za IPARD program; pruža podršku u poslovima prevencije i utvrđivanja nepravilnosti u okviru sistema upravljanja sredstvima Evropske unije za IPARD program, uključujući i koordinaciju rada mreže državnih službenika zaduženih za nepravilnosti i izveštava o tome; pruža podršku praćenju adekvatnog broja zaposlenih u telima sistema i koordinaciji procesa utvrđivanja potrebe za obukama kadrova kao i koordinaciji organizovanja obuka; pruža podršku nadzoru i praćenju funkcionisanja sistema u skladu sa kriterijumima interne kontrole, uključujući kontrolu i analizu izveštaja, pruža podršku u sprovođenju provera na terenu, izveštavanju i praćenju sprovođenja preporuka koje proizilaze iz provera; učestvuje u analizi revizorskih izveštaja o funkcionisanju sistema,  i izveštavanju u vezi sa tim i pruža podršku praćenju primene preporuka koje proizlaze iz revizije, pruža podršku sprovođenju procesa upravljanja rizicima; pruža podršku vođenju registara i učestvuje u pripremi izveštaja o aktivnostima Odeljenja i izveštaja iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

15. Radno mesto za operativne poslove planiranja i transfer sredstava u zvanju savetnik u Grupi za finansijsko upravljanje, Odeljenje za nacionalni fond za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije - Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije –1izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pravovremenom otvaranju bankovnih računa u skladu sa zahtevima Evropske komisije nacionalnim propisima; učestvuje u pripremi protokola o načinu i uslovima vođenja bankovnih računa, prati i analizira izvode iz Banke i učestvuje u izradi izveštaja s tim u vezi; učestvuje u proveri planova očekivanih plaćanja po ugovorima/projektima/programima koji su dostavljeni Sektoru i u izradi projekcija očekivanih zahteva za sredstvima koji se dostavljaju Evropskoj komisiji; učestvuje u planiranju novčanih tokova na osnovu planova operativnih struktura;  učestvuje u pripremi i ažuriranju prognoze novčanih tokova na osnovu planova operativnih struktura; učestvuje u administrativnoj proveri dokumenata i pripremi naloga za transfer sredstava od Nacionalnog fonda ka relevantnoj operativnoj strukturi, uključujući i sredstva za nacionalno sufinansiranje; učestvuje u pripremi naloga za transfer novčanih sredstava od Nacionalnog fonda ka Evropskoj komisiji; učestvuje u unapređenju operativnih procedura za finansijsko upravljanje, u analizi revizorskih izveštaja i u sprovođenju korektivnih mera iz delokruga rada Grupe i izradi analiza, izveštaja i informacija iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

16. Radno mesto za operativne poslove finansijske kontrole u zvanju savetnik u Grupi za finansijsko upravljanje, Odeljenje za nacionalni fond za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije - Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije –1izvršilac.
          
Opis poslova: Priprema i sprovodi provere zahteva za sredstvima, finansijskih izveštaja koji su dostavljeni od strane operativnih struktura i dokumentacije koja se odnosi na refundaciju sredstava učešća u programima Unije; priprema i sprovodi stručne provere izjava o troškovima, godišnjih finansijskih izveštaja i zahteva za sredstvima koji se dostavljaju Evropskoj komisiji; učestvuje u proceduri usaglašavanja bankovnih računa Nacionalnog fonda; učestvuje u izradi analize rizika, planiranju, sprovođenju i izveštavanju o proverama u cilju potvrđivanja izjave o troškovima; učestvuje u unapređenju operativnih procedura za finansijsku kontrolu; učestvuje u analizi revizorskih izveštaja i sprovođenju korektivnih mera u okviru delokruga rada Odseka; učestvuje u pripremi analiza, izveštaja i informacija iz delokruga rada Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

17. Radno mesto za operativno-računovodstvene poslove u zvanju savetnik u Grupi za računovodstvo i izveštavanje, Odeljenje za nacionalni fond za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije - Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije –2izvršioca.

Opis poslova: Sprovodi računovodstvene procedure u okviru Grupe u skladu sa zahtevima Evropske komisije i nacionalnih institucija; učestvuje u poslovima koji se odnose na kompjuterizovani obračunski sistem računovodstva; primenjuje računovodstvene procedure; obezbeđuje pregled finansijskog statusa programa sa odgovarajućim nivoom detalja; priprema i izrađuje finansijske izveštaje iz domena računovodstva; vrši proveru računovodstvenih unosa; priprema računovodstvena usaglašavanja u okviru Nacionalnog fonda i između Nacionalnog fonda i operativnih struktura; učestvuje u pripremi i izradi završnih godišnjih izveštaja Nacionalnog fonda; analizira revizorske izveštaje i sprovodi korektivne mere u okviru delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci od čega najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima računovodstva; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada: Beograd.

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. Na javnom konkursu za prijem pripravnika ne proveravaju se posebne funkcionalne kompetencije, osim stranog jezika kada je određen kao potrebna kompetencija za obavljanje poslova tog radnog mesta.

