ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

SUK

КОНФЕРЕНЦИЈА „МОДЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЈАВНОЈ УПРАВИ“

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије организовала је у сарадњи са немачком Фондацијом Ханс Зајдел, 22. и 23. фебруара 2018. године у Београду, у хотелу „Зира" регионалну конференцију „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи".

понедељак, 26.фебруар.2018 Опширније...
SUK

Посета представника Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје (National Human Resources Development Institute (NHI) of the Republic of Korea) Служби за управљање кадровима Владе Републике Србије

Посета представника Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје проистекла је активност из раније потписаног Меморандума о разумевању између две земље, а који се односи на управљање људским ресурсима. Меморандум су 28.2.2017. године потписали директор Службе за управљање кадровима Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-Кеук у Београду.

понедељак,25.децембар.2017 Опширније...
SUK

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА СА КОРЕЈОМ

Директор Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-кеук потписали су данас у Палати Србије Меморандум о разумевању између две земље који се односи на управљање људским ресурсима.

понедељак,27. фебруар 2017 Опширније...
14.05.2019.

Утврђивање годишњих циљева. Измене Закона о државним службеницима и Уредба о вредновању радне успешности значајно мењају улогу и одговорности лица на положају у области вредновања радне успешности.

вест 1 од 158 | следећа >

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
2. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
3. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
4. Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области економског и инфраструктурног развоја
5. Радно место за оперативне послове контроле квалитета
6. Радно место за хоризонталне послове ИПА
7. Радно место за ослобађање од ПДВ и царине
8. Радно место за послове првостепене контроле у оквиру програма прекограничне сарадње
9. Радно место за послове првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње
10. Радно место за подршку пословима првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње
11. Радно место за правне послове и координацију интерне контроле пројеката
12. Радно место за оперативне послове интерне контроле пројеката
13. Радно место за надзор и праћење система управљања средствима Европске уније из ИПА I програма и ИПА II националних акционих програма и програма прекограничне сарадње
14. Радно место за подршку пословима надзора и праћења система управљања средствима претприступне помоћи Европске уније из ИПАРД програма
15. Радно место за оперативне послове планирања и трансфер средстава
16. Радно место за оперативне послове финансијске контроле
17. Радно место за оперативно-рачуноводствене послове

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за аграрна плаћања
1. Радно место за припрему процедура и процеса акредитације
2. Радно место за припрему увођења Интегрисаног система управљања и контроле
3. Радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја  пољопривредне политике
4. Радно место администратор поступка
5. Радно место за исплату подстицаја за квалитетна приплодна грла
6. Радно место за подршку спровођењу поступка исплате
7. Радно место контролор коришћења подстицаја
8. Радно место за стручну подршку спровођења контроле коришћења подстицаја
9. Радно место за финансијско аналитичке послове у оквиру  реализације националних и ЕУ фондова
10. Радно место за администрацију аграрних плаћања
11. Радно место за правне послове у области управљања дуговима
12. Радно место за финансијско аналитичке послове
13. Радно место за пружање подршке у извештавању
14. Радно место за администрацију база података
15. Радно место за пројектовање  софтверских система
16. Радно место за подршку у  развоју софтверских система
17. Радно место систем администратор
18. Радно место за подршку администрацији Регистра пољопривредних газдинстава
19. Радно место за кадровскe евиденцијe
20. Радно место за подршку пословима јавних набавки
21. Радно место за послове пријема, експедиције и архивирања ИПАРД поште

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Актуелни интерни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Актуелни интерни конкурс за извршилачко радно место

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

Више о компетенцијама

Примери тестова