Каријерно саветовање

Каријерно саветовање

Каријерно саветовање представља активност давања савета и пружања подршке заинтересованим лицима од стране каријерног саветника, а у циљу планирања и реализовања њихових каријерних циљева.

Ова активност укључује истраживање каријерних интересовања и потенцијала клијента - са једне и каријерних могућности које нуди организација - са друге стране, доношење одлука у вези са избором каријереног пута, управљање променама у каријери, балансирање личног и професионалног живота као и бављење другим питањима везаним за каријеру.

Ова професионална интервенција се може спроводити индивидуално или у малим групама, а подразумева комбиновање различитих техника којима се помаже клијенту у доношењу сложених одлука и суочавању са ситуацијама изазова на његовом каријерном путу.

Више информација о каријерном саветовању можете пронаћи у Приручнику за каријерно саветовање државних службеника.