    U izbornom postupku proveravaju se:

1.    Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•   „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno) 
•   „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•   „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

     Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. 
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Posebne funkcionalne kompetencije:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (proces upravljanja projektnim ciklusom u kontekstu EU programa; generisanje projekata, priprema i sprovođenje grant šema, finansijskih instrumenata i ugovora u okviru IPA i ESI fondova (javne nabavke, ugovaranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja, vidljivost, izveštavanje i odobrenje plaćanja)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo C1) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (proces upravljanja projektnim ciklusom u kontekstu EU programa; generisanje projekata, priprema i sprovođenje grant šema, finansijskih instrumenata i ugovora u okviru IPA i ESI fondova (javne nabavke, ugovaranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja, vidljivost, izveštavanje i odobrenje plaćanja)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo C1) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (proces upravljanja projektnim ciklusom u kontekstu EU programa; generisanje projekata, priprema i sprovođenje grant šema, finansijskih instrumenata i ugovora u okviru IPA i ESI fondova (javne nabavke, ugovaranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja, vidljivost, izveštavanje i odobrenje plaćanja)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo C1) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 4:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (generisanje projekata, priprema i sprovođenje grant šema, finansijskih instrumenata i ugovora u okviru IPA i ESI fondova (javne nabavke, ugovaranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja, vidljivost, izveštavanje i odobrenje plaćanja)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo C1) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 5:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (relevantni pravni i strateški okvir EU (koji se odnosi na Instrument za pretpristupnu pomoć kao i Kohezionu politiku EU)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 6:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (izgradnja i održavanje sistema za upravljanje programima i projektima po EU zahtevima) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 7:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (relevantni pravni i strateški okvir EU (koji se odnosi na Instrument za pretpristupnu pomoć kao i Kohezionu politiku EU)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobađanja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 8:
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o sprovođenju programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa državama članicama Evropske unije u Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Praktični priručnik za javne nabavke i grantove za spoljnu pomoć EU (PRAG)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 9:
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o sprovođenju programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa državama članicama Evropske unije u Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Praktični priručnik za javne nabavke i grantove za spoljnu pomoć EU (PRAG)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 10:
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o sprovođenju programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa državama članicama Evropske unije u Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Praktični priručnik za javne nabavke i grantove za spoljnu pomoć EU (PRAG)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 11:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (relevantni pravni i strateški okvir EU (koji se odnosi na Instrument za pretpristupnu pomoć kao i Kohezionu politiku EU)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo C1) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 12:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (generisanje projekata, priprema i sprovođenje grant šema, finansijskih instrumenata i ugovora u okviru IPA i ESI fondova (javne nabavke, ugovaranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja, vidljivost, izveštavanje i odobrenje plaćanja)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo C1) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 13:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (izgradnja i održavanje sistema za upravljanje programima i projektima po zahtevima Evropske unije; generisanje projekata, priprema i sprovođenje grant šema, finansijskih instrumenata i ugovora u okviru IPA i ESI fondova (ugovaranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja, izveštavanje i odobrenje plaćanja)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 14:
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 15:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (finansijsko upravljanje i kontrola u IPA i ESI kontekstu (upravljanje, kontrola, računovodstvo)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 16:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (finansijsko upravljanje i kontrola u IPA i ESI kontekstu (upravljanje, kontrola, računovodstvo)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Za radno mesto pod rednim brojem 17:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (finansijsko upravljanje i kontrola u IPA i ESI kontekstu (upravljanje, kontrola, računovodstvo)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
- Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo B2) - proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.

Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto usmene provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs.

3.    Ponašajne kompetencije:
     Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

4.     Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva finansija ili u štampanoj verziji u pisarnici Ministarstva finansija, Kneza Miloša br. 20.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

VII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva finansija, Beograd, Kneza Miloša br. 20.

IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 18. septembra 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva finansija, Kneza Miloša br. 20 u Beogradu. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektornske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

X Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Trajanje radnog odnosa:  Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme, osim za radno mesto pod rednim brojem 14. za koje se radni odnos zasniva na određeno vreme i traje jednu godinu.

XII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Zora Amanović i Desa Nedović, tel: 011/3642-665.

XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

NAPOMENE
Članom 9. Zakona o državnim službenicima propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.     Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.
Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Pripravnik* je lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad; izuzetno radni odnos u statusu pripravnika može se zasnovati i sa licem koje je kod drugog poslodavca bilo u radnom odnosu, odnosno obavljalo van radnog odnosa na poslovima u svojoj struci kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu obrazovanja koji je uslov za rad na tim poslovima; vreme provedeno u radnom odnosu, odnosno na radu van radnog odnosa kod drugog poslodavca ne uračunava se u pripravnički staž; pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa; pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine traje jednu godinu; pripravnik polaže državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene rešenjem konkursne komisije.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar finansija.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva finansija, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar