Чланови Жалбене комисије Владе

 

Веселин Лекић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број: 119-319/2020, од 17. jануара 2020. године
- председник и члан

Жељко Чургуз, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број: 119-319/2020, од 17. jануара 2020. године
(виши саветник у Републичком секретаријату за законодавство)

Драгана Зарић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број: 119-319/2020, од 17. jануара 2020. године
(начелник одељења у Пореској управи)

Дејан Костић, по Решењу Владе о именовању члана Жалбене комисије Владе 24 број: 119-7166/2021, од 29.  јула 2021. године
(помоћник директора Службе за управљање кадровима)

Гордана Пођанин, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број: 119-319/2020, од 17. jануара 2020. године
(шеф одсека у Министарству државне управе и локалне самоуправе)

Ивана Милинковић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број: 119-319/2020, од 17. jануара 2020. године
(шеф одсека у Министарству државне управе и локалне самоуправе)

Милица Бонџић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број: 119-10607/2020, од 17. децембра 2020. године
(главни координатор I у Сектору за људске ресурсе, Министарство унутрашњих послова)

Данка Савић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број: 119-10607/2020, од 17. децембра 2020. године
(главни службеник за системско-правне послове, Секретаријат Министарства унутрашњих послова)